Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Hvalimo Hrista — našeg Veličanstvenog Kralja

Hvalimo Hrista — našeg Veličanstvenog Kralja

„U veličanstvu svome uspešno izvrši zadatak svoj“ (PS. 45:4)

1, 2. Zašto je za nas važno ono o čemu se govori u 45. psalmu?

ZASTUPAJUĆI istinu i pravednost, jedan kralj je pošao da pokori svoje neprijatelje. Nakon što ih je potpuno porazio, uzeo je jednu lepu devojku sebi za ženu. Tog kralja su spominjala i hvalila sva naredna pokolenja. To je suština 45. psalma.

2 Pa ipak, taj psalam predstavlja mnogo više od uzbudljive priče sa srećnim završetkom. Događaji o kojima on govori veoma su važni za nas. Oni se tiču našeg života, kako sada tako i u budućnosti. Zato je dobro da detaljno razmotrimo ono što stoji u tom psalmu.

’IZ MOG SRCA NAVIRE DOBRA REČ‘

3, 4. (a) Šta je ’dobra reč‘ u naše vreme i kako ona treba da utiče na nas? (b) U kom smislu naše ’delo govori o kralju‘ i zašto se može reći da je naš jezik poput pisaljke?

3 Pročitati Psalam 45:1. Psalmista je rekao da iz njegovog srca ’navire dobra reč‘. Ta reč se odnosi na jednog kralja i radovala je psalmistu, učinivši da njegov jezik postane poput ’pisaljke veštog pisara‘.

4 Zašto je to važno za nas? Dobra vest o Mesijanskom Kraljevstvu predstavlja dobru reč koja nas  raduje. Ona je u određenom smislu postala posebno dobra 1914. godine. Od tada se ona više ne odnosi na Kraljevstvo koje tek treba da dođe, nego na već uspostavljenu nebesku vladavinu. Tu ’dobru vest o kraljevstvu‘ propovedamo ’po celom svetu za svedočanstvo svim narodima‘ (Mat. 24:14). Da li dobra vest o Kraljevstvu „navire“ iz našeg srca? Da li je revno propovedamo? U skladu sa psalmistinim rečima, naše ’delo govori o kralju‘ u tom smislu što veličamo svog Kralja Isusa Hrista. Objavljujemo da je on seo na presto kao nebeski Kralj Mesijanskog kraljevstva. Pored toga, pozivamo i vladare i podanike ljudskih vladavina da se podlože njegovoj vlasti (Ps. 2:1, 2, 4-12). U službi propovedanja često koristimo Božju Reč zbog čega se može reći da je naš jezik poput ’pisaljke veštog pisara‘.

Mi radosno objavljujemo dobru vest o našem Kralju Isusu Hristu

’MILINA SE RAZLIVA PO KRALJEVIM USNAMA‘

5. (a) U kom smislu je Isus bio lep? (b) Kako se ’milina razlivala po kraljevim usnama‘ i kako se možemo ugledati na njega?

5 Pročitati Psalam 45:2. U Svetom pismu se gotovo ništa ne govori o tome kako je Isus izgledao. On je bio savršen čovek i nema sumnje da je bio lep. Međutim, posebno je bio lep zato što je bio veran Jehovi i besprekoran u svemu. Pored toga, propovedao je dobru vest o Kraljevstvu služeći se lepim rečima (Luka 4:22; Jov. 7:46). Da li po uzoru na njega nastojimo da u službi propovedanja koristimo reči koje će ljudima dopreti do srca? (Kol. 4:6).

6. Kako je Bog blagoslovio Isusa „doveka“?

6 Pošto je Isus svim srcem bio odan Jehovi, on ga je blagosiljao tokom njegove službe na zemlji i nagradio ga je nakon njegove žrtvene smrti. Apostol Pavle je napisao: „Kad je [Isus] po obličju postao čovek, ponizio se i postao poslušan sve do smrti, i to smrti na mučeničkom stubu. Zato ga je Bog i uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog drugog imena, da se u Isusovo ime savije svako koleno onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom, i da svaki jezik javno prizna Isusa Hrista za Gospoda na slavu Boga, Oca“ (Fil. 2:8-11). Jehova je blagoslovio Isusa doveka tako što ga je uskrsnuo i dao mu besmrtnost (Rimlj. 6:9).

KRALJ JE UVAŽENIJI OD SVOJIH ’DRUGOVA‘

7. U kom smislu je Bog pomazao Isusa više nego njegove „drugove“?

7 Pročitati Psalam 45:6, 7. Pošto Isus veoma voli pravednost i ujedno mrzi sve što bi osramotilo njegovog Oca, Jehova ga je pomazao za Kralja Mesijanskog Kraljevstva. Isus je bio pomazan „uljem radosti“ više od svojih ’drugova‘, to jest drugih Davidovih potomaka koji su vladali kao kraljevi u Judi. Zašto se to može  reći? Pre svega, Isusa je pomazao lično Jehova. Nadalje, on ga je pomazao kao Kralja i Prvosveštenika (Ps. 2:2; Jevr. 5:5, 6). Osim toga, Isus je bio pomazan svetim duhom i njegov presto nije na zemlji već na nebu.

