Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Da li Davidove reči zabeležene u Psalmu 37:25 i Isusove reči zabeležene u Mateju 6:33 znače da Jehova nikada neće dozvoliti da neki njegov sluga zbog oskudice gladuje?

David je napisao da ’nije video pravednika ostavljenog, ni decu njegovu hleb da prose‘. To je jedna uopštena izjava zasnovana na njegovom ličnom iskustvu. David je dobro znao da se Bog uvek brinuo za svoje sluge (Ps. 37:25). Međutim, te reči ne znače da nijedan Božji sluga nikada nije bio niti će biti u oskudici.

David je u svom životu imao zaista teške periode. Jedan takav period je bio kada ga je Saul progonio. David nije imao dovoljno hrane i tražio je hleb za sebe i ljude koji su bili s njim (1. Sam. 21:1-6). Ali i u toj teškoj situaciji znao je da ga Jehova nije napustio. Činjenica je da u Božjoj Reči nigde nećemo pročitati da je David ikoga preklinjao za hranu kako ne bi umro od gladi.

U Mateju 6:33 Isus je rekao da će Bog zadovoljiti potrebe svojih vernih slugu kojima je vršenje njegove volje najvažnije u životu. „Zato tražite najpre kraljevstvo i Božju pravednost“, rekao je Isus, „a sve će vam se ovo [uključujući i hranu, piće i odeću] dodati.“ Međutim, Isus je takođe rekao da se zbog progonstva može desiti da njegova ’braća‘ trpe glad (Mat. 25:35, 37, 40). Tako nešto se dogodilo apostolu Pavlu. On je u nekim situacijama bio i gladan i žedan (2. Kor. 11:27).

Jehova nam je stavio do znanja da ćemo zbog spornog pitanja koje je Satana pokrenuo biti progonjeni na razne načine. Možda će to u nekim situacijama podrazumevati i da budemo u oskudici (Jov 2:3-5). Neka naša braća i sestre su se zbog progonstva našli u zaista teškim situacijama, kao na primer oni koji su bili u koncentracionim logorima. Izgladnjivanje je bilo jedna od metoda kojima je Satana želeo da slomi njihovu besprekornost. Verni Svedoci su ostali poslušni Jehovi i on ih nije napustio. Dozvolio je da prođu kroz tu kušnju, baš kao što dozvoljava da se svi hrišćani suočavaju sa različitim nevoljama. Međutim, nema sumnje u to da Jehova podupire sve koji trpe zbog njegovog imena (1. Kor. 10:13). Nemojmo zaboraviti reči iz Poslanice Filipljanima 1:29: „Vama je ukazana čast radi Hrista, ne samo da u njega verujete nego da za njega i trpite.“

Jehova je obećao da će biti sa svojim slugama. Na primer u Isaiji 54:17 piše: „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti uspešno.“ Ovo kao i slična obećanja garantuju da će Božji narod kao celina biti zaštićen. Međutim, može se desiti da se pravi hrišćani kao pojedinci nađu u kušnjama u kojima čak mogu izgubiti život.