Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Svesrdno podržavajmo Hristovu braću

Svesrdno podržavajmo Hristovu braću

„Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili“ (MAT. 25:40)

1, 2. (a) Koja poređenja je Isus ispričao svojim učenicima? (Videti sliku na početku članka.) (b) Šta treba da znamo u vezi s poređenjem o ovcama i jarcima?

DOK je jednom prilikom razgovarao sa svojim bliskim prijateljima Petrom, Andrijom, Jakovom i Jovanom, Isus im je ispričao poređenja o vernom i razboritom robu, o deset devica i o talantima. Zatim je govorio o vremenu kada će „Sin čovečji“ suditi svim narodima i ispričao im je još jedno poređenje. Ono je sigurno probudilo znatiželju učenika! U njemu je Isus spomenuo dve grupe ljudi, od kojih je jednu uporedio sa ovcama, a drugu sa jarcima. Istakao je da postoji i treća grupa koju je nazvao Kraljevom „braćom“. (Pročitati Mateja 25:31-46.)

2 Jehovin narod je oduvek želeo da razume značenje ovog poređenja, što je sasvim razumljivo jer ono govori o budućnosti čovečanstva. Isus je otkrio zašto će neki ljudi dobiti večni život, dok će drugi otići u večnu smrt. Neophodno je da razumemo pouke koje je istakao i da postupamo u skladu s njima, jer nam od toga zavisi život. Zato je veoma važno da znamo  odgovore na pitanja: Kako nam je Jehova postepeno otkrivao značenje ovog poređenja? Zašto možemo reći da se u njemu naglašava važnost službe propovedanja? Kome je poverena odgovornost da propoveda? I zašto je važno da budemo odani Kralju i onima koje on naziva svojom braćom?

SVE JASNIJE RAZUMEVANJE

3, 4. (a) Šta moramo znati da bismo ispravno razumeli poređenje o ovcama i jarcima? (b) Kako je to poređenje bilo objašnjeno 1881. u Sionskoj stražarskoj kuli?

3 Da bismo ispravno razumeli poređenje o ovcama i jarcima, treba da znamo o kome ono govori, kada će se odvijati suđenje i na osnovu čega će neki biti prosuđeni kao ovce a neki kao jarci.

4 U Sionskoj stražarskoj kuli je 1881. bilo objašnjeno da je „Sin čovečji“, to jest „kralj“, zapravo Isus. Istraživači Biblije su mislili da se izraz ’moja braća‘ odnosi kako na one koji će vladati s Hristom tako i na sve ljude koji će živeti na zemlji nakon što postanu savršeni. Smatrali su da će se razdvajanje ovaca od jaraca odigrati tokom Hristove hiljadugodišnje vladavine. Takođe su verovali da će kao ovce biti prosuđeni oni koji žive po Božjem zakonu ljubavi.

5. Kako je poređenje o ovcama i jarcima bilo objašnjeno 1923. u Stražarskoj kuli?

5 Početkom 1920-ih, Jehova je pomogao svom narodu da bolje razume ovo poređenje. U Stražarskoj kuli od 15. oktobra 1923. potvrđeno je da je „Sin čovečji“ Isus. Međutim, na temelju jasnih biblijskih dokaza objašnjeno je da su Hristova braća samo oni koji će vladati s njim na nebu, a ovce oni koji se nadaju da će živeti večno na zemlji pod vladavinom Hristovog Kraljevstva. Šta je rečeno o vremenu razdvajanja ovaca od jaraca? Pošto će tokom Hiljadugodišnje vladavine Hristova braća biti s njim na nebu, oni koji tada budu živeli na zemlji neće moći da im pruže ili pak uskrate podršku. Na osnovu toga, objašnjeno je da će se razdvajanje ovaca od jaraca odigrati pre početka Hiljadugodišnje vladavine. U članku je rečeno da će kao ovce biti prosuđeni oni koji priznaju Isusa za svog Gospoda i veruju da će Kraljevstvo rešiti sve probleme čovečanstva.

6. Kako se naše razumevanje poboljšalo sredinom 1990-ih?

6 Na osnovu ovog izmenjenog razumevanja, Jehovin narod je smatrao da će ljudi biti prosuđivani kao ovce ili jarci tokom svršetka ovog poretka, u zavisnosti od njihove reakcije na dobru vest o Kraljevstvu. Međutim, sredinom 1990-ih smo još bolje razumeli ovo poređenje. U Stražarskoj kuli od 15. oktobra 1995, objavljena su dva članka u kojima je ukazano na sličnosti između Isusovih reči zabeleženih u Mateju 24:29-31 (pročitati) i u Mateju 25:31, 32. (Pročitati.) * Do kakvog se zaključka došlo? U jednom od članaka je rečeno da će donošenje presude za ovce i jarce uslediti u budućnosti. U kom periodu? Nakon što izbije nevolja spomenuta u Mateju 24:29, 30 i „Sin čovečji stigne u svojoj slavi“. Šta potom  sledi? U članku stoji: „Kad čitav zli sistem bude na svom kraju, Isus će održati sud i doneti i izvršiti presudu.“

