Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Moramo biti sveti u svemu što činimo

Moramo biti sveti u svemu što činimo

’Budite sveti u svemu što činite‘ (1. PETR. 1:15)

1, 2. (a) Šta Jehova očekuje od svog naroda? (b) Na koja pitanja ćemo dobiti odgovore?

JEHOVA je nadahnuo apostola Petra da u svojoj poslanici citira misli o svetosti iz knjige Levitske i ukaže na to da hrišćani treba da budu sveti u svemu što čine. (Pročitati 1. Petrovu 1:14-16.) Sveti Bog Jehova očekuje od pomazanika i ’drugih ovaca‘ da se svesrdno trude da budu sveti u svim svojim postupcima — ne samo u nekima od njih (Jov. 10:16).

2 Dodatno razmatranje duhovnih dragulja iz Levitske biće veoma korisno, a primena onoga što saznamo pomoći će nam da budemo sveti u svemu što činimo. U ovom članku ćemo osmotriti i sledeća pitanja: Kako treba da gledamo na kršenje biblijskih načela? Šta iz Levitske saznajemo o podupiranju Jehovine vrhovne vlasti? Šta možemo naučiti iz zapisa o prinošenju žrtava?

NEMOJ ODSTUPITI OD SVOJIH UVERENJA

3, 4. (a) Zašto hrišćani paze da ne prekrše biblijske zakone i načela? (b) Zašto ne treba da se osvećujemo niti da budemo kivni?

3 Ako želimo da ugodimo Jehovi, moramo se čvrsto držati njegovih zakona i načela. To znači da ih nećemo shvatati olako i tako dovesti sebe u opasnost da postanemo nesveti. Premda nismo pod Mojsijevim  zakonom, njegove odredbe nam pomažu da razumemo šta Bog odobrava a šta osuđuje. Primera radi, Jehova je zapovedio Izraelcima: „Ne osvećuj se i ne budi kivan na sinove svog naroda. Voli svog bližnjeg kao samog sebe. Ja sam Jehova“ (Lev. 19:18).

4 Jehova ne želi da budemo osvetoljubivi niti da gajimo ozlojeđenost (Rimlj. 12:19). Ako bismo ignorisali Božje zakone i načela, Ðavo bi likovao i osramotili bismo Jehovu. Čak i ako nas neko namerno povredi, ne dozvolimo da nas izjeda ljutnja. U Bibliji se služba koju nam je Bog poverio upoređuje s blagom, a mi sa „zemljanim posudama“ kojima je ukazana čast da nose to blago (2. Kor. 4:1, 7). U takvim posudama nema mesta za ozlojeđenost koja izjeda poput kiseline.

5. Šta možemo naučiti iz onoga što se desilo Aronu i njegovim sinovima? (Videti sliku na početku članka.)

5 U Levitskoj 10:1-11 zabeležena je potresna priča o jednom događaju u Aronovoj porodici. Sigurno su svi bili duboko ožalošćeni kad je kod svetog šatora vatra s neba spalila Aronove sinove Nadava i Avijuda. Aronu i njegovoj porodici je potom rečeno da ih ni na koji način ne oplakuju. Kakav težak ispit vere! Da li čuvaš svoju svetost držeći se Božjih merila u pogledu kontakta sa članovima porodice i drugima koji su isključeni? (Pročitati 1. Korinćanima 5:11.)

6, 7. (a) Koje faktore treba uzeti u obzir kad odlučujemo da li ćemo prisustvovati venčanju u crkvi? (Videti fusnotu.) (b) Kako bismo rođaku koji nije Svedok mogli objasniti naš stav o prisustvovanju crkvenom venčanju?

6 Malo je verovatno da ćemo se suočiti s tako ozbiljnim ispitima kao Aron i njegova porodica. Ali šta ako nas rođak koji nije Svedok pozove da dođemo na venčanje u crkvi? Mada u Svetom pismu nema nijedne konkretne zapovesti koja zabranjuje prisustvovanje, postoje li neka biblijska načela koja nam mogu pomoći da donesemo odluku? *

7 Rođaci koji ne služe Jehovi mogu se čuditi zbog naše rešenosti da svim svojim postupcima ugodimo Jehovi i budemo sveti (1. Petr. 4:3, 4). Naravno, ne želimo da ih povredimo. Bilo bi dobro da dosta pre tog događaja ljubazno ali otvoreno razgovaramo s njima o tome. Mogli bismo da im zahvalimo i kažemo da nam je drago što su nas pozvali na venčanje. Zatim bismo im mogli reći da mi ne učestvujemo u crkvenim obredima i da ne bismo želeli da time njih i ostale goste dovedemo u neprijatnu situaciju i pokvarimo im radost tog posebnog dana. Ako ovako postupimo, nećemo izložiti sebe pritisku da prekršimo biblijska načela.

