Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ostani revan u službi propovedanja

Ostani revan u službi propovedanja

PROPOVEDANJE dobre vesti je najvažnije delo koje se danas vrši na zemlji. Kao Jehovin sluga, sigurno smatraš čašću što možeš da učestvuješ u poučavanju ljudi istini. Međutim, verovatno se slažeš da svi mi, bilo da smo pioniri ili objavitelji, nailazimo na poteškoće koje mogu umanjiti našu revnost.

Šta će ti pomoći da ostaneš revan u službi?

Na nekim područjima objavitelji retko kad uspeju da razgovaraju s nekim u službi od vrata do vrata jer većina ljudi nije kod kuće. Ponekad su oni koje nađemo kod kuće ravnodušni prema poruci o Kraljevstvu ili se čak ljute na nas. S druge strane, objavitelji koji propovedaju na velikom i plodnom području pribojavaju se da neće uspeti da dođu do svih ljudi. Nadalje, neki članovi skupštine propovedaju već dugi niz godina i pomalo su obeshrabreni jer kraj još nije došao.

Da li je neobično što sve Jehovine sluge nailaze na izazove koji bi mogli oslabiti njihovu revnost u službi? Ni najmanje. Da li bi iko od nas očekivao da će bez ikakvih teškoća propovedati Božju dobru vest u svetu koji je „u vlasti Zloga“, Satane Ðavola? (1. Jov. 5:19).

Na kakve god prepreke da nailaziš dok propovedaš dobru vest, budi uveren da će ti Jehova pomoći da ih savladaš. Kako bi mogao da ojačaš svoju revnost u službi? Pogledajmo nekoliko predloga.

POMOZI NOVIM OBJAVITELJIMA

Svake godine hiljade ljudi počinju da služe Jehovi i krštavaju se. Ako si se nedavno krstio u znak svog predanja Bogu, sigurno ti mnogo znači što možeš da učiš od onih koji propovedaju duže od tebe. Ako si dugogodišnji objavitelj Kraljevstva, možeš li da pomogneš novima da postanu veštiji u službi? To će ti doneti mnogo radosti.

 Isus je znao da je njegovim učenicima potrebna pomoć da bi delotvorno propovedali i pokazao im je kako da to čine (Luka 8:1). I danas je potrebno poučavati druge da delotvorno prenose dobru vest.

Ne treba da zaključimo da će novi objavitelj postati dobar učitelj samim tim što učestvuje u službi. Potrebno je da ga strpljivo i s ljubavlju poučava neko iskusniji. Objavitelj koji je duže u službi treba da ga pouči kako da (1) pripremi i uvežba uvod za službu, (2) započne i vodi razgovor sa stanarem ili prolaznikom, (3) ponudi literaturu, (4) nadalje pomaže zainteresovanim osobama i (5) počne da proučava Bibliju s nekim. Osim toga, novi objavitelj će mnogo naučiti dok posmatra metode poučavanja koje koristi iskusniji objavitelj i potom se ugleda na njega (Luka 6:40). Sigurno će imati i više pouzdanja kad je s nekim ko ga sluša i može da mu pritekne u pomoć ako je potrebno. Takođe će mu mnogo značiti pohvala i koristan predlog (Prop. 4:9, 10).

RAZGOVARAJ SA SVOJIM SARADNIKOM

Uprkos trudu koji ulažeš, ima dana kad je najbolji razgovor koji si vodio u službi bio razgovor s tvojim saradnikom. Seti se da je Isus poslao „po dvojicu“ učenika da propovedaju (Luka 10:1). Dok su sarađivali, mogli su da hrabre i izgrađuju jedan drugog. Prema tome, vreme koje provedemo u službi sa suvernicima dobra je prilika da se „uzajamno ohrabrimo“ (Rimlj. 1:12).

O čemu biste mogli da razgovarate? Da li je neko od vas nedavno doživeo nešto lepo u službi? Da li ste našli nešto zanimljivo tokom ličnog ili porodičnog proučavanja? Da li vam se posebno dopalo nešto što ste čuli na sastanku? Ponekad si u službi sa objaviteljem koga ne poznaješ dobro. Mogao bi da ga pitaš kako je upoznao istinu. Šta ga je uverilo da je ovo Jehovina organizacija? U kojim vidovima službe je ranije učestvovao i šta je doživeo? Možda bi mogao da mu ispričaš neko svoje iskustvo iz službe. Kako god da reaguju ljudi na području, saradnja u službi je lepa prilika da ’izgrađujemo jedni druge‘ (1. Sol. 5:11).

