Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Jehova poznaje one koji su njegovi“

„Jehova poznaje one koji su njegovi“

„Ako neko voli Boga, njega Bog poznaje“ (1. KOR. 8:3)

1. Čime su se zavaravali neki među Božjim narodom? (Videti sliku na početku članka.)

PRVOSVEŠTENIK Aron je jednog jutra stajao na ulazu u šator sastanka, držeći u ruci kadionicu. Na istom mestu je bio i Korej sa još 250 ljudi. I oni su svojim kadionicama prinosili kd Jehovi (Br. 16:16-18). Na prvi pogled se činilo da su svi ti ljudi bili verni Jehovi. Međutim, Korej i njegove pristalice su bili oholi otpadnici koji su pokušavali da od Arona preuzmu sveštenstvo (Br. 16:1-11). Zavaravali su se mišljenjem da će Jehova prihvatiti njihovu službu. Ali oni su zapravo uvredili Jehovu, koji je pročitao njihova srca i prozreo njihovo licemerstvo (Jer. 17:10).

2. Šta je Mojsije rekao i kako su se njegove reči obistinile?

2 Dan pre toga, Mojsije je rekao: „Ujutru će Jehova pokazati ko je njegov“ (Br. 16:5). Kao što se i očekivalo, Jehova je pokazao ko su njegove prave sluge, a ko otpadnici kada je ’izašla vatra od njega i spalila [Koreja i] onih dvesta pedeset ljudi koji su prinosili kd‘ (Br. 16:35; 26:10). Aron je tom prilikom ostao živ, što je bio očigledan znak da je on pravi sveštenik i veran Božji sluga. (Pročitati 1. Korinćanima 8:3.)

3. (a) Šta se događalo u hrišćanskoj skupštini u Pavlovo vreme? (b) Kako je Jehova postupio s buntovnicima u Mojsijevo vreme i šta iz toga možemo naučiti?

 3 Nešto slično se dogodilo i oko 1 500 godina kasnije u vreme apostola Pavla. Neki koji su za sebe tvrdili da su hrišćani, prihvatili su lažna učenja i u isto vreme su ostali povezani sa skupštinom. Možda se ti otpadnici na prvi pogled nisu razlikovali od drugih u skupštini. Ali oni su predstavljali opasnost za verne hrišćane. Ti vukovi u jagnjećoj koži počeli su da „nekima potkopavaju veru“ (2. Tim. 2:16-18). Međutim, apostol Pavle je na osnovu toga kako je Jehova vekovima ranije rešio situaciju s Korejem i njegovim pristalicama shvatio da Jehova vrlo dobro zna šta se dešava. Zato razmotrimo reči koje je apostol Pavle uputio Timoteju i pogledajmo kakvu pouku možemo izvući iz njih.

’JA SAM JEHOVA, JA SE NE MENJAM‘

4. U šta je apostol Pavle bio siguran i šta je rekao Timoteju?

4 Apostol Pavle je bio sasvim siguran da Jehova dobro zna da li mu neko licemerno služi. Isto tako je bio uveren da Jehova zna ko mu je istinski poslušan. Njegovo duboko uverenje se može videti u rečima koje je pod Božjim nadahnućem uputio Timoteju. Nakon što je ukazao na duhovnu štetu koju su otpadnici već naneli nekima u skupštini, on je napisao: „Ali Božji čvrsti temelj nepomično stoji i na njemu je ovaj pečat: ’Jehova poznaje one koji su njegovi‘ i: ’Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti‘“ (2. Tim. 2:18, 19).

5, 6. Šta možemo reći o izrazu „Božji čvrsti temelj“ i kako su te reči verovatno uticale na Timoteja?

5 Šta možemo reći o izrazu koji je Pavle upotrebio u ovom stihu? Ovo je jedino mesto u Bibliji na kome se spominje „Božji čvrsti temelj“. U Bibliji se reč „temelj“ koristi kao metafora za razne stvari, uključujući i Jerusalim kao prestonicu drevnog Izraela (Ps. 87:1, 2). Opisujući ulogu koju Isus ima u ostvarenju Jehovine namere, Biblija takođe koristi izraz „temelj“ (1. Kor. 3:11; 1. Petr. 2:6). Šta je apostol Pavle imao na umu kada je pisao o ’Božjem čvrstom temelju‘?

