Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 39

Ko je „veliko mnoštvo“?

Ko je „veliko mnoštvo“?

Video sam veliko mnoštvo ljudi, koje niko nije mogao izbrojati kako stoje pred prestolom i pred Jagnjetom (OTKR. 7:9)

PESMA 60 Za mnoge to će biti spas

KRATAK PREGLED *

1. U kojoj se situaciji nalazio apostol Jovan krajem prvog veka n. e.?

APOSTOL Jovan se krajem prvog veka n. e. nalazio u veoma teškoj situaciji. Bio je u poodmaklim godinama, zatočen na ostrvu Patmos, a verovatno je bio i jedini apostol koji je još bio živ (Otkr. 1:9). Znao je da su protivnici širili lažna učenja i stvarali podele među hrišćanima. Izgledalo je da je pravom hrišćanstvu pretio nestanak (Jud. 4; Otkr. 2:15, 20; 3:1, 17).

Apostol Jovan je video „veliko mnoštvo“ obučeno u bele haljine, s palminim granama u rukama (Videti 2. odlomak)

2. Prema Otkrivenju 7:9-14, šta je apostol Jovan video u jednoj upečatljivoj viziji? (Videti sliku na naslovnoj strani.)

2 Jovan je u to vreme dobio jednu upečatljivu viziju. U njoj je anđelima bilo zapoveđeno da zadržavaju razorne vetrove velike nevolje dok ne bude gotovo završno obeležavanje pečatom jedne grupe koja je nazvana „robovima našeg Boga“ (Otkr. 7:1-3). Tu grupu čine 144 000 onih koji će sa Isusom vladati na nebu (Luka 12:32; Otkr. 7:4). Jovan je zatim spomenuo drugu grupu, rekavši: „Posle toga video sam veliko mnoštvo ljudi, koje niko nije mogao izbrojati, iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika, kako stoje pred prestolom i pred Jagnjetom.“ (Pročitati Otkrivenje 7:9-14.) Zamisli samo koliko je Jovan bio srećan kada je saznao da će mnogi ljudi u budućnosti služiti Bogu na ispravan način!

3. (a) Zašto Jovanova vizija jača našu veru? (b) Šta ćemo razmotriti u ovom članku?

3 Nema sumnje da je ova vizija ojačala Jovanovu veru. Koliko bi tek trebalo da ojača našu veru, budući da živimo u vremenu njenog ispunjenja. Svojim očima  gledamo kako se skupljaju milioni osoba koje se nadaju da će preživeti veliku nevolju i večno živeti na zemlji. U ovom članku ćemo razmotriti kako je Jehova pre više od 80 godina otkrio svom narodu koga predstavlja veliko mnoštvo. Zatim ćemo razmotriti dve odlike velikog mnoštva – njegovu brojnost i raznolikost. Ovo razmatranje bi trebalo da ojača veru svih koji pripadaju toj grupi.

GDE ĆE ŽIVETI VELIKO MNOŠTVO?

4. Koju biblijsku istinu hrišćanske crkve ne razumeju i kako su se Istraživači Biblije u tom pogledu razlikovali?

4 Hrišćanske crkve uglavnom ne zastupaju biblijsko učenje da će poslušni ljudi jednog dana večno živeti na zemlji (2. Kor. 4:3, 4). Većina hrišćanskih religija naučava da dobri ljudi posle smrti idu na nebo. Međutim, to nije bio slučaj s malom grupom Istraživača Biblije, koji su 1879. počeli da izdaju Stražarsku kulu. Oni su razumeli da će Bog obnoviti raj na zemlji i da će milioni poslušnih ljudi živeti na zemlji, a ne na nebu. Međutim, trebalo im je vremena da jasno razumeju ko će biti ti poslušni ljudi (Mat. 6:10).

5. Kako su Istraživači Biblije objašnjavali koga predstavljaju 144 000?

5 Istraživači Biblije su proučavajući Sveto pismo još razumeli da će neki biti „otkupljeni sa zemlje“ kako bi vladali sa Isusom na nebu (Otkr. 14:3). Tu grupu će sačinjavati 144 000 revnih i predanih hrišćana koji su Bogu verno služili dok su bili na zemlji. A šta će biti s velikim mnoštvom?

