Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 37

Spremno se podložimo Jehovi

Spremno se podložimo Jehovi

Zar se nećemo još spremnije podložiti Ocu? (JEVR. 12:9)

PESMA 9 Jehova je naš Kralj

KRATAK PREGLED *

1. Zašto treba da se podložimo Jehovi?

SVI treba da se podložimo * Jehovi zato što je on naš Stvoritelj. To mu daje pravo da postavlja merila (Otkr. 4:11). Ali imamo još jedan dobar razlog da ga slušamo, a to je činjenica da je njegova vlast najbolja. Tokom istorije, mnogi vladari su imali određenu vlast nad drugima. Međutim, kada njihovu vlast uporedimo s Jehovinom, dolazimo do zaključka da niko od njih nije toliko mudar, brižan, milosrdan i saosećajan kao Jehova (Izl. 34:6; Rimlj. 16:27; 1. Jov. 4:8).

2. Prema Jevrejima 12:9-11, zašto treba da se podložimo Jehovi?

2 Jehova želi da ga slušamo, ali ne zato što ga se plašimo već zato što ga volimo i smatramo svojim brižnim Ocem. U poslanici Jevrejima, apostol Pavle je objasnio da treba da se spremno podložimo Jehovi kad nas poučava zato što je to „nama na korist“. (Pročitati Jevrejima 12:9-11.)

3. (a) Po čemu se vidi da li smo podložni Jehovi? (b) Na koja pitanja ćemo dobiti odgovor?

3 Naša podložnost Jehovi vidi se u tome što se trudimo da ga u svemu slušamo i što se odupiremo želji da se oslonimo na svoje mišljenje (Posl. 3:5). Biće nam  mnogo lakše da se podložimo Jehovi ako ga dobro upoznamo i razumemo kakve divne osobine ima. Zašto to kažemo? Zato što su te osobine pokretačka snaga koja stoji iza svega što radi (Ps. 145:9). Što ga bolje poznajemo, više ga volimo. A ako ga budemo voleli, neće nam biti potreban spisak pravila šta smemo, a šta ne smemo da radimo. Zato se trudimo da svoje misli i osećanja dovedemo u sklad sa onim što Jehova smatra dobrim i da ne radimo ono što on osuđuje (Ps. 97:10). Međutim, ponekad nam je teško da slušamo Jehovu. Zašto je to tako? Šta starešine, očevi i majke mogu naučiti od namesnika Nemije, kralja Davida i Marije, Isusove majke? Odgovore ćemo dobiti u ovom članku.

ZAŠTO JE PONEKAD TEŠKO PODLOŽITI SE JEHOVI

4-5. Prema Rimljanima 7:21-23, zašto je ponekad teško podložiti se Jehovi?

4 Jedan od razloga zbog kojih nam je ponekad teško da se podložimo Jehovi jeste to što smo svi nasledili greh i samim tim smo nesavršeni. Zato nismo baš uvek spremni da ga slušamo. Nakon što su se Adam i Eva pobunili protiv Boga i jeli zabranjeni plod, postavili su sopstvena merila za to šta je dobro, a šta zlo (Post. 3:22). I danas većina ljudi ne mari za Jehovu i živi po sopstvenim merilima.

5 Čak je i onima koji su upoznali Jehovu i zavoleli ga ponekad teško da mu se u svemu podlože. Takav problem je imao i apostol Pavle. (Pročitati Rimljanima 7:21-23.) I mi, poput apostola Pavla, želimo da činimo ono što Jehova smatra ispravnim. Međutim, stalno se moramo boriti sa svojim neispravnim željama.

6-7. Koji je još jedan razlog zbog kog je ponekad teško podložiti se Jehovi? Navedi primer.

6 Još jedan razlog zbog kog nam je ponekad teško da se podložimo Jehovi jeste uticaj sredine u kojoj smo odrasli. Mnogi ljudi su usvojili sistem vrednosti koji je u suprotnosti sa onim što Jehova kaže. Zato se stalno moramo boriti da se oslobodimo nekih ideja koje preovladavaju u našoj sredini. Pogledajmo jedan primer.

