Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Budno pazite — Satana želi da vas proždere!

Budno pazite — Satana želi da vas proždere!

„Budno pazite! Vaš protivnik, Ðavo, ide unaokolo kao ričući lav i traži koga da proždere“ (1. PETR. 5:8)

1. Objasni kako je jedno duhovno stvorenje postalo Satana.

NEKADA je služio Jehovi. Međutim, kasnije je počeo da žudi za tim da ga ljudi obožavaju. Umesto da odmah odbaci tu štetnu želju, to duhovno stvorenje ju je pothranjivalo i puštalo da se razvija dok ga nije navela da počini greh (Jak. 1:14, 15). Mi znamo da je reč o Satani, za koga se kaže da „nije ostao postojan u istini“. Pobunio se protiv Jehove i postao „otac laži“ (Jov. 8:44).

2, 3. Šta reči „Satana“, „Ðavo“, „zmija“ i „zmaj“ otkrivaju o Jehovinom najvećem neprijatelju?

2 Otkako se pobunio, Satana je najveći neprijatelj i Jehovi i ljudskom rodu. Koliko je iskvaren vidi se iz toga kako je opisan u Bibliji. Na izvornom jeziku, reč Satana znači „protivnik“, čime se ukazuje da se to zlobno duhovno stvorenje protivi Božjoj vrhovnoj vlasti, mrzi je i svim silama se bori protiv nje. Više nego išta drugo, Satana bi želeo da vidi kraj Jehovine vrhovne vlasti.

3 U Otkrivenju 12:9, Satana je nazvan Ðavo, što znači „klevetnik“. To nas podseća na činjenicu da je oklevetao Jehovu, tvrdeći da je on lagao ljude. Reč  „prazmija“ nas podseća na tragičan dan u Edenu kad je Satana pomoću zmije prevario Evu. Izraz „veliki zmaj“ stvara u mislima sliku zastrašujućeg čudovišta i verno dočarava Sataninu neobuzdanu mržnju i želju da spreči ostvarenje Jehovine namere i uništi njegov narod.

4. O čemu će biti reči u ovom članku?

4 Očigledno je da Satana predstavlja najveću pretnju našoj vernosti Bogu. Zato je sasvim razumljivo što nas Biblija upozorava: „Budite trezveni, budno pazite! Vaš protivnik, Ðavo, ide unaokolo kao ričući lav i traži koga da proždere“ (1. Petr. 5:8). S tim na umu, sada ćemo osmotriti tri Satanine osobine na osnovu kojih se vidi zašto je toliko važno da se čuvamo tog podlog neprijatelja, koji mrzi Jehovu i njegov narod.

SATANA JE MOĆAN

5, 6. (a) Koji primeri potvrđuju da su anđeli „moćni i silni“? (b) U kom smislu Satana „ima moć da prouzrokuje smrt“?

5 Anđeli su duhovna bića i za njih se kaže da su „moćni i silni“ (Ps. 103:20). Oni su viši oblik života od ljudi i neuporedivo su mudriji i jači od nas. Naravno, verni Božji anđeli koriste svoju moć da bi činili dobro. Primera radi, Jehovin anđeo je jednom prilikom ubio 185 000 asirskih vojnika, što je poduhvat neostvariv za jednog čoveka i težak čak i za čitavu vojsku (2. Kralj. 19:35). Drugom prilikom, jedan anđeo je koristio svoju nadljudsku snagu i inteligenciju da bi izbavio Isusove apostole iz zatvora. Iako je zatvor bio dobro obezbeđen, taj anđeo je otvorio vrata, izveo apostole napolje i zaključao vrata. Stražari su sve vreme bili tu, ali nisu ništa primetili! (Dela 5:18-23).

6 Dok verni anđeli koriste svoju moć u dobre svrhe, Satana je koristi da bi činio zlo. On ima ogromnu moć i uticaj. Biblija ga naziva vladarem i bogom ovog sveta (Jov. 12:31; 2. Kor. 4:4). Satana Ðavo čak „ima moć da prouzrokuje smrt“ (Jevr. 2:14). To ne znači da on stoji iza smrti svakog čoveka. Međutim, njegov ubilački duh prožima čitav svet. Osim toga, pošto je Eva poverovala njegovoj laži, a Adam se oglušio o Božju zapovest, greh i smrt su se proširili na sve ljude (Rimlj. 5:12). U tom smislu Ðavo „ima moć da prouzrokuje smrt“. Baš kao što je Isus rekao — on je ubica (Jov. 8:44). Stvarno imamo zastrašujućeg neprijatelja!

7. Kako znamo da su i demoni veoma moćni?

7 Suprotstavljajući se Satani, mi se suprotstavljamo i svima koji su na njegovoj strani u spornom pitanju o pravu na vrhovnu vlast. Među njima je i prilično veliki broj drugih buntovnika iz duhovnog područja — demona (Otkr. 12:3, 4). Uvek iznova, ta zla stvorenja pokazuju svoju nadljudsku snagu nanoseći strahovite patnje svojim žrtvama (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5). Nipošto ne treba potcenjivati moć tih zlih anđela, kao ni moć njihovog vladara (Mat. 9:34). Bez Jehovine pomoći, nikada ne bismo mogli da pobedimo u borbi protiv Satane.