6. Kako su Istraživači Biblije objašnjavali koga predstavlja veliko mnoštvo?

6 Jovan je u viziji video da ta grupa stoji „pred prestolom i pred Jagnjetom“ (Otkr. 7:9). Istraživači Biblije su na osnovu tih reči zaključili da će i veliko mnoštvo, poput 144 000, živeti na nebu. Ako će i 144 000 i veliko mnoštvo živeti na nebu, kako će se jedna grupa razlikovati od druge? Istraživači Biblije su mislili da će veliko mnoštvo sačinjavati hrišćani koji nisu bili u potpunosti poslušni Bogu dok su živeli na zemlji. Premda su se držali biblijskih načela, neki od njih su i dalje pripadali hrišćanskim crkvama. Zato se smatralo da su takve osobe pokazale određenu revnost, ali ne u dovoljnoj meri da bi vladale sa Isusom. Pošto njihova ljubav prema Bogu nije bila dovoljno jaka, pripadnici velikog mnoštva su mogli da budu na nebu pred prestolom, ali ne i da sede na prestolima.

7. Šta su Istraživači Biblije mislili o tome ko će živeti na zemlji tokom Hiljadugodišnje vladavine i šta su očekivali da će se desiti s vernim osobama iz prošlosti?

7 Ko će onda živeti na zemlji? Istraživači Biblije su mislili da će nakon što 144 000 i veliko mnoštvo budu sakupljeni na nebu, milioni ljudi živeti na zemlji i doživeti blagoslove Hristove hiljadugodišnje vladavine. Verovali su da ti ljudi neće početi da služe Jehovi pre početka Hristove vladavine. Smatrali su da će ta grupa biti poučena Jehovinim putevima tokom Hiljadugodišnje vladavine. Zatim će oni koji budu udovoljavali Jehovinim merilima biti nagrađeni večnim životom na zemlji, a neposlušni će biti uništeni. Još su  mislili da će možda neki koji tokom tog perioda budu služili kao knezovi na zemlji, uključujući i znamenite ljude starog doba (verne ljude koji su umrli pre Hrista), na kraju Hiljadugodišnje vladavine na neki način biti nagrađeni životom na nebu (Ps. 45:16).

8. Za koje tri grupe su Istraživači Biblije mislili da će učestvovati u ostvarenju Božje namere?

8 Prema tome, Istraživači Biblije su verovali da postoje tri grupe: (1) 144 000, koji će vladati sa Isusom na nebu, (2) veliko mnoštvo hrišćana koji su bili manje revni i koji će na nebu stajati pred prestolom i pred Jagnjetom i (3) milioni ljudi koji će tokom Hristove hiljadugodišnje vladavine biti poučeni o Jehovi. * Međutim, Jehova im je kasnije pomogao da jasnije razumeju ovu temu (Posl. 4:18).

SVETLO ISTINE SVE JAČE SVETLI

Na kongresu 1935. kršteno je mnogo onih koji su imali zemaljsku nadu (Videti 9. odlomak)

9. (a) U kom smislu veliko mnoštvo na zemlji stoji „pred prestolom i pred Jagnjetom“? (b) Zašto je objašnjenje Otkrivenja 7:9 logično?

9 Na koga se odnosi veliko mnoštvo iz Jovanove vizije razjašnjeno je 1935. Jehovini svedoci su shvatili da veliko mnoštvo ne mora doslovno biti na nebu da bi stajalo „pred prestolom i pred Jagnjetom“. Očigledno se radi o simbolici. Premda će živeti na zemlji, veliko mnoštvo može stajati „pred prestolom“ u tom smislu što priznaje Jehovu kao Vrhovnog Vladara i podlaže se njegovoj vlasti (Is. 66:1). Ono može stajati i „pred Jagnjetom“ u tom smislu što veruje u Isusovu otkupnu žrtvu. Slično tome, u Mateju 25:31, 32 piše da će se svi narodi, uključujući i zle, skupiti pred Isusom, koji će sedeti na svom slavnom prestolu. Jasno je da se svi ti narodi nalaze na zemlji, a ne na nebu. Ovo objašnjenje iz 1935. je logično. Postalo je jasno zašto se u Bibliji ne spominje da se veliko mnoštvo uzima na nebo. Večni život na nebu je obećan samo grupi od 144 000 onih koji će sa Isusom „kraljevati nad zemljom“ (Otkr. 5:10).

