Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Božja Reč je živa!

Božja Reč je živa!

„Božja reč je živa i delotvorna“ (JEVR. 4:12)

1, 2. Koji je zadatak Jehova poverio Mojsiju i šta mu je obećao?

ZAMISLI da pred najmoćnijim vladarem na zemlji treba da zastupaš Božji narod. Kako bi se osećao? Verovatno bi imao tremu, a možda bi se i uplašio. Kako bi se pripremio za to šta ćeš reći? Budući da zastupaš svemoćnog Boga, šta bi dalo težinu tvojim rečima?

2 Mojsije se našao baš u takvoj situaciji. On je bio „najkrotkiji čovek na zemlji“, ali Jehova ga je poslao kod faraona s ciljem da oslobodi njegov narod tlačenja i ropstva u Egiptu (Br. 12:3). Kao što se pokazalo, faraon je bio veoma ponosan i arogantan čovek (Izl. 5:1, 2). Ali Jehova je želeo da Mojsije takoreći naredi faraonu da oslobodi oko tri miliona svojih robova! Zato je sasvim razumljivo što je Mojsije upitao Jehovu: „Ko sam ja da idem kod faraona i da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?“ Mojsije je sigurno smatrao da nije dorastao tom zadatku. Ali Jehova mu je obećao da u svemu tome neće biti sam i rekao mu je: „Ja ću biti s tobom“ (Izl. 3:9-12).

3, 4. (a) Čega se Mojsije plašio? (b) Šta nama može biti izazov?

3 Čega se Mojsije plašio? Po svemu sudeći, plašio se da faraon neće obratiti pažnju na njega kao Jehovinog predstavnika. Mojsije se još plašio da mu ni  njegov narod neće poverovati da ga je Jehova poslao da ih izvede iz Egipta. Zato je upitao Jehovu: „A šta ako mi ne poveruju i ne poslušaju moj glas, nego kažu: ’Nije ti se Jehova pojavio‘?“ (Izl. 3:15-18; 4:1).

4 Jehovin odgovor na to pitanje i događaji koji su zatim usledili pružaju nam jednu važnu pouku. Vrlo je verovatno da nikada nećemo razgovarati s nekim visokim zvaničnicima. Ali da li nam je ponekad teško da razgovaramo o Jehovi i njegovom Kraljevstvu sa običnim ljudima koje svakog dana srećemo? Ako je tako, pogledajmo šta možemo naučiti iz Mojsijevog primera.

„ŠTA TI JE TO U RUCI?“

5. Šta je Jehova dao Mojsiju u ruke i kako je to umanjilo njegove strahove? (Videti sliku na početku članka.)

5 Kada je Mojsije izrazio bojazan da se njegove reči neće ozbiljno shvatiti, Jehova ga je pripremio za ono što će se dešavati. U Bibliji piše: „Tada ga Jehova upita: ’Šta ti je to u ruci?‘ A on odgovori: ’Štap.‘ On mu reče: ’Baci ga na zemlju.‘ I on ga baci na zemlju i štap se pretvori u zmiju, a Mojsije pobeže od nje. Jehova zatim reče Mojsiju: ’Pruži ruku i uhvati je za rep.‘ On pruži ruku i uhvati je, i ona postade štap u njegovoj ruci. Tada mu reče: ’Tako će ti verovati da ti se pojavio Jehova‘“ (Izl. 4:2-5). Tako je Jehova stavio Mojsiju u ruke sredstvo kojim će dokazati da ono što govori dolazi od Jehove. Nešto što je izgledalo kao običan štap posredstvom Božje sile pretvorilo se u zmiju! To čudo je dalo težinu Mojsijevim rečima i nedvosmisleno potvrdilo da on ima Jehovinu podršku. Zato mu je Jehova rekao: „Ovaj štap uzmi u ruku da njime činiš čuda“ (Izl. 4:17). S takvim dokazom u rukama mogao se prihvatiti svog zadatka i s pouzdanjem predstavljati istinitog Boga Jehovu pred svojim narodom i pred faraonom (Izl. 4:29-31; 7:8-13).

