Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Nastavimo da napredujemo i nakon što smo upoznali Boga

Nastavimo da napredujemo i nakon što smo upoznali Boga

’Upoznali ste Boga‘ (GAL. 4:9)

1. Zašto piloti proveravaju bezbednost aviona?

PRE svakog poletanja, piloti su dužni da pomoću jednog spiska u kom je navedeno više od 30 stavki provere u kakvom je stanju njihov avion. To rade zato što žele da isključe svaku mogućnost da dođe do neke nesreće. Da li znaš od koga se posebno očekuje da pre svakog poletanja izvrši takvu proveru? Od veoma iskusnih pilota i to zato što s vremenom mogu postati toliko samouvereni da samo površno obavljaju takvu proveru.

2. Šta redovno moramo proveravati?

2 Postoje stvari koje i mi, poput savesnih pilota, treba da proveravamo da bi naša vera ostala jaka čak i kada se nađemo u nekim teškim situacijama. Bez obzira na to da li smo u istini odnedavno ili već više godina, veoma je važno da redovno proveravamo koliko je naša vera jaka i da li smo zaista odani Bogu. Ako to ne budemo redovno i savesno činili, ugrozićemo svoje prijateljstvo s Jehovom. U Bibliji se nalazi sledeće upozorenje: „Ko misli da stoji, neka pazi da ne padne“ (1. Kor. 10:12).

3. Šta je trebalo da rade hrišćani u Galatiji?

3 Isus je putem svoje žrtve omogućio svima koji iskazuju veru u njega da na jedan nov način upoznaju Boga, to jest da postanu Božji sinovi. Međutim, hrišćani u Galatiji su morali da proveravaju u kakvom je stanju njihova vera (Gal. 4:9). Neki u skupštini su govorili da hrišćani mogu biti pravedni samo ako se drže Mojsijevog zakona. Međutim, Bog nije više očekivao od svojih slugu da se drže tog Zakona, a hrišćani nejevrejskog porekla nikada nisu ni bili pod njim. Hrišćani i jevrejskog i nejevrejskog  porekla morali su da napreduju u istini i da razumeju da ne mogu postići pravednost posredstvom Mojsijevog zakona.

KAKO SMO UPOZNALI BOGA

4, 5. Kako ono što je Pavle napisao Galatima može da pomogne svim hrišćanima?

4 Ono što je apostol Pavle napisao Galatima treba da pomogne svim pravim hrišćanima da se nikada ne odvrate od istine. Jehova je svojim svetim duhom nadahnuo tog apostola da napiše poslanicu Galatima, koja treba da pomogne svima nama da ostanemo postojani u istini.

5 Dobro je da se svako od nas povremeno priseti kako smo se oslobodili lažnih učenja i kako smo postali Jehovini svedoci. Razmislimo o sledeća dva pitanja: Da li se sećamo koji su koraci vodili do našeg krštenja? Da li se sećamo kako nas je u duhovnom smislu oslobodilo to što smo upoznali Boga i što je on upoznao nas?

6. Šta ćemo razmotriti u ovom članku?

6 U suštini, svako od nas je preduzeo devet koraka koji su navedeni u okviru  „Koraci koji vode do krštenja i konstantnog napretka“. Ako budemo redovno razmišljali o tim koracima, imaćemo snage da se odupremo uticaju ovog zlog sveta. Kao što iskusni i savesni piloti pre svakog poletanja proveravaju bezbednost aviona pomoću kontrolnog spiska, tako i mi treba da proveravamo svoju duhovnost, jer će nam to pomoći da i dalje verno služimo Bogu.

ONI KOJE JE BOG UPOZNAO STALNO NAPREDUJU

7. Šta treba da nam bude uzor i zašto?

7 Kao što piloti pre svakog poletanja proveravaju niz stvari, tako i mi treba da proveravamo koliko smo napredovali u istini. Apostol Pavle je napisao Timoteju: „Neka ti uzor budu zdrave reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi, koje su u Hristu Isusu“ (2. Tim. 1:13). Te „zdrave reči“ se nalaze u Božjoj Reči (1. Tim. 6:3). Kao što na osnovu neke skice možemo razumeti kako nešto izgleda, tako i na osnovu ’zdravih reči‘ istine možemo razumeti šta Jehova u suštini očekuje od nas. Hajde da razmotrimo koji su nas koraci doveli do krštenja kako bismo proverili da li zaista živimo u skladu sa istinom iz Božje Reči.

8, 9. (a) Zašto i dalje treba da napredujemo u znanju i veri? (b) Navedi primer koji ilustruje kako se odvija duhovni napredak i zašto se može reći da je to neprekidan proces?