10. Zašto je neophodno da veliko mnoštvo bude poučeno Jehovinim merilima pre početka Hiljadugodišnje vladavine?

10 Jehovini svedoci od 1935. razumeju da veliko mnoštvo iz Jovanove vizije sačinjavaju verni hrišćani koji se nadaju da će večno živeti na zemlji. Da bi preživeli veliku nevolju, moraju upoznati Jehovu i služiti mu pre početka Hiljadugodišnje vladavine. Oni treba da razviju snažnu veru kako bi „uspeli umaći svemu ovome što treba da se dogodi“ pre Hristove hiljadugodišnje vladavine (Luka 21:34-36).

11. Zašto su neki Istraživači Biblije mislili da će neki možda biti uzeti na nebo nakon Hiljadugodišnje vladavine?

11 Šta možemo reći o gledištu da će nakon Hiljadugodišnje vladavine neke verne sluge sa zemlje biti uzete na nebo? Na tu mogućnost je bilo ukazano pre mnogo godina u engleskom izdanju Stražarske kule od 15. februara 1913. Neko je mogao da razmišlja: „Zašto bi verni muškarci iz starih vremena bili nagrađeni samo životom na zemlji, a hrišćani koji nisu bili toliko posvećeni služenju Jehovi nebeskim životom?“ Naravno, ovakvo razmišljanje se  zasnivalo na dve pogrešne pretpostavke, naime da će veliko mnoštvo živeti na nebu i da će ga sačinjavati manje revni hrišćani.

12-13. Čega su svesni i pomazanici i veliko mnoštvo kada je reč o njihovoj nagradi?

12 Međutim, kao što smo videli, Jehovini svedoci od 1935. jasno razumeju da veliko mnoštvo iz Jovanove vizije predstavlja one koji će preživeti Armagedon. Oni će doći „iz velike nevolje“ koja će se odigrati upravo ovde na zemlji i uzvikivaće jakim glasom: „Spasenje dugujemo svom Bogu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu!“ (Otkr. 7:10, 14). Sem toga, Biblija kaže da će oni koji budu uskrsnuti u nebeski život dobiti „nešto bolje“ nego verni muškarci iz starog vremena (Jevr. 11:40). U skladu s tim, naša braća su revno počela da pozivaju ljude da služe Jehovi s nadom u večni život na zemlji.

13 Pripadnici velikog mnoštva su zadovoljni nadom koju imaju. Oni su razumeli da Jehova odlučuje da li će mu neko služiti na nebu ili na zemlji. I pomazanici i veliko mnoštvo su svesni da će dobiti svoju nagradu samo zahvaljujući Jehovinoj velikoj dobroti koju je prema nama pokazao kada je svog Sina dao kao otkupnu žrtvu (Rimlj. 3:24).

BROJNA GRUPA

14. Zašto su se mnogi nakon 1935. pitali kako će se ispuniti proročanstvo o velikom mnoštvu?

14 Nakon 1935, mnogi su se i dalje pitali kako će oni koji imaju zemaljsku nadu postati tako brojna grupa. Primera radi, Ronald Parkin je imao 12 godina kada je bilo objašnjeno ko je veliko mnoštvo. On kaže: „U to vreme širom sveta je bilo oko 56 000 objavitelja i mnogi, možda čak ogromna većina, bili su pomazanici. Izgledalo je da veliko mnoštvo i nije tako veliko.“

15. Kako je napredovalo sakupljanje velikog mnoštva?

15 Međutim, u narednim decenijama misionari su poslati u mnoge zemlje, a broj Jehovinih svedoka je stalno rastao. Zatim se od 1968. za proučavanje Biblije koristila knjiga Istina koja vodi do večnog života. Jednostavna objašnjenja biblijskih istina privukla su više krotkih osoba nego ikada ranije. Za četiri godine, krstilo se više od pola miliona ljudi. Kako je slabio uticaj Katoličke crkve u Latinskoj Americi i drugim zemljama i kako su ukidane zabrane  naših aktivnosti u istočnoj Evropi i nekim delovima Afrike, još milioni ljudi su postali Jehovini svedoci (Is. 60:22). Nedavnih godina, Jehovina organizacija je objavila još mnoge publikacije kako bi pomogla ljudima da upoznaju Bibliju. Nema sumnje da Jehova sakuplja veliko mnoštvo, koje sada broji preko osam miliona.

