Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Cenimo sve Jehovine osobine

Cenimo sve Jehovine osobine

’Ugledajte se na Boga, kao njegova voljena deca‘ (EF. 5:1)

1. (a) O kojim Jehovinim osobinama možemo razmišljati? (b) Kako će to uticati na nas?

KADA razmišljamo o tome kakav je Jehova, koje nam njegove osobine prvo padnu na pamet? Mnogi od nas prvo pomisle na ljubav, pravdu, mudrost i moć. Ali mi znamo da Jehova ima i druge lepe osobine. Zapravo, mogli bismo nabrojati više od 40 Jehovinih osobina o kojima je bilo reči u našim publikacijama. Zamislimo samo kakve sve fascinantne činjenice o Jehovi možemo otkriti tokom ličnog ili porodičnog proučavanja! Kako će to uticati na nas? Još više ćemo voleti i ceniti našeg nebeskog Oca. A što više budemo voleli Jehovu, više ćemo želeti da mu se približimo i da ga oponašamo (Is. Nav. 23:8; Ps. 73:28).

2. (a) Šta će nam pomoći da još više cenimo Jehovu? (b) O čemu će u nastavku biti reči?

2 Ali šta u stvari znači ceniti nešto? To znači prepoznati pravu vrednost nečega. Cenjenje može produbiti naš osećaj zahvalnosti. Evo jednog primera: Neko novo jelo nam se najpre može svideti zato što divno miriše. Ali još više će nam se dopasti kad ga budemo probali uživajući u svakom zalogaju i kada na kraju uspemo da ga i sami pripremimo. Slično tome, još više ćemo ceniti Jehovu kada se upoznamo s njegovim osobinama, kada razmišljamo o njima i kada ih pokazujemo u svom životu (Ef. 5:1). Svrha ovog i naredna dva članka jeste da produbimo ljubav i poštovanje prema Jehovi dok razmišljamo o nekim njegovim osobinama o kojima nismo toliko često govorili. Razmotrićemo šta se pod svakom od tih osobina podrazumeva, kako ih Jehova pokazuje i kako se i mi možemo ugledati na njega i ispoljavati te osobine u svom životu.

 JEHOVA JE PRISTUPAČAN

3, 4. (a) Kako bi opisao pristupačnu osobu? (b) Na osnovu čega znamo da je Jehova pristupačan?

3 Prva osobina koju ćemo razmotriti jeste pristupačnost. Kako bi opisao pristupačnu osobu? Možda bi rekao da je to neko ko je dobar, s kim se može lako razgovarati i ko je spreman na saradnju. Koliko je neko pristupačan često se može zaključiti na osnovu onoga što govori, kao i na osnovu gestova, izraza lica i drugih neverbalnih znakova.

4 Na osnovu čega znamo da je Jehova pristupačan? Iako je on svemoćni Stvoritelj čitavog svemira, spreman je da nas sasluša kad mu se molimo i da usliši naše molitve. (Pročitati Psalam 145:18 i Isaiju 30:18, 19.) Jehovi se možemo dugo moliti i to u svako doba i na svakom mestu. Slobodno mu se možemo obratiti jer znamo da nas zbog toga nikada neće prekoriti (Ps. 65:2; Jak. 1:5). Jehova je baš zbog toga što je pristupačan dozvolio da u svojoj Reči bude opisan izrazima koje mi kao ljudi razumemo. Na primer, psalmista David je napisao da nas „oči Jehovine gledaju“ i da nas ’desnica njegova čvrsto drži‘ (Ps. 34:15; 63:8). Prorok Isaija je Jehovu uporedio sa pastirom kada je rekao: „Svojom rukom skupiće jaganjce, u nedrima će ih nositi“ (Is. 40:11). Ta slika brižnog pastira koji u nedrima nosi malo jagnje pokazuje koliko Jehova želi da budemo blizu njega. Naš nebeski Otac je zaista pristupačan! Kako i mi možemo ispoljavati tu osobinu?

IZUZETNO VREDNA OSOBINA

5. Zašto je važno da starešine budu pristupačne?

5 Pre izvesnog vremena, revnim Svedocima koji žive na različitim kontinentima bilo je postavljeno sledeće pitanje: „Koju osobinu  najviše cenite kod starešina?“ Ogromna većina je odgovorila da je to pristupačnost. Naravno, svi pravi hrišćani treba da se trude da budu pristupačni, ali to je posebno važno za starešine (Is. 32:1, 2). Jedna sestra je komentarišući zašto joj je ta osobina toliko važna spomenula sledeće: „Vrline nekog starešine mogu biti od koristi njegovoj braći i sestrama samo ako je on pristupačan.“ Da li shvatamo koliko je ova izjava logična? Ali šta nekoga čini pristupačnim?

6. Šta je neophodno da bi neko bio pristupačan?

