Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Za one koji vole Jehovu „ne postoji kamen spoticanja“

Za one koji vole Jehovu „ne postoji kamen spoticanja“

„Velik mir imaju oni koji zakon tvoj vole, za njih ne postoji kamen spoticanja“ (PS. 119:165)

1. Kako je jedna atletičarka pokazala upornost?

JOŠ od tinejdžerskih godina, Meri Deker je bila atletičarka svetskog glasa. Bila je favorit za zlatnu medalju u trci na 3 000 metara na Olimpijskim igrama 1984. godine. Ali tu trku nije završila. Saplela se o nogu druge atletičarke i pala. Morali su da je iznesu sa staze, povređenu i uplakanu. Ali ona nije odustala. Vratila se u formu za manje od godinu dana i 1985. godine postavila novi svetski rekord u trci na 1 500 metara.

2. U kakvoj se trci nalaze pravi hrišćani i na šta moramo biti usredsređeni?

2 Naš hrišćanski život se može uporediti sa jednom trkom. Cilj nam je da u njoj pobedimo. To nije sprint u kome je brzina odlučujući faktor. Ali sasvim sigurno nije ni rekreativno trčanje uz povremenu laganu šetnju. Naša trka se pre može uporediti sa maratonom u kome do pobede vodi samo istrajnost. Apostol Pavle je koristio poređenje o trkaču kada je pisao hrišćanima koji su živeli u Korintu, gradu poznatom po atletskim takmičenjima. On je napisao: „Zar ne znate da u trci svi trkači trče, ali samo jedan dobija nagradu? Zato trčite tako da je osvojite“ (1. Kor. 9:24).

3. Ko može pobediti u trci za večni život?

3 Sveto pismo nas podstiče da učestvujemo u toj simboličnoj trci. (Pročitati 1. Korinćanima 9:25-27.) Nagrada je večni život, za pomazane hrišćane na nebu, a za ostale na zemlji. Nagradu će dobiti svi koji tu trku istrče do kraja, što nije slučaj u mnogim takmičenjima (Mat. 24:13). Takmičari gube nagradu samo ako ne trče po pravilima ili ako ne prođu kroz cilj. Osim toga, to je jedina trka u kojoj je nagrada večni život.

4. Zašto nije lako doći do cilja?

 4 Nije lako doći do cilja. Treba biti disciplinovan i odlučan. Samo jedna osoba je stigla do cilja, a da se nijednom nije spotakla. To je Isus Hrist. Njegov učenik Jakov je napisao da „svi često grešimo“ (Jak. 3:2). To je stvarno tačno. Mi smo nesavršeni, a nesavršeni su i ljudi oko nas. Zato se povremeno može desiti da se sapletemo, zateturamo i izgubimo tempo. Možda čak i padnemo, ali ustajemo i nastavljamo da trčimo. Neki se prilikom pada ozbiljno povrede tako da im je potrebna pomoć da ustanu i da se vrate u trku. Dakle, sasvim je moguće da se jednom ili čak više puta spotaknemo ili padnemo (1. Kralj. 8:46).

Ako ti se desi da padneš, prihvati pomoć i ustani!

ČAK I AKO SE SPOTAKNEŠ, OSTANI U TRCI

5, 6. (a) U kom smislu za prave hrišćane ne postoji „kamen spoticanja“ i šta će im pomoći da ustanu? (b) Zašto se neki ne oporave nakon pada?

5 Šta ćemo uraditi kada se spotaknemo ili padnemo pokazuje kakvi smo kao ljudi. Neki koji su se spotakli ili pali, pokajali su se i nastavili da služe Bogu. Drugi to nisu učinili. U Poslovicama 24:16 piše: „Ako pravednik i sedam puta padne, opet će ustati, a zli će posrnuti u nevolji.“

6 Jehova neće dozvoliti da se oni koji se uzdaju u njega spotaknu ili dožive pad, to jest neku nezgodu ili neuspeh, od koga se ne mogu oporaviti. On nam garantuje da će nam pomoći da ’ustanemo‘ kako bismo nastavili da mu služimo celom dušom. To je zaista velika uteha za sve one koji svim srcem vole Jehovu. Međutim, zli ljudi uopšte ne žele da ustanu. Oni ne traže pomoć Božjeg svetog duha i njegovog naroda, ili je odbijaju. Ali za one koji ’vole Jehovin zakon‘ ne postoji kamen spoticanja zbog kog bi potpuno odustali od trke za život. (Pročitati Psalam 119:165.)

7, 8. Kako neko može da „padne“, a da i dalje ima Božju naklonost?

7 Neki su počinili manji greh, možda čak i više puta, zbog neke  svoje slabosti. Ali ako ’ustanu‘, to jest ako se iskreno pokaju i ako se trude da nastave da verno služe Jehovi, on će ih i dalje smatrati pravednima. Na primer, Bog je Izraelce smatrao pravednima sve dok su se kajali zbog svojih grešaka (Is. 41:9, 10). U Poslovicama 24:16, koje smo ranije citirali, nije poenta u tome što je neko pao, već što je ustao uz pomoć našeg milosrdnog Boga. (Pročitati Isaiju 55:7.) Jehova Bog i Isus Hrist imaju poverenja u nas i zato nas podstiču da ’ustanemo‘ (Ps. 86:5; Jov. 5:19).

