STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jun 2013.

Ovo izdanje će nam pomoći da još više cenimo Jehovine osobine o kojima nismo toliko često govorili.

ŽIVOTNA PRIČA

Poslušnost Jehovi donela mi je mnoge blagoslove

Pročitajte životnu priču Elize Pičoli, koja je zadržala pozitivan stav uprkos mnogim preprekama, žrtvama i gubicima.

Cenimo sve Jehovine osobine

Šta znači biti pristupačan i nepristran? Primer Jehove Boga pomoći će nam da i mi budemo takvi.

Cenimo Jehovinu velikodušnost i razumnost

Jehova je najbolji primer što se tiče velikodušnosti i razumnosti. Razmišljanje o tome pomoći će nam da i mi pokazujemo takve osobine.

Cenimo Jehovinu vernost i spremnost da oprašta

Pravi prijatelj je veran i spreman da oprašta. Razmišljanje o tome kako Jehova pokazuje te osobine pomoći će nam da ih i mi razvijamo.

Pitanja čitalaca

Ko su bili „sinovi istinitog Boga“ i ’duhovi u tamnici‘ koji se spominju u Bibliji?

Dozvolimo Jehovi da nas oblikuje savetima i opomenama

Jehova, „naš Grnčar“, oblikuje ljude pa čak i čitave narode. Šta možemo naučiti iz toga i kako nam to danas može koristiti?

Starešine, da li ćete ’okrepiti umornu dušu‘?

Kako se starešine pripremaju za pastirske posete? Oni mogu ohrabriti nekoga ko je umoran ili obeshrabren tako što će mu dati neki „duhovni dar“.

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Proveri koliko toga možeš da se setiš.