Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ovo je naše duhovno nasleđe

Ovo je naše duhovno nasleđe

„To je nasledstvo Jehovinih slugu“ (IS. 54:17)

1. Šta je Jehova učinio na korist čitavog čovečanstva?

JEHOVA, ’živi i večni Bog‘, sačuvao je svoju pisanu Reč, jer se u njoj nalazi poruka koja ljudima može značiti život. Ona se nije promenila. Biblija kaže: „Jehovina reč ostaje zauvek“ (1. Petr. 1:23-25). Sigurno smo za to beskrajno zahvalni Jehovi.

2. Šta je Bog sačuvao u svojoj pisanoj Reči?

2 Bog je u svojoj Reči sačuvao ime koje je izabrao za sebe i koje želi da koristimo. Božje ime se u Svetom pismu prvi put spominje u ’zapisu o poreklu nebesa i zemlje‘ (Post. 2:4). Ono se nekoliko puta pojavilo na kamenim pločama na kojima je čudom bilo ispisano Deset zapovesti. Na primer, prva zapovest je glasila: „Ja sam Jehova, tvoj Bog“ (Izl. 20:1-17). Božje ime je i dan-danas poznato ljudima. Satana je pokušao da uništi Božju Reč kako bi sprečio ljude da saznaju za Jehovino ime, ali Jehova to nije dozvolio (Ps. 73:28).

3. Šta još Bog želi da saznamo iz njegove Reči?

3 Jehova je u svojoj Reči sačuvao i istinu o sebi. Premda verskih zabluda ima širom sveta, zaista smo zahvalni Jehovi što nam je dao duhovnu svetlost i istinu. (Pročitati Psalam 43:3, 4.) I dok većina ljudi tapka u tami, mi radosno hodimo u duhovnoj svetlosti koju nam daje Bog (1. Jov. 1:6, 7).

MI IMAMO VREDNO NASLEÐE

4, 5. Koju posebnu čast imamo od 1931. godine?

4 Kao pravi hrišćani, mi imamo vredno nasleđe. Prema Rečniku srpske akademije nauka i umetnosti nasleđe je „ono što se po tradiciji preuzima iz prošlosti kao element duhovnog, kulturnog života jednog naroda“. U naše duhovno nasleđe spada i to što dobro poznajemo Božju Reč i razumemo  istinu o Bogu i njegovim namerama. To duhovno nasleđe obuhvata i jednu posebnu čast.

Na kongresu 1931. oduševljeno smo prihvatili ime Jehovini svedoci

5 Ta čast je postala deo našeg duhovnog nasleđa na našem kongresu održanom 1931. godine u Kolumbusu, u Ohaju. Na programu za taj kongres nalazila su se slova „JW“. Svi su se pitali šta bi to moglo da znači. Do tada smo se zvali Istraživači Biblije, ali smo 26. jula 1931. godine rezolucijom prihvatili ime Jehovini svedoci. Bili smo oduševljeni tim novim biblijskim imenom. (Pročitati Isaiju 43:12.) „Nikada neću zaboraviti gromoglasan uzvik i aplauz koji se prolomio dvoranom“, priseća se jedan brat. Nijedna druga verska organizacija nije htela da nosi to ime, a mi ga uz Božji blagoslov nosimo već više od osam decenija. Zaista je velika čast biti Jehovin svedok!

6. Koje sve informacije spadaju u naše duhovno nasleđe?

6 U naše duhovno nasleđe spada i mnoštvo korisnih informacija o Božjim slugama iz prošlosti. Uzmimo kao primer Avrahama, Isaka i Jakova. Ti ljudi iz davne prošlosti su sigurno u krugu svojih porodica razgovarali o tome kako da ugode Jehovi. Zato nije čudo što Josif nije želeo da se upusti u polni nemoral, jer bi tako ’zgrešio Bogu‘ (Post. 39:7-9). Hrišćani u prvom veku su takođe razgovarali jedni s drugima o onome što su saznali o Bogu. Apostol Pavle je preneo suvernicima ono što mu je Isus rekao o Gospodovoj večeri (1. Kor. 11:2, 23). Danas su pojedinosti koje su nam neophodne da bismo obožavali Boga „duhom i istinom“ deo njegove pisane Reči. (Pročitati Jovana 4:23, 24.) Sveto pismo je namenjeno čitavom čovečanstvu, ali mi kao Jehovini svedoci ga posebno cenimo.

