Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sve stvoreno dokazuje da Svemoćni Bog postoji

Sve stvoreno dokazuje da Svemoćni Bog postoji

’Dostojan si, Jehova, Bože naš, da primiš slavu, jer si ti sve stvorio‘ (OTKR. 4:11)

1. Šta treba da radimo da bi naša vera ostala jaka?

MNOGI kažu da veruju samo u ono što vide. U Bibliji zaista piše da „nijedan čovek nikada nije video Boga“ (Jov. 1:18). S obzirom na tu činjenicu, kako možemo pomoći ljudima da razviju veru u Boga? Kako naša vera u Jehovu, „nevidljivog Boga“, može ostati jaka? (Kol. 1:15). Najpre treba da razumemo koja učenja sprečavaju ljude da saznaju istinu o Jehovi. Zatim moramo naučiti kako da koristimo Bibliju da bismo opovrgli pogrešna razmišljanja koja se ’podižu protiv poznavanja Boga‘ (2. Kor. 10:4, 5).

2, 3. Koja dva učenja sprečavaju ljude da saznaju istinu o Bogu?

2 Jedno lažno učenje koje sprečava mnoge ljude da saznaju istinu o Bogu jeste teorija evolucije. Ta teorija nije u skladu s Biblijom i lišava ljude bilo kakve nade. Suština tog učenja je u tome da su svi životni oblici nastali sami od sebe, iz čega proizlazi da ljudski život zapravo nema svrhu.

3 S druge strane, neki koji doslovno tumače Bibliju smatraju da je svemir, uključujući i našu planetu i celokupan živi svet na njoj, star svega nekoliko hiljada godina. Oni koji zastupaju ovo učenje, koje je poznato kao kreacionizam, uglavnom veoma poštuju Bibliju, ali smatraju da je Bog stvorio sve što postoji za šest doslovnih dana od 24 časa, i to samo pre nekoliko hiljada godina. Oni ne prihvataju pouzdane naučne dokaze koji ne idu u prilog njihovom gledištu. Na taj način, kreacionisti zapravo potkopavaju poverenje u Bibliju i prikazuju je kao knjigu u kojoj se nalaze neistine i zablude. Oni su poput nekih ljudi iz prvog veka koji su se revno trudili da ugode Bogu, ali ’nisu znali tačno šta je njegova volja‘ (Rimlj. 10:2). Božja Reč nam može pomoći da opovrgnemo ’snažno utvrđena‘ učenja, kao što su teorija  evolucije i kreacionizam. * Zato svako od nas treba da se istinski potrudi da dobro razume ono što Biblija naučava.

VERA SE TEMELJI NA DOKAZIMA I RAZUMU

4. Na čemu treba da se temelji naša vera?

4 Biblija nas savetuje da stičemo znanje (Posl. 10:14). Jehova želi da se naša vera u njega temelji na dokazima i razumu, a ne na ljudskoj filozofiji ili verskoj tradiciji. (Pročitati Jevrejima 11:1.) Da bismo razvili jaku veru u Jehovu Boga, najpre moramo biti uvereni u to da on postoji. (Pročitati Jevrejima 11:6.) To uverenje nije plod naše mašte, već je rezultat razmatranja činjenica i logičnog razmišljanja (Rimlj. 12:1).

5. Koji je jedan od razloga zašto smo uvereni da Bog postoji?

5 Apostol Pavle je naveo jedan od razloga zašto možemo biti sigurni da Bog postoji premda ga ne vidimo. Pavle je o Jehovi Bogu napisao sledeće: „Njegova nevidljiva svojstva, naime njegova večna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se razabiru po onome što je stvoreno“ (Rimlj. 1:20). Kako možemo pomoći nekome ko ne veruje u Boga da uvidi istinitost ovih Pavlovih reči? Mogli bismo navesti neke od sledećih primera iz prirode koji dokazuju da Stvoritelj postoji i da poseduje ogromnu moć i mudrost.

