Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Budi hrabar — Jehova je s tobom!

Budi hrabar — Jehova je s tobom!

’Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, tvoj Bog‘ (IS. NAV. 1:9)

1, 2. (a) Šta nam je potrebno da bismo se izborili s kušnjama? (b) Kako bi objasnio šta je vera? Navedi primer.

PREMDA smo radosni što služimo Jehovi, i mi imamo probleme kao i svi ostali ljudi i možda ’trpimo zbog pravednosti‘ (1. Petr. 3:14; 5:8, 9; 1. Kor. 10:13). Da bismo se izborili s kušnjama, potrebni su nam vera i hrabrost.

2 Ali šta je u stvari vera? Apostol Pavle je napisao: „Vera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo, dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi“ (Jevr. 11:1). U nekim biblijskim prevodima, vera se poredi sa dokumentom koji služi kao dokaz o vlasništvu. Kada imamo takav dokument, tada smo sigurni da nam određena imovina pripada. Slično tome, kada imamo veru, mi smo potpuno sigurni da će Bog ispuniti ono što je obećao i da je sve što nam kaže u svojoj Reči istina, čak i ono što ne možemo videti.

3, 4. (a) Šta je hrabrost? (b) Kako možemo steći više vere i hrabrosti?

3 Hrabrost se definiše kao „duhovna, emocionalna i moralna snaga da se govori i postupa odvažno uprkos preprekama i opasnostima“ (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible). Hrabra osoba je odvažna i spremna je da prođe kroz teškoće zbog svojih uverenja (Mar. 6:49, 50; 2. Tim. 1:7).

4 Sigurno svako od nas razume koliko je važno da imamo veru i hrabrost. Ali možda želimo da ih pokazujemo u još većoj meri. Jedan način kako možemo steći više vere i hrabrosti jeste da pažljivo razmotrimo primer nekih biblijskih ličnosti na koje se u tome možemo ugledati.

JEHOVA JE BIO SA ISUSOM NAVINOM

5. Šta je bilo potrebno Isusu Navinu da bi bio dobar vođa?

5 Razmislimo o nečem što se dogodilo pre 3 500 godina. Prošlo je 40 godina nakon što je  Jehova svojom moćnom rukom izbavio milione Izraelaca iz ropstva u Egiptu. Prorok Mojsije, vođa izraelskog naroda, tada je imao 120 godina. On je sa gore Navav video Obećanu zemlju nakon čega je umro. Nasledio ga je Isus Navin, čovek „pun duha mudrosti“ (Pon. zak. 34:1-9). Izraelci su se spremali da osvoje Hanan. Da bi ih uspešno vodio, Isusu Navinu je bila potrebna Božja mudrost. Pored toga, morao je da iskazuje veru u Jehovu i da bude hrabar i jak (Pon. zak. 31:22, 23).

6. (a) Prema Isusu Navinu 23:6, za šta nam je potrebna hrabrost? (b) Šta možemo naučiti iz Dela apostolskih 4:18-20 i 5:29?

6 Izraelcima je sigurno dosta značilo što je Isus Navin tokom dugogodišnjeg osvajanja hananske zemlje pokazivao mudrost, hrabrost i veru. Bila im je potrebna hrabrost ne samo u borbi već i da bi bili poslušni Bogu. Pred kraj svog života, Isus Navin im je rekao: „Budite veoma hrabri da držite i vršite sve što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona, tako da ne odstupate od toga ni desno ni levo“ (Is. Nav. 23:6). I nama je potrebna hrabrost da uvek slušamo Jehovu Boga, a to posebno važi za situacije kada drugi traže da uradimo nešto što nije po njegovoj volji. (Pročitati Dela apostolska 4:18-20; 5:29.) Ako se pouzdamo u Jehovu i molimo ga za vođstvo, on će nam pomoći da budemo hrabri.

KAKO MOŽEMO BITI USPEŠNI

7. Šta je trebalo da Isus Navin radi da bi bio hrabar i uspešan?