6 Da bi neko bio pristupačan, mora biti iskreno zainteresovan za druge. Ako je starešina spreman da se daje za dobrobit braće i sestara, uključujući i decu, oni će osetiti da mu je zaista stalo do njih (Mar. 10:13-16). Dvanaestogodišnji Karlos kaže: „Starešine u našoj dvorani su ljubazne i nasmejane i to mi se kod njih mnogo sviđa.“ Naravno, nije dovoljno da neki starešina kaže da je pristupačan, već to treba da pokaže i delima (1. Jov. 3:18). Kako to može učiniti?

7. Zašto su ljudi često spremni da započnu razgovor kada vide naš kongresni bedž i šta iz toga možemo naučiti?

7 Razmislimo o sledećem primeru. Jedan brat je pre izvesnog vremena nosio kongresni bedž dok se avionom vraćao sa kongresa. Kada je stjuard video bedž na kome je pisalo ’Neka dođe Kraljevstvo Božje‘, rekao je bratu: „I treba da dođe — mogli bismo da popričamo o tome.“ Kasnije su razgovarali i taj čovek je rado uzeo naše časopise. Mnogi od nas su imali slična iskustva. Ali zašto su ljudi često spremni da započnu razgovor kad vide naš kongresni bedž? Zato što onaj ko ga nosi u stvari kaže drugima: „Slobodno me pitajte kuda idem.“ Taj bedž pokazuje ljudima da smo spremni da razgovaramo o svojim verovanjima. Slično tome, starešine žele da svojim stavom kažu braći i sestrama: „Slobodno mi se obratite.“ Kako to mogu postići?

8. Kako starešine pokazuju da su iskreno zainteresovane za druge i kako to utiče na skupštinu?

8 Neki običaji se razlikuju od zemlje do zemlje, ali kada srdačnim osmehom i rukovanjem pozdravimo našu braću, time im kažemo da smo iskreno zainteresovani za njih. Ko treba da preuzme inicijativu? Zapazimo kakav nam je primer ostavio Isus. Matej kaže da je Isus prišao svojim učenicima i počeo da razgovara s njima (Mat. 28:18). Isto tako i starešine danas prilaze braći i sestrama da bi razgovarali s njima. Kako to utiče na skupštinu? Jedna pionirka koja ima 88 godina je rekla: „Starešine me srdačnim osmehom i ohrabrujućim rečima pozdrave kada dođem u Dvoranu Kraljevstva i zato ih stvarno volim.“ Jedna druga sestra kaže: „Možda to izgleda kao neka sitnica, ali mnogo mi znači što me starešina sa osmehom pozdravi kada dođem na sastanak.“

PRISTUPAČNI I SPREMNI NA SARADNJU

9, 10. (a) Kakav nam primer Jehova pruža? (b) Kako starešine mogu pokazati da su spremne na saradnju?

 9 Očigledno je da ne možemo biti pristupačni ako nismo spremni na saradnju. Jehova nam je u tom pogledu izvanredan primer. On „nije daleko ni od koga od nas“ (Dela 17:27). Jedan od načina na koji starešine pokazuju da su spremne na saradnju jeste da izdvajaju  vreme pre i posle sastanaka da razgovaraju sa braćom i sestrama, kako sa mlađima tako i sa starijima. Jedan brat koji je pionir rekao je: „Kad me starešina pita kako sam, a zatim zastane da čuje šta ću reći, osećam da me ceni.“ Jedna sestra koja je Jehovin svedok već skoro 50 godina rekla je: „Osećam se vrednom kada starešine posle sastanka izdvoje malo vremena da popričaju sa mnom.“

10 Naravno, starešine imaju i drugih obaveza. Ali prvenstveni cilj na sastancima treba da im bude da posvete pažnju svojim suvernicima.

JEHOVA JE NEPRISTRAN

11, 12. (a) Šta znači biti nepristran? (b) Šta Biblija kaže o Jehovi što se tiče nepristranosti?

11 Nepristranost je još jedna Jehovina izvanredna osobina. Šta znači biti nepristran? To znači biti fer i korektan prema svima, bez razlike. Nepristranost se vidi u stavu i postupcima. Zašto su potrebne obe stvari? Zato što će se samo onaj ko zaista ima nepristran stav prema drugima tako i ponašati prema njima. U grčkom delu Svetog pisma, izraz koji je preveden sa „nije pristran“ doslovno znači „onaj koji ne procenjuje po spoljašnjosti“, to jest ko nikome ne povlađuje (Dela 10:34). Dakle, onaj ko je nepristran neće obraćati pažnju na to kako neko izgleda ili u kakvim uslovima živi, već kakav je kao čovek.

12 Jehova je najbolji primer što se tiče nepristranosti. Njegova Reč kaže da on ni prema kome „nije pristran“. (Pročitati Dela apostolska 10:34, 35 i Ponovljene zakone 10:17.) Jedna situacija koja je iskrsla u Mojsijevo doba to jasno pokazuje.

Salpadove kćeri su se uverile u to da je Bog nepristran (Videti 13. i 14. odlomak)

13, 14. (a) U kakvoj su se situaciji našle Salpadove kćeri? (b) Kako je Jehova pokazao da je nepristran?

