Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta učimo iz poređenja o talantima

Šta učimo iz poređenja o talantima

„Jednome je dao pet talanata, drugome dva, a trećem jedan“ (MAT. 25:15)

1, 2. Zašto je Isus ispričao poređenje o talantima?

U POREÐENJU o talantima, Isus je ukazao na dužnost koju imaju svi njegovi pomazani sledbenici. Međutim, bez obzira na to da li se nadamo životu na nebu ili na zemlji, važno je da razumemo značenje ove priče, jer ona sadrži duboke pouke za sve prave hrišćane.

2 Isus je ispričao poređenje o talantima kad je odgovarao na pitanje svojih učenika o ’znaku njegove prisutnosti i svršetka ovog poretka‘ (Mat. 24:3). Prema tome, ono se ispunjava u naše vreme i deo je znaka da je Isus prisutan i da vlada kao Kralj.

3. Koje pouke nalazimo u poređenjima koja su zabeležena u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja?

3 Poređenje o talantima je jedno od četiri povezana poređenja koja su zabeležena u Jevanđelju po Mateju, od 24:45 do 25:46. Ostala tri — o vernom i razboritom robu, o deset devica, o ovcama i jarcima — takođe su deo Isusovog odgovora na pitanje o znaku njegove prisutnosti. On je u sve četiri priče opisao osobine po kojima će se prepoznavati njegovi pravi sledbenici u poslednjim danima.  Poređenja o robu, devicama i talantima namenjena su njegovim pomazanim sledbenicima. Kad je govorio o vernom robu, Isus je istakao šta se očekuje od te male grupe pomazanih hrišćana kojima je povereno da tokom poslednjih dana obezbeđuju duhovnu hranu Božjim slugama. Oni moraju biti verni i razboriti. U poređenju o devicama, Isus je naglasio da svi njegovi pomazani sledbenici moraju biti spremni i budni, budući da znaju da će on doći, ali ne znaju dan i čas njegovog dolaska. U poređenju o talantima, ukazao je na to da pomazanici moraju marljivo izvršavati svoje hrišćanske odgovornosti. Poslednje poređenje, parabolu o ovcama i jarcima, Isus je ispričao za one koji se nadaju životu na zemlji. Istakao je da oni treba da budu verni i da pružaju svesrdnu podršku njegovoj pomazanoj braći. * U ovom članku ćemo osmotriti parabolu o talantima.

GOSPODAR POVERAVA BOGATSTVO SVOJIM ROBOVIMA

4, 5. Ko je gospodar iz poređenja i koliko je vredeo jedan talant?

4 Pročitati Mateja 25:14-30U našim publikacijama odavno je objašnjeno da je gospodar iz ovog poređenja Isus i da je on ’otputovao u tuđinu‘ kad je uzašao na nebo 33. n. e. U jednom ranijem poređenju Isus je otkrio svrhu tog putovanja, naime „da preuzme kraljevsku vlast“ (Luka 19:12). On tu vlast nije dobio odmah po povratku na nebo. * Sveto pismo nam otkriva da je „seo Bogu s desne strane i od tada čeka da njegovi neprijatelji budu položeni za podnožje njegovim nogama“ (Jevr. 10:12, 13).

5 Čovek iz poređenja posedovao je osam talanata, što je u to vreme bilo basnoslovno bogatstvo. * Pre nego što je otišao u tuđinu, podelio je te talante svojim robovima i poverio im zadatak da trguju s njima dok je on odsutan. Poput tog čoveka, Isus je posedovao nešto veoma dragoceno pre nego što je uzašao na nebo. Šta je to bilo? Odgovor je povezan s onim čemu je Isus posvetio svoj život.

6, 7. Šta predstavljaju talanti?

6 Isusu je propovedanje i poučavanje bilo izuzetno važno. (Pročitati Luku 4:43.) Na taj način je posejao seme koje će s vremenom doneti bogat rod. Nešto ranije, rekao je svojim učenicima: „Podignite oči i pogledajte polja, kako su zrela za žetvu“ (Jov. 4:35-38). Znao je da predstoji još posla i da će mnogi ljudi dobrog srca postati njegovi učenici. Poput mudrog zemljoradnika, Isus nije hteo da polja zrela za žetvu ostavi bez žetelaca. Zato je kratko nakon uskrsenja, a pre povratka na nebo, dao svojim učenicima važan zadatak: „Idite i stvarajte učenike“ (Mat. 28:18-20). Tako im je poverio dragoceno blago — odgovornost da propovedaju dobru vest (2. Kor. 4:7).

