Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 40

Budimo revni na samom kraju „poslednjih dana“

Budimo revni na samom kraju „poslednjih dana“

Budite postojani, nepokolebljivi, uvek zaokupljeni Gospodovim delom (1. KOR. 15:58)

PESMA 58 Tražimo prijatelje mira

KRATAK PREGLED *

1. Šta nas uverava da živimo u poslednjim danima?

DA LI si rođen nakon 1914? To znači da ceo tvoj život protiče „u poslednjim danima“ ovog sveta (2. Tim. 3:1). Svi smo čuli da se ispunjava ono što je Isus prorekao za naše vreme. To se odnosi na ratove, nestašice hrane, zemljotrese, bolesti, porast bezakonja i progonstvo Jehovinog naroda (Mat. 24:3, 7-9, 12; Luka 21:10-12). Osim toga, svedoci smo da se ljudi ponašaju onako kako je prorekao apostol Pavle. (Videti okvir „ Kakvi su ljudi danas“.) Kao Jehovine sluge, uvereni smo da živimo „u poslednjim danima“ (Mih. 4:1).

2. Na koja pitanja moramo znati odgovor?

2 Pošto je od 1914. prošlo mnogo vremena, sigurno živimo na samom kraju „poslednjih dana“. Budući da je kraj tako blizu, moramo znati odgovore na neka važna pitanja: Šta će se dogoditi na samom kraju „poslednjih dana“? I šta Jehova očekuje da radimo dok čekamo da se sve to dogodi?

ŠTA ĆE SE DOGODITI NA KRAJU „POSLEDNJIH DANA“?

3. Prema proročanstvu iz 1. Solunjanima 5:1-3, šta će narodi objaviti?

3 Pročitati 1. Solunjanima 5:1-3. U ovim stihovima Pavle spominje „Jehovin dan“. U ovom kontekstu, taj izraz se odnosi na period koji počinje napadom na „Vavilon Veliki“, to jest sve lažne religije, i završava se Armagedonom (Otkr. 16:14, 16; 17:5). Neposredno pre nego što „Jehovin dan“ počne, narodi će proglasiti  „mir i sigurnost“. (U nekim prevodima stoji: „Mir i bezbednost.“) Svetski lideri ponekad koriste slične izraze kada govore o stabilizaciji odnosa među narodima. * Međutim, to nije povik „mir i sigurnost“ o kom govori Biblija. Zašto se to može reći? Nakon te objave, mnogi će pomisliti da su svetske vođe uspele da svet učine sigurnijim i boljim mestom za život. Međutim, njih će „iznenada zadesiti uništenje“ jer će uslediti „velika nevolja“ (Mat. 24:21).

Ne dozvolimo da nas zavara objava „mir i sigurnost“ (Videti odlomke 3-6) *

4. (a) Šta tek treba da saznamo o objavi „mir i sigurnost“? (b) Šta već znamo o tome?

4 Kada se radi o objavi „mir i sigurnost“, neke stvari znamo, ali ima toga što ne znamo. Na primer, ne znamo šta će voditi do te objave niti kako će biti proglašena. Ne znamo da li će se raditi o samo jednoj objavi ili o nizu objava. Međutim, šta god da se dogodi, znamo sledeće: Svetske vođe ne mogu postići mir i zato nas njihova objava ne sme zavarati. Ta objava je upravo ono na šta nas Biblija upozorava. Ona je znak da „Jehovin dan“ treba da počne.

5. Šta prema 1. Solunjanima 5:4-6 treba da radimo da bismo bili spremni za „Jehovin dan“?

5 Pročitati 1. Solunjanima 5:4-6. Pavlove reči nam otkrivaju šta treba da radimo da bismo bili spremni za „Jehovin dan“. Ne smemo spavati „kao što ostali spavaju“. Moramo ostati budni. Primera radi, moramo paziti da ostanemo neutralni i da se ne mešamo u politiku. U suprotnom bismo postali „deo sveta“ (Jov. 15:19). Znamo da jedino Božje Kraljevstvo može uspostaviti mir u čitavom svetu.