7 Da bismo imali hrabrost koja je potrebna za vršenje Božje volje, treba da proučavamo i primenjujemo Božju Reč. Jehova je to rekao Isusu Navinu kada je on zamenio Mojsija kao vođu: „Budi hrabar i veoma jak da savesno činiš sve što ti je zapoveđeno u zakonu koji ti je dao moj sluga Mojsije [...] Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od tvojih usta. Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano, jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro“ (Is. Nav. 1:7, 8). Isus Navin je poslušao taj savet i ’bio je uspešan‘. Ako i mi budemo postupali poput njega, bićemo hrabriji i uspešniji kao Božje sluge.

Godišnji citat za 2013. glasi: ’Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, tvoj Bog‘ (Isus Navin 1:9)

8. Na kom stihu se temelji godišnji citat za 2013. i kako će ti te reči koristiti?

8 Isusa Navina je nesumnjivo veoma ojačalo kada mu je Jehova rekao: „Budi hrabar i jak! Ne boj se i ne plaši se, jer kud god pođeš, s tobom je Jehova, tvoj Bog“ (Is. Nav. 1:9). Jehova je i sa nama. Zato ne treba da se ’bojimo niti plašimo‘ bez obzira na to kakve kušnje imamo. Posebno su značajne reči: ’Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, tvoj Bog.‘ Ove reči iz Isusa Navina 1:9, biće naš godišnji citat  za 2013. godinu. One će nas sigurno jačati tokom predstojećih meseci, baš kao i drugi primeri vere i hrabrosti koje ćemo dalje razmotriti.

ONE SU HRABRO STALE NA BOŽJU STRANU

9. Kako je Rava pokazala veru i hrabrost?

9 Kada je Isus Navin poslao dvojicu uhoda u Hanan, bludnica Rava ih je sakrila, a ljude koji su ih tražili uputila je u pogrešnom smeru. Zato što je pokazala veru i hrabrost, ona i njena porodica bili su pošteđeni kada su Izraelci uništili Jerihon (Jevr. 11:30, 31; Jak. 2:25). Naravno, Rava je prestala da živi nemoralno kako bi ugodila Jehovi. I neke današnje Božje sluge su pokazale veru, hrabrost i moralnu snagu kada su promenile svoj život da bi ugodile Bogu.

10. U kojim okolnostima je Ruta odlučila da služi Jehovi i kako ju je on nagradio?

10 Ruta je bila Moavka i živela je posle Isusa Navina. Pošto je bila udovica jednog Izraelca, verovatno je znala nešto o Jehovi. Ruta je pokazala hrabrost tako što je odlučila da služi Jehovi. Njena svekrva Nojemina, koja je takođe bila udovica, odlučila je da napusti Moav i vrati se u Vitlejem, grad u Izraelu. Tokom putovanja, Nojemina je nagovarala Rutu da se vrati svom narodu, ali ona je odgovorila: „Nemoj me nagovarati da te ostavim i da odem od tebe [...] Tvoj narod biće moj narod i tvoj Bog moj Bog“ (Ruta 1:16). Ruta je zaista tako i mislila. Na kraju se udala za Voza, Nojemininog rođaka. S njim je dobila sina i tako je postala Davidova i Isusova pretkinja. Njen primer nedvosmisleno pokazuje da Jehova nagrađuje veru i hrabrost (Ruta 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6).

ONI SU RIZIKOVALI SVOJ ŽIVOT!

11. Kako su Jodaj i Josaveja pokazali hrabrost i do čega je to dovelo?

11 Naša hrabrost i vera biće ojačani kada vidimo da je Bog bio uz one koji su bili neustrašivi i koji su njegovu volju i dobrobit suvernika stavljali ispred svoje dobrobiti. Prvosveštenik Jodaj i njegova žena Josaveja su jedan takav primer. Nakon smrti kralja Ohozije, njegova majka Gotolija je pobila sve kraljeve sinove i preotela presto. Međutim, Jodaj i Josaveja su uspeli da spasu Ohozijinog sina Joasa. Skrivali su ga šest godina i time se izložili velikoj opasnosti. Sedme godine, Jodaj je postavio Joasa za kralja i pogubio Gotoliju (2. Kralj. 11:1-16). Kasnije je pomagao kralju Joasu da obnovi Jehovin hram. Jodaj je imao 130 godina kada je umro i bio je sahranjen kod kraljeva „jer je činio dobro u Izraelu, dobro je služio istinitom Bogu i njegovom domu“ (2. Let. 24:15, 16). Zahvaljujući tome što su on i njegova žena bili hrabri, sačuvana je kraljevska loza od Davida do Mesije.

