Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Kaži nam kada će to biti?“

„Kaži nam kada će to biti?“

„Šta će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovog poretka?“ (MAT. 24:3)

1. Šta i mi poput apostola žarko želimo?

BLIŽIO se kraj Isusove službe na zemlji i njegovi učenici su žarko želeli da saznaju šta ih očekuje u budućnosti. Zato su ga samo nekoliko dana pre njegove smrti četvorica apostola upitala: „Kada će to biti, i šta će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovog poretka?“ (Mat. 24:3; Mar. 13:3). Isus im je odgovorio tako što im je dao detaljno proročanstvo, koje je zabeleženo u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja. On je u tom proročanstvu naveo mnoge značajne događaje koji će se odigrati u budućnosti. Njegove reči imaju veoma važno značenje za nas zato što i mi žarko želimo da saznamo šta nam donosi budućnost.

2. (a) Šta smo tokom godina želeli da još bolje razumemo? (b) Koja ćemo tri pitanja razmotriti?

2 Jehovine sluge su tokom godina, tražeći u molitvi Jehovino vođstvo, detaljno razmatrale Isusovo proročanstvo o poslednjim danima. Trudili su se da još bolje razumeju kada će se te reči ispuniti. Razmotrimo sada tri pitanja na osnovu kojih ćemo videti kako nam je tokom vremena značenje Isusovih reči postajalo sve jasnije. Ta pitanja su: Kada počinje „velika nevolja“?, Kada Isus sudi „ovcama“ i „jarcima“? i Kada Isus ’dolazi‘? (Mat. 24:21; 25:31-33).

KADA POČINJE VELIKA NEVOLJA?

3. Šta smo ranije mislili što se tiče vremena kada počinje velika nevolja?

3 Godinama smo mislili da je velika nevolja počela izbijanjem Prvog svetskog rata 1914. godine i da je Jehova ’skratio te dane‘ 1918. kada se taj rat završio kako bi pomazani ostatak imao priliku da propoveda dobru vest svim narodima (Mat. 24:21, 22). Kada delo propovedanja bude završeno, Satanin svet će biti uništen. Dakle, smatrali smo da velika nevolja ima tri faze: početak (1914-1918), prekid (od 1918. pa nadalje) i kraj kad dođe Armagedon.

4. Šta smo uvideli daljnjim razmatranjem Isusovog proročanstva o poslednjim danima?

 4 Međutim, na osnovu daljnjeg razmatranja Isusovih reči uvideli smo da jedan deo njegovog proročanstva o poslednjim danima ima dva ispunjenja (Mat. 24:4-22). Prvo ispunjenje je bilo u Judeji u prvom veku n. e., a drugo će biti u naše vreme i to u svetskim razmerama. To je vodilo do još nekoliko novih objašnjenja. *

5. (a) Koji težak period je počeo 1914? (b) Sa kojim se periodom u prvom veku n. e. on može uporediti?

5 Shvatili smo da velika nevolja nije počela 1914. godine. Na osnovu čega možemo reći da nije tada počela? Na osnovu toga što biblijsko proročanstvo kaže da će velika nevolja započeti napadom na krivu religiju, a ne nekim međunarodnim sukobom. Dakle, događaji koji su započeli 1914. godine nisu bili početak velike nevolje već „početak bolnih nevolja“ (Mat. 24:8). Te ’bolne nevolje‘ mogu se uporediti sa onim što se dešavalo u Jerusalimu i Judeji od 33. do 66. godine n. e.

6. Šta će označiti početak velike nevolje?

6 Šta će označiti početak velike nevolje? Isus je rekao: „Kad vidite da gadost koja pustoši, o kojoj je govorio prorok Danilo, stoji na svetom mestu (neka čitalac upotrebi razboritost), tada oni koji budu u Judeji neka beže u gore“ (Mat. 24:15, 16). U prvom ispunjenju, „gadost“ je ’stala na sveto mesto‘ kada je rimska vojska 66. godine n. e. napala Jerusalim i jerusalimski hram, koji su Judejci smatrali svetim mestom. U većem ispunjenju, „gadost“ će ’stati na sveto mesto‘ kada Ujedinjene nacije budu napale hrišćanstvo, koje je sveto u očima svojih vernika, kao i ostali deo Vavilona Velikog. Taj napad je opisan i u Otkrivenju 17:16-18. On će označiti početak velike nevolje.