8. Zašto se može reći da je ’Bog Isusov presto‘ i zašto možemo biti sigurni da Isus pravedno vlada?

8 Jehova je 1914. godine svog Sina postavio na presto kao Mesijanskog Kralja. Možemo biti sigurni u to da njegov Sin vlada pravedno budući da je ’žezlo njegovog kraljevanja žezlo čestitosti‘. Isus ima zakonsko pravo na vlast koju je dobio jer je ’Bog njegov presto‘. To znači da je Jehova utvrdio njegovu kraljevsku vlast. Pored toga, Isusova vlast će trajati „doveka, u svu večnost“. Sigurno nam je drago što služimo Jehovi pod vođstvom moćnog Kralja koga je on postavio.

KRALJ JE ’PRIPASAO MAČ‘

9, 10. (a) Kada je Hrist pripasao mač i kako ga je najpre upotrebio? (b) Kako će još Hrist upotrebiti svoj mač?

9 Pročitati Psalam 45:3. Jehova je rekao Kralju da ’pripaše mač uz svoj bok‘ ovlastivši ga tako da ratuje protiv svih protivnika Božje vlasti i da nad njima izvrši Božju presudu (Ps. 110:2). Budući da je Hrist nepobedivi Kralj-Ratnik, o njemu se govorio kao o ’junaku‘. On je pripasao mač 1914. kada je Satanu i demone zbacio na zemlju (Otkr. 12:7-9).

10 Ali to je bio samo početak njegovog pobedničkog pohoda. Njegova ’konačna pobeda‘ tek predstoji (Otkr. 6:2). On još treba da izvrši Jehovinu presudu nad svim elementima Sataninog poretka i da ukloni Satanu i demone. Najpre će se obračunati s Vavilonom Velikim, svetskim carstvom krive religije. Jehova će navesti političare da unište tu zlu bludnicu (Otkr. 17:16, 17). Zatim će Kralj-Ratnik uništiti Satanin politički poredak. Nakon toga će Hrist, o kome se govori i kao o ’anđelu bezdana‘, baciti Satanu i demone u bezdan, što će biti znak da je ostvario konačnu pobedu (Otkr. 9:1, 11; 20:1-3). Pogledajmo kako su u 45. psalmu prorečeni ti važni događaji.

KRALJ ’ZASTUPA ISTINU‘

11. Kako Hrist jaše „zastupajući istinu“?

11 Pročitati Psalam 45:4. Kralj-Ratnik ne vodi neki osvajački rat da bi podjarmio narode, već ima uzvišene ciljeve i vodi jedan pravedan rat. On jaše „zastupajući istinu, poniznost i pravednost“. Najvažnija istina koju treba da odbrani jeste istina o Jehovinoj vrhovnoj vlasti. Pobunivši se protiv Jehove, Satana je doveo u pitanje pravovaljanost njegove vlasti. Od tada su tu temeljnu istinu osporavali i demoni i ljudi. Sada je došlo vreme da Jehovin pomazani Kralj jednom zauvek dokaže da Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar.

12. Šta znači to što Isus jaše ’zastupajući poniznost‘?

12 Kralj jaše zastupajući i poniznost. Kao Božji jedinorođeni Sin, on je pružio savršen primer poniznosti, kao i vernosti i podložnosti svom Ocu kao Vrhovnom Vladaru (Is. 50:4, 5; Jov. 5:19). Svi verni podanici tog Kralja moraju se ugledati na njega  i u svemu se ponizno podložiti Jehovi. Samo će oni koji to budu učinili moći da žive u novom svetu, koji je Bog obećao (Zah. 14:16, 17).

13. Kako Hrist ’zastupa pravednost‘?

13 Hrist kao Kralj zastupa i pravednost. To se odnosi na ono što Jehova smatra pravednim, to jest na njegova merila za ispravno i pogrešno (Rimlj. 3:21; Pon. zak. 32:4). Što se tiče Isusa Hrista kao Kralja, Isaija je prorekao: „Kralj će kraljevati pravedno“ (Is. 32:1). Isus će svojom vladavinom uspostaviti „nova nebesa“ i „novu zemlju“ u kojima će „pravednost prebivati“ (2. Petr. 3:13). Od svih koji budu živeli u tom novom svetu očekivaće se da poštuju Jehovina merila (Is. 11:1-5).

KRALJ ČINI ’ZASTRAŠUJUĆA DELA‘

14. Šta znači to što će Hrist svojom desnicom učiniti ’zastrašujuća dela‘? (Videti sliku na početku članka.)