7 U nekim zemljama mladi su izloženi pritisku da postave sebi cilj da zarade što više novca. U takvoj situaciji je bila naša sestra koja se zove Meri *. Pre nego što je upoznala Jehovu, studirala je na jednom od najprestižnijih univerziteta u svojoj zemlji. Roditelji su je podsticali da nađe dobro plaćen posao u struci koja će joj obezbediti ugled u društvu. Ona je isto to želela. Međutim, kad je upoznala biblijsku istinu i zavolela Jehovu, nije više imala takve ciljeve. Pa ipak, ona kaže: „Ponekad mi se pruži dobra poslovna prilika da zaradim dosta novca, ali to bi značilo da više ne bih mogla da služim Jehovi onako kako to sada radim. Zbog načina na koji sam vaspitana, i dalje mi je teško da kažem ne. Preklinjem Jehovu da mi pomogne da se oduprem iskušenju da prihvatim posao zbog kog bih zanemarila svoju službu“ (Mat. 6:24).

8. O čemu će biti reči u nastavku?

8 Kao što smo videli, za naše je dobro da se podložimo Jehovi. Ali oni kojima  je Jehova poverio izvesnu meru autoriteta, kao što su recimo starešine, očevi i majke, imaju razlog više da slušaju Jehovine savete jer time mogu pomoći drugima. Pogledajmo neke biblijske primere iz kojih možemo naučiti kako da ispoljavamo autoritet na način koji će se dopasti Jehovi.

ŠTA STAREŠINE MOGU NAUČITI OD NEMIJE

Starešine rade u Dvorani Kraljevstva, kao što je Nemija radio na obnovi Jerusalima (Videti odlomke 9-11) *

9. Na kakve je probleme Nemija naišao?

9 Jehova je starešinama poverio važnu odgovornost da brinu o njegovom narodu (1. Petr. 5:2). Starešine mogu mnogo toga naučiti ako razmotre kako se Nemija ophodio prema Jehovinom narodu. Kao namesnik Jude, Nemija je imao velika ovlašćenja (Nem. 1:11; 2:7, 8; 5:14). Pogledajmo na kakve je probleme naišao. Saznao je da je narod oskrnavio hram i da nije prilozima podupirao Levite kao što je to Zakon nalagao. Judejci su kršili zakon o sabatu, a neki od njih su se ženili tuđinkama. Namesnik Nemija je morao da reši tu tešku situaciju (Nem. 13:4-30).

10. Kako se Nemija postavio u situaciji u kojoj se našao?

10 Nemija nije koristio svoj položaj da bi narodu nametnuo svoje mišljenje. On se usrdno molio Jehovi da mu pruži vođstvo i poučavao je narod Jehovinom zakonu (Nem. 1:4-10; 13:1-3). Osim toga, ponizno je radio sa svojom braćom na obnovi jerusalimskih zidina (Nem. 4:15).

11. Prema 1. Solunjanima 2:7, 8, kako starešine treba da se ophode prema suvernicima?

11 Starešine možda neće naići na probleme na kakve je Nemija naišao, ali se u mnogo čemu mogu ugledati na njega. Na primer, oni se istinski trude da pomognu svojoj braći i sestrama. Ne smatraju  da su zbog svog imenovanja bolji od drugih, već su obzirni prema svojim suvernicima. (Pročitati 1. Solunjanima 2:7, 8.) U njihovim rečima se ogledaju duboka ljubav i poniznost. Jedan dugogodišnji starešina koji se zove Endru kaže: „Primetio sam da braći i sestrama uglavnom prija kada su starešine dobre i srdačne. Zbog toga spremnije sarađuju s njima.“ Još jedan dugogodišnji starešina koji se zove Toni kaže: „Trudim se da primenim savet iz Filipljanima 2:3 i stalno radim na tome da druge smatram većima od sebe. To me sprečava da se ponašam kao diktator.“

12. Zašto je važno da starešine budu ponizne?

12 Starešine moraju biti ponizne, kao što je Jehova ponizan. Iako je Jehova Vrhovni Vladar svemira, on se „saginje“ da bi „iz prašine ubogoga“ podigao (Ps. 18:35; 113:6, 7). U suštini, Jehova prezire one koji su ponosni i arogantni (Posl. 16:5).