SATANA JE OKRUTAN

8. (a) Šta je Satanin cilj? (Videti sliku na početku članka.) (b) Šta si zapazio, kako današnji svet odražava Sataninu okrutnost?

8 Apostol Petar je uporedio Ðavola sa ’ričućim lavom‘. Prema jednom  priručniku, u izvornom grčkom tekstu se rečju „ričući“ opisuje „urlik izgladnele zveri“. Time se dobro prikazuju Satanina okrutnost i svirepost. Premda je ceo svet već u njegovoj vlasti, njemu to nije dovoljno (1. Jov. 5:19). Za njega je svet samo „predjelo“. Njegove glavne mete su preostali pomazanici i njihovi saradnici, „druge ovce“ (Jov. 10:16; Otkr. 12:17). Satana želi da proždere Jehovin narod. Progonstvo s kojim su se Isusovi sledbenici suočavali od prvog veka do danas pokazuje koliko je on okrutan.

9, 10. (a) Kako je Satana napadao izraelski narod? (Navedi primere.) (b) Zašto je Satana želeo da iskvari Izraelce? (c) Kako se Satana oseća kad neko od Jehovinih današnjih slugu počini ozbiljan greh?

9 U pokušaju da spreči ostvarenje Božje namere, Satana ispoljava okrutnost na još jedan način. Izgladneli lav nema nimalo milosti prema svom plenu. Nemilosrdno napada i ubija bez ikakvog žaljenja. Poput njega, Satana nema milosti prema onima koje želi da proždere. Zamisli kako se osećao svaki put kad su Izraelci podlegli gresima kao što su polni nemoral i pohlepa. Primera radi, dok čitaš o tragičnim posledicama Zimrijevog bluda i Gijezijeve pohlepe, možeš li da zamisliš kako je „ričući lav“ uživao u svojoj pobedi? (Br. 25:6-8, 14, 15; 2. Kralj. 5:20-27).

Satana likuje kad neki Jehovin sluga počini greh (Videti 10. odlomak)

10 Satana je imao poseban razlog da napada drevni Izrael. Iz tog naroda je trebalo da dođe Mesija, koji će zdrobiti glavu Ðavolu i potvrditi Jehovino pravo da bude Vrhovni Vladar (Post. 3:15). Satana se okomio na Izraelce, čineći sve kako bi ih iskvario grehom. Nemoj misliti da mu je bilo žao Davida, koji je počinio nemoral, ili Mojsija, koji je izgubio priliku da uđe u Obećanu zemlju.  Baš naprotiv, Satana likuje kad god neki Božji sluga počini ozbiljan greh. On to smatra svojom pobedom i koristi takve situacije da se ruga Jehovi (Posl. 27:11).

11. Zašto bi Satani išlo u prilog da je Sara počinila greh?

11 Posebnu mržnju Satana je ispoljavao prema ljudima koji su postali Mesijini preci. Primera radi, osmotrimo šta se dogodilo kratko nakon što je Avrahamu rečeno da će od njega postati „velik narod“ (Post. 12:1-3). Dok su Avraham i Sara bili u Egiptu, faraon je naredio da dovedu Saru u njegov dvor, s namerom da je uzme za ženu. Međutim, Jehova ju je zaštitio i izbavio iz te neprilike. (Pročitati Postanak 12:14-20.) Kratko pre Isakovog rođenja, nešto slično se dogodilo u Geraru (Post. 20:1-7). Da li je Satana iza kulisa lukavo upravljao događajima? Da li se nadao da će Sara, koja je otišla iz bogatog Ura da bi živela u šatorima, pasti u iskušenje kad vidi raskošne palate kakve su imali faraon i Avimeleh? Da li je mislio da će ona izneveriti svog muža — kao i Jehovu — i pristati na preljubnički brak? Biblija to ne otkriva, ali Satana bi verovatno bio presrećan da je Sara počinila greh i izgubila priliku da postane pretkinja obećanog potomka. Ne bi osećao ni trunku krivice da je uspeo da uništi njen brak, ugled i prijateljstvo s Jehovom. Iz toga se jasno vidi koliko je zao i okrutan!

12, 13. (a) Kako je Satanina okrutnost došla do izražaja kad se Isus rodio? (b) Šta misliš, kako Satana gleda na mlade koji vole Jehovu i žele da mu služe?

12 Vekovima nakon Avrahamovog doba, rođen je Isus. Satana sigurno nije osetio ni trunku naklonosti prema tom nežnom novorođenčetu. Nije želeo da ono odraste i postane obećani Mesija — Avrahamov glavni potomak, koji će jednog dana ’uništiti Ðavolova dela‘ (1. Jov. 3:8). Da li je Satana mislio da je surovo oduzeti život malom detetu? Ni u kom slučaju. On ne preza ni od čega. Odmah je preduzeo korake da bi ubio Isusa. Šta je učinio?