14 Kralj je pripasao mač uz svoj bok (Ps. 45:3). Ali bliži se vreme kada će svojom desnicom izvaditi mač i zamahnuti njime. Psalmista je prorekao: „Desnica će te tvoja poučiti zastrašujućim delima“ (Ps. 45:4). Kada u Armagedonu bude izvršavao Jehovine presude, Isus Hrist će učiniti ’zastrašujuća dela‘ nad svojim neprijateljima. Ne znamo koja će sredstva koristiti kada bude uništavao Satanin svet. Međutim, znamo da će time uliti strah u kosti onima koji nisu poslušali Boga i podložili se Kralju koga je on postavio. (Pročitati Psalam 2:11, 12.) U svom proročanstvu o vremenu kraja, Isus je rekao da će ljudi „gubiti svest od straha i očekivanja onoga što će zadesiti svet, jer će se sile nebeske uzdrmati“. Još je rekao: „I tada će videti Sina čovečjeg kako dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom“ (Luka 21:26, 27).

15, 16. Ko će biti u vojsci koja će pratiti Hrista u borbi?

15 U Otkrivenju se govori o tome kako Kralj dolazi „sa silom i velikom slavom“ da izvrši Božji sud nad ovim svetom. U toj biblijskoj knjizi piše: „Video sam otvoreno nebo, kad tamo — beli konj. A onaj koji je sedeo na njemu zove se Verni i Istiniti, i on pravedno sudi i ratuje. Za njim su išle nebeske vojske na belim konjima, obučene u fini lan, beo i čist. Iz usta mu je izlazio oštar mač, da njime udari narode. On će nad njima vladati gvozdenom palicom. I gaziće presu žestokog gneva Svemoćnog Boga“ (Otkr. 19:11, 14, 15).

16 Ko će biti u nebeskoj vojsci koja će pratiti Hrista u borbi? Kada je pripasao mač i pošao da zbaci Satanu i demone s neba, Isus je imao podršku ’svojih anđela‘ (Otkr. 12:7-9). Zato je logično zaključiti da će anđeli biti u njegovoj vojsci tokom Armagedona. Da li će još neko biti u toj vojsci? Isus je svojoj pomazanoj braći dao sledeće obećanje: „Onome ko pobedi i ko se bude držao mojih dela sve do kraja, daću vlast nad narodima, kao što sam i ja primio vlast od svog Oca, pa će vladati nad njima gvozdenom palicom i razbiti ih kao glinene posude“ (Otkr. 2:26, 27). Dakle, Hristovu nebesku vojsku će činiti i Hristova pomazana braća, koja će do tada već primiti svoju nebesku  nagradu. Ti pomazani Hristovi suvladari biće uz Hrista kada on bude vladao nad narodima gvozdenom palicom čineći ’zastrašujuće stvari‘.

KRALJEVA KONAČNA POBEDA

17. (a) Šta predstavlja beli konj na kom Isus jaše? (b) Šta predstavljaju mač i luk?

17 Pročitati Psalam 45:5. Kralj jaše na belom konju, što predstavlja rat koji je čist i pravedan u Jehovinim očima (Otkr. 6:2; 19:11). On je naoružan ne samo mačem već i lukom. U Bibliji stoji: „Pogledao sam, i gle — beli konj i na njemu jahač koji je imao luk. Bila mu je data kruna pa je izašao pobeđujući i krenuo u konačnu pobedu.“ Mač i luk predstavljaju sredstva kojima će Hrist uništiti svoje neprijatelje.

Ptice su pozvane da očiste zemlju (Videti 18. odlomak)

18. Kako će Hrist upotrebiti ’oštre strele‘ tokom Armagedona?

18 Služeći se poetskim jezikom, psalmista je proročanski rekao da će Kraljeve ’oštre strele prostreliti srce njegovih neprijatelja‘ i da će ’narodi padati pod njim‘. Uništenje će zahvatiti svu zemlju. Jeremija je prorekao: „Oni koje Jehova pobije ležaće od jednog kraja zemlje do drugog“ (Jer. 25:33). U jednom paralelnom proročanstvu piše: „Video sam i jednog anđela kako stoji na suncu. On je povikao iz sveg glasa i rekao svim pticama koje su letele posred neba: ’Dođite, sakupite se na veliku Božju večeru, da jedete meso kraljeva, meso vojnih zapovednika, meso junaka, meso konja i njihovih jahača, meso svih ljudi — slobodnjaka i robova, malih i velikih!‘“ (Otkr. 19:17, 18).

19. Kako će Hrist ’uspešno izvršiti svoj zadatak‘ i kada će njegova pobeda biti konačna?

19 Nakon što bude uništio Satanin zli svet, Hrist će ’u svom veličanstvu uspešno izvršiti svoj zadatak‘ (Ps. 45:4). Njegova pobeda će biti konačna kada Satanu i demone bude bacio u bezdan u kom će oni ostati tokom Hiljadugodišnje vladavine (Otkr. 20:2, 3). Pošto će Satana i njegovi demoni tada biti u stanju sličnom smrti, ljudi neće biti izloženi njihovom uticaju, što će im omogućiti da budu potpuno poslušni svom veličanstvenom Kralju. Međutim, pre nego što budu doživeli da naša planeta postane raj, imaće još jedan povod da se raduju sa svojim Kraljem i njegovim suvladarima. U sledećem članku biće reči o tome.