PODRŽAVAMO JEHOVINU VRHOVNU VLAST

8. Kako se u Levitskoj naglašava Jehovina vrhovna vlast?

8 Knjiga Levitska u prvi plan stavlja Jehovinu vrhovnu vlast. Više od 30 puta se spominje da zakoni koje sadrži potiču od Jehove. Mojsije je bio svestan toga i činio je sve što mu je Jehova zapovedio (Lev. 8:4, 5). Poput njega, i mi uvek treba da postupamo u skladu s Jehovinom voljom. U tom pogledu, Božja organizacija nam pomaže putem pouke i našeg bratstva. Međutim, ispit vere može naići kad smo sami, kao što se desilo Isusu dok je bio u pustinji (Luka  4:1-13). Ako se pouzdamo u Jehovu i svim srcem podržavamo njegovu vrhovnu vlast, niko nas ne može navesti da pogazimo svoja uverenja i podlegnemo strahu od čoveka (Posl. 29:25).

9. Zašto se Božji narod u celom svetu suočava s mržnjom?

9 Kao Hristovi sledbenici i Jehovini svedoci, mi smo meta progonstva u celom svetu. Nismo iznenađeni zbog toga, jer je Isus rekao svojim učenicima: „Od ljudi [ćete] trpeti nevolje i ubijaće vas, i svi će vas narodi mrzeti zbog mog imena“ (Mat. 24:9). Uprkos toj mržnji mi istrajno propovedamo dobru vest i trudimo se da budemo sveti pred Jehovom. Zašto smo toliko omraženi kad smo pošteni, živimo moralno i poslušni smo zakonu? (Rimlj. 13:1-7). Zato što je Jehova naš Vrhovni Vladar. Mi „jedino njemu“ služimo i nikad nećemo prekršiti njegove pravedne zakone i načela (Mat. 4:10).

10. Šta se desilo kad se jedan brat odrekao svoje neutralnosti?

10 Osim toga, mi ’nismo deo sveta‘. Zato ne stajemo ni na čiju stranu u ratovima i političkim pitanjima. (Pročitati Jovana 15:18-21 i Isaiju 2:4.) Neki koji su bili predani Bogu kasnije su se odrekli svoje neutralnosti. Mnogi od njih su se pokajali i ponovo počeli da služe našem milosrdnom nebeskom Ocu (Ps. 51:17). Nekolicina to nije učinila. Primera radi, tokom Drugog svetskog rata, iz svih zatvora u Mađarskoj bilo je sakupljeno 160 naše nepravedno zatvorene braće mlađe od 45 godina. Svi su odvedeni u jedan grad, gde im je naređeno da stupe u vojsku. Većina iz te grupe je ostala verna Jehovi, dok su devetorica položila zakletvu i pridružila se vojsci. Posle dve godine, jedan od njih se našao u streljačkom vodu koji je dobio naređenje da pogubi neke verne Svedoke. Među njima je video svog rođenog brata! Međutim, naredba je promenjena i streljanje nije izvršeno.

JEHOVA ZASLUŽUJE NAJBOLJE

11, 12. Koju pouku hrišćani danas nalaze u odredbama o žrtvama koje su prinošene u drevnom Izraelu?

