Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova je naše utočište

Jehova je naše utočište

„Ti si, Jehova, okrilje naše iz naraštaja u naraštaj“ (PS. 90:1)

1, 2. Kako se još od drevnih vremena Božje sluge osećaju u ovom svetu i gde mogu naći utočište?

 DA LI se u ovom zlom svetu osećaš spokojno i bezbrižno, takoreći kao da si kod kuće? Ako je tvoj odgovor odričan, imaj na umu da se mnogi koji služe Jehovi Bogu isto tako osećaju. U stvari, čak i u drevno doba Jehovine sluge su smatrale da su stranci u ovom svetu. Na primer, bogobojazni ljudi koji su živeli pod šatorima u hananskoj zemlji ’izjavljivali su da su stranci i privremeni stanovnici‘ (Jevr. 11:13).

2 Poput njih i Hristovi pomazani sledbenici, čije je „građanstvo na nebesima“, smatraju da su ’stranci i privremeni stanovnici‘ u ovom svetu (Fil. 3:20; 1. Petr. 2:11). Hristove „druge ovce“ takođe ’nisu deo sveta, kao što ni [Isus nije bio] deo sveta‘ (Jov. 10:16; 17:16). Pa ipak, Božje sluge imaju razloga da se osećaju sigurno. Zašto? Mojsije je napisao: Ti si, Jehova, okrilje naše iz naraštaja u naraštaj“ (Ps. 90:1). Dakle, Božje sluge se mogu osećati sigurno zato što je Jehova Bog njihovo okrilje, to jest utočište. Ali kako je on bio okrilje svojim drevnim slugama? U kom smislu je danas okrilje svom narodu? I kako će u budućnosti biti okrilje svojim slugama?

JEHOVA JE BIO OKRILJE SVOJIM SLUGAMA U DREVNO DOBA

3. Šta u Psalmu 90:1 piše o Jehovi i zašto?

3 U Bibliji se Jehova ponekad poredi s nečim što nam je poznato, a to nam pomaže da ga još bolje upoznamo. Na primer, u Psalmu 90:1 kaže se da je Jehova okrilje, to jest utočište. Zašto? Zato što  nam Jehova, koji je oličenje ljubavi i Bog mira, poput utočišta pruža zaštitu i daje nam da ’živimo u spokoju‘ (1. Jov. 4:8; Ps. 4:8). Da bismo to još bolje razumeli, možemo razmotriti kako je on bio okrilje Avrahamu, Isaku i Jakovu.

4, 5. Kako je Bog blagoslovio i štitio Avrahama?

4 Avraham se verovatno pitao zašto mu je Jehova rekao: „Idi iz svoje zemlje i od svog roda [...] u zemlju koju ću ti pokazati.“ Ako je bio zabrinut zbog tih reči, sigurno se ohrabrio kada mu je Jehova rekao: „Od tebe ću načiniti velik narod, blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko [...] Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju, a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo“ (Post. 12:1-3).

5 Jehova je obećao da će blagosloviti i štititi Avrahama i njegovo potomstvo. On je održao svoju reč (Post. 26:1-6). Na primer, sprečio je egipatskog faraona, a kasnije i Avimeleha, kralja Gerara, da ubiju Avrahama i otmu Saru. Na sličan način je izbavio Isaka i Rebeku (Post. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11). U Bibliji piše: „[Jehova] nikome nije dao da ih prevari, nego je zbog njih kraljeve ukoravao, govoreći: ’Ne dirajte pomazanike moje, prorocima mojim ne činite zla‘“ (Ps. 105:14, 15).

’Neću te ostaviti‘

6. Šta je Isak rekao Jakovu da uradi i kako se Jakov možda osećao?

6 Jehova je čuvao i Avrahamovog unuka Jakova. Kada je trebalo da Jakov nađe ženu za sebe, njegov otac Isak mu je rekao: „Nemoj uzeti ženu od hananskih kćeri. Ustani, idi u Padan-Aram u kuću Vatuila, oca svoje majke, i tamo uzmi sebi ženu od kćeri Lavana“ (Post. 28:1, 2). Jakov ga je smesta poslušao. Pošao je iz Hanana, gde je živela njegova porodica i po svemu sudeći sam je krenuo u Haran, na put od nekoliko stotina kilometara (Post. 28:10). Možda se pitao: ’Koliko dugo ću ostati tamo? Da li će me moj ujak prihvatiti? Da li ću naći ženu koja voli Jehovu?‘ Ali kada je stigao u Luz, grad koji se nalazio oko 100 kilometara od Virsaveje, dogodilo se nešto što mu je pomoglo da ne brine previše. Šta je to bilo?

