STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) maj 2014.

U ovom izdanju se govori o tome kako u službi propovedanja možemo uverljivo odgovoriti na teža pitanja, kao i o tome zašto je važno da ostanemo verni Božjoj organizaciji.

’Moja je hrana da vršim Božju volju‘

Kralj David, apostol Pavle i Isus Hrist želeli su da vrše Božju volju. Kako možemo sačuvati ili obnoviti svoju revnost u službi na područjima na kojima nije lako propovedati?

Svakome odgovorimo onako „kako treba“

Kako možemo biti još efikasniji u službi propovedanja kada treba da odgovorimo na malo teža pitanja? Pogledajmo kako možemo dati uverljive odgovore.

Zlatno pravilo u službi propovedanja

Kako treba da se ophodimo prema svakome kome propovedamo? Kako se Isusove reči zabeležene u Mateju 7:12 odnose na našu službu propovedanja?

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova mi je zaista pomagao

Kenet Litl priča kako mu je Jehova Bog pomogao da se izbori sa stidljivošću i nesigurnošću. Pročitajte kako ga je Jehova blagosiljao u životu.

Jehova je Bog reda

Kako se na primeru drevnog Izraela i prvih hrišćana vidi da Jehovine sluge treba da i danas budu dobro organizovane?

Da li držiš korak s Jehovinom organizacijom?

Uskoro će Satanin zli svet biti uništen u Armagedonu. Zašto je važno da ostanemo verni Božjoj organizaciji?

IZ NAŠE ARHIVE

’Ima još mnogo posla oko žetve‘

Više od 760 000 Jehovinih svedoka propovedaju dobru vest u Brazilu. Kako je delo propovedanja počelo u Južnoj Americi?