Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta za nas znači Isusovo uskrsenje

Šta za nas znači Isusovo uskrsenje

’Uskrsnuo je‘ (MAT. 28:6)

1, 2. (a) Šta su verske vođe pitale Petra i kako je on odgovorio? (Videti sliku na početku članka.) (b) Šta je tom prilikom Petru ulilo hrabrost?

NEKOLIKO sedmica nakon Isusove smrti, apostol Petar se našao pred opasnom i neprijateljski nastrojenom grupom. To su bile uticajne judejske verske vođe — isti ljudi koji su bili odgovorni za Isusovu smrt. Zahtevali su objašnjenje. Petar je izlečio čoveka hromog od rođenja, pa su hteli da znaju kojom silom i u čije ime je to uradio. Apostol je smelo odgovorio: „U ime Isusa Hrista Nazarećanina, koga ste vi pribili na stub, a koga je Bog podigao iz mrtvih, zahvaljujući njemu ovaj čovek stoji ovde pred vama zdrav“ (Dela 4:5-10).

2 Nedugo pre toga, Petar se iz straha tri puta odrekao Isusa (Mar. 14:66-72). Šta mu je ulilo hrabrost sada kad je stajao pred verskim vođama? Pored toga što mu je pomogao sveti duh, Petar je bio uveren da je Isus uskrsnuo. Zašto je bio tako siguran? Zašto mi verujemo da se to dogodilo?

3, 4. (a) Koja uskrsenja su se dogodila pre prvog veka? (b) Koga je Isus uskrsnuo?

3 Uskrsenje mrtvih nije bilo nešto novo za Isusove apostole. Znali su da su neki ljudi u prošlosti  bili vraćeni u život, kao i to da je Bog dao moć prorocima Iliji i Jeliseju da čine takva čuda (1. Kralj. 17:17-24; 2. Kralj. 4:32-37). Jedan mrtvac je oživeo kada je njegovo telo bilo bačeno u grob i dotaklo Jelisejeve kosti (2. Kralj. 13:20, 21). Prvi hrišćani su verovali u te zapise, kao što i mi verujemo da je Božja Reč istinita.

4 Nesumnjivo smo bili dirnuti dok smo čitali kako je Isus uskrsavao druge. Jedna udovica je sigurno bila presrećna kada je uskrsnuo njenog sina jedinca (Luka 7:11-15). Drugom prilikom, vratio je u život dvanaestogodišnju devojčicu. Koliko su samo njeni ožalošćeni roditelji bili zapanjeni a u isti mah i radosni kada je ponovo otvorila oči! (Luka 8:49-56). Zamisli tek oduševljenje onih koji su videli Lazara kako izlazi iz groba! (Jov. 11:38-44).

ZAŠTO JE ISUSOVO USKRSENJE JEDINSTVENO

5. Zašto je Isusovo uskrsenje drugačije od prethodnih?

5 Apostoli su znali da se Isusovo uskrsenje razlikovalo od svih prethodnih. Ljudi koji su ranije uskrsnuti i dalje su imali fizičko telo i na kraju su ponovo umrli. Kada je Isus uskrsnuo, dobio je duhovno telo koje nije podložno raspadljivosti. (Pročitati Dela apostolska 13:34.) Petar je napisao da je Isus „ubijen u telu, ali je oživljen u duhu“, da je „Bogu zdesna, jer je otišao na nebo, i podloženi su mu anđeli i vlasti i sile“ (1. Petr. 3:18-22). Prethodna uskrsenja su bila veličanstvena i čudesna, ali nijedno se nije moglo porediti sa ovim najvećim Božjim čudom.

6. Kako je Isusovo uskrsenje delovalo na njegove učenike?

6 Isusovo uskrsenje je duboko uticalo na njegove učenike. Nije više bio mrtav, kao što su njegovi neprijatelji mislili. Postao je moćno duhovno biće kom niko nije mogao da naudi. To što je oživeo bilo je dokaz da je Božji Sin, i to saznanje je promenilo osećanja njegovih učenika iz duboke tuge u neizmernu radost. Hrabrost je odagnala strah. Isusovo uskrsenje je bilo od suštinske važnosti za ispunjenje Jehovine namere. Bez njega bi propovedanje dobre vesti bilo uzaludno.

7. Šta Isus danas radi i koja pitanja se nameću?

7 Kao Jehovine sluge, svesni smo toga da Isus nije samo dobar čovek iz daleke prošlosti. On je još uvek živ, i danas nadgleda propovedanje dobre vesti po celom svetu. Kao Kralj Božjeg nebeskog Kraljevstva, Isus Hrist će uskoro očistiti zemlju od bezakonja i pretvoriće je u raj u kom će ljudi živeti zauvek (Luka 23:43). Ništa od toga ne bi bilo moguće da Isus nije uskrsnuo. S tim na umu, šta je temelj našeg uverenja da je on ustao iz mrtvih? I kakvo značenje to ima za nas?

