Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Ko je Gog iz Magoga koji se spominje u Jezekilju?

Dugi niz godina, u našim publikacijama se objašnjavalo da se ime Gog iz Magoga odnosi na Satanu Ðavola nakon što je zbačen s neba. To objašnjenje se temeljilo na činjenici da se u knjizi Otkrivenje za Satanu Ðavola kaže da će predvoditi sveopšti napad na Božji narod (Otkr. 12:1-17). Zato se smatralo da je Gog jedno od proročanskih imena za Satanu.

Međutim, u vezi s tim objašnjenjem javila su se značajna pitanja. Na primer, razmisli o sledećem: Kada je govorio o Gogovom porazu, Jehova je rekao: „Daću da te pojedu ptice grabljivice i druge ptice i poljske zveri“ (Jezek. 39:4). Zatim je dodao: „Tog dana Gogu ću dati mesto za grob u Izraelu [...] Tamo će sahraniti Goga i sve njegovo mnoštvo“ (Jezek. 39:11). Ali kako ’ptice grabljivice i poljske zveri‘ mogu nauditi duhovnom biću? Kako Satana može biti sahranjen na zemlji? Biblija jasno pokazuje da Satana neće biti sahranjen niti će ga pojesti zemaljska stvorenja nego će biti bačen u bezdan na 1 000 godina (Otkr. 20:1, 2).

Iz Biblije takođe saznajemo da će nakon 1 000 godina Satana biti oslobođen iz bezdana, i da će tada „izaći da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih sakupi za rat“ (Otkr. 20:8). Ali kako Satana može da zavede Goga ako je on sam Gog? S obzirom na to, ime „Gog“ se ne odnosi na Satanu ni u Jezekiljevom proročanstvu ni u Otkrivenju.

Ko je onda Gog iz Magoga? Da bismo došli do odgovora, moramo razmotriti šta Sveto pismo kaže o tome ko će napasti Božji narod. U Bibliji se ne spominje samo napad ’Goga iz zemlje Magog‘ već i napad ’kralja severa‘ i napad ’kraljeva zemaljskih‘ (Jezek. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Otkr. 17:14; 19:19). Da li je u pitanju više napada? Najverovatnije ne. Po svemu sudeći, tim različitim nazivima se u Bibliji zapravo ukazuje na isti događaj. Zašto smo došli do tog zaključka? Zato što u Svetom pismu stoji da će sve nacije sveta učestvovati u  tom završnom napadu koji će voditi do Armagedona (Otkr. 16:14, 16).

Kada se uporede ovi stihovi koji govore o završnom napadu na Božji narod, jasno se vidi da se ime Gog iz Magoga ne odnosi na Satanu nego na koaliciju naroda. Da li će ovu koaliciju predvoditi ’kralj severa‘? Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali to bi bilo u skladu s onim što Jehova kaže za Goga: „Doći ćeš sa svog mesta, s krajnjeg severa, ti i mnogi narodi s tobom, sve sami konjanici, veliko mnoštvo, silna vojska“ (Jezek. 38:6, 15).

Slično tome, prorok Danilo, koji je bio Jezekiljev savremenik, napisao je o kralju severa: „Uznemiriće ga vesti sa istoka i sa severa, i izaći će s velikim gnevom da zatre i pogubi mnoge. I postaviće svoje dvorske šatore između velikog mora i svete gore Lepote. On će doći svom potpunom kraju i neće biti nikog da mu pomogne“ (Dan. 11:44, 45). Ovaj opis je sličan onome što Jezekilj kaže o Gogu (Jezek. 38:8-12, 16).

Šta će se dogoditi nakon završnog napada? Danilo pruža odgovor: „U to vreme ustaće [u Armagedonu] Mihailo [Isus Hrist], veliki knez koji stoji [od 1914] pomažući sinovima tvoga naroda. I nastaće vreme teskobe [velika nevolja] kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena. U to će se vreme tvoj narod izbaviti, svako ko se nađe zapisan u knjizi“ (Dan. 12:1). Ono što će Isus tada uraditi u Božje ime opisuje se i u Otkrivenju 19:11-21.

Ali na koga se odnosi ime ’Gog i Magog‘ u Otkrivenju 20:8? Reč je o svima onima koji će se pobuniti protiv Jehove i napasti njegov narod tokom završne kušnje, nakon što prođe 1 000 godina. Oni će ispoljiti isti stav kao i ’Gog iz Magoga‘, to jest nacije koje će s ubilačkom namerom napasti Božji narod na kraju velike nevolje. Pored toga, obe grupe čeka isti kraj — večna smrt! (Otkr. 19:20, 21; 20:9). Zato je na mestu reći da „Goga i Magoga“ predstavljaju svi oni koji će se pobuniti na samom kraju Hristove hiljadugodišnje vladavine.

Budući da uživamo u proučavanju Biblije, jedva čekamo da saznamo ko će u budućnosti preuzeti ulogu ’kralja severa‘. Ali bez obzira na to ko će predvoditi koaliciju naroda, sigurni smo u dve stvari: (1) Gog iz Magoga i njegova vojska biće poraženi i uništeni; (2) naš ustoličeni Kralj, Isus Hrist, izbaviće Božje sluge i uvešće ih u novi svet u kom će vladati mir i sigurnost (Otkr. 7:14-17).