11 Prema Mojsijevom zakonu, Izraelci su bili dužni da prinose različite žrtve (Lev. 9:1-4, 15-21). Budući da su ukazivale na Isusovu savršenu žrtvu, morale su biti bez mane. Osim toga, bilo je propisano na koji način treba prineti određenu žrtvu ili prinos. Na primer, pogledajmo šta se očekivalo od žena nakon porođaja. U Levitskoj 12:6 piše: „Kad se završe dani njenog čišćenja za sina ili za kćer, neka donese svešteniku na ulaz u šator sastanka muško jagnje do godinu dana za žrtvu paljenicu i mladog goluba ili grlicu za žrtvu za greh.“ Premda je Jehova konkretno odredio šta treba uraditi, u Zakonu se blistavo ogledaju njegova ljubav i razumnost. Ako majka nije imala novca da kupi jagnje, mogla je da prinese dve grlice ili dva mlada goluba (Lev. 12:8). Premda je bila siromašna, Jehova ju je voleo i cenio isto kao i onu koja je prinela skuplju žrtvu. Šta učimo iz toga?

12 Apostol Pavle je podstakao suvernike da prinose Bogu „žrtvu hvale“ (Jevr. 13:15). Ta žrtva je „plod usana koje objavljuju [Jehovino sveto] ime“. Naša gluva braća i sestre daju takve hvale na znakovnom jeziku. Hrišćani koji su vezani za kuću hvale Jehovu svedočeći o njemu putem pisama, telefonom i u razgovoru s negovateljima i gostima. Koliko ćemo hvaliti Jehovu  u službi, objavljujući njegovo ime i dobru vest, zavisi od našeg zdravlja i sposobnosti. U svakom slučaju, to mora biti najbolje što možemo dati (Rimlj. 12:1; 2. Tim. 2:15).

13. Zašto treba da predajemo izveštaj o službi propovedanja?

13 Mi volimo Boga i zato mu od srca prinosimo žrtve hvale (Mat. 22:37, 38). Ali treba i da izveštavamo svoju aktivnost u službi. Kako gledamo na to? Izveštaj koji predajemo svakog meseca povezan je s našom odanošću Bogu (2. Petr. 1:7). Naravno, niko od nas ne treba da bude pod pritiskom da što više ide u službu samo da bi na kraju meseca predao veći izveštaj. Baš zbog toga je objaviteljima koji su u staračkim domovima ili su nemoćni omogućeno da izveštavaju ne samo pune sate nego i 15, 30 i 45 minuta službe. Jehova ceni te minute kao najbolje što je taj objavitelj Kraljevstva mogao da pruži, kao izraz ljubavi prema Bogu i zahvalnosti za neprocenjivu čast da bude jedan od njegovih Svedoka. Poput siromašnih Izraelaca koji su ipak mogli dati neki dar Bogu, tako i Jehovine dragocene sluge koje su stare ili bolesne mogu i dalje izveštavati svoju službu. Naš izveštaj je deo ukupnog svetskog izveštaja, što pomaže organizaciji da ima u vidu potrebe na području i u skladu s tim planira propovedničku aktivnost. Imajući to na umu, da li je previše što smo zamoljeni da izveštavamo svoje učešće u službi propovedanja?

NAŠ STAV PREMA PROUČAVANJU I ŽRTVE HVALE

14. Zašto treba da preispitamo svoj stav prema proučavanju?

14 Nakon što smo osmotrili neke vredne pouke iz Levitske, možda mislimo: ’Sad bolje razumem zašto je ova knjiga deo Božje nadahnute Reči‘ (2. Tim. 3:16). Verovatno si sada još odlučniji da budeš svet, ne samo jer Jehova to očekuje već zato što on zaslužuje da mu pružiš najbolje. Možda ti je ono što si iz ova dva članka saznao o knjizi Levitskoj takoreći otvorilo apetit da još temeljnije proučavaš Sveto pismo. (Pročitati Poslovice 2:1-5.) Uz molitvu razmisli o tome kako i koliko proučavaš. Sigurno želiš da tvoja žrtva hvale bude ugodna Jehovi. Da li ti televizija, video-igrice, sportske aktivnosti ili hobiji odvlače pažnju i koče tvoj duhovni napredak? Ako je tako, bilo bi dobro da razmisliš o onome što je apostol Pavle napisao u poslanici Jevrejima.

Da li ti je lično i porodično proučavanje Biblije zaista važno? (Videti 14. odlomak)

15, 16. Zašto je Pavle bio tako direktan u svom pismu hrišćanima jevrejskog porekla?

