STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) oktobar 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 2. do 29. decembra 2019.

1919. – pre jednog veka

Jehova je 1919. dao svom narodu snagu da propoveda kao nikada ranije. Ali pre toga, kod Istraživača Biblije moralo je da dođe do velikih promena.

Božje presude – da li nas Bog na vreme upozorava?

Jehova danas upozorava stanovnike zemlje na „oluju“ koja je mnogo opasnija od bilo koje oluje na koju bi nas mogla upozoriti vremenska prognoza. Kako on to radi?

Budimo revni na samom kraju „poslednjih dana“

Šta će se dogoditi na samom kraju „poslednjih dana“? I šta Jehova očekuje da radimo dok čekamo da se sve to dogodi?

Ostanimo verni Jehovi tokom „velike nevolje“

Šta će Jehova očekivati od nas tokom „velike nevolje“? Kako se sada možemo pripremiti da bismo mu ostali verni?

Šta će Jehova učiniti da postaneš?

U prošlosti je Jehova kod svojih slugu probudio želju da nešto urade i dao im snagu za to. Kako Jehova nama pomaže da mu služimo?

Budimo odani isključivo Jehovi

Pogledajmo dva područja života koja nam mogu pomoći da proverimo koliko smo odani Jehovi.