8 Čak i ako se za vreme maratona neki trkač spotakne ili padne, on ima vremena da se vrati u trku i nadoknadi izgubljeno ukoliko bez odlaganja nešto preduzme. U našoj trci za večni život mi ne znamo ’dan i čas‘ kada će se trka završiti (Mat. 24:36). Zato, što se manje spotičemo to je veća verovatnoća da ćemo održati tempo, ostati u trci i uspešno je završiti. Kako onda možemo izbeći da se spotaknemo?

SPOTICANJE KOJE USPORAVA NAPREDAK

9. Kojih pet stvari mogu postati kamen spoticanja?

9 Pogledajmo sada pet stvari koje bi mogle biti kamen spoticanja. To su: lične slabosti, želje tela, nepravde koje su nam naneli suvernici, nevolje ili progonstvo i tuđe mane. Međutim, nemojmo zaboraviti da je Jehova veoma strpljiv i da neće odmah smatrati da mu nismo verni ukoliko smo se spotakli.

10, 11. Sa kojim se ličnim slabostima David borio?

10 Lične slabosti se mogu uporediti sa kamenjem koje se nalazi na našoj stazi. Ako se podsetimo nekih događaja iz života kralja Davida i apostola Petra, možemo zapaziti dve takve slabosti — nedostatak samosavladavanja i strah od ljudi.

11 Kralj David je pokazao nedostatak samosavladavanja kada je bila u pitanju Vitsaveja. A kada ga je Naval uvredio, reagovao je prenagljeno. Tačno je da se u tim situacijama nije savladao, ali nikada nije prestao da se trudi da ugodi Jehovi. Zahvaljujući pomoći drugih, uspeo je da ponovo stekne ravnotežu (1. Sam. 25:5-13, 32, 33; 2. Sam. 12:1-13).

12. Kako je Petar ostao u trci iako je pravio neke greške?

12 Petar je više puta podlegao strahu od ljudi, ali je ipak ostao veran Isusu i Jehovi. Na primer, pred drugima se odrekao svog Učitelja, i to ne samo jednom već tri puta (Luka 22:54-62). Kasnije se prema hrišćanima nejevrejskog porekla ophodio kao da su manje vredni od obrezanih hrišćana jevrejskog porekla. Međutim, apostol Pavle je video da Petar nema dobar stav i znao je da u skupštini ne bi smelo da bude takve diskriminacije. Da Petar ne bi loše uticao na drugu braću, Pavle mu je u lice rekao šta misli (Gal. 2:11-14). Da li se Petar toliko uvredio da je odustao od trke za život? Nije. Ozbiljno je razmislio o onome što mu je Pavle rekao, prihvatio je savet i nastavio trku.

13. Kako loše zdravlje može biti kamen spoticanja?

13 Ponekad i loše zdravlje može biti kamen spoticanja. Ono nas može usporiti, uzdrmati i izmoriti. Na primer, jedna sestra u Japanu se ozbiljno razbolela 17 godina posle krštenja. Toliko se zaokupila zdravstvenim problemima da je duhovno oslabila. Postala je neaktivna. Dvojica starešina su je posetila, ohrabrila ljubaznim rečima i ona je ponovo počela da dolazi na sastanke. Ona kaže: „Do suza me je ganulo to što  su me braća i sestre tako srdačno dočekali.“ Naša sestra je sada ponovo u trci za život.

14, 15. Koje drastične mere neko treba da preduzme kada mu se jave neispravne želje? Navedi primer.

14 Želje tela su mnoge navele da se spotaknu. Kada se nađemo u iskušenju da prekršimo neku Božju zapovest, treba da preduzmemo drastične mere da bismo u moralnom i duhovnom pogledu ostali čisti i da bi nam misli bile čiste. Setimo se da je Isus rekao da u simboličnom smislu treba da ’bacimo od sebe‘ sve što bi nas moglo spotaći, čak i ako je u pitanju oko ili ruka. To bi se u svakom slučaju odnosilo na razmišljanje o nemoralnim stvarima, kao i na postupke zbog kojih su neki ispali iz trke za večni život. (Pročitati Mateja 5:29, 30.)

15 Jedan brat koji je odrastao u istini napisao je da se bori sa homoseksualnim sklonostima otkad zna za sebe. On kaže: „Oduvek sam se osećao neprijatno i izgledalo je kao da se nigde ne uklapam.“ Kada je imao 20 godina počeo je sa opštom pionirskom službom i postao je sluga pomoćnik. A onda je ozbiljno posrnuo i morale su da budu preduzete neke disciplinske mere. Međutim, prihvatio je pomoć starešina. Uspeo je da se oporavi i vrati u duhovnu trku zahvaljujući tome što se molio, proučavao Božju Reč i usredsredio se na pomaganje drugima. Godinama kasnije je rekao: „Ponekad me ponovo obuzmu takva osećanja, ali ne dozvoljavam da me to savlada. Shvatio sam da Jehova neće dozvoliti da budem iskušan preko svojih granica. Zato verujem da Bog smatra da sve to mogu podneti.“ Taj brat je još rekao: „U novom svetu će biti izbrisane sve moje patnje. Jedva čekam to vreme. A dotle ću se i dalje boriti.“ On je čvrsto odlučio da ostane u trci za večni život.