6. (a) Šta obično treba da imamo u rukama dok propovedamo i zašto? (b) Zašto se kaže da je ’Božja reč živa i delotvorna‘?

6 Šta mi imamo u rukama dok ljudima prenosimo dobru vest? Božju Reč koju rado koristimo. Premda mnogi smatraju da je Biblija samo obična knjiga, ona je više od toga jer se preko nje Bog obraća ljudima (2. Petr. 1:21). U njoj je zapisano šta će Bog učiniti kad dođe njegovo Kraljevstvo. Zato je apostol Pavle rekao: „Božja reč je živa i delotvorna.“ (Pročitati Jevrejima 4:12.) Zašto se kaže da je Božja Reč živa? Zato što Jehovina obećanja konstantno napreduju ka svom konačnom ostvarenju (Is. 46:10; 55:11). Kada osoba to shvati, onda ono što pročita u Božjoj Reči može mnogo uticati na njen život.

7. Kako se možemo ’ispravno služiti rečju istine‘?

7 Jehova nam je dao svoju pisanu Reč na osnovu koje možemo dokazati da je ono što govorimo istina i da potiče od njega. Zato je apostol Pavle, nakon što je napisao poslanicu Jevrejima, podstakao Timoteja da ’d sve od sebe da se ispravno služi rečju istine‘ (2. Tim. 2:15). Kako mi lično možemo primeniti taj Pavlov savet? Tako što ćemo onima koji žele da nas saslušaju pročitati stihove koje smo pažljivo odabrali. Traktati koji su objavljeni 2013. godine treba da nam pomognu u tome.

PROČITAJ IZABRANE STIHOVE

8. Šta je jedan nadglednik službe rekao o novim traktatima?

8 Svi novi traktati su napisani u istom stilu. Zato kad naučimo da  koristimo jedan, znaćemo da koristimo i ostale. Jedan nadglednik službe na Havajima je rekao: „Nismo ni pretpostavljali koliko će ovi novi traktati biti korisni i u službi od kuće do kuće i u svedočenju na javnim mestima.“ Zašto je tako lako koristiti ove traktate? On smatra da tome doprinose pitanja i ponuđeni odgovori na prvoj strani traktata. Ljudi se ne plaše da će pogrešno odgovoriti i spremniji su da porazgovaraju s nama. Taj brat je rekao da zahvaljujući novim traktatima braća i sestre vode zanimljive razgovore u službi propovedanja.

9, 10. (a) Kako nam traktati pomažu da koristimo Sveto pismo? (b) Koje traktate najviše koristiš u službi propovedanja i zašto?

9 Na svakom traktatu se nalazi stih koji možemo pročitati našem sagovorniku. Na primer, pogledajmo traktat Da li će patnji ikada doći kraj? Bez obzira na to kako će osoba odgovoriti na ovo pitanje, treba da otvorimo traktat i jednostavno kažemo: „Evo šta kaže Sveto pismo“ i zatim pročitamo Otkrivenje 21:3, 4.

10 Kada koristimo traktat Šta mislite o Svetom pismu?, isto tako nije bitno koji će odgovor osoba izabrati. Jednostavno treba da otvorimo traktat i da kažemo da u samom Svetom pismu stoji ’da je ono nadahnuto od Boga‘. Zatim možemo reći: „Ovaj stih nam govori i više od toga.“ Zatim iz svoje Biblije možemo pročitati sagovorniku 2. Timoteju 3:16, 17.

11, 12. (a) Šta ti pričinjava posebno zadovoljstvo u službi propovedanja? (b) Kako nam traktati mogu pomoći da se pripremimo za naknadne posete?

11 U zavisnosti od reakcije našeg sagovornika videćemo da li ćemo pročitati još nešto iz traktata i o tome porazgovarati. U svakom slučaju, nismo mu samo uručili traktat već smo imali zadovoljstvo da mu pročitamo nešto iz Božje Reči, čak i ako je to samo jedan stih. Drugom prilikom ćemo možda moći da nastavimo razgovor.