7. Kako sada razumemo poređenje o ovcama i jarcima?

7 Danas jasno razumemo poređenje o ovcama i jarcima. Znamo da je Isus „Sin čovečji“, to jest Kralj. Oni koje je nazvao svojom braćom su duhom pomazani muškarci i žene, koji će vladati s njim na nebu (Rimlj. 8:16, 17). „Ovce“ i „jarci“ su ljudi iz svih naroda, koji nisu pomazani svetim duhom. Kada se odvija suđenje? Ono će uslediti pred kraj predstojeće velike nevolje. Na osnovu čega će ljudi biti prosuđeni kao ovce, odnosno jarci? To zavisi od toga kako su se ophodili s Hristovom pomazanom braćom na zemlji. S obzirom na to da je kraj sadašnjeg zlog sveta na pragu, sigurno smo radosni što nam je Jehova otkrio značenje ovog i ostalih poređenja zabeleženih u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja.

POUKA O VAŽNOSTI SLUŽBE PROPOVEDANJA

8, 9. Zbog čega su oni koji su prosuđeni kao ovce nazvani pravednicima?

8 U poređenju o ovcama i jarcima, Isus nije direktno spomenuo službu propovedanja. Kako onda znamo da ono sadrži pouku o važnosti te službe?

9 Kao prvo, treba imati na umu da je Isus poučavao putem poređenja. Očigledno je da on nije mislio na razdvajanje pravih ovaca i jaraca. Isto tako, nije hteo da kaže da će svako ko je prosuđen kao ovca bukvalno davati hranu i odeću njegovoj braći, negovati ih kad su bolesni ili ih posećivati u zatvoru. Jednostavno je ukazao na stav koji će simbolične ovce imati prema njegovoj braći. One koji su prosuđeni kao ovce nazvao je pravednicima zbog toga što priznaju pomazanike kao Hristovu braću i svesrdno ih podržavaju tokom ovih teških poslednjih dana (Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1-5).

10. Kako oni koji su prosuđeni kao ovce čine dobro Hristovoj braći?

10 Kao drugo, osmotrimo kontekst Isusovih reči. On je upravo govorio o znaku svoje prisutnosti i svršetka ovog poretka (Mat. 24:3). Na početku razgovora sa učenicima ukazao je da će jedno od značajnih obeležja tog znaka biti propovedanje dobre vesti „po celom svetu“ (Mat. 24:14). Pre poređenja o ovcama i jarcima ispričao je poređenje o talantima. Kao što je rečeno u prethodnom članku, Isus je time želeo da pouči svoje duhom pomazane učenike, svoju „braću“, da moraju revno propovedati. Međutim, propovedanje „svim narodima“ pre nego što dođe kraj ogroman je zadatak za malobrojne pomazanike koji žive na zemlji tokom Hristove prisutnosti. Iz poređenja o ovcama i jarcima saznajemo da će pomazanici imati pomoć. Prema tome, oni koji su prosuđeni kao ovce čine dobro Hristovoj braći prvenstveno tako što im pružaju podršku u delu propovedanja. Šta sve podrazumeva ta podrška? Da li je to samo davanje priloga i hrabrenje, ili je uključeno više od toga?

KO TREBA DA PROPOVEDA?

11. Šta bi neko mogao da se pita i zašto?

11 Danas ima osam miliona Isusovih učenika i velika većina njih  nije duhom pomazana. Oni nisu dobili talante koje je Isus dao svojim pomazanim robovima (Mat. 25:14-18). Zato bi neko mogao da se pita: ’Da li zapovest da se propoveda važi i za one koji nisu pomazani svetim duhom?‘ Sada ćemo osmotriti nekoliko razloga zbog kojih se može reći da je odgovor na to pitanje potvrdan.

12. Šta učimo iz Isusovih reči zabeleženih u Mateju 28:19, 20?

12 Isus je svim svojim učenicima dao zapovest da propovedaju. Nakon što je uskrsnuo, rekao je svojim sledbenicima da stvaraju učenike, ’učeći ih da se drže svega što im je zapovedio‘. U to spada i zapovest da propovedaju. (Pročitati Mateja 28:19, 20.) Prema tome, svi Hristovi učenici treba da propovedaju, bez obzira na to da li se nadaju životu na nebu ili na zemlji (Dela 10:42).

13. Šta možemo zaključiti iz Jovanove vizije i zašto?