 7 Šta na osnovu toga možemo zaključiti? Kad je svojim sledbenicima dao zadatak da stvaraju učenike, Isus im je zapravo poverio „svoju imovinu“ — talante (Mat. 25:14). Jednostavno rečeno, talanti predstavljaju odgovornost da se propoveda i da se stvaraju učenici.

8. Iako je svaki rob dobio drugačiju sumu novca, šta je gospodar očekivao?

8 Iz ovog poređenja saznajemo da je gospodar prvom robu dao pet talanata, drugom dva talanta, a trećem samo jedan (Mat. 25:15). Premda je svaki od njih dobio drugačiju sumu novca, gospodar je od sve trojice očekivao da marljivo koriste talante i uvećaju njegovu imovinu. Slično tome, Isus je od svojih pomazanih sledbenika očekivao da svesrdno učestvuju u službi propovedanja (Mat. 22:37; Kol. 3:23). U prvom veku, počev od Pedesetnice 33. n. e., Hristovi sledbenici su počeli da „trguju“ s talantima, to jest da stvaraju učenike od ljudi iz svih naroda. U knjizi Dela apostolska nalazimo upečatljivo svedočanstvo o njihovoj revnosti u propovedanju i stvaranju učenika * (Dela 6:7; 12:24; 19:20).

 ŠTA SU ROBOVI RADILI S TALANTIMA

9. (a) Šta su dvojica vernih robova učinila s talantima i na šta to ukazuje? (b) Šta se očekuje od onih koji se nadaju životu na zemlji?

9 U vreme kraja, naročito od 1919. godine, Hristovi verni pomazani robovi koriste talante koji su im povereni. Poput prva dva roba, pomazana braća i sestre daju sve od sebe u službi propovedanja. Nema potrebe da se nagađa ko je dobio pet talanata a ko dva. Oba roba iz poređenja su udvostručila ono što im je gospodar dao, što znači da su obojica bila jednako marljiva. Ali pomazanici nisu jedini od kojih se očekuje da propovedaju i stvaraju učenike. Iz poređenja o ovcama i jarcima saznajemo da oni koji se nadaju životu na zemlji imaju čast da pomažu Isusovoj pomazanoj braći u hrišćanskoj službi. Te dve grupe čine „jedno stado“ i tokom teških poslednjih dana udruženim snagama revno stvaraju učenike (Jov. 10:16).

10. Šta je značajno obeležje znaka Isusove prisutnosti?

10 Gospodar s pravom očekuje rezultate. Kao što je prethodno rečeno, očigledno je da su u prvom veku verni učenici uvećali njegovu imovinu. Šta se može reći za vreme kraja, tokom kog se ispunjava poređenje o talantima? Isusove odane sluge neumorno obavljaju najobimnije delo propovedanja i stvaranja učenika u istoriji. Njihov zajednički rad donosi plod — svake godine se redovima objavitelja Kraljevstva pridružuju stotine hiljada novih učenika. Zahvaljujući tome, propovedanje i stvaranje učenika postalo je značajno obeležje znaka Isusove prisutnosti. Nema sumnje da je on zadovoljan onim što vidi!

Hrist je svojim sledbenicima poverio dragocenu odgovornost da propovedaju dobru vest (Videti 10. odlomak)

KADA ĆE GOSPODAR DOĆI?

11. Kako znamo da će Isus pred kraj velike nevolje doći da ’sredi račune s robovima‘?

11 Isus će doći da ’sredi račune s robovima‘ pred kraj velike nevolje. Na osnovu čega to znamo? U  proročanstvu koje je zabeleženo u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja Isus je više puta spomenuo svoj dolazak. Ukazujući na suđenje tokom velike nevolje, rekao je da će ljudi videti „Sina čovečjeg kako dolazi na oblacima nebeskim“. Podstakao je svoje sledbenike koji će živeti u poslednjim danima da budu budni, rekavši: „Ne znate u koji dan dolazi vaš Gospod“ i „Sin čovečji dolazi u čas kada se ne nadate“ (Mat. 24:30, 42, 44). Prema tome, kada je rekao: „Došao je gospodar tih robova i počeo da sređuje račune s njima“, Isus je očigledno ukazivao na vreme kada će doći da izvrši presudu nad ljudima, što će se desiti na kraju ovog poretka * (Mat. 25:19).

12, 13. (a) Šta je gospodar rekao dvojici robova i zašto? (b) Kada pomazanici bivaju završno obeleženi pečatom? (Videti okvir „ Kad robovi polažu račun Gospodaru?“) (c) Koju će nagradu dobiti oni koji budu prosuđeni kao ovce?

