STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) septembar 2022.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 7. novembra do 4. decembra 2022.

37. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Imaj poverenja u svoju braću

38. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Budi pouzdan

Pitanja čitalaca

Ko će biti uskrsnut na zemlji i koje uskrsenje ih očekuje?

Pitanja čitalaca

Zašto je apostol Pavle za sebe rekao da je kao „dete koje se pre vremena rodilo“? (1. Korinćanima 15:8)

ŽIVOTNA PRIČA

Život ispunjen učenjem i poučavanjem o Jehovi

Životna priča: Leon Viver