12 Na poleđini svakog traktata pod naslovom „Razmislite o sledećem“ nalazi se pitanje i nekoliko stihova o kojima se može razgovarati na naknadnoj poseti. U  traktatu Šta očekujete od budućnosti? pitanje za sledeću posetu glasi: „Kako će Bog promeniti ovaj svet nabolje?“ Navedeni su stihovi iz Mateja 6:9, 10 i Danila 2:44. U traktatu Da li će se mrtvi ikada vratiti u život? stoji pitanje: „Zašto starimo i umiremo?“ Navedeni su stihovi iz Postanka 3:17-19 i Rimljanima 5:12.

13. Objasni kako pomoću traktata možemo početi da proučavamo Bibliju s nekim.

13 Traktati nam mogu pomoći da s nekim počnemo da proučavamo Bibliju. Kada osoba skenira kd koji se nalazi na poleđini traktata, biće upućena na neki deo našeg veb-sajta koji će je možda podstaći da proučava Bibliju. Traktati takođe ukazuju na brošuru Dobre vesti iz Svetog pisma i to na neki konkretan deo. Na primer, u traktatu Ko zaista vlada svetom? ukazuje se na peti deo iz te brošure. U traktatu U čemu je tajna srećnih porodica? ukazuje se na deveti deo iz te brošure. Ako budemo koristili traktate onako kako je zamišljeno, moći ćemo da čitamo biblijske stihove i tokom prvog razgovora, a i na naknadnim posetama. Tako ćemo možda početi da proučavamo Bibliju s više ljudi. Kako bismo još mogli efikasno koristiti Božju Reč u službi propovedanja?

RAZGOVARAJ O ONOME ŠTO ZANIMA LJUDE

14, 15. Kako se možemo ugledati na apostola Pavla što se tiče službe propovedanja?

14 Apostol Pavle je želeo da razume kako ljudi razmišljaju. (Pročitati 1. Korinćanima 9:19-23.) Zapazimo da se on nadao da će ’pridobiti Judejce, one pod zakonom, one bez zakona, slabe‘. Očigledno je želeo da ’na svaki mogući način neke spase‘ (Dela 20:21). Kako nam on može poslužiti kao primer dok se pripremamo da prenosimo istinu ’svim vrstama ljudi‘ na našem području? (1. Tim. 2:3, 4).

15 U Našoj službi za Kraljevstvo svakog meseca imamo predloge kako da prezentujemo dobru vest. Isprobajmo ih. Ali ako ljude na tvom području zanima nešto drugo, onda pripremi neku prezentaciju u skladu s njihovim potrebama. Razmisli o tome kako žive ljudi na tvom području i šta ih najviše zanima. Zatim razmisli koji bi biblijski stih mogao da im pročitaš. Jedan pokrajinski nadglednik i njegova supruga su rekli šta im omogućuje da u službi propovedanja više koriste Bibliju. „Većina ljudi će nam dozvoliti da im pročitamo jedan stih iz Biblije ukoliko ne dužimo već odmah pređemo na stvar. Posle uobičajenog pozdrava, pošto nam je Biblija već u ruci možemo im pročitati neki stih.“ Sada ćemo razmotriti neke teme, zatim pitanja i stihove koji se na nekim područjima uspešno koriste u službi propovedanja.

Da li u službi propovedanja koristiš Sveto pismo i traktate? (Videti odlomke 8-13)

16. Objasni kako u službi propovedanja možemo koristiti stih iz Isaije 14:7.

16 Ukoliko živiš na području na kom ima kriminala i nasilja, mogao bi pitati osobu: „Da li možete da zamislite da na prvoj strani novina osvane naslov: ’U celoj zemlji vlada mir. Ljudi su presrećni‘? To je upravo ono što piše u Isaiji 14:7. Zapravo, u Bibliji se nalaze mnoga Božja obećanja koja govore o tome da će u bliskoj budućnosti na zemlji vladati mir.“ Zatim pročitaj iz Biblije jedno od tih obećanja.

