Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li vidiš „Nevidljivog“?

Da li vidiš „Nevidljivog“?

’On je ostao postojan kao da vidi Nevidljivog‘ (JEVR. 11:27)

1, 2. (a) Zašto se činilo da je Mojsije u opasnosti? (Videti sliku na početku članka.) (b) Zašto se Mojsije nije bojao faraona?

FARAON je bio moćan vladar i Egipćani su ga obožavali kao boga. U jednoj knjizi se kaže da je on za njih „po mudrosti i snazi bio veći od svih zemaljskih stvorenja“ (When Egypt Ruled the East). Faraon je želeo da ga se Egipćani boje i zato je na svojoj kruni imao lik kobre spremne za napad, što je bila opomena njegovim neprijateljima da će brzo biti uništeni. Zamislimo onda kako se Mojsije osećao kada mu je Jehova rekao: ’Poslaću te kod faraona da izvedeš moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta‘ (Izl. 3:10).

2 Mojsije je otišao u Egipat i preneo faraonu Božju poruku. Faraon se zbog toga veoma razgnevio. Nakon devet nevolja koje su zadesile zemlju, on je rekao Mojsiju: „Pazi da mi više ne dolaziš na oči, jer onog dana kad mi dođeš na oči, umrećeš“ (Izl. 10:28). Ali pre nego što je otišao, Mojsije je prorekao da će faraonov prvenac umreti (Izl. 11:4-8). Zatim je rekao da svaka izraelska porodica zakolje mladog jarca ili ovna i da njegovom krvlju poškrope dovratke i nadvratak  ulaznih vrata. Ovan je bio sveta životinja egipatskog boga Ra (Izl. 12:5-7). Kako će faraon na to reagovati? Mojsije se nije plašio „kraljevog gneva“. Zašto? Zato što je imao veru u Jehovu i „ostao [je] postojan kao da vidi Nevidljivog“. (Pročitati Jevrejima 11:27, 28.)

3. Koja ćemo pitanja što se tiče Mojsija razmotriti?

3 Da li je i tvoja vera toliko jaka da možeš „videti Boga“? (Mat. 5:8). Mojsijev primer nam može pomoći da ojačamo svoju veru tako da možemo ’videti Nevidljivog‘. Pogledajmo sada kako mu je vera u Jehovu pomogla da se ne boji ljudi. U kom smislu je verovao Božjim obećanjima? Kako je u opasnoj situaciji i njemu i narodu pomoglo to što je bio postojan kao da „vidi Nevidljivog“?

NIJE SE „BOJAO KRALJEVOG GNEVA“

4. Gledano ljudskim očima, kakav je bio Mojsijev položaj pred faraonom?

4 Gledano ljudskim očima, Mojsije nije bio dorastao faraonu. Činilo se da su i njegov život i njegova budućnost u rukama faraona. I sam Mojsije je pitao Jehovu: „Ko sam ja da idem kod faraona i da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?“ (Izl. 3:11). Mojsije je oko 40 godina pre toga pobegao iz Egipta. Možda se pitao da li je zaista pametno da se vrati tamo i da dovede sebe u opasnost.

5, 6. Zašto se Mojsije bojao Jehove, a ne faraona?

5 Pre nego što se Mojsije vratio u Egipat, Bog mu je pomogao da razume jedno važno načelo i upravo to načelo je Mojsije kasnije zabeležio u Knjizi o Jovu. Ono glasi: „Strah od Jehove — to je mudrost“ (Jov 28:28). Da bi pomogao Mojsiju da stekne takav strah i da mudro postupa, Jehova je istakao da se čovek ne može porediti sa Svemoćnim Bogom. On ga je pitao: „Ko je dao usta čoveku, ko ga čini nemim ili gluvim, ko mu daje da vidi ili da je slep? Zar nisam to ja, Jehova?“ (Izl. 4:11).