BOŽJA MOĆ SE VIDI U ONOME ŠTO JE STVORENO

6, 7. Zašto se može reći da dva omotača koja štite našu planetu predstavljaju dokaz Jehovine moći?

6 Dva omotača koja štite našu planetu očigledan su dokaz Jehovine moći. Reč je o Zemljinoj atmosferi i magnetnom polju. Atmosfera predstavlja mnogo više od vazduha koji udišemo. Ona nas i štiti od kiše meteoroida, koji se velikom brzinom kreću kroz svemir. Meteoroidi koji bi mogli naneti priličnu štetu našoj planeti obično sagore tokom ulaska u njenu atmosferu, što vidimo kao blistave tragove svetlosti na noćnom nebu.

7 Još nešto što nas štiti jeste Zemljino magnetno polje. Izvor tog magnetnog polja je Zemljino spoljašnje jezgro. Ono se mahom sastoji od rastopljenog gvožđa i stvara snažno magnetno polje koje obavija našu planetu i proteže se daleko u svemir. To polje nas štiti od zračenja koja su posledica Sunčevih baklji i eksplozija u višim slojevima Sunčeve atmosfere. Ogromna količina energije koja se prilikom takvih eksplozija oslobađa uništila bi sav život na našoj planeti, ali to se ne dešava zahvaljujući Zemljinom magnetnom polju, koje tu energiju apsorbuje i odbija. Veličanstvena svetlost raznih boja koja se može videti na noćnom nebu blizu Severnog i Južnog pola predstavlja dokaz da nas ono zaista štiti. Nema sumnje da Jehova poseduje ’ogromnu moć‘. (Pročitati Isaiju 40:26.)

PRIRODA OTKRIVA BOŽJU MUDROST

8, 9. Kako se Jehovina mudrost vidi u prirodnim ciklusima koji podržavaju život?

8 Jehovina mudrost se vidi u prirodnim ciklusima koji podržavaju život na našoj planeti. Zamislimo da živimo u utvrđenom gradu koji je gusto naseljen i u kome nije moguće obnoviti zalihe pitke vode niti je moguće odstraniti otpadne materije. Taj grad bi ubrzo bio toliko zagađen da bi postao nepodesan za život. Naša planeta je u izvesnom smislu poput jednog utvrđenog grada. Ona ima ograničenu količinu pitke vode, a otpadne materije koje nastaju  na njoj ne izbacuju se u svemir. Pa ipak, ona je iz naraštaja u naraštaj dom milijardama živih stvorenja. Kako je to moguće? To je moguće zahvaljujući izvanrednim prirodnim ciklusima koji podržavaju život.

9 Uzmimo kao primer kruženje ugljenika i kiseonika. Milijarde živih bića disanjem unose kiseonik i oslobađaju ugljen-dioksid. I pored toga, naša atmosfera nikada ne ostaje bez kiseonika i nikada ne postaje prezasićena ugljen-dioksidom. Zašto je to tako? Za to je zaslužan izvanredan proces koji se zove fotosinteza. Koristeći ugljen-dioksid, vodu, sunčevu svetlost i hranljive sastojke, biljke tim procesom stvaraju ugljene hidrate i kiseonik. Kada pri disanju unosimo kiseonik, zatvaramo taj krug. Jehova doslovno preko biljaka daje „svima život i dah“ (Dela 17:25). On je van svake sumnje bezgranično mudar.

10, 11. Kako se na primeru leptira monarha i vilinog konjica vidi Jehovina izuzetna mudrost?

10 Jehovina mudrost se može zapaziti i na osnovu bezbrojnih stvorenja koja žive na našoj divnoj planeti. Prema nekim procenama, na Zemlji postoji između dva i sto miliona biljnih i životinjskih vrsta. (Pročitati Psalam 104:24.) Svi oni svedoče o tome da Stvoritelj postoji. Pogledajmo samo neke od njih.