RAZNOLIKA GRUPA

16. Ko čini veliko mnoštvo?

16 Kada je zapisivao svoju viziju, Jovan je naveo da veliko mnoštvo dolazi „iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika“. Prorok Zaharija je ranije prorekao nešto slično. On je napisao: „U to vreme deset ljudi iz svih jezika kojima govore narodi uhvatiće jednog Judejca za skut i govoriće: ’Idemo s vama, jer smo čuli da je Bog s vama‘“ (Zah. 8:23).

17. Šta se čini kako bi se pomoglo ljudima iz svih naroda i jezika?

17 Da bi se sakupili ljudi iz svih naroda, dobra vest se mora propovedati na mnogim jezicima. Zato Jehovini svedoci više od 130 godina prevode publikacije za proučavanje Biblije. Danas se više nego ikada ranije ulaže trud kako  bi se te publikacije prevodile na stotine jezika. Sakupljanje velikog mnoštva iz svih naroda predstavlja pravo čudo koje Jehova čini u savremeno doba. Zahvaljujući tome što je duhovna hrana dostupna na sve više jezika, Svedoci ujedinjeno služe Jehovi i dobro su poznati po revnom propovedanju i bratskoj ljubavi. To zaista jača veru! (Mat. 24:14; Jov. 13:35).

ŠTA TA VIZIJA ZNAČI ZA NAS?

18. (a) Prema Isaiji 46:10, 11, zašto nismo iznenađeni time što je Jehova ispunio proročanstvo o velikom mnoštvu? (b) Zašto oni koji će živeti na zemlji ne smatraju da im je nešto uskraćeno?

18 Veoma smo radosni dok posmatramo kako se ispunjava proročanstvo o velikom mnoštvu! Nismo iznenađeni time što je Jehova na izuzetan način ispunio ovo proročanstvo. (Pročitati Isaiju 46:10, 11.) Pripadnici velikog mnoštva su zahvalni za nadu koju im je Jehova dao. Oni ne misle da im je nešto uskraćeno zato što nisu pomazani Božjim duhom da bi sa Isusom služili na nebu. Na mnogim mestima u Svetom pismu govori se o vernim muškarcima i ženama na koje je snažno uticao sveti duh; pa ipak, oni ne pripadaju grupi od 144 000. Jovan Krstitelj je jedan takav primer (Mat. 11:11). Još jedan primer je David (Dela 2:34). Oni i mnogi drugi biće uskrsnuti kako bi živeli u raju na zemlji. Svi oni će zajedno sa velikim mnoštvom imati priliku da pokažu svoju vernost Jehovi i njegovoj vlasti.

19. Šta ćemo uraditi ako smo razumeli značenje Jovanove vizije o velikom mnoštvu?

19 Nikada ranije u ljudskoj istoriji Bog nije ujedinio milione ljudi iz svih naroda da bi mu služili. Bez obzira na to da li se nadamo da ćemo živeti na nebu ili na zemlji, treba da pomognemo što većem broju ljudi da budu deo velikog mnoštva „drugih ovaca“ (Jov. 10:16). Jehova će uskoro započeti prorečenu veliku nevolju koja će uništiti vlasti i religije koje su čovečanstvu nanele veliku patnju. Svi koji su deo velikog mnoštva imaće ogromnu čast da služe Jehovi na zemlji u svu večnost! (Otkr. 7:14).

PESMA 139 Život u novom svetu

^ odl. 5 U ovom članku ćemo razmotriti Jovanovu proročansku viziju o sakupljanju velikog mnoštva. Ona će sigurno ojačati veru svih onih koji pripadaju toj grupi.

^ odl. 8 Videti knjigu Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, strane 159-163.