7. Kako je Bog utešio Jakova?

7 Jehova mu se javio u snu rekavši: „Ja sam s tobom i čuvaću te celim putem kojim ideš i vratiću te u ovu zemlju, jer te neću  ostaviti dok ne učinim šta sam ti rekao“ (Post. 28:15). Te reči su sigurno utešile Jakova. Nakon toga, Jakov je nesumnjivo jedva čekao da vidi kako će Jehova ispuniti svoje obećanje. Ako smo i mi otišli daleko od svoje porodice da bismo služili u nekoj drugoj zemlji, možda smo bili zabrinuti poput Jakova. Ali sigurno smo se uverili da je Jehova na razne načine brinuo o nama.

8, 9. Kako je Jehova štitio Jakova i šta iz toga učimo?

8 Kada je Jakov stigao u Haran, njegov ujak Lavan ga je srdačno primio. Posle nekog vremena, njegove ćerke Lija i Rahela postale su Jakovljeve žene. Lavan je kasnije pokušao da prevari Jakova menjajući mu platu deset puta! (Post. 31:41, 42). Ali Jakov je podnosio tu nepravdu zato što je verovao da će Jehova brinuti o njemu. A Jehova je to zaista i učinio. Kada mu je posle nekog vremena Bog rekao da se vrati u Hanan, Jakov je ’imao mnogo stoke, sluškinja i slugu, kamila i magaraca‘ (Post. 30:43). Bio je veoma zahvalan Jehovi što ga je blagoslovio i u molitvi je rekao: „Ja nisam vredan sve milosti i sve vernosti koju si pokazao prema svom sluzi, jer sam samo sa štapom prešao Jordan, a sada imam dva logora“ (Post. 32:10).

9 Iz ovih biblijskih primera se može videti koliko su istinite reči proroka Mojsija, koji je u molitvi rekao: „Ti si, Jehova, okrilje naše iz naraštaja u naraštaj“ (Ps. 90:1). Tako je i danas, jer se Jehova ne menja i „nije poput nestalne senke“. On i dalje voli svoje sluge, štiti ih i brine o njima (Jak. 1:17). Kako on to radi?

JEHOVA JE DANAS OKRILJE SVOJIM SLUGAMA

10. Zašto možemo biti sigurni da je Jehova i danas okrilje svojim slugama?

10 Zamislimo da na sudu treba da svedočimo protiv veoma inteligentnog i uticajnog čoveka. On je okoreli lažov i ubica, a širom sveta ima ljude koji rade za njega. Po izlasku iz sudnice, sigurno se ne bismo osećali bezbedno. U stvari, imali bismo opravdan razlog da tražimo zaštitu. Slično tome, kao Jehovine sluge mi odvažno svedočimo protiv Jehovinog najvećeg neprijatelja, Satane. (Pročitati Otkrivenje 12:17.) Da li je Satana uspeo da ućutka Božje sluge? Naravno da nije! Mi sve više propovedamo. Kako je to moguće? Za to postoji samo jedno objašnjenje: Jehova je naše utočište. U ovim poslednjim danima, on štiti i blagosilja svoj narod više nego ikada ranije. (Pročitati Isaiju 54:14, 17.) Međutim, Jehova će ostati naše okrilje samo ako ne dozvolimo Satani da nas prevari i udalji od njega.

Anđeli podupiru i štite Božje sluge

11. Šta još možemo naučiti od Avrahama, Isaka i Jakova?

11 Postoji još nešto što možemo naučiti od Avrahama, Isaka i Jakova. Iako su živeli u Hananu, ostali su odvojeni od tamošnjih naroda, čiji su im nemoralni postupci bili odvratni (Post. 27:46). Njima nije bio potreban neki spisak pravila da bi znali šta je dobro, a šta zlo. Oni su razumeli šta Jehova voli, a šta mrzi. On je bio njihovo okrilje i zato su dali sve od sebe da ne budu poput tih ljudi. Dobro je da svako od nas oponaša njihov primer. Da li se trudimo da postupamo poput  njih kada je reč o našem izboru društva i razonode? Žalosno je što se nekoj braći i sestrama donekle i dopada život u Sataninom svetu. Ako i mi osećamo nešto slično, makar i u neznatnoj meri, tražimo u molitvi pomoć od Jehove. Nemojmo zaboraviti da ovim svetom vlada Satana, koji je sebičan i kome nije stalo do nas (2. Kor. 4:4; Ef. 2:1, 2).

12. (a) Kako Jehova pomaže svojim slugama? (b) Šta misliš o pomoći koju nam Jehova pruža?

12 Ako ne želimo da nas Satana prevari, moramo prihvatiti svu pomoć koju nam Jehova pruža. Na primer, Jehova nam pomaže putem skupštinskih sastanaka, večeri za porodično proučavanje i starešina, koje nam pružaju utehu i podršku dok se suočavamo sa životnim problemima (Ef. 4:8-12). Brat Džordž Gangas, koji je godinama bio u Vodećem telu, napisao je da se među Božjim slugama oseća kao među članovima svoje porodice. Da li i mi imamo takav stav?