6. U čemu želimo da pomognemo drugima i zašto?

6 Osim što sami treba da ostanemo budni, treba da pomognemo i drugima da se takoreći probude i da saznaju šta će se prema biblijskim proročanstvima dogoditi u svetu. Imajmo na umu da će za ljude biti kasno da se okrenu Jehovi kad izbije velika nevolja. Zbog toga je veoma važno da upravo sada propovedamo! *

REVNO PROPOVEDAJMO

Dok propovedamo, pokazujemo ljudima da samo Božje Kraljevstvo može ostvariti pravi mir u svetu (Videti odlomke 7-9)

7. Šta Jehova sada očekuje od nas?

7 Tokom malo vremena koje je preostalo, Jehova očekuje da revno propovedamo. Moramo se truditi da uvek budemo „zaokupljeni Gospodovim delom“ (1. Kor. 15:58). Isus je prorekao šta ćemo raditi. Kada je govorio o značajnim obeležjima poslednjih dana, rekao je: „U svim narodima najpre mora  da se propoveda dobra vest“ (Mar. 13:4, 8, 10; Mat. 24:14). Svaki put kada idemo u službu propovedanja, učestvujemo u ispunjenju tog biblijskog proročanstva!

8. Kako propovedanje dobre vesti o Božjem Kraljevstvu i dalje napreduje?

8 Šta možemo reći o tome kako napreduje propovedanje dobre vesti o Kraljevstvu? Iz godine u godinu, ta dobra vest se sve više širi. Razmisli o tome koliko je broj objavitelja širom sveta porastao tokom poslednjih dana. Na primer, 1914. bilo je 5 155 objavitelja u 43 zemlje. Danas ima preko 8,5 miliona objavitelja u 240 zemalja i teritorija. Pa ipak, naš posao još nije završen. Moramo nastaviti da objavljujemo da je Božje Kraljevstvo jedino rešenje za probleme čovečanstva (Ps. 145:11-13).

9. Zašto moramo nastaviti da propovedamo dobru vest?

9 Mi ćemo propovedati dobru vest sve dok Jehova ne kaže da je gotovo. Koliko ljudi još imaju vremena da upoznaju Jehovu i Isusa Hrista? (Jov. 17:3). Ne znamo. Ali znamo da sve dok ne počne velika nevolja, ljudi imaju priliku da prihvate dobru vest i počnu da služe Jehovi (Dela 13:48). Kako im možemo pomoći dok još nije kasno?

10. Šta nam je Jehova obezbedio kako bismo ljude poučili biblijskoj istini?

10 Jehova nam putem svoje organizacije daje sve što nam je potrebno da bismo ljude poučili biblijskoj istini. Na sastanku radnim danom učimo kako da to činimo. Na primer, šta da kažemo prilikom prvog razgovora, kao i na naknadnim posetama. Osim toga, učimo se da vodimo biblijske kurseve. Jehovina organizacija nam je obezbedila i osnovne publikacije za službu propovedanja. One nam pomažu da...

 • započnemo razgovor;

 • probudimo zanimanje;

 • podstaknemo ljude da saznaju više o Bibliji;

 • poučimo ljude istini na biblijskom kursu i

 •   pozovemo zainteresovane da posete naš veb-sajt i Dvoranu Kraljevstva.

Naravno, nije dovoljno da samo imamo te publikacije. Moramo ih i koristiti. * Na primer, ako nakon prijatnog razgovora osobi ostaviš traktat ili časopis, ona će moći nešto više da pročita o onom o čemu ste razgovarali dok je ponovo ne posetiš. Na svakome od nas leži odgovornost da svakog meseca učestvuje u službi propovedanja.

11. Zašto su objavljene Onlajn biblijske lekcije?

11 Onlajn biblijske lekcije * na sajtu jw.org® jesu još jedan način na koji Jehova pomaže ljudima da upoznaju istinu. Zašto su ove lekcije objavljene? Svakog meseca desetine hiljada ljudi širom sveta pretražuju internet u želji da saznaju nešto o Bibliji. Biblijske lekcije na našem sajtu mogu ljudima približiti istinu iz Božje Reči. Ako neki s kojima razgovaramo u službi možda oklevaju da prihvate biblijski kurs, možemo ih uputiti na ove lekcije na našem veb-sajtu ili im možemo poslati link koji vodi do njih.