7. Koje obećanje je deo našeg duhovnog nasleđa?

7 Jehova pomaže svom narodu i u današnje vreme (Ps. 118:7). U našim publikacijama možemo čitati o tome šta sve čini da bi nas zaštitio. To nam pruža osećaj sigurnosti, čak i kada se ljudi loše ophode prema nama. Važan deo našeg sve većeg duhovnog nasleđa je i sledeće obećanje: „’Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti uspešno, i svaki jezik koji se na sudu podigne na tebe proglasićeš zlim. To je nasledstvo Jehovinih slugu i od mene je njihova pravednost‘, govori Jehova“ (Is. 54:17). Satana ne može učiniti ništa čime bi nam naneo trajnu štetu.

8. O čemu će biti reči u ovom i u sledećem članku?

 8 Satana je pokušavao da uništi Božju Reč, da iz nje ukloni Jehovino ime i da uguši istinu. Ali on nije dorastao Jehovi, koji je osujetio sve njegove namere. U ovom i u sledećem članku videćemo (1) kako je Bog sačuvao svoju Reč; (2) kako je sačuvao svoje ime i (3) kako je sačuvao istinu i omogućio nam da je saznamo.

JEHOVA JE SAČUVAO SVOJU REČ

9-11. Koji primeri pokazuju da je Biblija opstala uprkos različitim napadima?

9 Bilo je mnogih pokušaja da se Božja Reč uništi, ali Jehova to nije dopustio. U jednoj enciklopediji stoji: „Sabor u Tuluzu je 1229. zabranio vernicima da čitaju [Bibliju na narodnom jeziku]. Ta odluka je doneta kao deo borbe protiv albižana i valdenza [...] Slična zabrana je doneta i 1234. godine na Saboru u Taragoni, u Španiji, za vreme vladavine Jakova I [...] Sveta stolica je u vezi s tim prvi put intervenisala 1559. kada je u Indeksu zabranjenih knjiga, koji je sastavio papa Pavle IV, navedeno da se bez odobrenja Kongregacije za nauk vere ne sme štampati niti posedovati Biblija na narodnom jeziku“ (Enciclopedia Cattolica).

10 Bilo je različitih napada na Bibliju, ali ona je opstala uprkos svemu. Otprilike 1382, Džon Viklif i njegovi saradnici objavili su prvi prevod Biblije na engleskom jeziku. Vilijam Tindejl je takođe prevodio Bibliju. Zbog toga je bio pogubljen 1536. godine. Kaže se da su njegove poslednje reči, pre nego što je bio zadavljen i spaljen na lomači, bile: „Gospode, otvori oči kralju Engleske.“

11 Godine 1535. Majls Kaverdejl je objavio svoj prevod Biblije na engleskom jeziku. On je koristio Tindejlov prevod „Novog zaveta“ i deo „Starog zaveta“ od Postanka do Letopisa. Preostali deo preveo je sa latinskog jezika, kao i iz Luterove Biblije na nemačkom jeziku. Danas imamo prevod Novi svet, koji veoma cenimo zato što je jasan, tačan i veoma koristan u službi propovedanja. Zaista smo srećni što ni demoni ni ljudi, koliko god da su moćni, nisu uspeli da unište Jehovinu Reč.

