Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Da li je kremacija prihvatljiva za hrišćane?

Da li će se neko opredeliti za kremaciju, stvar je lične odluke. Iako Biblija ne spominje kremaciju, vredi zapaziti da su nakon pogibije kralja Saula i njegovog sina Jonatana njihova tela spaljena, a kosti potom sahranjene (1. Sam. 31:2, 8-13; 15. 6, strana 7).

Zašto možemo biti sigurni da Bog ne uzrokuje loše stvari?

Bog je „pravedan na svim putevima svojim“. On je veran, pravedan i istinit. Takođe je samilostan i milosrdan (Pon. zak. 32:4; Ps. 145:17; Jak. 5:11; 1. 7, strana 4).

S kojim problemima se mogu suočiti oni koji se radi propovedanja presele u drugu zemlju?

Tri najčešća problema su: prilagođavanje na drugačiji životni standard, nostalgija i uklapanje u novu sredinu. Uprkos tome, mnogi su doživeli brojne blagoslove (15. 7, strane 4-5).

Zašto su Josifa mrzela njegova braća?

Između ostalog, zbog toga što je Jakov gajio posebnu naklonost prema Josifu. Poklonio mu je i skupocenu haljinu. Braća su postala ljubomorna na Josifa i prodala su ga u ropstvo (1. 8, strane 11-13).

Zašto su novi traktati tako korisni i lako ih je koristiti?

Svi su napisani u istom stilu. Na svakom traktatu se nalazi biblijski stih koji možemo pročitati sagovorniku, i potom postaviti pitanje. Bez obzira na to kako će osoba odgovoriti, možemo otvoriti traktat i pokazati šta kaže Sveto pismo. Pitanje na poleđini možemo koristiti za naknadnu posetu (15. 8, strane 13-14).

Šta je Sirijska Pešita?

Sirijski je bio jedan od dijalekata aramejskog jezika koji je zaživeo u drugom i trećem veku naše ere. Izgleda da je sirijski bio prvi jezik na koji su prevedeni neki delovi grčkih knjiga Biblije. Prevod Biblije na sirijski postao je poznat kao Pešita (1. 9, strane 13-14).

Kako roditelji mogu pomoći svojoj deci u duhovnom pogledu?

Neophodno je da slušaju decu da bi ih upoznali. Ne smeju zanemarivati duhovnu hranu. Važno je i da ih pravilno usmeravaju, posebno kad treba da se uhvate u koštac sa sumnjama što se tiče istine (15. 9, strane 18-21).

Čega neće biti pod vladavinom Božjeg Kraljevstva?

Neće biti bolesti, smrti, nezaposlenosti, ratova, gladi i siromaštva (1. 10, strane 6-7).

Koji savez omogućuje drugima da vladaju sa Hristom?

Nakon poslednje Pashe, Isus je sa svojim vernim učenicima sklopio savez za Kraljevstvo (Luka 22:28-30). Taj savez im garantuje da će vladati s njim na nebu (15. 10, strane 16-17).

Navedi dva primera koji dokazuju da je Ðavo stvarna osoba.

U Bibliji piše da je Satana razgovarao sa Isusom ne bi li ga naveo da pogreši. Takođe, iz knjige o Jovu saznajemo da je razgovarao sa Bogom. Ovi događaji pokazuju da je Satana stvarna osoba (1. 11, strane 4-5).

Ko je bio ’narod za Božje ime‘, o kom je Jakov govorio u Delima apostolskim 15:14?

To su bili Jevreji i nejevreji koje je Bog izdvojio da budu izabrani rod koji će ’objavljivati vrline‘ onoga koji ih je pozvao (1. Petr. 2:9, 10; 15. 11, strane 24-25).

Gde se nalazio Timgad i kakav je bio stav nekih njegovih žitelja?

Timgad je bio velik rimski grad koji se nalazio na severu Afrike (područje današnjeg Alžira). Među iskopinama je pronađen natpis koji otkriva kakav je duh tamo vladao: „Lov, kupanje, igra, smeh — to je život!“ Slično gledište je spomenuto u 1. Korinćanima 15:32 (1. 12, strane 8-10).