Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Zašto moramo biti sveti

Zašto moramo biti sveti

„Budite sveti“ (LEV. 11:45)

1. U čemu nam knjiga Levitska može pomoći?

U KNJIZI Levitskoj, na svetost se ukazuje više nego i u jednoj drugoj biblijskoj knjizi. Dobro je da temeljno istražimo ono što je u njoj rečeno da bismo razumeli šta se podrazumeva pod svetošću. To je veoma važno jer Jehova od svih koji mu služe očekuje da budu sveti.

2. Koje su neke odlike Levitske?

2 Ova knjiga, koju je napisao prorok Mojsije, deo je Svetog pisma koje je „korisno za poučavanje“ (2. Tim. 3:16). Jehovino ime se pojavljuje prosečno deset puta u svakom poglavlju. Razumevanje Levitske ojačaće našu rešenost da se klonimo svega čime bismo mogli osramotiti Božje ime (Lev. 22:32). Kao podsetnik na važnost poslušnosti Bogu, u Levitskoj se često ponavljaju reči „Ja sam Jehova“. Ova knjiga je pravi dar od Boga, jer nam pomaže da mu vršimo svetu službu. U ovom i sledećem članku, osmotrićemo neke dragulje koje ona sadrži.

BOŽJE SLUGE MORAJU BITI SVETE

3, 4. Šta predočava to što su Aron i njegovi sinovi bili ’oprani vodom‘? (Videti sliku na početku članka.)

3 Pročitati Levitsku 8:5, 6. Jehova je izabrao Arona da služi kao izraelski prvosveštenik,  a njegove sinove za sveštenike. Aron predstavlja Isusa Hrista, a njegovi sinovi Isusove pomazane sledbenike. Da li onda to što je Aron bio ’opran vodom‘ znači da je Isusu bilo potrebno očišćenje? Ne, jer je on već bio čist i bez greha (Jevr. 7:26; 9:14). Međutim, Aronova čistoća nakon pranja slikovito predočava Isusovu čistoću i pravednost. Šta onda znači to što su Aronovi sinovi morali da se okupaju?

4 Obredno pranje Aronovih sinova predstavlja čišćenje onih koji su izabrani da budu sveštenici na nebu. Da li je to obredno pranje povezano s krštenjem pomazanika? Ne, jer se krštenjem ne uklanjaju gresi. Ono je znak da je osoba izvršila bezuslovno predanje Jehovi Bogu. Pomazanici su očišćeni „kupanjem u vodi, u reči Božjoj“, što znači da moraju svim srcem primenjivati hrišćanska učenja (Ef. 5:25-27). Na taj način su posvećeni i očišćeni. Da li to važi i za „druge ovce“? (Jov. 10:16).

5. Zašto se može reći da su i „druge ovce“ očišćene putem Božje Reči?

5 Aronovi sinovi ne predočavaju „veliko mnoštvo“ Isusovih ’drugih ovaca‘ (Otkr. 7:9). Da li su te osobe takođe posvećene i očišćene putem Božje Reči? Naravno da jesu. Kad oni koji se nadaju životu na zemlji čitaju ono što Biblija kaže o značaju i moći Isusove prolivene krvi, oni razvijaju veru koja ih pokreće da „dan i noć“ vrše svetu službu Jehovi (Otkr. 7:13-15). ’Uzoran život‘ pomazanika i drugih ovaca vidljiv je dokaz koliko je delotvorno čišćenje putem Božje Reči (1. Petr. 2:12). Nema sumnje da Jehovu raduju čistoća i jedinstvo pomazanika i drugih ovaca, koji slušaju i verno slede svog Pastira Isusa.

6. Zašto je važno da se redovno preispitujemo?

6 To što je Jehova zahtevao da izraelski sveštenici budu fizički čisti ima posebno značenje za Jehovin narod danas. Oni s kojima proučavamo Bibliju brzo zapaze čistoću naših dvorana, kao i to da smo mi čisti i uredni. Osim toga, čistoća sveštenika pomaže nam da shvatimo da svako ko želi da se popne na uzvišenu „goru Jehovinu“, to jest da mu služi, mora imati čisto srce. (Pročitati Psalam 24:3, 4; Is. 2:2, 3.) Svoju svetu službu Bogu moramo prinositi čistog uma i srca, kao i čistog tela. Da bismo to postigli, neophodno je redovno preispitivanje, nakon kog ćemo možda morati da nešto menjamo kod sebe da bismo bili sveti. Za neke to može značiti ozbiljne promene (2. Kor. 13:5). Primera radi, krštena osoba koja namerno gleda pornografiju, treba da se zapita: ’Da li je moje ponašanje sveto?‘ Zatim treba da potraži pomoć kako bi prekinula s tom odvratnom navikom (Jak. 5:14).