IMAJ NAVIKU DA KVALITETNO PROUČAVAŠ

Da bismo ostali revni u službi, neophodno je da redovno lično proučavamo. „Verni i razboriti rob“ izdaje publikacije  koje se bave širokim spektrom tema (Mat. 24:45). To je raznovrsna i kvalitetna duhovna hrana. Jedna od zanimljivih tema je: Zašto je propovedanje o Kraljevstvu toliko važno? Neki od razloga navedeni su u okviru na prethodnoj strani.

Razmišljanje o tim razlozima daće ti motivaciju da revno propovedaš. Zašto ne bi pokušao da tokom ličnog proučavanja pronađeš još neke razloge? Zatim razmišljaj o njima, kao i o stihovima koji ih podupiru. Na taj način ćeš sigurno ojačati svoju revnost za službu.

BUDI OTVOREN ZA PREDLOGE

Jehovina organizacija nam redovno daje predloge koji nam pomažu da se poboljšamo u službi. Primera radi, pored službe od kuće do kuće, možemo svedočiti putem pisama, telefonom, na ulici i drugim javnim mestima, neformalno i na poslovnom području. Mogli bismo planirati i da propovedamo na područjima koja se retko obrađuju.

Da li si otvoren za ovakve predloge? Jesi li već isprobao neke od njih? Mnogi su to učinili i bili oduševljeni rezultatima. Pogledajmo tri primera.

U prvom slučaju, reč je o predlogu iz Naše službe za Kraljevstvo, o tome kako započeti proučavanje Biblije s nekim. Sestra po imenu Ejpril odlučila je da ga primeni i da ponudi proučavanje Biblije trima koleginicama. Na njeno iznenađenje i radost, sve tri su prihvatile  ponudu a počele su i da dolaze na skupštinske sastanke.

Drugi primer je u vezi sa uručivanjem časopisa. Podstaknuti smo da potražimo ljude koje će zanimati određena tema iz naših časopisa. Jedan pokrajinski nadglednik iz Sjedinjenih Država posetio je sve prodavnice automobilskih guma na jednom području i ponudio poslovođama Probudite se! u kom je objavljen članak o gumama. On i njegova supruga su takođe posetili preko 100 ordinacija u svojoj pokrajini da bi ponudili časopis u kom je bila serija članaka „Zašto lekari zaslužuju razumevanje?“ On kaže: „To je bila odlična prilika da se ljudi upoznaju s nama i našom literaturom. Tako smo probili led i bila su nam otvorena vrata za naredne posete.“

Treći primer se odnosi na svedočenje telefonom. Sestra po imenu Džudi pisala je našem glavnom sedištu i zahvalila za podsticaj na ovaj vid službe. Njena 86-godišnja majka, koja je vrlo slabog zdravlja, redovno učestvuje u tom vidu svete službe i srećna je što je preko telefona počela da proučava Bibliju s jednom ženom koja ima 92 godine.

U našim publikacijama nalazimo predloge za službu koji su stvarno delotvorni. Zašto ih ne bi primenio? To će ti pomoći da i dalje radosno i revno propovedaš.

POSTAVLJAJ REALNE CILJEVE

Naš uspeh u propovedanju ne meri se samo brojem uručenih publikacija, biblijskih studija ili osoba kojima smo pomogli da postanu Jehovine sluge. Setimo se Noja. Osim najbliže porodice, ko ga je još poslušao i počeo da služi Jehovi? Ipak, on je bio uspešan u svojoj službi. Najvažnije je da verno vršimo Jehovinu volju (1. Kor. 4:2).

Mnogim objaviteljima Kraljevstva postavljanje realnih ciljeva pomaže da propovedaju s više žara. Koji bi to ciljevi mogli biti? Neke predloge ćeš naći u okviru na ovoj strani.

Uz Jehovinu pomoć, traži načine da obogatiš svoju službu i budeš delotvorniji u njoj. Kad ostvariš svoje ciljeve, bićeš zadovoljan i srećan znajući da si dao sve od sebe u propovedanju dobre vesti.

Mora se priznati da nije uvek lako propovedati dobru vest. Ali ti možeš ostati revan objavitelj Kraljevstva ako preduzmeš određene korake. Razgovaraj sa svojim saradnikom u službi i međusobno se hrabrite, redovno i kvalitetno proučavaj Bibliju, primenjuj predloge vernog roba i postavljaj realne ciljeve. Iznad svega, uvek imaj na umu da ti je Bog poverio neprocenjivu čast da objavljuješ dobru vest kao jedan od njegovih Svedoka (Is. 43:10). I dalje revno propovedaj i to će ti doneti veliku radost!