JEHOVA JE SAČUVAO SVOJE IME

Ljudi kao što je bio Tindejl dali su život za Božju Reč

12. Koju ulogu ima prevod Novi svet u očuvanju Božjeg imena?

12 Jehova Bog nije dozvolio da njegovo ime bude u potpunosti uklonjeno iz svih prevoda Biblije. U tom pogledu je prevod Novi  svet odigrao važnu ulogu. U predgovoru ovog prevoda piše: „Najistaknutija odlika ovog prevoda [jeste] vraćanje Božjeg imena na mesto koje mu i pripada u tekstu Svetog pisma. Koristili smo oblik ’Jehova‘, i to na 6 973 mesta u prevodu hebrejskih knjiga i na 237 mesta u prevodu grčkih knjiga.“ Prevod Novi svet sada je dostupan, u celini ili delimično, na više od 116 jezika, i štampan je u više od 178 545 862 primerka.

13. Zašto možemo reći da ljudi znaju Božje ime od stvaranja sveta?

13 Ljudi znaju Božje ime još od stvaranja sveta. Adam i Eva su ga znali, a Eva ga je koristila kada je rekla: „Dobila sam sina uz Jehovinu pomoć“ (Post. 4:1). Noje je takođe znao Božje ime. Kada je nakon Potopa njegov sin Ham pokazao nepoštovanje prema njemu, Noje je rekao: „Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Simov, a Hanan [Hamov sin] neka bude rob Simov“ (Post. 9:26). Sam Bog je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje, i nikome neću dati slavu svoju.“ Još je kazao: „Ja sam Jehova i nema drugog. Osim mene nema Boga“ (Is. 42:8; 45:5). Jehova se pobrinuo da se njegovo ime sačuva i da bude poznato ljudima širom sveta. Za nas je velika čast što koristimo njegovo ime i što smo njegovi Svedoci. Mi radosno kličemo: „U ime Boga našeg dignućemo barjake svoje“ (Ps. 20:5).

14. Gde se još osim u Bibliji može pronaći Božje ime?

14 Božje ime se ne pojavljuje samo u Bibliji. Na primer, kod Dibana (Devona), dvadesetak kilometara istočno od Mrtvog mora, pronađen je Moavski kamen. Na njemu je kralj Misa ispisao svoju verziju događaja u vezi sa svojom pobunom protiv Izraela, a spominje se i ime izraelskog kralja Amrija (1. Kralj. 16:28; 2. Kralj. 1:1; 3:4, 5). Ali Moavski kamen je posebno značajan zato što se na njemu pojavljuje Božje ime u vidu tetragrama. Na glinenim pločicama pronađenim u Izraelu i poznatim kao Pisma iz Lahisa, više puta se pojavljuje tetragram.

15. Šta je Septuaginta i kako je nastala?

15 Prevodioci Biblije u drevno doba dali su svoj doprinos očuvanju Božjeg imena. Na primer, pre više od 2 000 godina hebrejski deo Svetog pisma bio je preveden na grčki jezik i taj prevod je nazvan Septuaginta. Zašto je bilo potrebno prevesti Svete spise na grčki jezik? Judejci su bili u izgnanstvu u Vavilonu od 607. pre n. e. do 537. pre n. e., nakon čega se mnogi od njih nisu vratili u Judu i Izrael. Međutim, mnogi Judejci su se nastanili u Aleksandriji, u Egiptu, gde je većina stanovništva govorila grčkim jezikom. Zato im je bio potreban taj prevod. U nekim primercima Septuaginte Božje ime, Jehova, ispisano je hebrejskim slovima.

16. Navedi primer upotrebe Božjeg imena u knjizi koja je štampana 1640. godine.

16 Božje ime se nalazi i u prvoj publikaciji štampanoj u engleskim kolonijama u Americi. Prvo izdanje (štampano 1640) sadrži Psalme, prevedene sa hebrejskog na tadašnji engleski jezik. Božje ime se nalazi u Psalmu 1:1, 2 gde se kaže da „blažen čovek“ ne hodi po savetu zlih „nego u zakonu Jehovinom uživa“. Dosta činjenica o Božjem imenu može se naći u brošuri Božansko ime je večno.