7. (a) Kako je Božji narod u prvom veku bio spasen? (b) Šta možemo očekivati u budućnosti?

 7 Isus je još rekao da će se ti dani ’skratiti‘. To se u prvom ispunjenju desilo kada je rimska vojska 66. godine n. e. ’skratila‘ svoj napad, to jest prekinula opsadu Jerusalima. Zatim su pomazani hrišćani pobegli iz Jerusalima i Judeje da bi se spasli. (Pročitati Mateja 24:22; Mal. 3:17.) Šta onda možemo očekivati tokom predstojeće velike nevolje? Jehova će ’skratiti‘ napad Ujedinjenih nacija na krivu religiju, jer ne želi da prava religija bude uništena sa krivom religijom. Tako će Božji narod biti spasen.

8. (a) Šta će uslediti kad prođe prvi deo velike nevolje? (b) Kada će, po svemu sudeći, poslednji iz grupe od 144 000 dobiti nebesku nagradu? (Videti napomenu za ovaj odlomak.)

 8 Šta se dešava kad prođe prvi deo velike nevolje? Isusove reči ukazuju na to da će se pre nego što počne Armagedon odigrati još nekoliko događaja. Koji su to događaji? Odgovor na ovo pitanje zabeležen je u Jezekilju 38:14-16 i Mateju 24:29-31. (Pročitati.) * Nakon toga će uslediti Armagedon, vrhunac velike nevolje, koji se može uporediti sa uništenjem Jerusalima 70. godine n. e. (Mal. 4:1). Predstojeća velika nevolja, čiji će vrhunac biti u Armagedonu, biće takav događaj ’kakvog nije bilo od početka sveta‘ (Mat. 24:21). Nakon njega će početi Hristova hiljadugodišnja vladavina.

9. Kako na Jehovin narod utiče Isusovo proročanstvo o velikoj nevolji?

9 Ovo proročanstvo o velikoj nevolji nam uliva hrabrost. Zašto to možemo reći? Zato što nam ono garantuje da će Jehovin narod, u celini gledano, preživeti veliku nevolju bez obzira na to s kakvim bi se problemima mogao suočiti (Otkr. 7:9, 14). A što je najvažnije,  mi smo srećni što će u Armagedonu Jehova potvrditi svoje pravo da bude Vrhovni Vladar i posvetiti svoje ime (Ps. 83:18; Jezek. 38:23).

KADA ISUS SUDI OVCAMA I JARCIMA?

10. Šta smo ranije mislili o tome kada će se odigrati razdvajanje ljudi na ovce i jarce?

10 Hajde da vidimo kada se ispunjava još jedan deo Isusovog proročanstva, naime poređenje o razdvajanju ljudi na ovce i jarce (Mat. 25:31-46). Ranije smo mislili da Isus kao Sudija razdvaja ljude na ovce i jarce tokom čitavog perioda koji se u Bibliji naziva poslednjim danima i koji je započeo 1914. godine. Smatrali smo da su oni koji ne prihvate dobru vest o Božjem Kraljevstvu, a umru pre nego što počne velika nevolja u stvari jarci i da za njih nema nade da će uskrsnuti.

11. Zašto možemo reći da razdvajanje ljudi na ovce i jarce nije počelo 1914. godine?

11 U Stražarskoj kuli je 1995. godine ponovo razmatran stih iz Mateja 25:31, gde stoji: „Kad Sin čovečji stigne u svojoj slavi i svi anđeli s njim, tada će sesti na svoj slavni presto.“ U jednom članku je bilo istaknuto da je Isus postao Kralj Božjeg Kraljevstva 1914. godine, ali da tada nije ’seo na svoj slavni presto‘ u ulozi Sudije koji će suditi ’svim narodima‘ (Mat. 25:32; uporediti s Danilom 7:13). Međutim, u poređenju o ovcama i jarcima Isus je prvenstveno prikazan u ulozi Sudije. (Pročitati Mateja 25:31-34, 41, 46.) Budući da Isus nije počeo da sudi svim narodima 1914. godine, razdvajanje ljudi na ovce i jarce nije moglo početi te godine. * Kada će onda Isus početi da sudi ljudima?

