STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) maj 2015.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 29. juna do 26. jula 2015.

ŽIVOTNA PRIČA

Ljubav prema Jehovi ulivala mi je snagu

Pročitajte zanimljivu životnu priču Entonija Morisa, člana Vodećeg tela Jehovinih svedoka.

Budno pazite — Satana želi da vas proždere!

Satana poseduje tri osobine koje ga čine izuzetno opasnim neprijateljem.

Možemo pobediti u borbi protiv Satane!

Kako možemo izbeći Satanine zamke kao što su ponos, materijalizam i polni nemoral?

„Videli“ su ispunjenje obećanja

Božje sluge iz drevnog doba zamišljale su ispunjenje Božjih obećanja. Dobro je da se ugledamo na njih.

Ugledajte se na Onoga koji daje večni život

Da li zaista možemo razumeti kako je onima koji se suočavaju s problemima koje mi nismo doživeli?

Pitanja čitalaca

Ko je Gog iz Magoga koji se spominje u Jezekilju?

IZ NAŠE ARHIVE

Ljubav je prožimala njihov zajednički rad

Ako si počeo da dolaziš na kongrese Jehovinih svedoka sredinom 1990-ih ili kasnije, verovatno ćeš se iznenaditi kad saznaš šta je decenijama bilo organizovano na tim skupovima.