Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova brine o nama i štiti nas

Jehova brine o nama i štiti nas

„Zato što mi je privržen, izbaviću ga. Zaštitiću ga jer poznaje ime moje“ (PS. 91:14)

1, 2. Kako se razlikujemo što se tiče porodičnog porekla i načina na koji smo upoznali istinu?

JEHOVA je utemeljio porodicu (Ef. 3:14, 15). Čak i ako potičemo iz iste porodice, svi se mi međusobno razlikujemo po osobinama i okolnostima. Neki su možda živeli sa svojim roditeljima sve do zrelih godina. Drugi su možda izgubili roditelje usled neke bolesti ili neke druge nesreće. A neki čak i ne znaju ko su im roditelji.

2 Iako sada služimo Jehovi, svi smo upoznali istinu na različite načine. Možda si, da tako kažemo, ’odrastao u istini‘, to jest u porodici u kojoj su te roditelji poučili načelima iz Božje Reči (Pon. zak. 6:6, 7). Ili si možda među hiljadama onih kojima su Jehovini svedoci putem propovedanja preneli dobru vest (Rimlj. 10:13-15; 1. Tim. 2:3, 4).

3. Šta je svima nama zajedničko?

3 Uprkos razlikama koje smo upravo naveli, svi mi imamo i nešto zajedničko. Zbog Adamove neposlušnosti nasledili smo nesavršenost, greh i smrt (Rimlj. 5:12). Pa ipak, Jehovi se možemo obratiti sa „Oče“. Govoreći u ime Božjeg izabranog naroda starog doba, prorok Isaija je rekao: „Jehova, ti si naš  Otac“ (Is. 64:8). Osim toga, Isus je na početku uzorne molitve rekao: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje“ (Mat. 6:9).

4, 5. Šta će nam pomoći da još više volimo i cenimo našeg nebeskog Oca?

4 Naš nebeski Otac brine o nama i štiti nas kao narod koji s verom priziva njegovo ime. Psalmista citira Jehovu kad kaže: „Zato što mi je [moj verni sluga] privržen, izbaviću ga. Zaštitiću ga jer poznaje ime moje“ (Ps. 91:14). Jehova Bog nas izbavlja od naših neprijatelja i štiti nas kao svoj narod da ne bismo bili istrebljeni.

5 Našeg nebeskog Oca ćemo još više voleti i ceniti ako uzmemo u obzir sledeće tri važne stvari: (1) Jehova brine o nama, (2) štiti nas i (3) on je naš najbolji prijatelj. Dok budemo razmatrali ove tri stvari, razmišljajmo o svom odnosu s Jehovom i o tome kako mu možemo iskazati čast kao našem Ocu. Dobro je i da razmišljamo o blagoslovima koje Jehova pruža onima koji su bliski s njim (Jak. 4:8).

JEHOVA BRINE O NAMA

6. Koji je jedan od dobrih darova koji dolaze od Jehove?

6 „Svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgo je“, napisao je Isusov učenik Jakov, „jer dolazi od Oca nebeskih svetlosti“ (Jak. 1:17). Život je predivan dar od Jehove (Ps. 36:9). Kada vršimo Božju volju, imamo mnogo blagoslova već sada a isto tako i mogućnost da večno živimo u novom svetu (Posl. 10:22; 2. Petr. 3:13). Ali kako je to moguće ako uzmemo u obzir tragične posledice koje trpimo zbog Adamove neposlušnosti?

7. Kako nam je Bog otvorio put da budemo u dobrom odnosu s njim?

7 Jehova se zaista na razne načine brine o nama. Na primer, njegova nezaslužena dobrota za nas je pravo izbavljenje. Svi smo mi grešni i od svojih praroditelja smo nasledili nesavršenost (Rimlj. 3:23). Pa ipak, pošto je Jehova oličenje ljubavi, preuzeo je inicijativu i otvorio nam put da budemo u dobrom odnosu s njim. Apostol Jovan je napisao: „Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svet da preko njega dobijemo život. Ljubav je u ovome: nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe“ (1. Jov. 4:9, 10).

8, 9. Kako je Jehova u vreme Avrahama i Isaka pokazao da se stara za svoje sluge? (Videti sliku na početku članka.)

8 Jedan događaj koji se odigrao otprilike 1893. pre n. e. proročanski je ukazao na to šta je Jehova spreman da učini da bi poslušnim ljudima pružio mogućnost da žive večno. U Jevrejima 11:17-19 piše: „Verom je Avraham, kad je bio na kušnji, gotovo prineo Isaka. On, koji je dobio obećanja kojima se obradovao, bio je spreman da prinese svog jedinorođenog sina, iako mu je bilo rečeno: ’Ono što će se nazvati „tvojim potomstvom“ doći će preko Isaka.‘ Ali smatrao je da ga Bog može i iz mrtvih podići. Odande ga je i dobio, a to služi kao poređenje.“ Nije teško uvideti sličnost. Jehova je žrtvovao svog Sina, Isusa Hrista, za sve ljude ovog sveta. (Pročitati Jovana 3:16, 36.)