Oko vilinog konjica govori u prilog Božjoj mudrosti; uvećani prikaz (Videti 11. odlomak)

11 Na primer, mozak leptira monarha je veličine makovog zrna. Pa ipak, taj leptir prevaljuje razdaljinu od skoro 3 000 kilometara, od Kanade do jedne male šume u Meksiku, pri čemu se orijentiše pomoću Sunca. Ali kako on to radi, budući da se položaj Sunca na nebu menja? Jehova je stvorio minijaturni mozak ovog leptira sa sposobnošću da ispravi odstupanja do kojih dolazi zbog kretanja Sunca. Ili uzmimo kao primer mrežasto oko vilinog konjica. Ono ima više od 30 000 sočiva. I pored toga, sićušan mozak vilinog konjica je u stanju da obradi informacije koje mu stižu sa svih tih sočiva i može registrovati i najmanji pokret.

12, 13. Šta ti je posebno zanimljivo što se tiče načina na koji je Jehova stvorio ćelije ljudskog tela?

12 Još više fascinira način na koji je Jehova stvorio ćeliju, koja predstavlja osnovnu jedinicu građe svih živih bića. Na primer, ljudsko telo ima otprilike sto biliona ćelija. U svakoj od njih nalazi se sićušna spiralna struktura poznata kao DNK (dezoksiribonukleinska kiselina). U njoj se nalaze informacije potrebne za nastanak ljudskog tela.

13 Koliko informacija sadrži DNK? Uporedimo sada količinu informacija koja stane u jedan gram DNK sa količinom informacija koja stane na jedan kompakt disk (CD). Na jednom CD-u mogu se čuvati svi podaci iz nekog rečnika, što je zaista izvanredno ako se uzme u obzir da je  CD samo tanak plastičan disk. Međutim, u samo jedan gram DNK može stati bilion puta više podataka! Drugim rečima, kada bismo jednu kašičicu napunili osušenom DNK, u njoj bi se nalazile informacije o 350 puta više ljudi nego što ih danas živi na našoj planeti!

14. Na šta nas podstiču naučna otkrića?

14 Poetski se izrazivši, kralj David je rekao da je Jehova sve informacije potrebne za nastanak ljudskog tela zabeležio u jednoj simboličnoj knjizi. Obrativši se Jehovi, on je rekao: „Oči su tvoje videle dok sam zametak bio, u knjizi su tvojoj svi delovi njegovi bili zapisani, i dani kad su nastajali, kada još nije bilo nijednoga“ (Ps. 139:16). Sasvim je razumljivo što je David poželeo da hvali Jehovu nakon što je razmišljao o tome kako je nastao. Nedavna naučna otkrića samo produbljuju strahopoštovanje koje osećamo kada duboko razmišljamo o tome kako nas je Jehova stvorio. Ona nas dodatno podstiču da poput psalmiste kažemo Jehovi: „Hvalim te i pun sam strahopoštovanja što sam tako divno stvoren. Divna su dela tvoja, dobro zna to duša moja“ (Ps. 139:14). Prosto je neverovatno kako ljudi ne shvataju da sve stvoreno dokazuje da Svemoćni Bog postoji!

POMOZIMO DRUGIMA DA SLAVE SVEMOĆNOG BOGA

15, 16. (a) Kako naša literatura pomaže ljudima da saznaju nešto više o onome što je Jehova stvorio? (b) Navedi neki primer koji ti se posebno dopao iz rubrike „Igra slučaja ili delo Stvoritelja?“.

15 Tokom više decenija, milioni ljudi su zahvaljujući časopisu Probudite se! uvideli da ono što je stvoreno svedoči o Svemoćnom Bogu. Na primer, 2006. godine je septembarsko izdanje tog časopisa imalo naslov „Da li postoji Stvoritelj?“. Ono je bilo namenjeno onima koji veruju u evoluciju ili kreacionizam. Što se tiče tog izdanja, jedna sestra je podružnici u Sjedinjenim Državama napisala: „Ljudi su neverovatno lepo reagovali na ovo posebno izdanje. Jedna nastavnica biologije naručila je za svoje učenike 20 primeraka tog časopisa.“ Jedan brat je rekao: „Počeo sam da propovedam krajem 1940-ih i uskoro ću napuniti 75 godina, ali nikada nisam toliko uživao u službi propovedanja kao ovog meseca kada smo nudili posebno izdanje časopisa Probudite se!“