16, 17. (a) Šta je pomoglo jednom bratu koji je smatrao da je žrtva nepravde? (b) Na šta treba da se usredsredimo da se ne bismo spotakli?

16 Nepravde koje su nam naneli suvernici mogu biti kamen spoticanja. Na primer, u Francuskoj je jedan nekadašnji starešina postao ogorčen jer je smatrao da je žrtva nepravde. Prestao je da dolazi na sastanke i postao je neaktivan. Dvojica starešina su ga posetila i saosećajno slušala, ne prekidajući ga dok je iznosio svoje viđenje cele situacije. Rekli su mu da pokuša da baci svoje breme na Jehovu i naglasili su da je najvažnije ugoditi Bogu. On je pozitivno reagovao na te savete i ubrzo se vratio u skupštinu i u duhovnu trku.

17 Svi pravi hrišćani treba da zadrže na umu da je Poglavar skupštine Isus Hrist i da zato ne treba da se previše brinu zbog onoga što rade nesavršeni ljudi. Isus, čije su oči „kao plamen ognjeni“ dobro zna šta se dešava u skupštinama, i to mnogo bolje nego bilo ko od nas (Otkr. 1:13-16). Na primer, možda smatramo da je nešto nepravda, ali može biti da smo mi nešto pogrešno protumačili ili da je u pitanju nesporazum. Isus će ispraviti sve što treba, na pravi način i u pravo vreme. Zato ne smemo dozvoliti da nam postupci ili odluke suhrišćana postanu kamen spoticanja.

18. Kako možemo izdržati nevolje ili progonstvo?

18 Druge dve stvari koje bi mogle biti kamen spoticanja jesu nevolje ili progonstvo i tuđe mane u skupštini. Isus je u poređenju o sejaču rekao da će se neki spotaći kada budu doživeli ’nevolju ili progonstvo‘ zbog toga što  služe Bogu. Odakle god da dolazi progonstvo — od članova porodice, komšija ili vlasti — ono će naročito pogoditi one koji ’nemaju korena u sebi‘, to jest one koji nemaju izgrađen odnos s Jehovom (Mat. 13:21). Međutim, ako želimo da ostanemo bliski s Jehovom, seme Kraljevstva će pustiti koren u našem srcu i onda će naša vera biti jaka. Zato kad naiđu kušnje, uz molitvu duboko razmišljajmo o hvale vrednim stvarima. (Pročitati Filipljanima 4:6-9.) Jehova će nam dati snage da izdržimo kušnje i da nam ti problemi ne budu kamen spoticanja.

Nemoj dozvoliti da te išta spreči da dođeš do cilja!

19. Da li neka uvreda treba da nam bude kamen spoticanja?

19 Nažalost, neki su zbog tuđih mana odustali od trke za večni život. Razlike u mišljenju kada se radi o stvarima koje su pitanje savesti postale su im kamen spoticanja (1. Kor. 8:12, 13). Ako nas neko uvredi, da li ćemo dozvoliti da se od toga napravi veliki problem? Sveto pismo nas savetuje da ne sudimo drugima, da im opraštamo i da ne insistiramo na svojim pravima (Luka 6:37). Ako se i u tvom životu pojavi nešto što bi ti moglo biti kamen spoticanja, pitaj se: ’Da li sudim drugima po svojim merilima? Budući da znam da su moja braća nesavršena, da li ću dozvoliti da zbog nečijih mana ispadnem iz trke za život?‘ Ako volimo Jehovu, onda nećemo dozvoliti da nas ono što drugi rade spreči da dođemo do cilja.

ISTRAJNO TRČIMO I NEMOJMO SE SPOTICATI

20, 21. Kako možemo uspešno završiti trku za život?

20 Da li želiš da ’trku istrčiš do kraja‘? (2. Tim. 4:7, 8). Onda je izuzetno važno da proučavaš Bibliju i biblijsku literaturu i da duboko razmišljaš o tome. To će ti pomoći da prepoznaš šta bi za tebe moglo postati kamen spoticanja. Moli Jehovu da ti da sveti duh i neophodnu duhovnu snagu. Nemoj zaboraviti da nijedan trkač u trci za život nije osuđen na neuspeh samo zato što se ponekad spotakne ili možda padne. On može ustati i vratiti se u trku. Ispiti vere za njega ne moraju biti kamen spoticanja, već korak napred u duhovnom napretku.

21 Biblija pokazuje da u trci za život moramo dati sve od sebe ako želimo da osvojimo nagradu. Ta trka nije poput vožnje autobusom koji treba da nas doveze do cilja. Svako od nas mora trčati. A Jehova će nam pomoći tako što će nam dati „veliki mir“ (Ps. 119:165). Možemo biti sigurni da će on blagosloviti sve koji istrče trku do kraja (Jak. 1:12).