STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) avgust 2014.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 29. septembra do 26. oktobra 2014.

Da li zaista dobijamo „hranu u pravo vreme“?

Da li moramo imati na raspolaganju sve što verni rob obezbeđuje da bismo mogli ostati duhovno jaki?

Koja je uloga žena u ostvarenju Jehovine namere?

Saznajte šta je pobuna protiv Boga donela muškarcima i ženama. Pogledajte iskustva nekih bogobojaznih žena iz prošlosti. Saznajte kako današnje hrišćanke podupiru delo propovedanja.

Božja Reč je živa!

Svi Jehovini svedoci žele da budu efikasni u službi propovedanja. Pogledajmo neke praktične predloge o tome kako da u razgovoru sa ljudima efikasno koristimo snagu Božje Reči zajedno sa našim traktatima.

Šta je Jehova preduzeo da bi nam se približio?

Veoma je važno da se približimo Jehovi. U ovom članku se govori o tome da otkupna žrtva Isusa Hrista i Biblija predstavljaju dokaz da Jehova želi da mu se približimo.

Slušajmo Jehovin glas u svakoj prilici

U ovom članku se govori o tome koliko je važno slušati Jehovu i redovno komunicirati s njim. Pored toga, iznose se i informacije koje će nam pomoći da ne dozvolimo Satani i našoj nesavršenosti da nas navedu da ne slušamo Jehovu.

’Vrati se i ojačaj svoju braću‘

Ukoliko je neki brat razrešen svojih dužnosti koje je imao kao starešina, može li on ponovo razviti ’želju da služi kao nadglednik‘?

Pitanja čitalaca

Kada je Isus rekao sadukejima da se oni koji budu uskrsnuli ’neće ženiti niti udavati‘, da li je govorio o uskrsenju na zemlji?

IZ NAŠE ARHIVE

Drama „Eureka“ pomogla je mnogima da upoznaju istinu

Ova skraćena verzija „Foto-drame stvaranja“ mogla se prikazivati u udaljenim područjima, čak i bez struje.