13. Zašto starešine moraju obuzdavati svoj jezik?

13 Starešina koji je podložan Jehovi mora da „obuzdava svoj jezik“, inače bi se moglo desiti da bude neprijatan prema nekome ko ga ne poštuje (Jak. 1:26; Gal. 5:14, 15). Endru, koga smo ranije citirali, kaže: „Ponekad poželim da odbrusim bratu ili sestri koji su pokazali da ne poštuju ulogu starešine. Ali razmišljanje o vernim ljudima iz starog doba pomaže mi da shvatim koliko je važno da budem ponizan i krotak.“ Starešine pokazuju da su podložne Jehovi kada ljubazno razgovaraju sa svima u skupštini, uključujući i druge starešine (Kol. 4:6).

ŠTA OČEVI MOGU NAUČITI OD KRALJA DAVIDA

14. Koju je ulogu Jehova dodelio očevima i šta od njih očekuje?

14 Jehova je odredio da otac bude poglavar porodice i od njega očekuje da poučava i vaspitava svoju decu (1. Kor. 11:3; Ef. 6:4). Ali to ne znači da može da se ponaša kako hoće, jer račun polaže Jehovi kao osnivaču porodice (Ef. 3:14, 15). Očevi pokazuju da su podložni Jehovi kada svoj autoritet koriste onako kako Jehova to želi. U tome im kralj David može biti odličan primer.

Molitve jednog oca treba da odražavaju njegovu poniznost (Videti 15. i 16. odlomak) *

15. Zašto je kralj David dobar primer za očeve?

15 Jehova je postavio Davida ne samo za poglavara porodice već i za poglavara sveg Izraela. David je kao kralj imao veliku vlast. Ponekad ju je zloupotrebljavao i pravio ozbiljne greške (2. Sam. 11:14, 15). Ali svoju podložnost Jehovi pokazao je tako što je prihvatio ukor. Izlio mu je svoje srce u molitvi (Ps. 51:1-4). Osim toga, bio je dovoljno ponizan da prihvati dobre savete ne samo od muškaraca već i od žena (1. Sam. 19:11, 12; 25:32, 33). David je nešto naučio iz svojih grešaka i u životu mu je uvek bilo najvažnije da služi Jehovi.

16. Šta očevi mogu naučiti od Davida?

16 Ovo su samo neke pouke koje očevi mogu izvući iz primera kralja Davida: Nemoj zloupotrebljavati autoritet koji ti je Jehova dao. Priznaj svoje greške i prihvati biblijski savet. Ako to  činiš, članovi porodice će te poštovati zato što si ponizan. Kada se zajedno molite, izrazi svoja najdublja osećanja da bi i oni znali koliko se uzdaš u Jehovu i tražiš njegovo vođstvo. Povrh svega, neka ti u životu bude najvažnije da služiš Jehovi (Pon. zak. 6:6-9). Tvoj dobar primer je najvredniji dar koji možeš dati svojoj porodici.

ŠTA MAJKE MOGU NAUČITI OD MARIJE

17. Koju je ulogu Jehova dodelio majkama?

17 Jehova je svim majkama dodelio važnu ulogu u porodici i dao im je izvesnu meru autoriteta nad decom (Posl. 6:20). Majke imaju velik i trajan uticaj na decu (Posl. 22:6). Pogledajmo šta mogu naučiti od Isusove majke Marije.

18-19. Šta majke mogu naučiti od Marije?

18 Marija je dobro poznavala svete spise. Duboko je poštovala Jehovu i imala je blizak odnos s njim. Bila je spremna da mu se podloži, čak i kada je to značilo da će joj se život iz korena promeniti (Luka 1:35-38, 46-55).