8 Prvi korak je sticanje znanja. Zatim razvijamo veru. Ali tu ne treba da stanemo, jer rast podrazumeva niz promena koje vode do napretka (2. Sol. 1:3). Dakle, i nakon krštenja treba da jačamo svoj odnos s Bogom.

Kao što drvo neprestano raste, tako i hrišćani treba stalno da napreduju

9 Naš rast u duhovnom pogledu može se uporediti sa rastom jednog drveta. Ono može da izraste do neverovatne visine, naročito kada ima dubok i razgranat koren. Na primer, neki livanski kedrovi su visoki skoro 40 metara, imaju veoma dubok koren, a obim stabla im dostiže i do 12 metara (Pesma 5:15). U početku drvo veoma brzo raste. Kako koren prodire dublje u tlo i grana se, tako je stablo sve šire i više, što doprinosi njegovoj stabilnosti. Međutim, kasnije nije toliko lako uočiti rast drveta. Slično je i sa duhovnim rastom nekog hrišćanina. Možda smo u početku brzo napredovali u proučavanju Biblije  i zatim smo se krstili. Braći i sestrama je bilo drago što to vide. Možda smo postali i pioniri ili smo dobili neko drugo zaduženje u skupštini. Možda naš duhovni napredak s vremenom neće biti toliko očigledan kao u početku. Ali svako od nas treba i dalje da napreduje u veri i sticanju znanja dok ne postanemo „odrasli ljudi, dok ne uzrastemo do punine Hristove“ (Ef. 4:13). Slikovito govoreći, mi napredujemo do hrišćanske zrelosti baš kao što jedna mladica postaje snažno i zdravo drvo.

10. Zašto čak i duhovno zreli hrišćani treba da napreduju?

10 Ali ni tu nije kraj. Poznavanje Božje Reči i vera nam pružaju snagu i stabilnost, baš kao što koren pruža snagu i stabilnost drvetu. Zato treba da jačamo naš simbolični koren (Posl. 12:3). Mnoga naša braća i sestre uspevaju u tome. Na primer, jedan brat više od tri decenije služi kao starešina i kod sebe još uvek zapaža neke znake duhovnog napretka. On kaže: „Sada još više cenim Bibliju. Stalno se javljaju neke nove situacije u kojima se mogu primeniti različita biblijska načela i zakoni. A i sve više uživam u službi propovedanja.“

JAČAJMO PRIJATELJSTVO S BOGOM

11. Kako možemo bolje upoznati Jehovu?

11 Da bismo duhovno napredovali, neophodno je da budemo sve bliži Jehovi, kao svom Ocu i prijatelju. On želi da se osećamo sigurno i voljeno kao što se dete oseća u naručju brižnog roditelja i čovek u društvu pravog prijatelja. Naravno, potrebni su trud i vreme da bismo razvili takvu prisnost s Jehovom. Prema tome, da bismo bolje upoznali Jehovu, treba da čitamo njegovu Reč svakog dana. Isto važi i za svako izdanje Stražarske kule i Probudite se!, kao i za drugu biblijsku literaturu.

12. Šta je neophodno ako želimo da sačuvamo svoje prijateljstvo s Bogom?

12 Gorljive molitve i dobro društvo nam takođe mogu pomoći da se približimo Bogu. (Pročitati Malahiju 3:16.) Jehova sluša usrdne molitve svojih slugu (1. Petr. 3:12). Poput brižnog roditelja, on je spreman da se odazove kada ga molimo za pomoć. Zato je veoma važno da „ustrajemo u molitvi“ (Rimlj. 12:12). Samo uz Božju pomoć možemo ostati duhovno zreli hrišćani. Svojom snagom se ne možemo  odupreti pritisku koji ovaj svet vrši na nas. Ako ne bismo bili istrajni u molitvi, udaljili bismo se od Boga koji želi i može da nam da potrebnu snagu. Da li se u molitvi obraćamo Jehovi kao prijatelju u kog imamo poverenja? Da li smatramo da bi trebalo da se još usrdnije molimo? (Jer. 16:19).

13. Zašto treba da redovno idemo na sastanke ako želimo da duhovno napredujemo?

13 Veoma je važno da smo deo skupštine, jer nam to pomaže da budemo u društvu ljudi koji su Jehovini prijatelji. On ih veoma voli zato što „kod njega traže utočište“ (Naum 1:7). Pošto živimo u zlom svetu, dobro je da budemo što češće s našom braćom i sestrama. Zašto je to dobro za nas? Zato što nas oni hrabre i podstiču na „ljubav i dobra dela“ (Jevr. 10:24, 25). Kada ne bismo bili deo skupštine, ne bismo ni mogli da hrabrimo jedni druge. Zato treba da se trudimo da budemo redovni na skupštinskim sastancima i da učestvujemo na njima.