12. Šta neko može naučiti iz Onlajn biblijskih lekcija?

12 Naše Onlajn biblijske lekcije obrađuju sledeće teme: „Biblija i njen Autor“, „Glavne biblijske ličnosti“ i „Biblijska poruka nade“. One daju odgovor na pitanja:

 • Kako nam Biblija može pomoći?

 • Ko su Jehova, Isus i anđeli?

 • Zašto je Bog stvorio ljude?

 • Zašto postoje zlo i patnja?

Lekcije govore i o tome kako će Jehova...

 • okončati patnju i smrt;

 • vratiti mrtve u život i

 • uništiti sve ljudske vlasti i uspostaviti svoje Kraljevstvo.

13. Da li su onlajn biblijske lekcije zamena za biblijski kurs? Objasni.

13 Onlajn lekcije nisu zamena za biblijski kurs. Isus nam je ukazao čast kada nam je poverio zadatak da stvaramo učenike. Nadamo se da će oni koji su zainteresovani za biblijsku istinu proći onlajn lekcije, da će im se dopasti ono što su naučili i da će poželeti da saznaju nešto više. Zato će možda prihvatiti biblijski kurs. Na kraju svake lekcije, osoba je pozvana da zatraži da neko s njom proučava Bibliju. U proseku, svakog dana putem našeg veb-sajta iz svih delova sveta primimo preko 230 zahteva za biblijski kurs. Proučavanje Biblije na takav način je od neprocenjive vrednosti!

STVARAJMO UČENIKE

14. Prema Isusovim rečima iz Mateja 28:19, 20, šta nam je cilj i zašto?

14 Pročitati Mateja 28:19, 20. Dok vodimo biblijske kurseve, cilj nam je da od ljudi stvaramo učenike i da ih naučimo „da se drže svega što [je Isus] zapovedio“. Moramo pomoći ljudima da shvate koliko je važno da počnu da služe Jehovi i da podrže njegovo Kraljevstvo. To znači da treba da ih podstaknemo da prihvate istinu svim srcem  tako što će primenjivati ono što uče, predati svoj život Jehovi i krstiti se. Jedino će tako preživeti Jehovin dan (1. Petr. 3:21).

15. Za šta nemamo vremena i zašto?

15 Kao što je već ranije rečeno, nije ostalo mnogo vremena do kraja ovog sveta. Iz tog razloga ne možemo trošiti vreme proučavajući sa onima koji nemaju nameru da postanu Hristovi učenici (1. Kor. 9:26). Ono što radimo je izuzetno važno! Još mnogo ljudi treba da čuje dobru vest pre nego što bude kasno.

KLONI SE SVEGA ŠTO IMA VEZE S LAŽNOM RELIGIJOM

16. Prema Otkrivenju 18:2, 4, 5, 8, šta svi moramo uraditi? (Videti i fusnotu.)

16 Pročitati Otkrivenje 18:2, 4, 5, 8. U ovim stihovima se ističe još nešto što Jehova očekuje od onih koji mu služe. Svi pravi hrišćani moraju biti potpuno odvojeni od Vavilona Velikog. Pre nego što je neko upoznao istinu, možda je pripadao nekoj religiji. Možda je išao na versku službu i učestvovao u verskim aktivnostima. A možda je i prilagao novac za svoju crkvu. Da bi neko ko proučava Bibliju mogao postati nekršteni objavitelj, mora prekinuti sve veze s lažnom religijom. Treba da u pismu ili na neki drugi način objasni da više ne želi da pripada toj crkvi ili bilo kojoj organizaciji koja je povezana s Vavilonom Velikim. *