15 Pavle je bio veoma direktan u svom pismu hrišćanima jevrejskog porekla. (Pročitati Jevrejima 5:7, 11-14.) Nije se libio da kaže u čemu je problem. Rekao im je da su „postali lenji u slušanju“. Zašto je koristio tako snažne reči? Pavle je razmišljao o Jehovinoj ljubavi i brizi za te hrišćane, koji  su pokušavali da opstanu hraneći se samo duhovnim mlekom. Poznavanje osnovnih hrišćanskih učenja je važno, ali da bi osoba napredovala i stekla duhovnu zrelost, neophodna je „čvrsta hrana“.

16 Umesto da su napredovali do te mere da poučavaju druge, Jevrejima je bio potreban neko da njih poučava. Zbog čega? Zato što su izbegavali ’čvrstu hranu‘. Zapitaj se: ’Da li imam dobar stav prema čvrstoj duhovnoj hrani? Da li je uzimam? Ili retko kad duboko proučavam Bibliju i molim se? Ako je tako, da li je stvar u tome što nemam naviku da redovno proučavam?‘ Naš zadatak nije samo da propovedamo ljudima nego i da ih poučavamo i stvaramo učenike (Mat. 28:19, 20).

17, 18. (a) Zašto treba da redovno uzimamo čvrstu duhovnu hranu? (b) Kako treba da gledamo na uzimanje alkoholnih pića pre sastanaka?

17 Mnogima od nas nije lako da proučavaju Bibliju. Naravno, Jehova ne želi da nas podstakne na to stvarajući u nama osećaj krivice. Pa ipak, bilo da smo predane Božje sluge već godinama ili relativno kratko vreme, treba stalno da uzimamo čvrstu duhovnu hranu. Bez toga nećemo uspeti da ostanemo na putu svetosti.

18 Da bismo bili sveti, moramo temeljno istraživati Sveto pismo i činiti ono što Bog očekuje od nas. Razmisli o Aronovim sinovima Nadavu i Avijudu, koji su poginuli zato što su prineli „nedozvoljenu vatru“, možda nakon što su previše popili (Lev. 10:1, 2). Zapazi šta je Bog tada rekao Aronu. (Pročitati Levitsku 10:8-11.) Da li ove reči znače da ne smemo uopšte piti alkohol pre odlaska na sastanak? Treba imati u vidu sledeće činjenice: Mi nismo pod Zakonom (Rimlj. 10:4). Nadalje, u nekim zemljama naši suvernici umereno piju alkoholna pića uz obrok pre odlaska na sastanak. Tokom Pashe su korišćene četiri čaše vina. Kad je uspostavio Spomen-svečanost, Isus je dao apostolima da piju vino koje je predstavljalo njegovu krv (Mat. 26:27). U Bibliji se osuđuje prekomerno konzumiranje alkohola i pijanstvo (1. Kor. 6:10; 1. Tim. 3:8). Pokrenuti svojom savešću, mnogi hrišćani su odlučili da se potpuno uzdržavaju od alkohola pre učestvovanja u bilo kom vidu svete službe. Međutim, okolnosti su drugačije od zemlje do zemlje, a za hrišćane je važno da ’razlikuju ono što je sveto od onoga što nije sveto‘ kako bi svojom svetošću ugodili Bogu.

19. (a) Šta je cilj našeg porodičnog i ličnog proučavanja Biblije? (b) Kako možeš pokazati svoju rešenost da budeš svet?

19 Božja Reč obiluje duhovnim draguljima koje ćeš otkriti ako tragaš za njima. Koristi sredstva za istraživanje koja su ti na raspolaganju kako bi osvežio svoje lično i porodično proučavanje. Trudi se da što više saznaš o Jehovi i njegovoj nameri. Još više mu se približi (Jak. 4:8). Moli se Bogu poput psalmiste koji je rekao: „Otvori mi oči, da bih video lepotu zakona tvoga“ (Ps. 119:18). Nemoj nikad odstupiti od biblijskih zakona i načela. Drage volje budi poslušan vrhovnom zakonu našeg svetog Boga Jehove i svesrdno vrši „sveto delo propovedanja Božje dobre vesti“ (1. Petr. 1:15; Rimlj. 15:16). Ostani svet tokom ovih teških poslednjih dana. Budimo sveti u svemu što činimo i zastupajmo vrhovnu vlast našeg svetog Boga Jehove.

^ odl. 6 Videti „Pitanja čitalaca“ u Stražarskoj kuli od 15. maja 2002.