9 Isak je sigurno bio srećan što je ostao živ! Nesumnjivo je bio zahvalan Jehovi što se pobrinuo da jedan ovan, koji se rogovima  zapleo u čestar, bude prinet kao žrtva paljenica umesto njega (Post. 22:10-13). Zato je mesto na kome se to dogodilo nazvano „Jehova-Jire“, što znači „Jehova će se [za to] postarati“ (Post. 22:14, fusnota).

MOGUĆNOST ZA POMIRENJE S BOGOM

10, 11. Ko je prihvatio „službu pomirenja“ i šta ona podrazumeva?

10 Dok razmišljamo o tome šta je sve Jehova učinio za nas, jasno nam je da bez Isusove otkupne žrtve ne bismo mogli biti u dobrom odnosu s Bogom. Apostol Pavle je napisao: ’Zaključili smo ovo: jedan čovek je umro za sve, pa su tako svi umrli; on je umro za sve da oni koji žive ne žive više za sebe, nego za njega koji je umro za njih i bio uskrsnut‘ (2. Kor. 5:14, 15).

11 Prvi hrišćani su zbog ljubavi prema Bogu i zahvalnosti za izuzetnu čast što mogu da mu služe rado prihvatili „službu pomirenja“. Ta služba je zapravo bila delo propovedanja zahvaljujući kome su se ljudi mogli pomiriti s Bogom, biti njegovi prijatelji i na kraju postati njegovi sinovi na nebu. Danas Jehovine pomazane sluge obavljaju tu istu službu. Oni su Božji i Hristovi zastupnici i putem njihove službe propovedanja Jehova privlači sebi ponizne i iskrene ljude, koji postaju njegove sluge. (Pročitati 2. Korinćanima 5:18-20; Jov. 6:44; Dela 13:48.)

12, 13. Kako možemo izraziti zahvalnost Jehovi za sve ono što čini za nas?

12 Kao izraz zahvalnosti Jehovi što se brine o njima, svi hrišćani koji imaju zemaljsku nadu propovedaju dobru vest o Božjem Kraljevstvu zajedno sa pomazanicima. U službi propovedanja koristimo Bibliju, što je još jedan dar od Boga (2. Tim. 3:16, 17). Kada vešto koristimo Božju Reč, ljudima pružamo priliku da dobiju večni život. Jehova nam daje i svoj sveti duh, na koji se svi mi oslanjamo u službi propovedanja (Zah. 4:6; Luka 11:13). Rezultati su zaista impresivni, što možemo videti u svakom Godišnjaku Jehovinih svedoka. Zaista je velika čast što u službi propovedanja možemo slaviti i hvaliti našeg nebeskog Oca, koji tako dobro brine o nama!

13 S obzirom na sve ono što Jehova čini za nas, dobro je da se pitamo: ’Da li zahvalnost Jehovi pokazujem tako što u službi propovedanja dajem sve od sebe? Kako se mogu poboljšati i još efikasnije prenositi dobru vest?‘ Ako smo zaista zahvalni Jehovi za sve što nam pruža, onda će nam vršenje njegove volje biti najvažnije u životu. A on će se za uzvrat postarati da uvek imamo ono što nam je neophodno (Mat. 6:25-33). Pošto nas Jehova toliko voli, sigurno želimo da učinimo sve što možemo kako bismo mu ugodili i obradovali mu srce (Posl. 27:11).

14. Zašto se može reći da je Jehova naš Izbavitelj?

14 Psalmista David je u pesmi rekao: „Mene nevolje i jad pritišću. Ali se Jehova brine za mene. Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj“ (Ps. 40:17). Jehova je uvek izbavljao svoj narod, naročito kada su ih žestoko proganjali njihovi neprijatelji. Zaista smo zahvalni Jehovi za pomoć u takvim situacijama, kao i za mnogo toga što nam pruža da bismo mu ostali verni.

JEHOVA NAS ŠTITI

15. Navedi primer koji pokazuje kako brižan otac štiti svoje dete.

15 Brižan otac ne samo da se stara o svojoj deci već ih i štiti.  Sve će učiniti da ih izbavi ako se nađu u nekoj opasnosti. Jedan brat priča šta mu se desilo kad je bio mali. Kada su se on i njegov otac vraćali iz službe propovedanja morali su da pređu jednu rečicu. Zbog velike kiše koja je padala tog jutra, rečica je nabujala i mogli su je preći samo preko velikog kamenja. On je išao ispred oca, ali se okliznuo i pao u reku. U dva navrata se našao potpuno pod vodom. Koliko je samo bio zahvalan ocu koji ga je brzo zgrabio za ramena i spasao ga. Naš nebeski Otac nas izbavlja od opasnosti koje vrebaju u ovom zlom svetu pod Sataninom vlašću. Jehova nam sasvim sigurno pruža najbolju moguću zaštitu (Mat. 6:13; 1. Jov. 5:19).

16, 17. Kako je Jehova pomogao Izraelcima i zaštitio ih kada su se borili protiv Amaličana?