14. Zašto uvek treba da budemo spremni da se pokajemo i promenimo?

14 Pre nego što smo postali pravi hrišćani, morali smo da se pokajemo i obratimo, to jest da prestanemo da grešimo. Međutim, uvek treba da budemo spremni da se pokajemo i promenimo. Mi smo još uvek nesavršeni i lako nam se može desiti da pogrešimo. Greh je poput zmije koja je u svakom trenutku spremna da nas ujede (Rimlj. 3:9, 10; 6:12-14). Stoga nemojmo olako gledati na svoje propuste, već budimo na oprezu. Naravno, Jehova je strpljiv s nama sve dok se borimo protiv svojih mana i nastojimo da se promenimo (Fil. 2:12; 2. Petr. 3:9). Mnogo nam može pomoći ako svoje vreme i snagu koristimo da služimo Jehovi, a ne samo da ugađamo sebi. Jedna sestra je napisala: „Iako sam odrasla u porodici Svedoka, imala sam drugačije mišljenje o Jehovi nego većina braće i sestara. Plašila sam ga se i mislila sam da nikada neću moći da mu ugodim.“ Pošto je napravila nekoliko grešaka u životu, s vremenom je stekla utisak da u „duhovnom pogledu luta“. Ona je rekla: „To nije bilo zato što nisam volela Jehovu, već zato što ga nisam stvarno upoznala. Ali molila sam Jehovu za pomoć i počela sam polako da se menjam.“ Ona je još rekla: „Shvatila sam da me Jehova vodi poput malog deteta, da mi na veoma nežan način pomaže da savladam prepreku za preprekom i pokazuje šta treba da radim.“

15. Šta je Jehovi i Isusu veoma važno i šta oni cene?

15 Nakon što je oslobodio Petra i druge apostole iz zatvora, Božji anđeo im je rekao da ’govore narodu‘ dobru vest (Dela 5:19-21). Prema tome, ako želimo da imamo jaku veru, svake sedmice treba da učestvujemo u službi propovedanja. Jehova i Isus zapažaju našu veru i trud u delu propovedanja (Otkr. 2:19). Služba propovedanja treba da nam bude jedna od važnijih stvari u životu.

16. Zašto treba da razmišljamo o svom predanju Jehovi?

16 Razmišljajmo i o svom predanju. Naš odnos s Jehovom je nešto najvrednije što imamo. Jehova poznaje one koji mu pripadaju. (Pročitati Isaiju 44:5.) Dobro je da razmišljamo kako da se još više približimo Jehovi i molimo ga da nam u tome pomogne. Pored toga, nemojmo zaboraviti datum svog krštenja. Krštenjem smo pokazali  drugima da smo se predali Jehovi. To je najvažnija odluka koju smo ikada doneli.

ISTRAJNOST ĆE NAM POMOĆI DA OSTANEMO BLIZU JEHOVE

17. Zašto nam je potrebna istrajnost?

17 U poslanici Galatima, Pavle je naglasio zašto je potrebno biti istrajan (Gal. 6:9). Istrajnost je važna i za današnje Božje sluge. Sigurno ćemo doživeti kušnje, ali Jehova će nam pomoći. Neprestano ga molimo za sveti duh i videćemo da će nam pomoći da budemo radosni i da imamo mir uprkos našim problemima (Mat. 7:7-11). Uzmimo u obzir sledeću činjenicu: Budući da Jehova brine o pticama, on sigurno daleko više brine o ljudima koji ga vole i koji su mu predali život (Mat. 10:29-31). Prema tome, s kakvim god kušnjama da se suočavamo, nemojmo se obeshrabriti i odustati. Zaista imamo beskrajno mnogo blagoslova zato što smo Jehovini prijatelji.

18. Šta treba da radimo nakon što smo upoznali Boga?

18 Dakle, šta se očekuje od nas ako smo nedavno upoznali istinu o Jehovi Bogu i krstili se? Treba da se trudimo da ga što bolje upoznamo kako bismo napredovali do duhovne zrelosti. S druge strane, šta se očekuje od nas ako smo već godinama u istini? I u tom slučaju moramo nastaviti da stičemo znanje o Jehovi. Nikada nemojmo pomisliti da više ne treba da jačamo svoje prijateljstvo s Jehovom. Naprotiv, povremeno razmišljajmo o stvarima o kojima je bilo reči u ovom članku kako bismo ostali bliski s našim brižnim Ocem i Bogom — našim najboljim prijateljem, Jehovom. (Pročitati 2. Korinćanima 13:5, 6.)