STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) decembar 2013.

U ovom izdanju se govori o tome šta treba da radimo da nam vera ne bi oslabila. Biće reči i o tome kada treba održavati Spomen-svečanost i kakvo značenje ona ima za nas.

Jehova ih je štitio u senci gora

Kako je biblijska literatura stizala do Jehovinih svedoka u Nemačkoj tokom nacističkog režima? S kakvim su se rizicima Svedoci suočavali?

Ne dozvolimo ničemu da nas ’pokoleba u prosuđivanju‘

Koje pravovremene opomene se mogu naći u Pavlovoj drugoj poslanici Solunjanima? Šta će nam pomoći da ne postanemo žrtve prevare?

Da li ćeš se žrtvovati za Božje Kraljevstvo?

U ovom članku se govori o tome kako možemo koristiti svoje vreme, novac, snagu i sposobnosti da podupiremo Božje Kraljevstvo.

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Proveri koliko toga možeš da se setiš.

’Taj dan neka vam bude spomen‘

Šta pravi hrišćani treba da znaju o Pashi? Kakvo značenje Gospodova večera ima za svakog od nas?

„Činite ovo meni na spomen“

Na osnovu čega znamo kada treba održati Spomen-svečanost? Šta predstavljaju hleb i vino?

Suočiti se sa gubitkom bračnog druga

Bol zbog gubitka bračnog druga izuzetno je jak i dugo traje. Pogledajte kako biblijska nada u uskrsenje pruža utehu.

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2013.

Pogledajte tematski indeks članaka iz Stražarske kule od 2013.