JEHOVA POBEÐUJE SMRT

8, 9. (a) Zašto su verske vođe tražile da se Isusov grob osigura? (b) Šta se dogodilo kad su Isusove učenice došle do groba?

8 Nakon Isusovog pogubljenja, sveštenički glavari i fariseji došli su kod Pilata sa zahtevom:  „Gospodine, setili smo se da je taj varalica još dok je bio živ rekao: ’Posle tri dana uskrsnuću.‘ Zato zapovedi da se grob osigura do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici i ukrali ga pa rekli narodu: ’Ustao je iz mrtvih!‘ Tako bi ta poslednja prevara bila gora od prve.“ Pilat je odgovorio: „Imate stražu. Idite i osigurajte ga kako znate.“ Oni su to odmah učinili (Mat. 27:62-66).

9 Isusovo telo je bilo položeno u grob isklesan u steni, a na ulaz je navaljan veliki kamen. Judejske verske vođe su imale samo jednu želju — da beživotno Isusovo telo ostane tamo zauvek. Ali Jehova je imao drugačiju nameru. Kad su trećeg dana Marija Magdalena i druga Marija došle do groba, kamen je bio odvaljan i na njemu je sedeo anđeo. Pozvao je žene da pogledaju unutra i vide da je grob prazan. „Nije ovde, jer je uskrsnuo“, rekao im je (Mat. 28:1-6). Isus je bio živ!

10. Koje je dokaze za Isusovo uskrsenje izneo Pavle?

10 Događaji u narednih 40 dana upečatljivo su potvrdili da je Isus uskrsnuo. Pavle je u svom pismu Korinćanima ukratko izneo dokaze u prilog tome: „A među najvažnijim poukama koje sam primio i vama predao jeste ovo: Hrist je umro za naše grehe, kao što piše u Pismima; bio je sahranjen i uskrsnuo je treći dan, kao što piše u Pismima; pojavio se Kifi, a zatim dvanaestorici. Zatim se pojavio pred više od petsto braće istovremeno. Većina njih još je živa, a neki su pomrli. Zatim se pojavio Jakovu, a onda svim apostolima. A poslednjem od svih pojavio se i meni, što mi je bilo kao da sam se pre vremena rodio“ (1. Kor. 15:3-8).

KAKO ZNAMO DA JE ISUS USKRSNUO

11. Zašto možemo reći da je Isus uskrsnuo „kao što piše u Pismima“?

11 Kao prvo, njegovo uskrsenje se dogodilo „kao što piše u Pismima“. U Bibliji je bilo prorečeno da će Isus uskrsnuti. Na primer, David je napisao da Božji najverniji sluga neće biti ostavljen u grobu. (Pročitati Psalam 16:10.) Na Pedesetnicu 33. n. e., apostol Petar je to proročanstvo primenio na Isusa, rekavši: „[David] je unapred video i nagovestio Hristovo uskrsenje, da on neće biti ostavljen u grobu niti će njegovo telo videti raspadanje“ (Dela 2:23-27, 31).

12. Ko je sve video uskrsnulog Isusa?

12 Kao drugo, mnogi očevici su posvedočili o njegovom uskrsenju. U periodu od 40 dana, uskrsnuli Isus se svojim učenicima pojavio u vrtu gde se nalazio njegov grob, na putu za Emaus i u drugim prilikama (Luka 24:13-15). On se tada obraćao i pojedincima, kao što je Petar, ali i grupama ljudi. Jednom se pojavio pred više od 500 braće! Svedočanstvo tolikog broja ljudi ne može se zanemariti.

13. Kako su Isusovi učenici pokazali veru u njegovo uskrsenje?

13 Kao treće, učenici su gorljivo objavljivali vest o Isusovom uskrsenju. Zbog toga što su revno svedočili o Hristovom uskrsenju suočili su se s progonstvom, patnjom i smrću. Da Isus nije uskrsnuo — da je to bila obična prevara — zašto bi Petar  rizikovao svoj život pričajući o tome pred verskim vođama, koje su mrzele Isusa i zbog čijih kleveta je on ubijen? Petar i drugi učenici su bili sigurni da je Isus živ i da usmerava propovedanje koje im je Bog poverio. Štaviše, Isusovo uskrsenje je za njih bilo garancija da će i oni uskrsnuti. Recimo, Stefan je dao svoj život sa čvrstom verom u uskrsenje (Dela 7:55-60).

14. Šta tebe uverava da je Isus živ?

14 Kao četvrto, postoje dokazi da Isus vlada kao Kralj i predvodi hrišćansku skupštinu. Pravo hrišćanstvo doživljava procvat. To se sigurno ne bi desilo da Isus nije ustao iz mrtvih. Zapravo, za njega onda najverovatnije ne bismo ni čuli. Sve u svemu, imamo dobre razloge da verujemo da je živ i da nas usmerava i vodi dok propovedamo dobru vest širom sveta.