6 Šta je Mojsije iz toga mogao da nauči? Pošto ga je Jehova poslao faraonu, nije morao da se plaši. On će mu dati sve što je potrebno da bi tom vladaru preneo njegovu poruku. Osim toga, to nije bio prvi put da su se Božje sluge našle u opasnosti u Egiptu. Možda je Mojsije razmišljao o tome kako je Jehova zaštitio Avrahama, Josifa pa čak i njega samog u vreme nekih drugih faraona (Post. 12:17-19; 41:14, 39-41; Izl. 1:22–2:10). Budući da je imao čvrstu veru u Jehovu, Mojsije se hrabro pojavio pred faraonom i preneo mu sve što mu je Jehova zapovedio.

7. Kako je vera u Jehovu pomogla jednoj sestri?

7 Zahvaljujući tako čvrstoj veri u Jehovu, jedna naša sestra koja se zove Ela nije dozvolila da je savlada strah od ljudi. Agenti KGB-a su je uhapsili u Estoniji 1949. godine. Naterali su je da skine sa sebe svu odeću, a zatim su zurili u nju. Ona je rekla: „U tom trenutku sam se osećala strašno poniženo. Ali kada sam se pomolila Jehovi osetila sam mir i spokojstvo.“ Zatim su je tri dana držali u samici. Ela je ispričala šta je onda bilo. „Vikali su na mene i rekli su: ’Jehova se više neće spominjati u Estoniji! Ti ćeš u radni logor, a ostali u Sibir!‘ Podrugljivo su govorili: ’Gde je sad tvoj Jehova?‘“ Da li je Ela podlegla strahu od ljudi ili se uzdala u Jehovu? Na saslušanju im je neustrašivo rekla: „Dobro sam razmislila i radije bih da ostanem u zatvoru i da imam dobar odnos s Bogom nego da budem oslobođena i izgubim njegovu naklonost.“  Jehova je za Elu bio isto toliko stvaran koliko i ljudi koji su stajali pred njom. Zahvaljujući takvoj veri ostala je besprekorna pred Jehovom.

8, 9. (a) Šta je protivotrov za strah od ljudi? (b) Na koga treba da se usredsredimo ako nas obuzme strah od ljudi?

8 Vera u Jehovu će i nama pomoći da savladamo svoje strahove. Ako vlasti pokušaju da nas spreče da služimo Jehovi, možda će izgledati kao da su naš život i naša budućnost u njihovim rukama. Možda ćemo se čak pitati da li je mudro i dalje služiti Jehovi i time provocirati vlasti. Ali nemojmo zaboraviti da je vera u Jehovu protivotrov za strah od ljudi. (Pročitati Poslovice 29:25.) Jehova je rekao: „Ko si ti da se bojiš smrtnog čoveka koji umire, i sina čovečjeg koji kao zelena trava nestaje?“ (Is. 51:12, 13).

9 Nemojmo izgubiti iz vida našeg svemoćnog Oca. On vidi kad patimo zbog nepravde, saoseća s nama i pomaže nam (Izl. 3:7-10). Čak i ako pred vlastima moramo braniti svoju veru, ’nemojmo brinuti kako ćemo ili šta ćemo govoriti, jer će nam se u taj čas dati šta da govorimo‘ (Mat. 10:18-20). Ljudi na vlasti i državnici nisu dorasli Jehovi. Ako sada jačamo svoju veru, Jehova će za nas biti stvarna osoba koja iskreno želi da nam pomogne.

VEROVAO JE BOŽJIM OBEĆANJIMA

10. (a) Šta je Jehova zapovedio Izraelcima da urade meseca nisana 1513. pre n. e.? (b) Zašto je Mojsije izvršio Božje zapovesti?

