Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Voli Jehovu, svog Boga“

„Voli Jehovu, svog Boga“

„Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom“ (MAT. 22:37)

1. Zašto je ljubav između Jehove i njegovog Sina rasla?

ISUS HRIST je opisao kakav odnos postoji između njega i njegovog Oca kada je rekao: „[Ja] volim Oca“ i „Otac voli Sina“ (Jov. 5:20; 14:31). To ne treba da nas čudi zato što je Isus pre nego što je došao na zemlju vekovima sarađivao sa svojim Ocem kao „vešt graditelj“ (Posl. 8:30). Tokom tog vremena on je video kakve osobine ima njegov Otac i to mu je pružilo bezbroj razloga da ga voli. Zahvaljujući tako bliskoj saradnji, njihova međusobna ljubav je rasla.

2. (a) Šta ljubav podrazumeva? (b) Koja pitanja ćemo razmotriti u ovom članku?

2 Ljubav podrazumeva osećanje duboke privrženosti prema nekome. Psalmista David je u pesmi rekao: „Voleću te, Jehova, snago moja“ (Ps. 18:1). Takva osećanja prema Jehovi treba da imamo i mi. Ako mu budemo poslušni, on će pokazati svoju ljubav prema nama. (Pročitati Ponovljene zakone 7:12, 13.) Ali da li zaista možemo voleti Boga, budući da ga ne vidimo? Šta u stvari znači voleti Jehovu? Zašto treba da ga volimo? I kako možemo pokazati tu ljubav?

ZAŠTO JE MOGUĆE VOLETI BOGA

3, 4. Zašto je moguće voleti Jehovu?

3 „Bog je Duh“ i zato ga ne možemo videti (Jov. 4:24). Ali to ne znači da ga je nemoguće voleti. U Bibliji  piše da treba da ga volimo. Na primer, Mojsije je rekao Izraelcima: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom“ (Pon. zak. 6:5).

4 Zašto možemo reći da je moguće imati tako duboku ljubav prema Jehovi? Zato što nas je on stvorio s duhovnim potrebama i dao nam je sposobnost da izražavamo ljubav. Kada su naše duhovne potrebe zadovoljene, naša ljubav prema Jehovi raste i imamo razlog da budemo srećni. Isus je rekao: „Srećni su oni koji su svesni svojih duhovnih potreba jer je njihovo nebesko kraljevstvo“ (Mat. 5:3). U jednoj knjizi se o takozvanoj unutrašnjoj potrebi čoveka da obožava Boga kaže sledeće: „Univerzalnost čovekove potrage za vrhovnim bićem i vere u njega ispunjava nas strahopoštovanjem i divljenjem“ (Man Does Not Stand Alone, A. Morison).

5. Na osnovu čega znamo da nije uzaludno tragati za Bogom?

5 Da li je uzaludno tragati za Bogom? Nije, zato što on želi da ga nađemo. Apostol Pavle je to jasno rekao kada je svedočio ljudima okupljenim na Areopagu. Odatle se mogao videti Partenon — hram posvećen boginji Atini, zaštitnici drevnog grada koji je po njoj dobio ime. Zamisli da si bio tamo dok je Pavle govorio o ’Bogu koji je stvorio svet i sve što je u njemu‘ i dok je objašnjavao da on „ne prebiva u hramovima sagrađenim rukama“. On je još rekao da je Bog ’od jednog čoveka načinio sav ljudski rod da prebiva po celoj zemlji i odredio je vremena i postavio granice njihovog stanovanja, da traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli, iako nije daleko ni od koga od nas‘ (Dela 17:24-27). Ljudi zaista mogu pronaći Boga. Više od sedam i po miliona Jehovinih svedoka pronašlo je Boga i istinski ga vole.

ŠTA ZNAČI VOLETI BOGA

6. Šta je prema Isusovim rečima „najveća i prva zapovest“?