16 Ono što se dogodilo 1513. godine pre n. e. kada su Izraelci bili oslobođeni iz Egipta i kada su čudom prešli Crveno more samo potvrđuje koliko Jehova štiti svoj narod. Nakon što su prešli pustinju na putu ka gori Sinaj, stigli su do Rafidina.

17 Imajući u vidu proročanstvo iz Postanka 3:15, Satana je sigurno tražio priliku da napadne Izraelce kada se činilo da su prilično ranjivi. On je to i uradio preko Amaličana, neprijatelja Božjeg naroda (Br. 24:20). Pogledajmo šta je Jehova uradio preko četvorice svojih vernih slugu, naime preko Isusa Navina,  Mojsija, Arona i Ora. Dok se Isus Navin borio protiv Amaličana, Mojsije, Aron i Or su stajali na obližnjem brdu. Dok su Mojsiju ruke bile podignute, izraelska vojska je bila jača. Kad su mu ruke otežale, Aron i Or su mu pomagali držeći mu ruke. Tako je uz Jehovinu pomoć i zaštitu ’Isus porazio Amaličane i narod koji je bio s njima‘ (Izl. 17:8-13). Mojsije je na tom mestu podigao oltar i nazvao ga „Jehova-Nisi“, što znači „Jehova je moja zastava“. (Pročitati Izlazak 17:14, 15, fusnota.)

IZBAVLJENI IZ SATANINIH KANDŽI

18, 19. Kako Jehova štiti svoje sluge u današnje vreme?

18 Jehova štiti one koji ga vole i slušaju. Poput Izraelaca u Rafidinu, mi se uzdamo u to da će nas Jehova zaštititi od neprijatelja. Jehova nas je često štitio kao celinu i izbavljao iz Ðavolovih kandži. Na primer, Jehova je mnogo puta zaštitio našu braću kada su bila progonjena zbog svog neutralnog stava. Tako je bilo tokom nacističkog režima u Nemačkoj, kao i u drugim zemljama tokom 1930-ih i početkom 1940-ih. Dok čitamo životne priče i izveštaje iz Godišnjaka o tome kako je Jehova štitio svoj narod u vreme progonstva, stičemo još veće pouzdanje u Jehovu kao našeg Izbavitelja (Ps. 91:2).

Jehova nam preko suvernika može pomoći da ostanemo verni u teškim situacijama (Videti odlomke 18-20)

19 Jehova nas štiti i preko svoje organizacije i preko publikacija tako što nas s vremena na vreme podseća na neke stvari. Razmislimo kako nam je nešto od toga koristilo tokom proteklih godina. Današnji svet je opsednut nemoralom i pornografijom i zato nas Jehova bez odlaganja upozorava na to i konkretno nam pomaže da ne učinimo nešto čime bismo ugrozili dobar odnos s njim. Na primer, nedavno smo dobili savet kako da se čuvamo lošeg društva na društvenim mrežama * (1. Kor. 15:33).

20. Kakvu zaštitu i kakvo vođstvo imamo u hrišćanskoj skupštini?

20 Po čemu će se videti da smo zaista „poučeni od Jehove“? Po tome što ćemo slušati njegove zapovesti (Is. 54:13). Naše skupštine su poput sigurnih luka u kojima možemo naći potrebnu zaštitu i vođstvo. Tu su starešine koje nam na temelju Biblije pružaju pomoć i savet (Gal. 6:1). Jehova se brine o nama preko tih ljudi koje nam je dao „na dar“ (Ef. 4:7, 8). Kako treba da reagujemo ako nam starešine daju neki savet? Podložnost i poslušnost doneće nam Jehovin blagoslov (Jevr. 13:17).

21. (a) Šta treba da radimo? (b) O čemu će govoriti sledeći članak?

21 Dozvolimo zato da nas vodi sveti duh i prihvatimo vođstvo našeg nebeskog Oca. Razmišljajmo o životu njegovog Sina, Isusa Hrista, i dajmo sve od sebe da postupamo po ugledu na njega. On je dobio veliku nagradu zato što je bio poslušan sve do smrti (Fil. 2:5-11). I mi ćemo biti blagoslovljeni što se svim srcem uzdamo u Jehovu (Posl. 3:5, 6). Zato se uvek oslonimo na njega jer se on na najbolji mogući način brine o nama i štiti nas. Velika je čast što mu služimo i to nam zaista donosi radost. Ali zašto možemo reći da je Jehova naš najbolji prijatelj? U sledećem članku ćemo dobiti odgovor na to pitanje, što će nam sigurno pomoći da ga još više volimo i cenimo.

^ odl. 19 Korisne savete možemo naći u sledećim člancima: „Budi mudar kad koristiš internet“ u Stražarskoj kuli od 15. avgusta 2011, strane 3-5; „Čuvajmo se Ðavolovih zamki!“ i „Izbegavajmo Satanine klopke“ u Stražarskoj kuli od 15. avgusta 2012, strane 20-29.