SVETOST SE DOKAZUJE POSLUŠNOŠĆU

7. Kakav nam je primer Isus pružio u skladu s Levitskom 8:22-24?

7 Prilikom uvođenja u svešteničku službu, prvosvešteniku Aronu i njegovim sinovima je stavljeno malo ovnujske krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. (Pročitati Levitsku 8:22-24.) Taj postupak je ukazivao na to da će sveštenici svim srcem obavljati svoje dužnosti. Prvosveštenik Isus je u tom pogledu pružio savršen primer  pomazanicima i drugim ovcama. Simbolično govoreći, njegovo uho je uvek slušalo Božje vođstvo, njegove ruke su bile posvećene vršenju Božje volje, a njegova stopala nikad nisu skrenula s puta svetosti (Jov. 4:31-34).

8. Šta moraju činiti sve Jehovine sluge?

8 Pomazani hrišćani i druge ovce moraju se ugledati na svog Prvosveštenika i ostati verni Jehovi do kraja. Sve Jehovine sluge moraju biti poslušne merilima iz Božje Reči i paziti da ne žaloste njegov duh (Ef. 4:30). Od njih se očekuje da ’poravnaju staze kojima idu njihove noge‘ (Jevr. 12:13).

9. Šta su rekla trojica braće koja blisko sarađuju sa članovima Vodećeg tela i kako ti to može pomoći da ostaneš svet?

9 Pogledajmo šta su rekla trojica braće koja nisu pomazanici i već decenijama sarađuju sa članovima Vodećeg tela. Jedan od njih je zapazio: „Ovo je stvarno izuzetna služba, ali u svakodnevnom kontaktu ponekad dođe do izražaja činjenica da su ta braća, premda duhom pomazana, samo nesavršeni ljudi. Pa ipak, jedan od mojih ciljeva tokom svih ovih godina jeste da budem poslušan onima koji nas predvode.“ Drugi brat je rekao: „Stihovi kao što je 2. Korinćanima 10:5, gde se govori o ’pokoravanju Hristu‘, pomogli su mi da budem poslušan i sarađujem s onima koji predvode. To je poslušnost od srca.“ Treći brat je rekao: „Voleti ono što Jehova voli i mrzeti ono što on mrzi, stalno tražiti njegovo vođstvo i činiti ono što ga raduje — to znači biti poslušan njegovoj organizaciji i onima kojima je poverio da sprovode njegovu nameru na zemlji.“ Taj brat je saznao da je Natan Nor, koji je bio član Vodećeg tela, spremno prihvatio objašnjenja iz članka „Rođenje nacije“, iako su ih neki dovodili u pitanje. (Pomenuti članak je bio objavljen 1925. u Stražarskoj kuli.) Takva poslušnost je duboko uticala na ovog brata. Razmišljanje o onome što su rekla ova trojica braće može ti pomoći da budeš poslušan Bogu i ostaneš svet.

SVETOST I POSLUŠNOST BOŽJEM ZAKONU O KRVI

10. Zašto je važno da budemo poslušni Božjem zakonu o krvi?

10 Pročitati Levitsku 17:10. Jehova je zapovedio Izraelcima da ni u kom slučaju ne jedu krv. Taj zahtev koji se odnosio kako na ljudsku tako i na životinjsku krv važi i za hrišćane (Dela 15:28, 29). Strašna nam je i sama pomisao na to da bi Jehova mogao ’okrenuti svoje lice protiv nas‘ i ukloniti nas iz svoje skupštine. Mi ga volimo i poslušni smo mu od srca. Čak i kad je u pitanju život, čvrsto smo rešeni da ne popustimo pred molbama i pretnjama onih koji ne poznaju Jehovu i ne obaziru se na njegove zakone. Iako znamo da će nam se ljudi rugati zbog toga što ne primamo krv, odlučili smo da slušamo Boga (Jud. 17, 18). Šta će nam pomoći da ’budemo čvrsti u svojoj odluci‘ da ne jedemo krv niti da prihvatimo transfuziju krvi? (Pon. zak. 12:23).

11. Zašto se može reći da ono što je prvosveštenik činio na Dan očišćenja nije bio običan ritual?

11 Ono što je u drevno doba izraelski prvosveštenik činio jednom godišnje, na Dan očišćenja, pomaže nam da razumemo Božje gledište o krvi. Krv je bila  namenjena samo za jednu posebnu svrhu — za očišćenje greha onih koji su tražili Jehovin oproštaj. Krvlju junca i jarca trebalo je ’poškropiti prema poklopcu i pred poklopcem‘ kovčega saveza (Lev. 16:14, 15, 19). Time je bilo omogućeno da Jehova oprosti grehe Izraelaca. Osim toga, Jehova je rekao da čovek koji ubije životinju radi hrane mora da joj ispusti krv i potom zatrpa krv zemljom, „jer je duša svakog tela njegova krv“ (Lev. 17:11-14). Da li su ovo bili samo beznačajni rituali? Nisu. Upotreba krvi na Dan očišćenja, kao i zapovest da se krv životinje ispusti, u skladu su sa zapovešću koju je Jehova ranije dao Noju i njegovim potomcima (Post. 9:3-6). Jehova Bog im je zabranio da koriste krv u ishrani. Od kakvog je to značaja za hrišćane?

