STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) decembar 2014.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 2. februara do 1. marta 2015.

’Znao je put‘

Gaj Pirs, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka, preminuo je u utorak, 18. marta 2014.

Jehova bogato blagosilja velikodušnost

Možemo izvući važnu pouku o darežljivosti iz onoga što je Bog zatražio od Izraelaca.

’Slušajte i razumejte‘

Isus je ispričao poređenja o zrnu gorušice, kvascu, trgovcu i skrivenom blagu. Šta ona znače?

Da li ’razumeš Pisma‘?

Šta znače Isusova poređenja o sejaču koji spava, mreži i rasipnom sinu?

Da li se sećaš?

Ovih 12 pitanja će ti pomoći da proveriš čega se sećaš iz izdanja Stražarske kule od juna do decembra 2014.

Da li ćeš se predomisliti?

Neke odluke treba preispitati, neke ne treba. Čime da se vodimo?

Pitanja čitalaca

Na šta je Jeremija ukazao kad je zapisao da Rahela oplakuje svoje sinove?

Dočekajmo kraj ovog sveta u jedinstvu

Četiri primera iz Biblije ističu koliko je važno jedinstvo i zašto će u budućnosti biti još važnije.

Da li ceniš ono što si dobio?

Kako možemo pokazati da cenimo svoje duhovno nasleđe?

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2014.

Pogledajte tematski indeks članaka iz Stražarske kule od 2014. Članci su navedeni po temama zajedno sa datumom izdanja u kojem se nalaze.