JEHOVA SE POBRINUO DA SAZNAMO ISTINU IZ NJEGOVE REČI

17, 18. (a) Šta znači reč „istina“? (b) Šta je ’istina dobre vesti‘?

17 Mi radosno služimo ’Jehovi, Bogu istine‘ (Ps. 31:5). Šta znači reč „istina“? I hebrejska i grčka reč koje su u Bibliji prevedene kao „istina“ odnose se na ono što je potvrđeno činjenicama, tačno i pouzdano.

18 Jehova se pobrinuo da saznamo istinu iz njegove reči (2. Jov. 1, 2). Mi sve bolje shvatamo istinu, jer „staza je pravednih kao blistava svetlost koja sve jače svetli dok ne bude potpuni dan“ (Posl. 4:18). Isus je u molitvi Bogu rekao: „Tvoja reč je istina“ (Jov. 17:17). U Božjoj pisanoj Reči se nalazi ’istina dobre vesti‘, što se odnosi na sva hrišćanska učenja (Gal. 2:14). To su, između ostalog, činjenice o Jehovinom imenu, njegovom pravu da vlada, Isusovoj otkupnoj žrtvi, uskrsenju i Božjem Kraljevstvu. Pogledajmo sada kako je Bog sačuvao istinu uprkos Sataninim pokušajima da je uguši.

JEHOVA JE OSUJETIO NAPAD NA ISTINU

19, 20. Ko je bio Nevrod i šta su ljudi u njegovo vreme pokušali da urade?

19 Posle Potopa pojavio se jedan moćan lovac koji se zvao Nevrod i koji se protivio Jehovi (Post. 10:9). Protiveći se Bogu, Nevrod je zapravo služio Satani i bio je poput ljudi kojima je Isus rekao: „Vaš je otac Ðavo i želite da postupate po željama svog oca. On [...] nije ostao postojan u istini“ (Jov. 8:44).

20 Nevrod je vladao nad Vavelom i drugim gradovima između Tigra i Eufrata (Post. 10:10). Verovatno je on otprilike 2269. godine pre n. e. započeo izgradnju vavilonske kule. Jehova je želeo da ljudi nastanjuju celu zemlju. Ali nasuprot njegovoj volji, oni koji su gradili tu kulu govorili su: „Sazidajmo sebi grad i kulu kojoj će vrh dopirati do nebesa da bismo sebi stekli slavno ime i da se ne bismo rasejali po svoj zemlji.“ Ali taj plan im nije uspeo jer je Bog „napravio pometnju u jeziku kojim se govorilo na celoj zemlji“ i zato su se rasejali po svoj zemlji (Post. 11:1-4, 8, 9). Ako je Satana time planirao da osnuje jednu religiju u kojoj bi svi njega obožavali, taj plan je definitivno propao. Tokom čitave ljudske istorije bilo je dosta ljudi koji su služili Jehovi i svakog dana ih ima sve više.

21, 22. (a) Zašto kriva religija nikada nije predstavljala ozbiljnu pretnju obožavanju Jehove? (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

21 Kriva religija nikada nije predstavljala ozbiljnu pretnju obožavanju Jehove. Zašto? Zato što je naš Veličanstveni Učitelj sačuvao svoju pisanu Reč, obznanio svoje ime ljudima i otkrio im istinu o sebi i svojim namerama (Is. 30:20, 21). Obožavanje Boga u skladu sa istinom donosi nam radost, ali se od nas očekuje da se čvrsto držimo biblijske istine, da se potpuno oslonimo na Jehovu i da sledimo vođstvo njegovog svetog duha.

22 U sledećem članku ćemo saznati kako su nastala neka lažna učenja. Videćemo kako svetlost biblijske istine razotkriva te laži. Osim toga, videćemo kako nas neuporedivi Zaštitnik istine, Jehova, blagosilja poznavanjem istine koju cenimo kao deo našeg duhovnog nasleđa.