10 Meseca nisana 1513. godine pre n. e. Jehova je rekao Mojsiju i Aronu da Izraelcima kažu da uzmu zdravo muško jagnje ili jare, da ga zakolju i da tom krvlju poškrope dovratke (Izl. 12:3-7). Izraelci nikada ranije tako nešto nisu radili. Ali apostol Pavle je kasnije napisao da je Mojsije ’verom proslavio Pashu i dovratke poškropio krvlju, da onaj koji uništava ne bi dotakao njihove prvence‘ (Jevr. 11:28). Mojsije je znao da je Jehova dostojan poverenja i verovao je da će Jehova zaista pobiti prvence u Egiptu.

11. Zašto je Mojsije upozorio druge Izraelce?

11 Mojsije je voleo svoje sunarodnike. Premda su njegovi sinovi očigledno bili u Madijanu, daleko od ’onoga koji uništava‘, * on je poslušao Jehovu i upozorio ostale Izraelce, čiji su prvenci bili u opasnosti (Izl. 18:1-6). Da bi ih spasao od ’onoga koji uništava‘, Mojsije je „odmah pozvao sve izraelske starešine“ i rekao im da zakolju pashalnu žrtvu (Izl. 12:21).

12. Koju važnu poruku prema Jehovinoj zapovesti treba da propovedamo?

12 U današnje vreme Jehovin narod pod vođstvom anđela objavljuje jednu važnu poruku: „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda“ (Otkr. 14:7). Sada je vreme da se ta poruka objavljuje. Moramo upozoriti naše bližnje na to da će Vavilon Veliki biti uništen i da treba da izađu iz njega da ih ’ne bi zadesile njegove nevolje‘ (Otkr. 18:4). Pomazani hrišćani zajedno sa ’drugim ovcama‘ preklinju ljude koji su se otuđili od Boga da se ’pomire‘ s njim (Jov. 10:16; 2. Kor. 5:20).

Vera u ispunjenje Jehovinih obećanja pothranjivaće u nama želju da prenosimo dobru vest (Videti 13. odlomak)

13. Šta će nam pomoći da revno propovedamo dobru vest?

13 Mi smo sigurni da je ’čas suda‘ zaista došao. Isto tako verujemo da se delo propovedanja i stvaranja  učenika mora obaviti bez odlaganja kao što je Jehova to i rekao. Apostol Jovan je u viziji video „četiri anđela kako stoje na četiri ugla zemlje, čvrsto držeći četiri zemaljska vetra“ (Otkr. 7:1). Da li očima vere vidimo te anđele kako se spremaju da oslobode te razorne vetrove koji će ovom svetu doneti veliku nevolju? Ako je naša vera toliko jaka da ih takoreći vidimo, onda ćemo revno objavljivati dobru vest drugima.

14. Zašto želimo da ’opomenemo zle da se odvrate od svog zlog puta‘?

14 Mi već imamo dobar odnos s Jehovom i nadu u večni život. Ali svesni smo da na nama leži odgovornost da ’opomenemo zle da se odvrate od svog zlog puta i sačuvaju život‘. (Pročitati Jezekilja 3:17-19.) Naravno, ne propovedamo samo da bismo izbegli krivicu za krv. Mi volimo Jehovu i naše bližnje. Isus je u priči o milosrdnom Samarićaninu objasnio šta u stvari znači voleti ljude i biti milosrdan prema njima. Mogli bismo da se pitamo da li postupamo poput Samarićanina ili poput sveštenika i Levita. Da li smo uvek spremni da svedočimo ili tražimo izgovore da to ne uradimo? (Luka 10:25-37). Vera u Božja obećanja i ljubav prema bližnjima podstaći će nas da maksimalno učestvujemo u delu propovedanja pre nego što vreme za to istekne.