13. Koju važnu pouku možemo izvući iz onoga što stoji u Jevrejima 11:13?

13 Avraham, Isak i Jakov su nam dobar primer i u tome što se nisu plašili da budu drugačiji od ljudi iz svog okruženja. Kao što je navedeno u  prvom odlomku ovog članka, oni su ’izjavljivali da su stranci i privremeni stanovnici u zemlji u kojoj su živeli‘ (Jevr. 11:13). Da li se i mi razlikujemo od ljudi u ovom svetu? Iskreno rečeno, to nije uvek lako. Međutim, uz Božju pomoć i podršku suvernika možemo uspeti u tome. Nemojmo zaboraviti da nismo sami. Svi koji služe Bogu vode borbu protiv Satane i njegovog sveta (Ef. 6:12). Ali u toj borbi možemo pobediti ako se uzdamo u Jehovu i ako se trudimo da ostanemo pod njegovim okriljem.

14. Koji „grad“ je Avraham očekivao?

14 Poput Avrahama, treba da se usredsredimo na našu nagradu (2. Kor. 4:18). Apostol Pavle je napisao da je on „očekivao grad koji ima prave temelje, čiji je graditelj i tvorac Bog“ (Jevr. 11:10). Taj „grad“ je u stvari Božje Kraljevstvo. Za razliku od Avrahama, mi ne moramo da čekamo na uspostavljanje Božjeg Kraljevstva zato što ono već vlada sa neba. Pored toga, ispunjenje biblijskih proročanstava jasno pokazuje da će ono uskoro preuzeti vlast nad celom  zemljom. Da li se po našem načinu života vidi da zaista verujemo u to Kraljevstvo? Da li to utiče na naš pogled na život, na naše gledište o ovom svetu i na naše ciljeve u životu? (Pročitati 2. Petrovu 3:11, 12.)

JEHOVA ĆE I DALJE BITI NAŠE OKRILJE

15. Šta će doživeti oni koji se uzdaju u ovaj svet?

15 Kako se Satanin svet primiče kraju, biće sve više ’bolnih nevolja‘ (Mat. 24:7, 8). Stanje će nesumnjivo biti još teže tokom velike nevolje. Ceo svet će biti u kolapsu i ljudi će strahovati za sopstveni život (Avak. 3:16, 17). U Bibliji piše da će biti toliko očajni da će se, simbolično govoreći, sakriti u „pećine i među gorske stene“ (Otkr. 6:15-17). Međutim, nijedna doslovna pećina, kao ni politička niti finansijska organizacija, neće moći da im pruži utočište.

16. Kakav stav treba da imamo prema hrišćanskoj skupštini i zašto?

16 Međutim, Jehova će sačuvati svoje sluge tokom velike nevolje. Poput proroka Avakuma, oni će ’klicati Jehovi i radovati se Bogu svog spasenja‘ (Avak. 3:18). Ali kako će nas Jehova sačuvati tokom tog izuzetno teškog vremena? Ostaje nam da sačekamo i vidimo. Međutim, možemo biti sigurni da će on pomoći svojim slugama da ostanu organizovane i da će im pružiti uputstva, kao što je to učinio sa Izraelcima kada je došlo vreme da napuste Egipat (Otkr. 7:9; pročitati Izlazak 13:18). Kako će nam Jehova pružiti ta upustva? Verovatno će to uraditi preko naših skupština. Hiljade skupština Božjeg naroda širom sveta po svemu sudeći predstavljaju „sobe“ u kojima će Božje sluge potražiti utočište, o čemu se govori u Isaiji 26:20. (Pročitati.) Da li cenimo skupštinske sastanke? Da li bez odlaganja primenjujemo smernice koje nam Jehova pruža preko skupštine? (Jevr. 13:17).

17. Kako će Jehova biti okrilje čak i svojim slugama koje su umrle?

17 Jehova će biti okrilje čak i svojim slugama koje budu umrle pre velike nevolje. Na koji način? On će ih uskrsnuti. Jehova se Mojsiju predstavio kao Avrahamov, Isakov i Jakovljev Bog iako su oni već dugo vremena bili mrtvi (Izl. 3:6). Isus je citirao te Jehovine reči i još je rekao: „On nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi oni živi“ (Luka 20:38). Uskrsenje Jehovinih vernih slugu je toliko sigurno da su oni za Jehovu već živi (Prop. 7:1).

18. Kako će Jehova u novom svetu biti okrilje svom narodu?

18 U novom svetu, Jehova će na još jedan način biti okrilje svom narodu. U Otkrivenju 21:3 piše: „Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima.“ Tokom Hiljadugodišnje vladavine, Isus Hrist će u Jehovino ime vladati nad zemljom. Na kraju hiljadu godina, kada se na zemlji bude u potpunosti vršila Božja volja, Isus će predati Kraljevstvo svom Ocu (1. Kor. 15:28). Tada će Jehova direktno vladati nad savršenim ljudima. To je zaista divna budućnost! Da bismo doživeli to vreme, oponašajmo Božje drevne sluge i trudimo se da ostanemo pod Jehovinim okriljem.