12. Kako je Pavle u poslanici Jevrejima povezao krv sa oproštenjem greha?

12 Apostol Pavle je u poslanici Jevrejima pisao o tome da krv čisti grehe. Objasnio je: „Po Zakonu se skoro sve čisti krvlju i bez prolivanja krvi nema oproštenja“ (Jevr. 9:22). Takođe je ukazao na to da su životinjske žrtve, premda su imale izvesnu vrednost, samo podsećale Izraelce da su grešnici i da im je potrebno nešto više da bi bili potpuno oslobođeni greha. U Zakonu se nalazila ’samo senka budućih blagoslova, a ne i sami blagoslovi‘ (Jevr. 10:1-4). Na koji način je bilo omogućeno trajno oproštenje greha?

13. Šta misliš o tome što je Isus prolio svoju krv za nas?

13 Pročitati Efešanima 1:7. Žrtvena smrt Isusa Hrista, koji je spremno ’predao sebe za nas‘ ima duboko značenje za sve koji vole njega i njegovog Oca (Gal. 2:20). Pa ipak, tek nas je ono što je Isus učinio nakon svoje smrti i uskrsenja istinski oslobodilo i omogućilo nam oproštenje greha. On je ispunio sve što je bilo predočeno Mojsijevim  zakonom na Dan očišćenja. Tog dana je prvosveštenik uzimao krv žrtvovanih životinja i ulazio u Svetinju nad svetinjama, koja se nalazila u svetom šatoru, a kasnije u Solomonovom hramu. Bilo je to kao da se s tom krvlju pojavio lično pred Jehovom (Lev. 16:11-15). Slično tome, Isus je uzašao na nebo, gde je ponudio Jehovi da njegovu prolivenu krv prihvati kao otkupninu za ljudski rod (Jevr. 9:6, 7, 11-14, 24-28). Sigurno smo zahvalni što su nam gresi oprošteni i što nam je savest očišćena zahvaljujući veri u otkupnu žrtvu.

14, 15. Zašto je važno da razumemo i poštujemo Jehovin zakon o krvi?

14 Da li sada bolje razumeš zašto nam je Jehova zapovedio da ne jedemo nikakvu krv? (Lev. 17:10). Da li ti je jasno zašto Bog smatra krv svetom? U suštini, za njega je krv isto što i život (Post. 9:4). Slažeš li se da treba prihvatiti Božje gledište o krvi i biti poslušan njegovoj zapovesti da se uzdržavamo od nje? Jedini način da budemo u miru s Bogom jeste da iskazujemo veru u Isusovu otkupnu žrtvu i budemo svesni da naš Stvoritelj smatra krv dragocenom (Kol. 1:19, 20).

15 Svako od nas bi se neočekivano mogao naći na ispitu poslušnosti Božjem zakonu o krvi. Možda se član porodice ili blizak prijatelj nađe pred odlukom da li da prihvati transfuziju. U takvim presudnim trenucima, potrebno je doneti i odluku u vezi s manjim frakcijama krvi i određenim medicinskim postupcima. Zato je veoma važno da se dobro upoznamo s mogućnostima i pripremimo se za nepredviđene situacije. Uz molitvu, to će nam pomoći da imamo čvrst stav i ne pogazimo svoja uverenja. Nipošto ne želimo da razočaramo Jehovu tako što bismo prihvatili nešto što njegova Reč osuđuje. Mnogi medicinski stručnjaci i drugi zagovornici transfuzije stalno pozivaju ljude da daju krv kako bi se spasli životi. Međutim, Jehovin sveti narod je svestan da Stvoritelj ima pravo da odredi kako treba postupati s krvlju. Za njega je krv sveta. Stoga moramo biti poslušni njegovom zakonu o krvi. Svojim svetim ponašanjem dokazujemo da duboko cenimo moć Isusove spasonosne krvi — jedine krvi koja omogućava oproštenje greha i večni život (Jov. 3:16).

Da li si čvrsto rešio da se držiš Jehovinog zakona o krvi? (Videti 14. i 15. odlomak)

ZAŠTO JEHOVA OČEKUJE DA BUDEMO SVETI

16. Zašto Jehovin narod mora biti svet?

16 Kad je izbavio Izraelce iz ropstva u Egiptu, Bog im je rekao: „Ja [sam] Jehova koji vas je izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite sveti, jer sam ja svet“ (Lev. 11:45). Jehova je očekivao da Izraelci budu sveti poput njega. Kao njegovi svedoci, i mi moramo biti sveti. Knjiga Levitska to nedvosmisleno potvrđuje.

17. Šta misliš o knjizi Levitskoj?

17 Sigurno nam je koristilo osmatranje nekih delova Levitske. Nema sumnje da sad još više cenimo ovu nadahnutu biblijsku knjigu. Duboko razmišljanje o dragocenim saznanjima iz nje pomoglo nam je da bolje razumemo zašto moramo biti sveti. Da li se u ovom delu Božje nadahnute Reči nalaze još neki duhovni dragulji? Šta nam ona još otkriva o svetoj službi Jehovi? O tome će biti reči u sledećem članku.