6 Naša ljubav prema Jehovi treba da potiče iz srca. Isus je to lepo objasnio kada ga je jedan farisej pitao: „Učitelju, koja je najveća zapovest u Zakonu?“ On mu je odgovorio: „’Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom.‘ To je najveća i prva zapovest“ (Mat. 22:34-38).

7. Šta znači voleti Boga (a) ’svim srcem‘? (b) ’svom dušom‘? (c) ’svim umom‘?

7 Šta se podrazumeva pod tim da volimo Jehovu ’svim srcem, svom dušom i svim umom‘? Pod „srcem“ se podrazumevaju naše želje i osećanja. „Duša“ se odnosi na naše celokupno biće i život koji vodimo, a pod „umom“ se podrazumeva ono o čemu razmišljamo i način na koji to činimo. Isus je u suštini rekao da moramo voleti Jehovu čitavim svojim bićem, to jest bezuslovno.

8. Po čemu će se videti da zaista volimo Jehovu?

8 Ako volimo Jehovu svim srcem, svom dušom i svim umom, marljivo ćemo proučavati njegovu Reč, činićemo sve što traži od nas i revno ćemo propovedati dobru vest o Kraljevstvu (Mat. 24:14; Rimlj. 12:1, 2). Takva istinska ljubav će nas još više približiti njemu (Jak. 4:8). Naravno, ne možemo nabrojati sve razloge zbog kojih treba da volimo Jehovu, ali hajde da razmotrimo barem neke od njih.

ZAŠTO TREBA DA GA VOLIMO

9. Zašto voliš Jehovu?

9 Jehova nas je stvorio i brine o nama. Apostol Pavle je rekao: „Po  njemu imamo život i mičemo se i postojimo“ (Dela 17:28). Jehova nam je dao predivnu planetu na kojoj živimo (Ps. 115:16). Daje nam hranu i sve ostalo što nam treba za život. Zato je obrativši se stanovnicima Listre koji su se klanjali idolima, Pavle mogao reći da nas ’živi Bog nije ostavio bez svedočanstva o sebi čineći dobro, dajući nam kišu s neba i plodonosna vremena, puneći naša srca do sitosti jelom i veseljem‘ (Dela 14:15-17). Jehova se zaista lepo brine o nama. Zar to nije razlog da volimo našeg Veličanstvenog Stvoritelja? (Prop. 12:1).

10. Za šta treba da budemo posebno zahvalni Jehovi?

10 On će ukloniti greh i smrt nasleđene od Adama (Rimlj. 5:12). Bog nam je „pokazao svoju ljubav tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas“ (Rimlj. 5:8). Sigurno smo iz dubine srca zahvalni Jehovi što nam je omogućio oproštenje greha ako se iskreno kajemo i ako verujemo u Isusovu otkupnu žrtvu (Jov. 3:16).

11, 12. Kakvu nam nadu daje Jehova?

11 Jehova nam ’daje nadu koja nas ispunjava radošću i mirom‘ (Rimlj. 15:13). Ta nada nam pomaže da izdržimo kušnje. Pomazanici koji ostanu verni sve do smrti biće nagrađeni životom na nebu (Otkr. 2:10). Veliko mnoštvo onih koji budu ostali verni Jehovi dobiće večni život na zemlji pretvorenoj u raj (Luka 23:43). Kakva osećanja budi u nama naša nada? Ona nas ispunjava radošću i mirom, kao i ljubavlju prema našem nebeskom Ocu od koga dolazi „svaki dobar dar i svaki savršen poklon“ (Jak. 1:17).

12 Jehova nam daje nadu u uskrsenje (Dela 24:15). Smrt voljene osobe donosi veliku tugu. Ali zbog nade u uskrsenje mi ’ne tugujemo kao drugi koji nemaju nadu‘ (1. Sol. 4:13). Jehova Bog jedva čeka da uskrsne one koji su umrli, a naročito svoje verne sluge, kakav je bio Jov (Jov 14:15). Zamisli samo kakva će to radost biti kada uskrsnule osobe budu ponovo sa svojom porodicom. Zbog te divne nade naše srce se preliva ljubavlju prema našem nebeskom Ocu!