Ako je majka umorna ili razdražljiva, treba joj više snage da pokaže ljubav prema svojoj porodici (Videti 19. odlomak) *

19 Pogledajmo šta majke mogu naučiti od Marije. Kao prvo, treba da razviju dobar odnos s Jehovom tako što će proučavati Bibliju i redovno se moliti. Kao drugo, treba da budu spremne da se menjaju da bi ugodile Jehovi. Na primer, možda su odrasle u porodici u kojoj su se roditelji često ljutili na decu i vikali na njih. Zato možda misle da tako treba da se ponašaju prema svojoj deci. Čak i nakon što su upoznale Jehovu, možda im je teško da se ne nerviraju i da budu strpljive sa svojom decom, naročito ako prave lom kada su one umorne (Ef. 4:31). U takvim trenucima je  veoma važno da se mole Jehovi za pomoć. Jedna naša sestra koja se zove Lidija kaže: „Ponekad moram mnogo da se molim da ne budem gruba kad me sin ne sluša. Desi se da usred rečenice zastanem i u sebi se pomolim Jehovi za pomoć. Molitva mi pomaže da ostanem mirna“ (Ps. 37:5).

20. Koji problem imaju neke majke i kako ga mogu savladati?

20 Neke majke imaju jedan drugi problem. Teško im je da svojoj deci pokažu da ih vole (Titu 2:3, 4). Neke od njih su odrasle u porodici u kojoj roditelji nisu bili bliski sa svojom decom. Ako je to s tobom slučaj, nemoj ponavljati greške svojih roditelja. Majka koja je podložna Jehovi mora da nauči da pokaže svojoj deci koliko ih voli. Možda joj je teško da promeni svoj način razmišljanja, svoja osećanja i postupke. Ali to nije nemoguće. Takve promene će biti dobre i za nju i za njenu porodicu.

I DALJE BUDIMO PODLOŽNI JEHOVI

21-22. Prema Isaiji 65:13, 14, zašto je dobro da se podložimo Jehovi?

21 Kralj David je znao koliko je dobro za čoveka da se podloži Jehovi. On je napisao: „Naredbe su Jehovine pravedne, srce vesele, zapovest je Jehovina čista, oči prosvetljuje. One opominju slugu tvoga. Ko ih se drži, veliku nagradu ima“ (Ps. 19:8, 11). Danas možemo videti ogromnu razliku između onih koji se podlažu Jehovi i onih koji odbacuju njegove savete. Oni koji se istinski podlažu Jehovi kliču „od radosti u srcu“. (Pročitati Isaiju 65:13, 14.)

22 Kada se starešine, očevi i majke spremno podlažu Jehovi, njima samima je život bolji, njihove porodice su srećnije, a u skupštinama vlada jedinstvo. Što je najvažnije, tako raduju Jehovu (Posl. 27:11). Ima li veće nagrade od toga?

PESMA 123 Verno se podložimo teokratskom redu

^ odl. 5 U ovom članku ćemo govoriti o tome zašto treba da se podložimo Jehovi. Videćemo i šta starešine, očevi i majke – svi kojima je Jehova nekoga poverio na brigu – mogu naučiti od namesnika Nemije, kralja Davida i Marije, Isusove majke.

^ odl. 1 OBJAŠNJENJE IZRAZA: Reči podložiti se i podložnost imaju negativan prizvuk onima koji su prisiljeni da nekoga slušaju. Međutim, Božje sluge su svojevoljno odlučile da slušaju Boga i zato podložnost za njih nema takav prizvuk.

^ odl. 7 Neka imena su promenjena.

^ odl. 62 OBJAŠNJENJE SLIKA: Starešina radi sa svojim sinom na održavanju Dvorane Kraljevstva, baš kao što je Nemija učestvovao u obnovi jerusalimskih zidina.

^ odl. 64 OBJAŠNJENJE SLIKA: Otac se usrdno moli Jehovi sa svojom porodicom.

^ odl. 66 OBJAŠNJENJE SLIKA: Dečak je satima igrao video-igrice i nije sredio svoje stvari niti je uradio domaći zadatak. Iako umorna od posla, majka ga opominje smireno i bez grubih reči.