STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) oktobar 2013.

U ovom izdanju se govori o tome da sve ono što nas okružuje pruža dokaz da naš Stvoritelj poseduje moć i mudrost. Saznaćemo i kako možemo postupati u skladu sa jednom Isusovom molitvom.

Oni revno propovedaju na Filipinima

Pogledajte zbog čega su neki napustili posao, prodali svoju imovinu i preselili se na Filipine.

Sve stvoreno dokazuje da Svemoćni Bog postoji

U ovom članku se govori o tome kako možemo pomoći drugima da upoznaju istinu o Stvoritelju i u isto vreme ojačati svoju veru u njega.

’Robujmo Jehovi‘

Šta treba da radimo da ne bismo postali Satanini robovi? Kako Jehova nagrađuje one koji mu verno služe?

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova nas je blagosiljao zato što smo se oslanjali na njega

Malkom i Grejs Alen služe Jehovi već više od 75 godina. Pročitajte zašto su uvereni da Jehova blagosilja one koji se oslanjaju na njega.

Molitva zapisana nama za pouku

Šta možemo naučiti na osnovu molitve koju su Leviti uputili Jehovi? Kako i naše molitve mogu biti smisaone i promišljene?

Postupajmo u skladu sa Isusovom molitvom

Kada se Isus molio Jehovi, nije najpre tražio nešto za sebe. Kako se možemo ugledati na njega?

Da li koristiš svaku priliku da upozoriš druge?

Pročitajte kako neki prenose dobru vest dok obavljaju svoje svakodnevne poslove.