6 Apostol Pavle je spomenuo „Božji čvrsti temelj“ kada je citirao Mojsijeve reči o Koreju i njegovim pristalicama, zabeležene u Brojevima 16:5. Pavle je očigledno ukazao na ono što se dešavalo u Mojsijevo vreme da bi ohrabrio Timoteja i podsetio ga da Jehova zapaža otpadništvo i da može sprečiti otpadnike da ostvare svoje planove. Jehovinu nameru ne mogu osujetiti otpadnici u skupštini kao što to nije mogao učiniti ni Korej vekovima ranije. Premda Pavle nije detaljno objašnjavao šta predstavlja „Božji čvrsti temelj“, njegove reči su po svemu sudeći Timoteju ulivale poverenje i pouzdanje u Jehovu.

7. Na osnovu čega možemo biti sigurni da će Jehova uvek biti pravedan i veran?

7 Jehovina uzvišena merila se ne menjaju. U Psalmu 33:11 piše: „Namera Jehovina doveka ostaje, zamisli srca njegovog iz naraštaja u naraštaj.“ Još neki stihovi govore o tome da Jehovino kraljevanje, njegova ljubav, pravda i vernost traju doveka (Izl.  15:18; Ps. 100:5; 112:9). U Malahiji 3:6 stoji: ’Ja sam Jehova, ja se ne menjam.‘ Slično tome, u Jakovljevoj poslanici 1:17 piše da se Jehova ne menja i da on „nije poput nestalne senke“.

„PEČAT“ KOJI JAČA VERU U JEHOVU

8, 9. Koju pouku možemo izvući iz natpisa o kojima je Pavle govorio?

8 Apostol Pavle u 2. Timoteju 2:19 na slikovit način opisuje temelj na kom je kao pečatom utisnuta poruka. U drevno doba nije bilo neobično da se na temelju neke građevine nalazi natpis, koji je možda govorio o tome ko ju je izgradio ili kome pripada. Apostol Pavle je prvi biblijski pisac koji je ukazao na takav običaj. * Pečat na ’Božjem čvrstom temelju‘ ima dva natpisa. Prvi je: „Jehova poznaje one koji su njegovi“, a drugi je: „Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti.“ To nas podseća na ono što piše u Brojevima 16:5. (Pročitati.)

9 Koju pouku oni koji pripadaju Jehovi mogu izvući iz tih natpisa? Jehovina merila vrednosti i njegova načela zasnivaju se na dve osnovne istine: (1) Jehova voli one koji su mu verni i (2) Jehova mrzi nepravdu. Kako nam ove činjenice mogu biti od pomoći ako se u skupštini pojavi otpadništvo?

10. Kako je na verne Božje sluge u Pavlovo vreme uticalo ponašanje otpadnika?

10 Timoteju i drugim vernim hrišćanima verovatno je smetalo ponašanje otpadnika. Neki su se možda pitali zašto su takve osobe još uvek deo skupštine. Oni koji su verno služili Jehovi možda su se pitali da li on zaista vidi razliku između njihove vernosti i licemerstva otpadnika (Dela 20:29, 30).

Timotej nije dozvolio da na njega utiče ponašanje otpadnika (Videti odlomke 10-12)

11, 12. Kako je Pavlova poslanica pomogla Timoteju da ojača svoju veru?

11 Apostol Pavle je u svojoj poslanici podsetio Timoteja kako je Jehova razotkrio i uništio licemernog Koreja i njegove pristalice i kako je pokazao da podržava Arona koji mu je verno služio. To je Timoteju sigurno ojačalo veru. U suštini, Pavle  je rekao da iako je u njihovoj sredini bilo lažnih hrišćana, Jehova je znao ko su njegovi, baš kao što je to znao i u Mojsijevo vreme.