 13 Neposredno pre nego što su Izraelci ušli u Obećanu zemlju, pet neudatih kćeri Salpada iz Manasijinog plemena našlo se u jednoj nezavidnoj situaciji. O čemu se radilo? Njihov otac je umro i one nisu mogle dobiti zemlju u nasledstvo. Zašto? Zato što su prema Mojsijevom zakonu samo sinovi imali pravo na nasledstvo. Ali njihov otac nije imao sinove (Br. 26:33, 52-55). Da li će tu zemlju naslediti neki drugi rođaci? Šta su Salpadove kćeri uradile?

14 One su došle pred Mojsija i pitale ga: „Zašto da se ime našeg oca izbriše iz njegove porodice zato što nije imao sina?“ Zatim su ga zamolile: „Daj nam nasledstvo među braćom našeg oca.“ Da li je Mojsije rekao da se ne može  odstupiti od pravila? Ne, on je „izneo njihov slučaj pred Jehovu“ (Br. 27:2-5). Šta se onda dogodilo? Jehova je rekao Mojsiju: „Salpadove kćeri su u pravu. Svakako im daj u nasledstvo posed među braćom njihovog oca i prenesi na njih nasledstvo njihovog oca.“ Jehova je otišao i korak dalje. On je taj izuzetak pretvorio u pravilo i rekao Mojsiju: „Kad neko umre a nema sina, njegovo nasledstvo prenesite na njegovu kćer“ (Br. 27:6-8; Is. Nav. 17:1-6). Od tada su sve Izraelke koje su se našle u istoj situaciji bile zaštićene.

15. (a) Kako se Jehova ophodio prema svom narodu, čak i prema onima koji su bili u nezavidnoj situaciji? (b) Koji još biblijski primeri govore o Jehovinoj nepristranosti?

15 Jehova je svojom odlukom pokazao koliko je dobar i nepristran! Te žene su se našle u nezavidnoj situaciji, ali Jehova se pravedno i s poštovanjem ophodio prema njima, kao i prema svim ostalim Izraelcima (Ps. 68:5). Ovo je samo jedan od mnogih biblijskih primera koji potvrđuju jednu ohrabrujuću činjenicu — Jehova je nepristran prema svim svojim slugama (1. Sam. 16:1-13; Dela 10:30-35, 44-48).

UGLEDAJMO SE NA JEHOVU

16. Kako možemo raditi na tome da budemo nepristrani poput Jehove?

16 Kako i mi možemo biti nepristrani poput Jehove? Setimo se da se nepristranost ogleda kako u stavu tako i u postupcima. Samo ako smo zaista nepristrani tako ćemo se i ponašati prema drugima. Možda bismo za sebe rekli da smo tolerantni i nepristrani. Međutim, verovatno smo svesni toga da nije uvek lako objektivno proceniti svoja osećanja. Kako onda možemo utvrditi da li smo poznati po tome da smo nepristrani? Kada je Isus želeo da sazna šta ljudi govore o njemu, pitao je svoje pouzdane prijatelje: „Šta govore ljudi, ko je Sin čovečji?“ (Mat. 16:13, 14). Zašto ne bismo i mi postupili poput Isusa? Mogli bismo pitati nekog prijatelja na čiju iskrenost možemo računati da li smo poznati po tome da smo nepristrani. Šta treba da radimo ako nam kaže da kod nas ima nekih tragova pristranosti kad je reč o rasi, nacionalnosti, društvenom ili ekonomskom položaju? Tada usrdno molimo Jehovu da nam pomogne da ispravimo svoje stavove da bismo bili potpuno nepristrani kao i on (Mat. 7:7; Kol. 3:10, 11).

17. Kako ćemo pokazati da smo nepristrani?

 17 U skupštini će se videti da želimo da postupamo poput Jehove ako se prema svoj braći i sestrama ophodimo ljubazno i s poštovanjem. Na primer, bićemo gostoljubivi prema svima, uključujući i one koji su odrasli u drugačijoj kulturi, kao i siromašne, siročiće ili udovice. (Pročitati Galatima 2:10 i Jakovljevu 1:27.) Osim toga, mi nepristrano propovedamo dobru vest svim ljudima, pa i onima koji su stranci u našoj zemlji. Zaista smo srećni što naša literatura izlazi na oko 600 jezika. To je vidljiv dokaz nepristranosti!

18. Kako ćeš pokazati da ceniš to što je Jehova pristupačan i nepristran?

18 Nađimo vremena da razmišljamo o tome koliko je Jehova pristupačan i nepristran. To će nam pomoći da ga još više volimo i cenimo. Tada ćemo biti podstaknuti da ga još bolje oponašamo i da te osobine ispoljavamo u ophođenju sa našom braćom i sestrama, kao i sa onima kojima propovedamo dobru vest.

„Jehova je blizu svih koji ga prizivaju“ — Ps. 145:18 (Videti 9. odlomak)

„Jehova, vaš Bog [...] nije pristran“ — Pon. zak. 10:17 (Videti 17. odlomak)