Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 DA LI STE ZNALI?

Da li ste znali?

Da li je jerusalimski hram ikada bio obnovljen nakon 70. godine n. e.?

ISUS je rekao da od Jehovinog hrama neće ostati ni kamen na kamenu. To proročanstvo se ispunilo 70. godine n. e. kada je rimska vojska koju je predvodio Tit uništila Jerusalim (Mat. 24:2). Kasnije je car Julijan planirao da obnovi taj hram.

Za Julijana se kaže da je bio poslednji paganski vladar Rimskog carstva. On je bio bratanac Konstantina Velikog i bio je upućen u hrišćansko učenje. Međutim, kada je postavljen za cara 361. n. e., odbacio je hrišćanska učenja i dao prednost paganstvu. Istoričari su mu dali ime „Julijan Otpadnik“.

Julijan je prezirao hrišćanstvo. Jedan od razloga možda leži u tome što je kao šestogodišnjak video kako su mu oni koji su ispovedali hrišćanstvo ubili oca i druge članove porodice. Prema rečima crkvenih istoričara, on je podsticao Judejce da obnove hram, smatrajući da će time dokazati da je Isus bio lažni prorok. *

Nema sumnje da je Julijan planirao da obnovi hram. Istoričari debatuju o tome da li je započeo obnovu hrama i ako jeste, zašto su radovi obustavljeni. Međutim, jedno je sigurno. Julijan je poginuo nepune dve godine nakon što je postao car, a sa njim je nestala i ideja o obnovi hrama.

Na hramskom brdu se danas nalazi islamsko svetilište Kupola na steni

^ odl. 5 Isus nije rekao da hram nikada neće biti obnovljen, već je rekao da će biti uništen, što se i dogodilo 70. godine n. e.