12 Jehova se ne menja i zato je pouzdan. On mrzi nepravdu i u svoje vreme kazniće one koji čine zlo i ne kaju se. Pavlove reči su takođe podsetile Timoteja da ne sme potpasti pod uticaj lažnih hrišćana jer „svi koji prizivaju Jehovino ime“ moraju se odreći nepravednosti. *

ISKRENA VERA NIKAD NIJE UZALUDNA

13. U šta možemo biti potpuno sigurni?

13 Pavlove reči mogu i nas ohrabriti. Pre svega, zaista je utešno znati da Jehova dobro zna da smo mu verni. Ali to nije sve. Jehovi je zaista stalo do nas. Biblija kaže: „Jehova očima svojim pretražuje svu zemlju da bi pokazao svoju silu štiteći one koji su mu odani celim srcem“ (2. Let. 16:9). Zato možemo biti potpuno sigurni da ono što činimo za Jehovu „iz čistog srca“ nikada nije uzaludno (1. Tim. 1:5; 1. Kor. 15:58).

14. Šta Jehova ne toleriše?

14 Isto tako je važno znati da Jehova ne toleriše licemerstvo. On zna šta je svakom čoveku u srcu i vidi kada mu neko nije odan celim srcem. U Poslovicama 3:32 piše da je „Jehovi odvratan pokvaren čovek“, na primer onaj ko se pravi da je poslušan, a tajno čini greh. Iako tako neiskreni ljudi mogu neko vreme obmanjivati druge, Jehovu sigurno ne mogu. On je svemoćan i pravedan i to nam garantuje da onaj ko „krije prestupe svoje, neće imati uspeha“ (Posl. 28:13; pročitati 1. Timoteju 5:24 i Jevrejima 4:13).

15. Šta ne smemo raditi i zašto?

15 Ogromna većina naše braće i sestara je zaista svim srcem odana Jehovi. Retko se dešava da neko u skupštini postane licemeran. Ali ako je to moglo da se desi u Mojsijevo vreme i u vreme prvih hrišćana, može se desiti i danas (2. Tim. 3:1, 5). Da li to onda znači da treba da budemo sumnjičavi i da dovodimo u pitanje vernost naše braće Jehovi? Nipošto! Ne bismo smeli neosnovano sumnjati u našu braću i sestre. (Pročitati Rimljanima 14:10-12 i 1. Korinćanima 13:7.) Osim toga, takve sumnje bi mogle ugroziti naš odnos s Jehovom.

16. (a) Šta će nam pomoći da ne postanemo licemerni? (b) Kakvu pouku nalazimo u okviru  ’Ispitujte, proveravajte‘?

16 Svako mora ’ispitati svoje delo‘ (Gal. 6:4). Pošto smo nesavršeni, uvek postoji mogućnost da nehotice postanemo neiskreni (Jevr. 3:12, 13). S vremena na vreme treba da preispitamo iz kakvih motiva služimo Jehovi. Da li zato što ga volimo i zato što priznajemo njegovo pravo da bude Vrhovni Vladar ili samo zato što želimo da živimo u raju na zemlji? (Otkr. 4:11). Ovakva pitanja nam mogu pomoći da iz svog srca uklonimo i najmanji trag licemerstva.

VERNOST DONOSI SREĆU

17, 18. Zašto treba da iskreno služimo Jehovi?

17 Jehova će nas bogato nagraditi ako mu iskreno služimo. „Srećan  je čovek kome Jehova ne uračunava krivicu, i u čijem duhu nema prevare“, rekao je psalmista (Ps. 32:2). Oni koji u svom srcu nemaju licemerstva srećni su već sada, a u budućnosti ih očekuje savršena sreća.

18 Kad dođe vreme za to, Jehova će razotkriti sve koji čine zlo ili vode dvostruki život. Tada će se videti razlika „između pravednog i zlog, između onog ko služi Bogu i onog ko mu ne služi“ (Mal. 3:18). A dok to vreme ne dođe, utešno je znati da „Jehovine oči gledaju pravednike i njegove uši slušaju njihove usrdne molitve“ (1. Petr. 3:12).

^ odl. 8 U Otkrivenju 21:14, što je zapisano decenijama nakon Pavlove poslanice Timoteju, spominju se „dvanaest kamena temeljaca“ na kojima su imena dvanaest apostola.

^ odl. 12 U sledećem članku biće reči o tome kako se možemo ugledati na Jehovu i odbaciti nepravednost.