STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) avgust 2013.

U ovom izdanju se govori o tome kako da ostanemo sveti i ugodni Bogu, kako da ne upadnemo u zamku da krivimo Boga za svoje probleme i kako da se borimo protiv obeshrabrenja.

Posvećeni ste

Razmotrimo četiri stvari koje nam mogu pomoći da ostanemo sveti i čisti pred Jehovom.

Pitanja čitalaca

Da li bi bilo u redu da na sastancima Jehovinih svedoka roditelji sede sa isključenim detetom?

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova ’svaki dan nosi moj teret‘

Šta našoj sestri iz Namibije pomaže da uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima već više od 20 godina radosno služi kao pionir?

Nikada se nemojmo ’ljutiti na Jehovu‘

Neki se u svom srcu ljute na Boga. Krive ga za svoje probleme. Kako da izbegnemo tu zamku?

Roditelji, poučavajte decu od ranog detinjstva

Kada treba započeti s poučavanjem deteta i šta se pod tim podrazumeva?

Razmišljajmo jedni o drugima i hrabrimo se

Kako možemo pomoći jedni drugima da verno služimo Bogu uprkos problemima?

Budimo osobe po Jehovinoj volji

Satana nipošto ne želi da imamo Božju naklonost. Kako možemo sačuvati svoje prijateljstvo s Jehovom?

Jelisej je video plamena kola — da li ih i ti vidiš?

Jelisej je imao jaku veru u Jehovu i potpuno se uzdao u njega. Šta učimo iz njegovog primera?

IZ NAŠE ARHIVE

Kralj je bio oduševljen!

Saznajte koliko je kralj Svazilenda bio zahvalan što je saznao za biblijsku istinu.