13 Astrolozi su došli kod kralja Iroda i počeli da se raspituju o ’kralju judejskom koji se rodio‘. To je strahovito uznemirilo Iroda, koji je odlučio da ubije dete (Mat. 2:1-3, 13). Zato je poslao ljude da u Vitlejemu i okolini pobiju sve dečake od dve godine pa naniže. (Pročitati Mateja 2:13-18.) Znamo da je Isus izbegao smrt u tom užasnom pokolju, ali šta nam taj događaj otkriva o našem neprijatelju, Satani? Očigledno je da mu ljudski život ništa ne znači. Nema samilosti ni prema deci. On je stvarno „ričući lav“. Nemoj nikad zaboraviti koliko je okrutan!

SATANA JE LUKAV

14, 15. Kako Satana uspeva da zaslepi većinu ljudi?

14 Satana se služi lažima jer je to jedini način da odvrati ljude od Jehove, koji je oličenje ljubavi (1. Jov. 4:8). On zavarava ljude kako ne bi postali „svesni svojih duhovnih potreba“ (Mat. 5:3). Tako im ’zaslepljuje nevernički um, da do njih ne prodre svetlost slavne dobre vesti o Hristu, koji je Božja slika‘ (2. Kor. 4:4).

15 Jedna od najvećih Sataninih prevara je kriva religija. On sigurno likuje kad vidi da ljudi obožavaju svoje pretke, prirodu ili  životinje — bilo koga ili bilo šta, samo ne Jehovu, „koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu“ (Izl. 20:5). Čak i mnogi koji smatraju da na pravi način služe Bogu zapravo robuju pogrešnim verovanjima i besmislenim obredima. Oni su vredni žaljenja, poput Izraelaca kojima je Jehova govorio: „Zašto trošite novac na ono što nije hleb i zašto se trudite za ono što ne siti? Slušajte me pažljivo i ješćete ono što je dobro, i vaša će duša uživati u najboljoj hrani“ (Is. 55:2).

16, 17. (a) Zašto je Isus rekao Petru: „Odlazi od mene, Satano“? (b) Kako bi Satana mogao da oslabi našu budnost?

16 Satana može da prevari čak i revne Jehovine sluge. Primera radi, razmisli o onome što se desilo kad je Isus rekao svojim učenicima da će biti ubijen. S najboljom namerom, apostol Petar ga je odveo na stranu i rekao mu: „Budi dobar prema sebi, Gospode. Ne, tebi se to neće dogoditi.“ Isus mu je na to odlučno odgovorio: „Odlazi od mene, Satano!“ (Mat. 16:22, 23). Zašto je Isus nazvao Petra „Satanom“? Zato što je znao šta će se uskoro dogoditi. Bližio se čas kada će položiti svoj život kao otkupnu žrtvu i dokazati da je Ðavo lažov. Bio je to presudan trenutak u ljudskoj istoriji, a ne vreme da Isus bude „dobar prema sebi“. Da je to učinio, postupio bi upravo onako kako je Satana želeo.

17 Budući da se bliži kraj sadašnjeg sveta, i mi živimo u presudnom vremenu. Satana želi da postanemo neoprezni, ’dobri prema sebi‘, to jest da se posvetimo ostvarenju ličnih ciljeva i izgubimo iz vida da smo u poslednjim danima. Ne dozvoli da ti se to desi! Ostani duhovno budan (Mat. 24:42). Nemoj postati žrtva Sataninih laži da je kraj daleko ili da uopšte neće doći.

18, 19. (a) U koju laž bi Satana želeo da nas uveri? (b) Kako nam Jehova pomaže da ’budemo trezveni i budno pazimo‘?

18 Satana pokušava da nas zavara na još jedan način. On bi želeo da verujemo da nas Bog smatra nedostojnima svoje ljubavi i da nam nikad neće oprostiti grehe. To je samo još jedna u nizu njegovih laži. Ali razmisli: Ko zapravo nije dostojan Božje ljubavi? Satana. Kome ne mogu biti oprošteni gresi? Satani. Što se nas tiče, Biblija kaže: „Bog nije nepravedan pa da zaboravi vaš trud i ljubav koju ste pokazali prema njegovom imenu“ (Jevr. 6:10). Jehova ceni naš trud da vršimo njegovu volju i naša služba nije uzaludna. (Pročitati 1. Korinćanima 15:58.) S tim na umu, ne dozvolimo da nas Satana zavara svojim bezočnim lažima.

19 Kao što smo videli, Satana je moćan, okrutan i lukav. Kako se možemo izboriti s tako zastrašujućim neprijateljem? Samo uz pomoć koju nam Jehova svesrdno pruža. Iz Božje Reči saznajemo koje metode Satana koristi, pa „nam njegove namere nisu nepoznate“ (2. Kor. 2:11). Kad razumemo na koje nas sve načine iskušava, lakše nam je da ’budemo trezveni i budno pazimo‘. Ali nije dovoljno samo da poznajemo njegove spletke. Biblija kaže: „Suprotstavite se Ðavolu, i pobeći će od vas“ (Jak. 4:7). U sledećem članku biće reči o tri područja na kojima se možemo odupreti Sataninim napadima i izaći kao pobednici.