12. Kako je Avdemeleh pokazao hrabrost?

12 Avdemeleh je bio evnuh na dvoru kralja Sedekije i rizikovao je svoj život zbog proroka Jeremije. Sedekija je predao tog proroka judejskim knezovima, koji su ga lažno optužili za pobunu, bacili u bunar pun blata i ostavili ga da tamo umre (Jer. 38:4-6). Avdemeleh se kod kralja Sedekije zauzeo za Jeremiju iako se time izložio opasnosti jer je taj prorok bio omražen. Kralj Sedekija je rekao Avdemelehu da uzme 30 ljudi i da izbavi Jeremiju iz bunara. Bog je preko Jeremije obećao Avdemelehu da će preživeti vavilonsku opsadu Jerusalima (Jer. 39:15-18). Bog nagrađuje one koji hrabro vrše njegovu volju.

13. Kako su trojica Jevreja pokazala hrabrost i šta od njih možemo naučiti?

 13 U sedmom veku pre n. e., trojica Jevreja su iz prve ruke videli da Jehova nagrađuje veru i hrabrost svojih slugu. Kralj Navuhodonosor je okupio vavilonske zvaničnike i naredio da se svi poklone ogromnom kipu od zlata. Svako ko to ne bi uradio bio bi bačen u užarenu peć. Trojica Jevreja su mu s poštovanjem rekla: „Naš Bog kome služimo može nas izbaviti. On će nas i izbaviti iz užarene ognjene peći i iz tvoje ruke, kralju. Ali ako to i ne učini, znaj, kralju, da tvojim bogovima nećemo služiti niti ćemo se pokloniti zlatnom kipu koji si podigao“ (Dan. 3:16-18). U Danilu 3:19-30 je opisano kako ih je Bog izbavio. Iako se verovatno nećemo naći u takvoj kušnji, naša besprekornost će svakako biti ispitana, ali budimo sigurni da će nas Bog nagraditi za veru i hrabrost.

14. Prema šestom poglavlju Danila, kako je taj prorok pokazao hrabrost i šta se na kraju desilo?

14 Danilo je pokazao veru i hrabrost kada su njegovi protivnici ubedili kralja Darija da izda odredbu prema kojoj ’svako ko u razdoblju od trideset dana upravi molbu bilo kom bogu ili čoveku osim kralju, treba da bude bačen u lavovsku jamu‘. Kada je Danilo saznao da je taj dokument potpisan, on je ušao u svoju kuću. ’Prozori njegove gornje sobe bili su otvoreni prema Jerusalimu. Tu je tri puta na dan klečao na kolenima i molio se i davao hvalu svom Bogu, kao što je to i ranije redovno činio‘ (Dan. 6:6-10). Danilo je bio bačen u lavovsku jamu, ali Jehova ga je izbavio (Dan. 6:16-23).

15. (a) Zašto su Akila i Priskila primer vere i hrabrosti? (b) Šta znače Isusove reči iz Jovana 13:34 i kako mnoge Božje sluge postupaju u skladu s tim?

15 U Bibliji se kaže da su Akila i Priskila „svoj život izložili opasnosti“ zbog Pavla iako se ne govori pod kakvim je okolnostima to bilo (Dela 18:2; Rimlj. 16:3, 4). Bili su hrabri i postupali su u skladu sa sledećim Isusovim rečima: „Novu vam zapovest dajem: Volite jedan drugoga. Kao što sam ja voleo vas, tako i vi volite jedan drugoga“ (Jov. 13:34). Prema Mojsijevom zakonu Izraelac je morao da voli svog bližnjeg kao samog sebe (Lev.  19:18). Zašto je onda Isusova zapovest bila ’nova‘? Zato što je Isus očekivao od svojih učenika da se toliko vole da budu spremni da daju čak i život jedni za druge, kao što je i on to učinio. Mnoge Božje sluge pokazuju ljubav tako što hrabro ’izlažu svoj život opasnosti‘ da bi zaštitili suvernike od neprijatelja. (Pročitati 1. Jovanovu 3:16.)