12. (a) Kada će Isus po prvi put biti Sudija svim narodima? (b) Koji događaji su opisani u Mateju 24:30, 31 i Mateju 25:31-33, 46?

 12 Isusovo proročanstvo o poslednjim danima otkriva da će Isus po prvi put biti Sudija svim narodima nakon uništenja krive religije. Kao što smo već spomenuli u  osmom odlomku, u Mateju 24:30, 31 navedeni su neki događaji koji će se odigrati tokom tog vremena. Ako razmotrimo te stihove, zapazićemo da je Isus prorekao događaje koji su slični onima koji se spominju u poređenju o ovcama i jarcima. Na primer: Sin čovečji dolazi u svojoj slavi i sa anđelima; pred njim se sakupljaju svi narodi; oni koji su prosuđeni kao ovce ’podižu glavu‘ jer ih očekuje „večni život“. * Oni koji su prosuđeni kao jarci ’proplakaće‘ jer će shvatiti da ih očekuje ’večna smrt‘ (Mat. 25:31-33, 46).

13. (a) Kada će Isus kao Sudija razdvojiti ljude na ovce i jarce? (b) Kako ovo objašnjenje treba da utiče na naše gledište o službi propovedanja?

13 Do kakvog zaključka onda možemo doći? Isus će suditi ljudima iz svih naroda i razdvojiti ih na ovce i jarce kad dođe tokom velike nevolje. Zatim će oni koji su prosuđeni kao jarci biti zauvek uništeni kad dođe Armagedon, to jest vrhunac velike nevolje. Kako ovo objašnjenje treba da utiče na naše gledište o službi propovedanja? Ono nam pomaže da shvatimo koliko je delo propovedanja važno. Ljudi imaju vremena da promene svoj način razmišljanja i da krenu tesnim putem koji „vodi u život“ dok ne počne velika nevolja (Mat. 7:13, 14). Naravno, oni već sada pokazuju da li im se dobra vest o Božjem Kraljevstvu sviđa ili ne sviđa. Međutim, ne smemo izgubiti iz vida da će tek tokom velike nevolje  ljudi biti prosuđeni kao ovce ili jarci. Dakle, imamo mnogo razloga da se trudimo da i dalje pružamo mogućnost što većem broju ljudi da čuju dobru vest o Božjem Kraljevstvu i da je prihvate.

Ljudi imaju vremena da promene svoj način razmišljanja dok ne počne velika nevolja (Videti 13. odlomak)

KADA ISUS DOLAZI?

14, 15. Koja četiri stiha se odnose na Hristov budući dolazak u ulozi Sudije?

 14 Da li daljnje razmatranje Isusovog proročanstva otkriva da treba da izmenimo naše objašnjenje toga kada će se odigrati drugi značajni događaji? Odgovor će nam pružiti upravo to proročanstvo. Pogledajmo kako.

15 U delu proročanstva koje je zabeleženo u Mateju 24:29–25:46, Isus se prvenstveno usredsredio na ono što će se desiti tokom ovih poslednjih dana i tokom predstojeće velike nevolje. Isus u tim stihovima osam puta ukazuje na svoj dolazak. * Što se tiče velike nevolje, on kaže: „Videće Sina čovečjeg kako dolazi na oblacima nebeskim“; „Ne znate u koji dan dolazi vaš Gospod“; „Sin čovečji dolazi u čas kada se ne nadate!“ A u poređenju o ovcama i jarcima, Isus kaže: „Kad Sin čovečji stigne u svojoj slavi“ (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). U sva ova četiri stiha govori se o Hristovom budućem dolasku u ulozi Sudije. Gde u Isusovom proročanstvu nalazimo preostala četiri ukazivanja na njegov dolazak?

16. U kojim se još stihovima spominje Isusov dolazak?

16 Što se tiče vernog i razboritog roba, Isus je rekao: „Srećan je taj rob ako ga njegov gospodar, kad dođe, nađe da tako radi.“ U poređenju o devicama, Isus je rekao: „Dok su one otišle da kupe [ulje], stigao je mladoženja.“ U poređenju o talantima, Isus je rekao: „Posle dužeg vremena došao je gospodar tih robova.“ U tom istom poređenju, gospodar kaže: „Kad dođem dobio [bih] svoje s kamatom“ (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27). * Na koje vreme se odnose ova četiri stiha koja govore o Hristovom dolasku?