16 U poslednjih nekoliko godina, u većini izdanja časopisa Probudite se! nalaze se članci iz rubrike „Igra slučaja ili delo Stvoritelja?“. U tim kratkim člancima navode se primeri izvanrednog dizajna koji je očigledan u onome što je stvoreno, kao i načini na koje ljudi nastoje da kopiraju umeće našeg Stvoritelja. Godine 2010, dobili smo brošuru Da li je život nastao stvaranjem?, koja takođe može pokrenuti ljude da slave Boga. U njoj se nalaze prelepe slike i zanimljivi grafički prikazi koji nam pomažu da produbimo svoju zahvalnost Jehovi za ono što je stvorio. Na kraju svake celine nalaze se pitanja na osnovu kojih čitalac može da razmisli o informacijama koje je razmotrio. Da li si koristio tu brošuru u službi propovedanja od kuće do kuće ili u neformalnom svedočenju?

17, 18. (a) Kako roditelji mogu pomoći deci da sa mnogo više samopouzdanja brane svoju veru? (b) Kako si koristio ove brošure tokom porodičnog proučavanja?

17 Roditelji, da li ste sa svojom decom razmatrali tu brošuru tokom porodičnog proučavanja? Ako to budete radili, pomoći ćete im da još više cene našeg Boga. Ukoliko vaša deca idu u srednju školu, ona su posebno izložena uticaju onih koji zagovaraju teoriju evolucije. Naučnici i nastavnici promovišu evoluciju kao nepobitnu činjenicu. Tu teoriju na sličan način predstavljaju i u emisijama o svetu prirode,  pa čak i u mnogima zabavnim emisijama i filmovima. Da biste pomogli svojoj deci tinejdžerskog uzrasta da ne podlegnu toj propagandi, možete koristiti brošuru Poreklo života — pet pitanja koja zaslužuju odgovor, koju smo takođe dobili 2010. godine. Poput brošure Da li je život nastao stvaranjem?, ona podstiče mlade da razvijaju „sposobnost prosuđivanja“ (Posl. 2:10, 11). Ujedno im pomaže i da procene koliko je logično ono što uče u školi.

Veoma je važno da roditelji nauče decu da brane svoju veru (Videti 17. odlomak)

18 Brošura Poreklo života treba da pomogne đacima da ustanove koliko osnova imaju senzacionalne vesti u kojima se tvrdi da su u fosilizovanim ostacima naučnici pronašli „karike koje nedostaju“ u evolucionom lancu. Ona podstiče mlade da sami procene da li takve vesti zaista dokazuju da su ljudi nastali od nižih životnih oblika. Poučava ih i kako da odgovore na tvrdnje da su naučnici pomoću eksperimenata dokazali da je život mogao nastati spontano. Ako roditelji budu dobro koristili ove brošure, pomoći će deci da sa mnogo više samopouzdanja odgovore onima koje interesuje zašto ona veruju u Stvoritelja. (Pročitati 1. Petrovu 3:15.)

19. Koju jedinstvenu priliku imamo?

19 Jehovina organizacija nam obezbeđuje materijal koji je plod obimnog istraživanja i koji nam pomaže da na osnovu onoga što nas okružuje razumemo koliko je Jehova divan, a to nas pokreće da ga od srca hvalimo (Ps. 19:1, 2). Imamo jedinstvenu priliku da Jehovi, Stvoritelju svega što postoji, damo čast i slavu, kojih je on i te kako dostojan (1. Tim. 1:17).

^ odl. 3 Informacije o tome kako se može razgovarati sa onima koji zastupaju kreacionizam nalaze se u brošuri Da li je život nastao stvaranjem?, strane 24-28.