ZNAČAJ ISUSOVOG USKRSENJA

15. Kako nam Hristovo uskrsenje uliva hrabrost?

15 Hristovo uskrsenje nam daje hrabrost da propovedamo. Već 2 000 godina, Božji neprijatelji koriste različita oružja s namerom da uguše dobru vest — otpadništvo, ismevanje, nasilje, zabrane, mučenja i pogubljenja. Ali ništa od toga — ’nikakvo oružje načinjeno protiv nas‘ — nije zaustavilo propovedanje i stvaranje učenika (Is. 54:17). Ne plaše nas Satanine sluge i poslušnici. Isus je uz nas i pruža nam podršku kao što je obećao (Mat. 28:20). Nemamo razloga za strah jer, koliko god se trudili, neprijatelji nas neće ućutkati!

Hristovo uskrsenje nam daje hrabrost da propovedamo (Videti 15. odlomak)

16, 17. (a) Kako Isusovo uskrsenje potvrđuje sva njegova učenja? (b) Prema Jovanu 11:25, koju je moć Isus dobio od Boga?

16 Isusovo uskrsenje potvrđuje sve čemu je on poučavao. Pavle je napisao da bi hrišćanska vera i propovedanje bili uzaludni da Hrist nije uskrsnuo. Jedan biblista je zapazio: „Ako Hrist nije ustao [...] hrišćani su ljudi vredni žaljenja, koji su naivno poverovali u prevaru nad prevarama.“ Bez njegovog uskrsenja, jevanđelja su samo jedna tužna priča o dobrom i mudrom čoveku kog su protivnici ubili. Ali činjenica je da je on ustao iz mrtvih, što je dokaz da su istinita sva njegova učenja, kao i obećanja o budućnosti. (Pročitati 1. Korinćanima 15:14, 15, 20.)

17 Isus je rekao: „Ja sam uskrsenje i život. Ko iskazuje veru u mene, ako i umre, oživeće“ (Jov. 11:25). To upečatljivo obećanje će se sigurno ispuniti. Jehova je Isusu dao moć da vrati u život ne samo one koji će živeti na nebu već i milijarde ljudi koji će večno živeti na zemlji. Isusova otkupna žrtva i njegovo uskrsenje neoboriv su dokaz da će smrt biti uklonjena. Zar te to ne podstiče da istraješ u kušnjama i hrabro se suočiš čak i sa smrću?

18. Šta Isusovo uskrsenje potvrđuje?

18 Isusovo uskrsenje potvrđuje da će ljudima biti suđeno u skladu s Jehovinim pravednim merilima. Obraćajući se muškarcima i ženama u drevnoj Atini, Pavle je rekao: „[Bog] namerava da sudi svetu po pravdi, preko čoveka kog je za to odredio, što je potvrdio pred svim ljudima uskrsnuvši ga iz mrtvih“  (Dela 17:31). Budući da ga je Bog postavio za Sudiju, možemo biti uvereni da će Isus suditi pravedno i s ljubavlju. (Pročitati Isaiju 11:2-4.)

19. Na koji način vera u Hristovo uskrsenje utiče na nas?

19 Vera u Hristovo uskrsenje nas motiviše da vršimo Božju volju. Da nije žrtvovao svoj život i nakon toga uskrsnuo, i dalje bismo bili osuđeni na greh i smrt (Rimlj. 5:12; 6:23). Ako nije uskrsnuo, i mi bismo mogli da kažemo: „Jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti“ (1. Kor. 15:32). Ali naš život se ne vrti oko zadovoljstava. Mi cenimo dragocenu nadu u uskrsenje i od srca želimo da u svemu budemo poslušni Jehovi.

20. Kako Isusovo uskrsenje svedoči o Božjoj uzvišenosti?

20 Hristovo uskrsenje bez reči upečatljivo svedoči o uzvišenosti našeg Boga Jehove, koji „nagrađuje one koji ga revno traže“ (Jevr. 11:6). Isusovo uskrsenje u besmrtni nebeski život dokaz je Jehovine neuporedive moći i mudrosti. Nadalje, Bog je time pokazao da može da ispuni sva svoja obećanja. U to spada proročansko obećanje o potomku koji će imati ključnu ulogu u rešavanju spornog pitanja u vezi s tim ko ima pravo da vlada. Da bi se to obećanje ispunilo, bilo je neophodno da Isus umre i bude vraćen u život (Post. 3:15).

21. Šta misliš o nadi u uskrsenje?

21 Sigurno si zahvalan Jehovi za nadu u uskrsenje. U Svetom pismu nalazimo sledeće obećanje: „Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo.“ To izvanredno obećanje zapisao je verni apostol Jovan, kom je rečeno: „Piši, jer su ove reči verodostojne i istinite.“ Ko je Jovanu putem nadahnuća preneo tu objavu? Niko drugi do uskrsnuli Isus Hrist (Otkr. 1:1; 21:3-5).