17. Koje mišljenje smo imali što se tiče dolaska o kome se govori u Mateju 24:46?

17 Ranije smo u našim publikacijama izneli mišljenje da se ova četiri prethodno navedena stiha  odnose na Isusov dolazak 1918. godine. Uzmimo kao primer ono što je Isus rekao o ’vernom i razboritom robu‘. (Pročitati Mateja 24:45-47.) Smatrali smo da se ’dolazak‘ o kome se govori u 46. stihu odnosi na vreme kada je Isus došao da pregleda duhovno stanje pomazanika 1918. godine i da je 1919. tog roba postavio nad svim svojim imanjem (Mal. 3:1). Međutim, daljnje razmatranje Isusovih reči ukazuje na to da naše dosadašnje objašnjenje što se tiče vremena kada se ispunjavaju neki aspekti Isusovog proročanstva treba da se izmeni. Zašto to kažemo?

18. Šta možemo zaključiti što se tiče Isusovog dolaska na osnovu razmatranja Isusovog proročanstva u celini?

18 U stihovima koji prethode Mateju 24:46, reč ’dolazak‘ dosledno ukazuje na vreme kada Isus dolazi da objavi i izvrši presudu tokom velike nevolje (Mat. 24: 30, 42, 44). Ujedno, kao što smo rekli u  12. odlomku, Isusov ’dolazak‘ spomenut u Mateju 25:31 odnosi se na to isto vreme suđenja koje predstoji u budućnosti. Zato je razumno zaključiti da se Isusov dolazak kada će vernog roba postaviti nad svim svojim imanjem, o čemu se govori u Mateju 24:46, 47, takođe odnosi na dolazak koji tek predstoji, to jest tokom velike nevolje. Dakle, razmatranje Isusovog proročanstva u celini pokazuje da se svih ovih osam stihova koji govore o Isusovom dolasku odnose na buduće vreme suda tokom velike nevolje.

19. Koja smo nova objašnjenja razmotrili i na koja pitanja ćemo dobiti odgovor u narednim člancima?

19 Šta smo onda u ovom članku naučili? Odgovorili smo na tri pitanja koja smo naveli na početku. Prvo smo razmotrili da velika nevolja nije počela 1914, već da će početi kada Ujedinjene nacije budu napale Vavilon Veliki. Zatim smo videli zašto se može reći da Isus kao Sudija nije počeo da razdvaja ljude na ovce i jarce 1914. godine, već da će se to dogoditi tokom velike nevolje. I na kraju, razmotrili smo zašto se može reći da Isus nije došao da postavi vernog roba nad svim svojim imanjem 1919. godine, već da će se to desiti tokom velike nevolje. Dakle, sva tri događaja se odnose na isti period koji tek predstoji, to jest na veliku nevolju. Da li ovo novo objašnjenje utiče i na to kako razumemo poređenje o vernom robu? Da li utiče i na to kako razumemo druga Isusova poređenja koja se ispunjavaju tokom ovog vremena kraja? Na ova važna pitanja dobićemo odgovor u sledećim člancima.

 

^ odl. 4 4. odlomak: Dodatne informacije mogu se naći u Stražarskoj kuli od 15. februara 1994, strane 8-21 i od 1. maja 1999, strane 8-20.

^ odl. 8 8. odlomak: Jedan od događaja koji se spominje u ovim stihovima je ’sakupljanje izabranih‘ (Mat. 24:31). Dakle, izgleda da će svi pomazanici koji budu na zemlji kad prođe prva faza velike nevolje u jednom trenutku biti uzeti na nebo pre izbijanja Armagedona. Ovo je izmena u odnosu na „Pitanja čitalaca“ u Stražarskoj kuli od 15. avgusta 1990, strana 30 (engl.).

^ odl. 11 11. odlomak: Videti Stražarsku kulu od 15. oktobra 1995, strane 18-28.

^ odl. 12 12. odlomak: Videti paralelni izveštaj iz Luke 21:28.

^ odl. 15 15. odlomak: Reči „doći“ i „stići“ su prevod istog grčkog glagola erhome.

^ odl. 16 16. odlomak: Kao što je već rečeno, grčka reč koja je u Mateju 25:10 prevedena rečju „stigao“ oblik je istog grčkog glagola koji je u Mateju 24:46; 25:19 preveden sa „dođe“ i „došao“.