STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) mart 2013.

U ovom izdanju se govori o tome šta može pomoći svim hrišćanima da ostanu u trci za život. Govori se i o tome kako da saznamo šta nam je u srcu i kako da upoznamo našeg Boga, Jehovu.

Za one koji vole Jehovu „ne postoji kamen spoticanja“

U kom smislu za one koji vole Jehovin zakon ne postoji kamen spoticanja? Saznaj šta ti može pomoći da ostaneš u trci za život.

Da li imaš srce koje poznaje Jehovu?

Ono što je napisao prorok Jeremija može nam pomoći da naše simbolično srce bude i ostane zdravo.

Nastavimo da napredujemo i nakon što smo upoznali Boga

Saznajte nešto više o tome zašto je važno da redovno proveravamo koliko je naša vera jaka i da li smo zaista odani Jehovi Bogu.

Pronađimo utehu i tešimo druge

Svako od nas se može razboleti, a neki se bore sa teškim bolestima. Kako da se izborimo s takvim situacijama?

Jehova je naše utočište

Premda živimo u zlom svetu, zašto možemo biti sigurni da će nas Jehova zaštititi?

Slavimo Božje sveto ime

Da li je za tebe čast što možeš da koristiš Božje ime? Šta znači poznavati Božje ime i hoditi u to ime?

Da li su to zaista Josifove reči?

Da li je jevrejski istoričar Josif Flavije napisao odlomak koji je poznat kao Flavijevo svedočanstvo?

Nikad ne gubi nadu!

Nikad ne gubite nadu da će neko na kraju ipak prihvatiti istinu. Pročitajte šta je navelo neke da godinama kasnije prihvate istinu.