STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jun 2014.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 4. do 31. avgusta 2014.

„Poravnaj stazu kojom ide noga tvoja“ da bi mogao da napreduješ

Kako možeš ukloniti prepreke i ostvariti svoje duhovne ciljeve?

Pitanja čitalaca

Da li je kremacija prihvatljiva za hrišćane?

Kako pomoći suvernicima koji su se razveli?

Pročitajte sa kakvim se situacijama i emocijama bore oni koji su prošli razvod.

„Voli Jehovu, svog Boga“

Pročitajte šta znači to što je Isus rekao da volimo Jehovu svim srcem, svom dušom i svim umom.

„Voli svog bližnjeg kao samog sebe“

Šta prema Isusovim rečima znači voleti bližnje? Kako tu ljubav možemo pokazati?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Proveri koliko toga možeš da se setiš.

Da li na one koji su slabiji gledamo kao Jehova?

U ovom članku se govori o tome kako možemo imati objektivno gledište o onima koji su slabiji.

Pomozimo drugima da iskoriste svoje sposobnosti

Kako možemo pomoći mladima i onima koji su se nedavno krstili da napreduju?