Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Novi član Vodećeg tela

Novi član Vodećeg tela

Petog septembra 2012. godine betelskim porodicama u Sjedinjenim Državama i Kanadi objavljeno je da Vodeće telo Jehovinih svedoka ima novog člana. Mark Sanderson je od 1. septembra 2012. počeo da služi u tom svojstvu.

Brat Sanderson je odrastao u porodici Jehovinih svedoka u San Dijegu, u Kaliforniji. Krstio se 9. februara 1975. Prvog septembra 1983. počeo je da služi kao pionir u Saskačevanu, u Kanadi. U decembru 1990. u Sjedinjenim Državama je završio Školu za obučavanje naimenovane braće (sada je to Biblijska škola za neoženjenu braću). U aprilu 1991. poslat je kao specijalni pionir na ostrvo Njufaundlend, u Kanadi. Nakon što je služio kao zamenik pokrajinskog nadglednika, pozvan je u kanadski Betel u februaru 1997. U novembru 2000. prešao je u Betel u Sjedinjenim Državama, gde je radio u Službi za saradnju s bolnicama, a kasnije u Službenom odeljenju.

U septembru 2008. brat Sanderson je pohađao Školu za članove Odbora podružnice, a nakon toga je naimenovan za člana Odbora podružnice na Filipinima. U septembru 2010. ponovo je pozvan u Sjedinjene Države, gde je radio kao pomoćnik u Službenom odboru Vodećeg tela.