13. Koje dokaze imamo da Bog zaista brine o nama?

13 Jehova zaista brine o nama. (Pročitati Psalam 34:6, 18, 19 i 1. Petrovu 5:6, 7.) Jehova je uvek spreman da pomogne svojim vernim slugama i zato se mi osećamo sigurno kao deo ’stada paše njegove‘ (Ps. 79:13). Osim toga, njegova ljubav prema nama ogleda se i u svemu onome što će učiniti za nas preko Mesijanskog kraljevstva. Nakon što Isus Hrist, kao Kralj kog je on izabrao, ukloni sa zemlje nasilje, tlačenje i zlo, ljudi koji su poslušni Bogu živeće u miru i blagostanju (Ps. 72:7, 12-14, 16). Razmišljanje o svemu ovome pružiće nam mnogo razloga da volimo našeg brižnog Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom (Luka 10:27).

14. Koju nam je mogućnost Jehova pružio?

14 Jehova nam je pružio mogućnost da budemo njegovi Svedoci (Is. 43:10-12). Mi volimo Jehovu zato što nam je pružio priliku da podržimo njegovo Kraljevstvo i da ljudima u ovom napaćenom svetu prenosimo dobru vest o tom Kraljevstvu. Tu vest prenosimo s verom i čvrstim ubeđenjem zato što se ona temelji na Reči istinitog Boga, koji uvek ispunjava svoja obećanja. (Pročitati Isusa Navina 21:45; 23:14.) Zaista nema kraja nabrajanju blagoslova i razloga zbog kojih volimo Jehovu. Ali po  čemu će se videti da ga zaista volimo?

KAKO MOŽEMO POKAZATI DA GA VOLIMO

15. Kako nam pomaže proučavanje Božje Reči i primenjivanje onoga što smo naučili?

15 Marljivo proučavajmo Božju Reč i primenjujmo ono što smo naučili. Time pokazujemo da volimo Jehovu i da zaista želimo da njegova reč bude ’svetlost našoj stazi‘ (Ps. 119:105). Kada smo u problemima, utehu nam mogu pružiti sledeće reči: „Srce slomljeno i skrhano, Bože, ti ne prezireš“ i „Podržala me je, Jehova, dobrota tvoja. Kad se u meni umnože misli nespokojne, utehe tvoje miluju dušu moju“ (Ps. 51:17; 94:18, 19). Jehova je milosrdan prema onima koji pate, a i Isus oseća sažaljenje prema takvim ljudima (Is. 49:13; Mat. 15:32). Proučavanjem Biblije stičemo uvid u to koliko nas Jehova voli i brine o nama, što će nam svakako pomoći da ga još više volimo.

16. Kako nam molitve mogu pomoći da produbimo svoju ljubav prema Jehovi?

16 Redovno se molimo. Molitve nas još više približavaju Jehovi (Ps. 65:2). Kada se uverimo u to da nam je Jehova uslišio molitve, osećamo još veću ljubav prema njemu. Na primer, možda smo shvatili da on ne dozvoljava da budemo iskušani više nego što možemo podneti (1. Kor. 10:13). Ako smo zabrinuti i usrdno se molimo Jehovi, možemo osetiti neuporedivi „Božji mir“ (Fil. 4:6, 7). Možda se ponekad pomolimo u sebi, kao što je to učinio Nemija, i onda shvatimo da je naša molitva uslišena (Nem. 2:1-6). Kada ’ustrajemo u molitvi‘ i na svojoj koži osetimo da je Jehova uslišio naše usrdne molitve, još više ćemo ga voleti i bićemo sigurni da će nam i nadalje pomagati da istrajemo u svim našim kušnjama (Rimlj. 12:12).