17. Kakav posao hrišćani ne bi prihvatili i zašto?

17 Pravi hrišćani moraju voditi računa o tome da posao koji obavljaju nema nikakve veze s Vavilonom Velikim (2. Kor. 6:14-17). Na primer, ne bi radili za crkvu. Osim toga, hrišćanin koji radi za neku firmu ne bi prihvatio da obavi neki veliki posao u objektu koji ima neke veze s lažnom religijom. A ako je vlasnik firme, svakako se ne bi prijavio da njegova firma obavi neki posao za neku versku organizaciju niti bi prihvatio njenu poslovnu ponudu. Zašto smo tako isključivi? Zato što ne želimo da učestvujemo u postupcima i gresima verskih organizacija koje se ne dopadaju Bogu (Is. 52:11). *

18. Kako se jedan brat držao biblijskih načela kada je reč o poslu?

 18 Pre nekoliko godina, jedan starešina koji je bio stolar dobio je ponudu od izvođača građevinskih radova da obavi neki sitan posao u lokalnoj crkvi. Taj izvođač je znao da je brat do tada uvek govorio da nikada ne bi radio na crkvama, ali ga je ipak pitao jer mu je hitno bio potreban majstor. Čak i u takvoj situaciji, brat se držao biblijskih načela i odbio je posao. Nedelju dana kasnije, lokalne novine su objavile sliku jednog drugog majstora kako postavlja krst na crkvu. Da je brat pogazio svoje stavove, u novinama bi izašla njegova slika. Nema sumnje da bi to izuzetno narušilo njegovu reputaciju među suvernicima. Osim toga, možemo zamisliti kako bi se Jehova osećao.

ŠTA SMO NAUČILI?

19-20. (a) Šta smo do sada naučili? (b) Šta još treba da saznamo?

19 Prema biblijskim proročanstvima, sledeći veliki događaj na svetskoj sceni jeste proglašenje „mira i sigurnosti“. Zahvaljujući Jehovinoj pouci mi znamo da narodi ne mogu postići pravi i trajni mir. Šta treba da radimo pre te objave i iznenadnog uništenja? Jehova od nas očekuje da revno propovedamo i stvaramo učenike. U isto vreme, moramo biti odvojeni od lažne religije. To znači da nismo članovi nijedne verske organizacije niti da radimo za neku od njih.

20 Na kraju poslednjih dana očekuju nas i drugi događaji. Ima još nekih stvari koje Jehova očekuje od nas. Koje su to stvari i kako se možemo pripremiti za sve ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti? Odgovore ćemo dobiti u narednom članku.

PESMA 71 Mi smo Jehovina vojska!

^ odl. 5 Očekujemo da će narodi u bliskoj budućnosti objaviti da su postigli „mir i sigurnost“. To će biti znak da uskoro počinje velika nevolja. Šta Jehova očekuje da radimo do tada? Ovaj članak će nam pomoći da dobijemo odgovor na to pitanje.

^ odl. 3 Na primer, Ujedinjene nacije na svom veb-sajtu tvrde da se zalažu za „očuvanje svetskog mira i sigurnosti“.

^ odl. 23 Više informacija o tome kako koristiti osnovne publikacije za službu propovedanja mogu se naći u članku „Poučavajmo ljude istini“, u Stražarskoj kuli od oktobra 2018.

^ odl. 11 Onlajn lekcije su trenutno dostupne na engleskom i portugalskom, ali će biti dostupne i na drugim jezicima.

^ odl. 16 Ne smemo imati veze ni sa organizacijama koje upravljaju omladinskim kampovima ili sportskim objektima, a koje su povezane s lažnom religijom. Jedan primer je Hrišćanska zajednica mladih ljudi (YMCA). Iako neki od ogranaka takvih organizacija umanjuju verski aspekt svojih aktivnosti, u suštini se radi o organizacijama koje promovišu verske ideje i ciljeve.

^ odl. 17 Više informacija o biblijskom gledištu o poslovima koji imaju neke veze s verskim organizacijama može se pronaći u članku „Pitanja čitalaca“, u Stražarskoj kuli od 15. aprila 1999.

^ odl. 83 OBJAŠNJENJE SLIKA: Objava „mir i sigurnost“ u udarnim vestima na televiziji ostavlja dubok utisak na goste u kafiću. Bračni par Svedoka, koji je napravio pauzu u službi, nije zavaran tom objavom.