13 Iz knjige Otkrivenje saznajemo da će u delu propovedanja pored pomazanika učestvovati i drugi. U viziji koju je Isus dao apostolu Jovanu pojavljuje se „nevesta“, koju čini 144 000 pomazanika, Hristovih suvladara na nebu. Ona poziva ljude da besplatno uzmu „vodu života“ (Otkr. 14:1, 3; 22:17). Ta simbolična voda predstavlja sve što je Jehova preduzeo kako bi na temelju Hristove otkupne žrtve oslobodio čovečanstvo greha i smrti (Mat. 20:28; Jov. 3:16; 1. Jov. 4:9, 10). Budući da je otkupnina u središtu poruke koju propovedamo, pomazanici revno svedoče o njoj i pozivaju druge da je prihvate kako bi se spasli (1. Kor. 1:23). Ali Jovan je u viziji pored „neveste“ video i ostale ljude, koji nisu pomazani svetim duhom. I njima je  rečeno da govore: „Dođi!“ Oni su poslušni toj zapovesti i pozivaju sve da uzmu vodu života. Tu drugu grupu čine ljudi koji se nadaju da će živeti na zemlji. Prema tome, očigledno je da svi koji prihvate poziv „Dođi!“ imaju odgovornost da propovedaju dobru vest.

14. Kako pokazujemo poslušnost ’Hristovom zakonu‘?

14 Svi koji su poslušni ’Hristovom zakonu‘ moraju propovedati (Gal. 6:2). Jehova nema dvojaka merila za svoje sluge. Primera radi, Izraelcima je rekao: „Isti zakon neka važi za onoga ko je Izraelac od rođenja i za stranca koji živi među vama“ (Izl. 12:49; Lev. 24:22). Kao hrišćani, mi nismo pod Mojsijevim zakonom ali smo svi, bilo da smo pomazani ili ne, podložni ’Hristovom zakonu‘. On obuhvata sva Isusova učenja. Najuzvišenije među njima je da njegovi sledbenici moraju živeti u duhu ljubavi (Jov. 13:35; Jak. 2:8). A propovedanje dobre vesti o Kraljevstvu jedan je od najvažnijih načina da pokažemo da volimo Boga, Hrista i svoje bližnje (Jov. 15:10; Dela 1:8).

15. Zašto možemo reći da Isusova zapovest važi za sve njegove sledbenike?

15 Ono što je Isus rekao manjoj grupi ljudi može se odnositi i na veću grupu. Na primer, savez za Kraljevstvo, koji je Isus sklopio sa samo 11 učenika, odnosi se na svih 144 000 pomazanih hrišćana (Luka 22:29, 30; Otkr. 5:10; 7:4-8). Slično tome, zapovest da propovedaju Isus je dao samo relativno malom broju svojih sledbenika — onima kojima se pojavio posle uskrsenja (Dela 10:40-42; 1. Kor. 15:6). Ali svi njegovi verni učenici iz prvog veka shvatili su da se ta zapovest odnosi i na njih, iako nisu bili prisutni tom prilikom (Dela 8:4; 1. Petr. 1:8). Isto tako, Isus nije lično razgovarao ni sa kim od osam miliona objavitelja Kraljevstva, koliko ih danas ima. Ali svi oni su svesni odgovornosti da učestvuju u službi propovedanja i time iskazuju veru u njega (Jak. 2:18).

BUDIMO ODANI DO KRAJA

16-18. Kako možemo pružati podršku Hristovoj braći i zašto je to sada posebno važno?

16 Satana ratuje sa ostatkom Hristove pomazane braće na zemlji i napadaće ih sve žešće što manje vremena bude imao (Otkr. 12:9, 12, 17). Uprkos tim žestokim napadima, pomazanici predvode najveće propovedničko delo u istoriji. Nema sumnje da je Isus uz njih i pruža im vođstvo u svemu (Mat. 28:20).

17 Sve veći broj onih koji dolaze u Jehovinu organizaciju smatra čašću što može da pruža podršku Hristovoj braći, ne samo u službi propovedanja već i na druge načine. Na primer, oni daju priloge i učestvuju u izgradnji Dvorana Kraljevstva, Kongresnih dvorana i objekata podružnica. Osim toga, poslušno sarađuju s onima kojima je „verni i razboriti rob“ poverio da predvode među njima (Mat. 24:45-47; Jevr. 13:17).

Postoje mnogi načini da pružimo podršku Hristovoj braći (Videti 17. odlomak)

18 Uskoro će anđeli osloboditi razorne vetrove velike nevolje. To će se desiti nakon što sva Hristova braća koja su na zemlji budu završno obeležena pečatom (Otkr. 7:1-3). Oni će neposredno pre Armagedona biti uzeti na nebo (Mat. 13:41-43). S obzirom na to, sada je posebno važno da svi koji žele da budu prosuđeni kao ovce svesrdno podržavaju Hristovu braću.

^ odl. 6 Ovo poređenje je detaljno razmotreno u člancima „Kakav ćeš položaj imati pred sudskom stolicom?“ i „Kakva je budućnost za ovce i jarce?“, u Stražarskoj kuli od 15. oktobra 1995.