ONI SU „PROŠLI KROZ CRVENO MORE“

15. Zašto su Izraelci mislili da su upali u zamku?

15 Upravo je vera u „Nevidljivog“ pomogla Mojsiju kada  su se on i drugi Izraelci našli u opasnosti nakon što su izašli iz Egipta. U Bibliji piše: „Izraelovi sinovi su podigli oči i videli da Egipćani idu za njima. I Izraelovi sinovi su se mnogo uplašili i zavapili Jehovi“ (Izl. 14:10-12). Da li je to bila potpuno neočekivana situacija? Nije, zato što je Jehova prorekao sledeće: „Ja ću dopustiti da faraonu otvrdne srce, tako da će poći u poteru za njima. A ja ću se proslaviti na faraonu i na svoj njegovoj vojsci. Tako će Egipćani znati da sam ja Jehova“ (Izl. 14:4). Međutim, Izraelci nisu imali vere. Pred sobom su videli Crveno more i 80-godišnjeg pastira koji ih je vodio, a iza sebe faraonova bojna kola koja su im se brzo približavala. Mislili su da su upali u zamku.

16. Kako je vera pomogla Mojsiju kod Crvenog mora?

16 Međutim, Mojsije se nije pokolebao. On je očima vere video nešto daleko moćnije od mora ili neke vojske. Video je ’spasenje koje će im Jehova doneti‘ i znao je da će se Jehova boriti za svoj narod. (Pročitati Izlazak 14:13, 14.) Njegova vera je ojačala Božji narod. „Verom su prošli kroz Crveno more kao po suvoj zemlji“, kaže Biblija, „ali kad su Egipćani to pokušali, utopili su se“ (Jevr. 11:29). Nakon toga „narod je počeo da se boji Jehove i da veruje Jehovi i njegovom sluzi Mojsiju“ (Izl. 14:31).

17. Šta će u budućnosti biti ispit naše vere?

17 Uskoro će izgledati da je i naš život u opasnosti. Pre nego što dođe vrhunac velike nevolje, svetske vođe će uništiti verske organizacije koje su veće od nas (Otkr. 17:16). Jehova je u jednom proročanstvu opisao da ćemo biti ranjivi poput naroda ’koji živi bez zidina i koji nema ni prevornice ni vrata‘ (Jezek. 38:10-12, 14-16). Gledano ljudskim očima, nećemo imati šanse da opstanemo. Kako ćemo tada reagovati?

18. Objasni zašto možemo ostati čvrsti i nepokolebljivi tokom velike nevolje.

18 Ne treba da se plašimo. Zašto? Zato što je Jehova prorekao taj napad na svoj narod. Prorekao je i kakav će biti ishod toga. „’Tog dana, tog dana kad Gog dođe na Izraelovu zemlju‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’gnev će mi iz nozdrva planuti. U svojoj jarosti, u vatri svog gneva, progovoriću‘“ (Jezek. 38:18-23). Jehova će tada uništiti sve koji žele da naude njegovom narodu. Naša vera u ishod ’velikog i zastrašujućeg Jehovinog dana‘ pomoći će nam da vidimo ’spasenje koje će nam Jehova doneti‘ i da mu ostanemo verni (Joilo 2:31, 32).

19. (a) Kakav su odnos imali Jehova i Mojsije? (b) Šta će biti rezultat ako Jehovu imamo na umu „na svim putevima svojim“?

19 Sada je vreme da se pripremimo za te događaje tako što ćemo ’ostati postojani kao da vidimo Nevidljivog‘! Učvrstimo svoje prijateljstvo s Jehovom Bogom putem redovnog proučavanja i molitve. Pošto je Jehova posebno voleo Mojsija i preko njega činio moćna dela, Biblija kaže da je on poznavao Mojsija „licem u lice“ (Pon. zak. 34:10). Mojsije je bio jedan izuzetan prorok. Ako imamo veru i mi možemo biti u bliskom prijateljstvu s Jehovom kao da ga zapravo vidimo. Ako ga stalno imamo na umu „na svim putevima svojim“, kao što nam to kaže Božja Reč, on će ’ispraviti naše staze‘, to jest blagosloviće nas i vodiće nas u životu (Posl. 3:6).

^ odl. 11 Jehova je po svemu sudeći poslao anđele da izvrše presudu nad Egipćanima (Ps. 78:49-51).