17. Kako ćemo gledati na sastanke ako volimo Jehovu?

 17 Redovno posećujmo sastanke i veće skupove (Jevr. 10:24, 25). Izraelci su se okupljali da bi slušali i učili o Jehovi i da bi tako imali strahopoštovanje pred njim i držali se njegovog Zakona (Pon. zak. 31:12). Ako zaista volimo Boga, onda nam neće biti teško da se držimo njegovih zapovesti. (Pročitati 1. Jovanovu 5:3.) Zato nemojmo dozvoliti ničemu da nas navede na to da olako gledamo na naše sastanke. Nikada nemojmo izgubiti ljubav koju smo prema Jehovi osetili kad smo ga tek upoznali (Otkr. 2:4).

18. Na šta nas podstiče ljubav prema Bogu?

18 Revno prenosimo drugima ’istinu dobre vesti‘ (Gal. 2:5). Ljubav prema Jehovi podstiče nas da govorimo drugima o Mesijanskom kraljevstvu njegovog Sina, koji će u Armagedonu ’zastupati istinu‘ (Ps. 45:4; Otkr. 16:14, 16). Srećni smo što možemo učestvovati u delu stvaranja učenika i pomagati ljudima da se uvere u Božju ljubav i da saznaju za Božja obećanja o novom svetu (Mat. 28:19, 20).

19. Zašto treba da poštujemo skupštinske starešine?

19 Poštujmo skupštinske starešine (Dela 20:28). Budući da Jehova uvek ima na umu našu dobrobit, dao nam je starešine. Oni su „kao zaklon od vetra i utočište od oluje, kao potoci vode u bezvodnoj zemlji, kao senka velike stene u sasušenoj zemlji“ (Is. 32:1, 2). Sigurno bi nam značilo kada bismo imali gde da se sklonimo od jakog vetra i ledene kiše, ili kada bismo u senci velike stene našli zaštitu od žarkog sunca. Na sličan način, starešine nam pružaju pomoć i ohrabrenje da bismo nastavili da služimo Jehovi uprkos problemima koje nam život donosi. Kada sarađujemo sa starešinama, pokazujemo da cenimo te ljude koje smo dobili na dar i da volimo Jehovu i Hrista, poglavara skupštine (Ef. 4:8; 5:23; Jevr. 13:17).

Jehova je postavio starešine da vode brigu o njegovom stadu (Videti 19. odlomak)

NEKA TVOJA LJUBAV PREMA JEHOVI SVE VIŠE RASTE

20. Šta ćemo činiti ako volimo Jehovu?

20 Ako volimo Jehovu i imamo dobar odnos s njim, postupaćemo u skladu s njegovim zakonom i nećemo biti samo ’zaboravni slušači‘. (Pročitati Jakovljevu 1:22-25.) Vera će nas podstaći da revno propovedamo i da učestvujemo na našim sastancima. Pošto iskreno volimo Jehovu, slušaćemo njegov ’savršen zakon‘, koji nam otkriva šta sve on očekuje od nas (Ps. 19:7-11).

21. Sa čime se mogu uporediti naše molitve?

21 Ljubav prema Jehovi Bogu takođe će nas podstaći da mu se često molimo. Očigledno aludirajući na svakodnevno prinošenje kda pod savezom Zakona, psalmista David je rekao: „Neka molitva moja pred [Jehovom] bude kao pripremljeni kd, podizanje ruku mojih kao večernji prinos od žita“ (Ps. 141:2; Izl. 30:7, 8). Potrudimo se da i naše ponizne molitve, usrdne molbe i iskrene reči hvale i zahvalnosti Jehovi budu poput mirisnog kda koji simbolizuje molitve koje su mu ugodne (Otkr. 5:8).

22. O čemu će biti reči u narednom članku?

22 Isus je rekao da treba da volimo Boga, ali i naše bližnje (Mat. 22:37-39). Kao što ćemo videti u narednom članku, ljubav prema Jehovi i njegovim načelima pomoći će nam da dobro sarađujemo s drugim ljudima i da ih volimo.