Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

’Znao je put‘

’Znao je put‘

GAJ HOLIS PIRS, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka, završio je svoj život na zemlji u utorak, 18. marta 2014. Imao je 79 godina kad se ostvarila njegova nada da postane jedan od Hristove uskrsnule braće (Jevr. 2:10-12; 1. Petr. 3:18).

Gaj Pirs je rođen u Obernu, u Kaliforniji, 6. novembra 1934, a krstio se 1955. Sa svojom dragom suprugom Peni venčao se 1977. Imali su decu, i porodičan život je doprineo tome da brat Pirs zrači očinskom ljubavlju. Godine 1982. pridružio se svojoj supruzi u pionirskoj službi, a počev od 1986, jedanaest godina je bio pokrajinski nadglednik u Sjedinjenim Državama.

Godine 1997. Gaj i Peni Pirs su postali članovi betelske porodice u Sjedinjenim Državama. Brat Pirs je radio u Službenom odeljenju, a 1998. je naimenovan za pomoćnika u Odboru za osoblje pri Vodećem telu. Dana 2. oktobra 1999, na godišnjem sastanku korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania objavljeno je da je brat Pirs postao član Vodećeg tela. U poslednje vreme, služio je u različitim odborima — za osoblje, pisanje, izdavanje, kao i u Odboru koordinatorâ.

Ljudi različitog porekla i kultura brzo bi zavoleli brata Pirsa zbog njegovog srdačnog osmeha i smisla za humor. Ipak, ono što je najviše privlačilo ljude bilo je to što je bio pun ljubavi, ponizan, postojano se držao pravednih zakona i načela i imao je jaku veru u Jehovu. Brat Pirs je bio uveren da će se pre dogoditi da sunce ujutro ne izađe nego da se Jehovina obećanja ne ispune, i želeo je da tu istinu podeli sa čitavim svetom.

Bio je neumoran u svojoj službi Jehovi, pa je ustajao rano ujutro i često radio do kasno uveče. Iako je putovao po celom svetu kako bi hrabrio braću i sestre, nikada nije bio prezauzet da bi zastao i saslušao pojedinačne članove betelske porodice i druge kojima je bila potrebna pomoć ili savet. Čak i nakon mnogo godina, braća se sećaju prilika u kojima su uživali u njegovom gostoprimstvu, prijateljstvu i duhovnoj okrepi.

Naš brat i dragi prijatelj ostavio je za sobom suprugu i šestoro dece, kao i unučad i praunučad. Imao je i veoma mnogo duhovne dece. Komemoracija bratu Pirsu održana je u bruklinskom Betelu u subotu, 22. marta 2014, a tom prilikom govorio je Mark Sanderson, takođe član Vodećeg tela. Između ostalog, govorio je o nebeskoj nadi brata Pirsa i pročitao Isusove reči: „U kući mog Oca ima mnogo stanova [...] I kad odem i pripremim vam mesto, ponovo ću doći i primiću vas u svoj dom, da i vi budete tamo gde sam ja. A tamo kuda ja idem, znate put“ (Jov. 14:2-4).

Brat Pirs će nam mnogo nedostajati, ali radujemo se što je ’znao put‘ do svog večnog boravišta.