STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) april 2013.

U ovom izdanju se govori o toma kako da na efikasan način proučavamo Bibliju da bismo Božju mudrost mogli koristiti u našoj službi i u ličnom životu.

Oni revno propovedaju u Meksiku

Saznajte kako su mnogi mladi savladali neke izazove da bi više vremena provodili u službi propovedanja.

Obogatimo svoj život čitanjem Biblije

Biblije će nam koristiti samo ako je proučavamo i primenjujemo ono što smo naučili. Kako vam čitanje Biblije može biti još korisnije?

Dozvolimo Božjoj Reči da pomogne i nama i drugima

Da li cenite Božju Reč? Proučavanje 2. Timoteju 3:16 ojačaće vašu veru u to da je ona dar od Jehove.

ŽIVOTNA PRIČA

Pedeset godina punovremene službe blizu Severnog polarnika

Pročitajte životnu priču Ajli i Aniki Matila, koje su naučile da se uzdaju u Jehovu dok su služile kao specijalni pioniri na severu Finske.

’Prosudite šta je najvažnije‘

Imamo čast da budemo deo Božje ujedinjene organizacije. Kako možemo podupirati delo koje ona danas obavlja?

Nemojmo se umoriti

Šta će nam pomoći da držimo korak s Jehovinom organizacijom i da ostanemo revni?

Da li ste znali?

Isus je prorekao da će Jehovin hram biti potpuno uništen. Da li je jerusalimski hram ikada bio obnovljen nakon 70. godine n. e.?