Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova ceni vernost starije braće

Jehova ceni vernost starije braće

STAREŠINE širom sveta smatraju dragocenom službu koju obavljaju u korist svoje braće. Koliko nam oni samo znače! Pre izvesnog vremena, došlo je do jedne promene koja se tiče starije braće koja služe kao starešine. Oni su zamoljeni da predaju neka svoja veća zaduženja mlađim starešinama. O čemu je reč?

Promena se odnosila na to da braća koja služe kao pokrajinski nadglednici ili kao instruktori u nekim našim školama prekinu s tim vidom službe kada napune 70 godina. Pored toga, starešine koje imaju 80 godina, treba da prepuste neke odgovornosti mlađim starešinama, na primer kao što je odgovornost da služe kao koordinatori Odbora podružnice ili koordinatori starešinstva u nekoj skupštini. Kako su ova draga starija braća reagovala na ovu promenu? Ostali su verni Jehovi i njegovoj organizaciji.

Jedan brat po imenu Ken, koji je služio skoro 49 godina u jednoj podružnici kao koordinator Odbora podružnice, rekao je:  „Potpuno sam se složio sa ovom promenom. U stvari, upravo tog jutra, pre nego što sam saznao za tu promenu, molio sam se Jehovi da neki mlađi brat počne da služi kao koordinator.“ Slično su reagovala i druga braća širom sveta. Ali pošto uživaju u tome da služe svojoj braći, u početku su bili malo razočarani.

Brat po imenu Esperandio, koji je služio u jednoj skupštini kao koordinator starešinstva, iskreno je rekao: „Malo me je rastužila ta vest. Ali razumem i to da treba da vodim računa o svom slabom zdravlju.“ Naravno, brat Esperandio i dalje verno služi Jehovi i pravi je blagoslov za svoju skupštinu.

Šta možemo reći za dugogodišnje putujuće nadglednike na koje je ova promena takođe uticala? Alan, koji je 38 godina služio kao putujući nadglednik, rekao je: „Kada sam čuo za to, prosto sam se šokirao.“ Pa ipak, on je nastavio verno da služi Jehovi i uvideo je koliko je vredno i to što sada pruža obuku mlađoj braći.

Brat po imenu Rasel, koji je ukupno 40 godina služio kao instruktor u nekim školama naše organizacije, kaže da su njegova supruga i on u početku bili razočarani. On kaže: „Zaista smo cenili svoju službu i smatrali smo da imamo snage da i dalje služimo na ovaj način.“ Rasel i njegova supruga koriste znanje i iskustvo koje su stekli kako bi pomagali skupštini, na radost objavitelja s kojima služe.

Ako ta promena nije uticala na tebe lično kao na braću koju smo spomenuli, ono što stoji u 2. Samuilovoj može ti pomoći da ih razumeš.

SKROMAN I REALAN ČOVEK

Kralj David je zbog pobune svog sina Avesaloma morao da pobegne u grad Mahanaim, koji se nalazio istočno od Jordana. Tamo su Davidu i onima koji su bili s njim zatrebale neke osnovne stvari za život. Da li se sećaš šta se zatim desilo?

Tri čoveka iz tog područja, donela su im postelje, raznovrsnu hranu i zemljane posude. Jedan od tih ljudi bio je Varzelaj (2. Sam. 17:27-29). Kada je Avesalomova pobuna bila ugušena, David je krenuo nazad u Jerusalim. Tom prilikom, Varzelaj ga je ispratio do Jordana. David ga je pozvao da pođe s njim u Jerusalim. Takođe mu je ponudio da se brine o njemu, iako je Varzelaj bio veoma bogat i to mu nije bilo neophodno (2. Sam. 19:31-33). David je veoma cenio Varzelaja zbog dobrih osobina i sigurno bi mu značilo da ima jednog takvog savetnika pored sebe. Za Varzelaja bi bila posebna čast da živi i radi na kraljevom dvoru!

Pošto je bio realan i skroman, Varzelaj je istakao činjenicu da ima 80 godina. Zatim je dodao: „Mogu li da razaberem šta je  dobro, a šta zlo?“ Šta je time mislio? Očigledno je tokom života stekao mudrost i još uvek je bio u stanju da pruži dobar savet, kao što su kasnije stariji ljudi dali dobar savet kralju Rovoamu (1. Kralj. 12:6, 7; Ps. 92:12-14; Posl. 16:31). Zato je verovatno hteo da kaže da ima fizičkih poteškoća koje starost nosi sa sobom. Rekao je da zbog svojih godina više ne oseća ukus hrane i ne čuje dobro (Prop. 12:4, 5). Zato je zamolio Davida da umesto njega povede u Jerusalim jednog mlađeg čoveka po imenu Himam, koji mu je verovatno bio sin (2. Sam. 19:35-40).

PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Varzelaj je odbio ponudu kralja Davida jer je već bio u poznim godinama i to nam pokazuje da je imao realno gledište o sebi. Promene koje smo spomenuli na početku nastale su iz sličnog razloga. Pre nego što je doneta ta odluka, braća su uzela u obzir okolnosti i sposobnosti ne samo jednog čoveka, kao što je to bilo u slučaju Varzelaja. Bilo je potrebno da se realno sagleda šta je najbolje za braću širom sveta koja verno služe kao starešine.

Ova skromna starija braća su uvidela da je mudro da obuče mlađu braću da preuzmu veće odgovornosti koje su oni dugi niz godina obavljali jer je to dobar način da Jehovina organizacija bude spremna za daljnji napredak. U većini slučajeva, starija braća obučavaju mlađu, baš kao što je Varzelaj verovatno prenosio znanje svom sinu i kao što je apostol Pavle obučavao Timoteja (1. Kor. 4:17; Fil. 2:20-22). A mlada braća pokazuju da su pravi dar od Boga i da su sposobna da doprinesu izgradnji skupštine (Ef. 4:8-12; uporediti s Brojevima 11:16, 17, 29).

NOVE MOGUĆNOSTI

Mnoga naša braća širom sveta koja su svoje odgovornosti prepustila drugima sada imaju mogućnost da na nove načine služe Jehovi.

Brat po imenu Marko, koji je 19 godina služio kao putujući nadglednik, kaže: „Sada mogu da se posvetim muževima sestara iz naše skupštine koji nisu u istini.“

„Postavili smo sebi cilj da pomažemo neaktivnim objaviteljima i da vodimo više biblijskih kurseva“, kaže Žeraldo, koji je 28 godina bio u putujućoj službi. On kaže da su do sada on i njegova supruga započeli 15 biblijskih kurseva i da je dosta neaktivnih objavitelja počelo da dolazi na sastanke.

Alan, kog smo ranije spomenuli još kaže: „Sada imamo priliku da se u potpunosti posvetimo službi propovedanja. Uživamo u službi na javnim mestima, na poslovnom području i dok propovedamo svojim komšijama, od kojih je dvoje došlo u Dvoranu Kraljevstva.“

Ukoliko si i ti jedan od verne starije braće na koju se odnosila ova promena i ukoliko ti okolnosti dozvoljavaju, postoji još jedan način na koji možeš pomoći drugima. Možeš podeliti svoje dragoceno iskustvo s mlađom braćom iz skupštine i na taj način podupreti Jehovino delo. Rasel, kog smo ranije spomenuli kaže: „Jehova obučava i koristi te mlade i sposobne ljude. Svima u skupštini veoma znači što su s takvim entuzijazmom posvećeni poučavanju i pastirskoj službi.“ (Videti okvir „ Pomozi mlađoj braći da razviju svoj potencijal“.)

JEHOVA CENI TVOJU VERNOST

Ako si odnedavno u nekom novom vidu službe, ostani pozitivan. Svojom dosadašnjom službom si već pozitivno uticao na život mnogih ljudi, a to možeš i dalje činiti. Zbog toga su te braća zavolela i sigurno će te i dalje voleti.

Što je još važnije, Jehova te voli. On neće zaboraviti tvoj trud i ljubav koju si  pokazao prema njegovom imenu, time što si služio svetima i što im i dalje služiš (Jevr. 6:10). Ovaj stih nas sve uverava da se njegovo obećanje ne odnosi samo na ono što smo nekada činili. Jehovi si suviše dragocen da bi tek tako zaboravio ono što si činio i što i dalje činiš kako bi mu ugodio.

Ali čak i ako ne spadaš u grupu o kojoj smo ovde govorili, ova promena se tiče i tebe. U kom smislu?

Ukoliko si u kontaktu sa vernom starijom braćom na koje je ova promena uticala, njihovo iskustvo i zrelost mogu ti mnogo značiti. Pitaj ih za savet i za neke predloge. Posmatraj kako u novim okolnostima verno primenjuju ono što su s godinama naučili.

Bilo da si stariji brat kome su se okolnosti promenile ili neko ko je u poziciji da uči od starijih, uvek imaj na umu koliko Jehova ceni vernost onih koji mu godinama služe i čvrsto su rešeni da to i dalje čine.