12 Kad je gospodar došao, video je da su prva dva roba — koji su dobili pet odnosno dva talanta — bili verni i udvostručili svoje talante. Gospodar je obojici rekao isto: „Odlično, dobri i verni robe! Bio si veran nad malim i zato ću te postaviti nad mnogim“ (Mat. 25:21, 23). S obzirom na to, šta možemo očekivati kad Gospodar, proslavljeni Isus, dođe u ulozi sudije?

13 Njegovi marljivi pomazani učenici — koje predočavaju prva dva roba — biće već završno obeleženi pečatom pre početka velike nevolje (Otkr. 7:1-3). Pre Armagedona, Isus će im dati obećanu nebesku nagradu. S druge strane, verni saradnici Hristove braće biće prosuđeni kao ovce i nagrađeni životom na zemlji pod vlašću Božjeg Kraljevstva (Mat. 25:34).

ZLI I LENJI ROB

14, 15. Da li je Isus ukazao na to da će veliki broj njegove pomazane braće biti poput zlog i lenjog roba? Objasni.

14 Treći rob iz poređenja zakopao je svoj talant umesto da trguje s njim ili da ga uloži kod bankara. Taj rob je imao pogrešan stav, jer nije preduzeo ništa da uveća gospodarev imetak. Gospodar ga je s pravom nazvao zlim i lenjim. Zatim je naredio da mu oduzmu talant i daju onome koji je imao deset talanata. Zli rob je potom bačen „napolje u tamu“, gde će „plakati i škrgutati zubima“ (Mat. 25:24-30; Luka 19:22, 23).

15 Kad je ispričao da je jedan od trojice robova sakrio svoj talant, da li je Isus ukazao na to da će trećina njegovih sledbenika biti zla i lenja? Nije. Uzmimo u obzir kontekst. U poređenju o vernom i  razboritom robu, Isus je govorio o zlom robu koji je tukao druge robove. To ne znači da je prorekao da će postojati grupa koja će biti poput zlog roba. Namera mu je bila da upozori svoje verne sledbenike da ne postanu kao taj rob. Slično tome, poređenje o deset devica ne znači da će polovina Isusovih pomazanih sledbenika biti nalik na pet ludih devica. On je tim poređenjem upozorio svoju duhovnu braću na ono što bi se moglo desiti ako ne bi bili budni i spremni za njegov dolazak. * S obzirom na kontekst, logičan zaključak bi bio da poređenje o talantima ne znači da će veliki broj Isusove pomazane braće u poslednjim danima biti poput zlog i lenjog roba. Njime je Isus zapravo upozorio svoje pomazane sledbenike da budu marljivi — ’da trguju sa svojim talantima‘ — i paze na svoje stavove i postupke, kako ne bi postali poput zlog roba (Mat. 25:16).

16. (a) Koje pouke nalazimo u poređenju o talantima? (b) Kako nam je ovaj članak pomogao da bolje razumemo ovo poređenje? (Videti okvir „ Šta znači poređenje o talantima?“)

16 Koje dve pouke nalazimo u poređenju o talantima? Kao prvo, Hrist je poverio svojim pomazanim sledbenicima nešto što mu je veoma dragoceno — odgovornost da propovedaju i stvaraju učenike. Kao drugo, on od svih nas očekuje da marljivo obavljamo taj zadatak. Ako to budemo činili, možemo biti uvereni da će nas Gospodar nagraditi zbog naše vere, predanosti i odanosti (Mat. 25:21, 23, 34).

^ odl. 3 Ko je verni i razboriti rob objašnjeno je u Stražarskoj kuli od 15. jula 2013, strane 21-22, odlomci 8-10. O devicama se govori u prethodnom članku u ovom izdanju. Poređenje o ovcama i jarcima je objašnjeno u Stražarskoj kuli od 15. oktobra 1995, strane 23-28, kao i u sledećem članku u ovom izdanju.

^ odl. 5 U Isusovo doba, jedan talant je vredeo oko 6 000 denara. Budući da je denar bio prosečna dnevnica, radnik je morao da radi skoro 20 godina da bi zaradio samo jedan talant.

^ odl. 8 Nakon smrti apostola, pod Sataninim uticajem se javilo otpadništvo koje je vekovima potiskivalo istinu. U tom periodu skoro da niko nije ispunjavao zadatak da stvara Hristove učenike. Ali to se promenilo tokom „žetve“, to jest u poslednjim danima (Mat. 13:24-30, 36-43). Videti Stražarsku kulu od 15. jula 2013, strane 9-12.

^ odl. 15 Videti 13. odlomak u članku iz ovog izdanja, pod naslovom „Da li ćeš ’bdeti‘?“