17. Kako u razgovoru možemo koristiti stih iz Mateja 5:3?

17 Da li su na tvom području ljudi preokupirani materijalnim stvarima ili jedva sastavljaju kraj  s krajem? I u jednom i u drugom slučaju mogao bi započeti razgovor sledećim pitanjem: „Da li mislite da nam je za sreću potrebno još nešto osim materijalnih stvari?“ Kad saslušaš odgovor, mogao bi reći: „Mnogi dobrostojeći ljudi ipak nisu srećni. Šta je onda čoveku potrebno da bi bio srećan?“ Zatim pročitaj stih iz Mateja 5:3 i ponudi osobi da proučava Bibliju.

18. Kako nekoga možemo utešiti pomoću stiha iz Jeremije 29:11?

18 Da li se na tvom području nedavno dogodila neka tragedija? Mogao bi reći: „Došao sam na vaša vrata zato što želim da vam pročitam neke utešne reči. (Pročitati Jeremiju 29:11.) Ovde se kaže da Bog želi da nam da mir, budućnost i nadu. On zaista želi da nam u životu bude dobro. Ali da li je to moguće?“ Zatim usmeri pažnju na odgovarajući deo u brošuri Dobre vesti.

19. Kako na osnovu Otkrivenja 14:6, 7 možemo razgovarati sa religioznim osobama?

19 Ako u službi propovedanja naiđemo na religioznu osobu koja veruje u anđele, možda bismo mogli reći: „Ako bi vam se neki anđeo obratio, da li biste saslušali šta ima da vam kaže? (Pročitati Otkrivenje 14:6, 7.) Anđeo kaže da se ’bojimo Boga koji je stvorio nebo i zemlju‘. Da li znate koje je njegovo ime?“ Zatim pročitaj Psalam 124:8, gde piše: „Pomoć je naša u imenu Jehove, Tvorca neba i zemlje.“ Zatim možeš spomenuti da nam Sveto pismo otkriva istinu o Jehovi Bogu.

20. (a) Kako na osnovu Poslovica 30:4 možemo nekome reći koje je Božje ime? (b) Koji stih ti uspešno koristiš u službi propovedanja?

20 Razgovor s mladom osobom mogao bi početi na sledeći način: „Želim da vam pročitam jedan biblijski stih koji pokreće veoma važno pitanje. (Pročitati Poslovice 30:4.) Pošto nijedan čovek ne može uraditi ovako nešto, ovaj stih se sigurno odnosi na našeg Stvoritelja. * Kako možemo saznati njegovo ime? Bilo bi mi drago da vam to pokažem u Bibliji.“

ISKORISTIMO SNAGU BOŽJE REČI U SLUŽBI PROPOVEDANJA

21, 22. (a) Kako neki biblijski stih može promeniti nečiji život? (b) Šta u službi propovedanja treba da radimo?

21 Mi ne znamo kako će ljudi reagovati na stih koji im čitamo. Na primer, kada su dva Svedoka u Australiji pokucala na jedna vrata, otvorila im je mlada žena. Jedan od njih ju je pitao: „Da li znate koje je Božje ime?“ i zatim je pročitao Psalam 83:18. „Bila sam veoma iznenađena“, kaže ta žena. „Kad su otišli, sela sam u auto i prešla 56 kilometara da bih došla do knjižare i proverila to ime u drugim prevodima Biblije i u jednom rečniku. Kad sam se uverila da se Bog zaista zove Jehova, pitala sam se šta sve još ne znam.“ Ubrzo nakon toga ona i njen budući suprug počeli su da proučavaju Bibliju i kasnije su se krstili.

22 Božja Reč menja život onih koji je čitaju i izgrađuje veru u Jehovina obećanja. (Pročitati 1. Solunjanima 2:13.) Ono što Biblija kaže ima mnogo veću moć od bilo čega što bismo mi mogli reći. Zato kad god imamo priliku treba da pročitamo nešto iz Božje Reči. Ona je zaista živa!

^ odl. 20 Videti Stražarsku kulu od 15. 5. 2002, članak „Ko je Bog?“ na 5. strani.