Prvi hrišćani nisu ni pomišljali na to da se odreknu svoje vere

16, 17. S kojim ispitom vere su se suočili prvi hrišćani i kako se to može uporediti sa onim što su doživeli neki hrišćani u savremeno doba?

16 Poput Isusa, prvi hrišćani su obožavali samo Jehovu (Mat. 4:8-10). Nisu hteli da prinose kâd u čast rimskog cara. (Videti sliku.) Danijel Maniks je napisao: „Vrlo malo hrišćana se odreklo svog stava, premda se, u tu svrhu, u areni nalazio oltar na kom je gorela vatra. Sve što je zatvorenik trebalo da uradi bilo je da baci šaku tamjana na vatru, nakon čega bi dobio pisanu potvrdu o prinošenju žrtve i bio bi pušten. Takođe mu je brižljivo objašnjeno da to nije čin obožavanja cara, već samo priznavanje njegove božanske prirode koju ima kao poglavar rimske države. I pored svega toga, gotovo nijedan hrišćanin nije iskoristio tu priliku“ (Those About to Die).

17 Braći i sestrama koji su bili u nacističkim logorima u više navrata je pružena prilika da izbegnu smrt i budu pušteni na slobodu. Trebalo je samo da potpišu izjavu kojom se odriču svoje vere u Jehovu. Ali malo njih je to učinilo. Tokom genocida u Ruandi, Tutsi i Hutu Svedoci su rizikovali svoj život da bi zaštitili jedni druge. U takvim kušnjama je zaista neophodno imati veru i hrabrost.

JEHOVA JE S NAMA!

18, 19. Koji biblijski primeri vere i hrabrosti nam mogu pomoći da propovedamo dobru vest?

18 Danas imamo čast da objavljujemo dobru vest o Božjem Kraljevstvu i da stvaramo učenike, što je najveći zadatak koji je Bog ikada poverio svojim slugama (Mat. 24:14; 28:19, 20). Veoma smo zahvalni što nam je Isus pružio izvanredan primer! On je ’išao od grada do grada i od sela do sela, propovedajući i objavljujući dobru vest o Božjem kraljevstvu‘ (Luka 8:1). Poput njega i nama su potrebni vera i hrabrost da bismo propovedali dobru vest o Kraljevstvu. Uz Božju pomoć i mi možemo biti hrabri poput Noja, koji je neustrašivo propovedao bezbožnim ljudima pre nego što je došao Potop (2. Petr. 2:4, 5).

19 Molitva nam može pomoći da propovedamo dobru vest. Kada su se neki Hristovi učenici koji su bili progonjeni molili Bogu da ’odvažno govore njegovu reč‘, on je uslišio njihovu molitvu. (Pročitati Dela apostolska 4:29-31.) Ukoliko se i mi ponekad plašimo da propovedamo od kuće do kuće, Jehova će nas uslišiti ako mu se molimo za više vere i hrabrosti. (Pročitati Psalam 66:19, 20.) *

20. Čiju podršku imamo kao Jehovine sluge?

20 Nije lako vršiti Božju volju u ovom zlom svetu. Ali mi nismo sami. Bog je uz nas, a i njegov Sin, Poglavar skupštine. Širom sveta ima više od sedam miliona Jehovinih svedoka. Zato svi mi i dalje iskazujmo veru i propovedajmo dobru vest imajući u mislima reči godišnjeg citata za 2013: ’Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, tvoj Bog‘ (Is. Nav. 1:9).

^ odl. 19 Videti članak „Budi hrabar i veoma jak“ u Stražarskoj kuli od 15. februara 2012.