Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Imajmo poverenja u našeg Vođu, Hrista

Imajmo poverenja u našeg Vođu, Hrista

Vaš [je] Vođa jedan — Hrist (MAT. 23:10)

PESME: 16, 14

1, 2. Koji je izazov stajao pred Isusom Navinom posle Mojsijeve smrti?

DOK je Isus Navin razmišljao o onome što ga čeka, u ušima su mu odzvanjale Jehovine reči: „Moj sluga Mojsije je umro. Zato sada ustani i zajedno sa svim ovim narodom pređi preko ovog Jordana u zemlju koju dajem Izraelovim sinovima“ (Is. Nav. 1:1, 2). Bila je to velika promena za Isusa Navina, koji je bio Mojsijev pomoćnik skoro 40 godina!

2 Budući da je Mojsije toliko dugo bio vođa izraelskog naroda, možda se Isus Navin pitao da li će ga narod prihvatiti kao novog vođu (Pon. zak. 34:8, 10-12). U jednom biblijskom priručniku se u vezi sa stihovima iz Isusa Navina 1:1, 2 kaže sledeće: „Kako u prošlosti tako i danas, promena vlasti predstavlja najveću opasnost po bezbednost jedne države.“

3, 4. Kako je Jehova blagoslovio Isusa Navina za to što se uzdao u njega i šta se možda pitamo?

3 Iako je Isus Navin verovatno imao neke opravdane strahove, uzdao se u Jehovu i odlučno povukao neke poteze (Is. Nav. 1:9-11). Jehova ga je blagoslovio zbog takvog pouzdanja i posredstvom jednog anđela pružao je vođstvo njemu  i čitavom narodu. Razumno je zaključiti da je taj anđeo bio Božji prvorođeni Sin, nazvan Reč (Izl. 23:20-23; Jov. 1:1).

4 Uz Jehovinu pomoć, Izraelci su se prilagodili ovoj promeni i prihvatili Isusa Navina kao svog novog vođu. Mi takođe živimo u vremenu velikih promena i dok Božja organizacija krupnim koracima ide napred možda se pitamo zašto možemo imati poverenja u Isusa kao našeg Vođu. (Pročitati Mateja 23:10.) Da bismo odgovorili na to pitanje, prisetimo se kako je Jehova vodio svoj narod u prošlosti tokom velikih promena.

KO JE VODIO BOŽJI NAROD DO OBEĆANE ZEMLJE?

5. Koga je Isus Navin ugledao u blizini Jerihona? (Videti sliku na početku članka.)

5 Ubrzo nakon što su Izraelci prešli Jordan, Isus Navin je imao jedan neočekivani susret. U blizini Jerihona ugledao je čoveka s mačem u ruci. Upitao je tog neznanca: „Jesi li na našoj strani ili na strani naših neprijatelja?“ Veoma se iznenadio kada mu je odgovorio da je on „knez Jehovine vojske“, to jest anđeo koji je došao u odbranu Božjeg naroda. (Pročitati Isusa Navina 5:13-15.) Iako se u drugim stihovima ukazuje na to da se Jehova direktno obratio Isusu Navinu, nema sumnje da je Bog govorio preko tog anđela, kao što je to ranije često činio (Izl. 3:2-4; Is. Nav. 4:1, 15; 5:2, 9; Dela 7:38; Gal. 3:19).

6-8. (a) Zašto su možda neka uputstva koja su došla preko anđela izgledala čudno? (b) Kako se ispostavilo da su ta uputstva bila mudra i da su došla u pravi čas? (Videti i fusnotu.)

6 Taj anđeo je rekao Isusu Navinu šta tačno treba da radi da bi osvojio Jerihon. U prvi mah je izgledalo da neka od tih uputstava nisu logična. Na primer, Jehova je zapovedio da se svi muškarci obrežu, što je značilo da nekoliko dana neće biti sposobni za boj. Da li je baš bio pravi trenutak za tako nešto? (Post. 34:24, 25; Is. Nav. 5:2, 8).

7 Možda su se ti vojnici pitali kako će zaštititi svoje porodice ako neprijatelji napadnu njihov logor. Ali onda se iznenada pronela vest da je Jerihon „zatvoren i utvrđen zbog Izraelovih sinova“ (Is. Nav. 6:1). Ovaj neočekivani razvoj događaja sigurno ih je još više uverio u to da Bog upravlja stvarima.

8 Osim toga, Izraelcima je bilo zapoveđeno da ne napadaju Jerihon, već da šest dana zaredom po jednom obiđu oko grada, a da sedmog dana to učine sedam puta. Neki vojnici su možda pomislili da je to samo gubljenje vremena i snage. Ali njihov Vođa Jehova dobro je znao šta radi. Ova strategija ne samo što je Izraelcima ojačala veru već ih je poštedela direktnog sukoba s moćnim jerihonskim ratnicima (Is. Nav. 6:2-5; Jevr. 11:30). *

9. Navedi primer koji pokazuje zašto je dobro slediti uputstva koja dobijamo od Božje organizacije.

9 Šta iz ovoga možemo naučiti? Ponekad možda ne razumemo u potpunosti zašto organizacija uvodi neke novine. Na primer, možda u početku nismo razumeli zašto smo podstaknuti da na sastancima, u službi propovedanja, kao i za lično proučavanje koristimo elektronske uređaje. Ukoliko smo u mogućnosti da imamo takve uređaje, verovatno uviđamo  koliko su korisni. Kad vidimo koliko dobra to donosi, naša vera i naše međusobno jedinstvo postaju još snažniji.

KAKO JE HRIST VODIO SKUPŠTINU U PRVOM VEKU?

10. Ko je stajao iza važnog sastanka vodećeg tela održanog u Jerusalimu?

10 Otprilike 13 godina nakon što je Kornelije postao hrišćanin, neki hrišćani jevrejskog porekla i dalje su smatrali da je obrezanje neophodno (Dela 15:1, 2). Kada je zbog toga u Antiohiji došlo do velikih rasprava, Pavle je poslat u Jerusalim da to pitanje iznese pred vodeće telo. Ali ko je stajao iza svega toga? Pavle je rekao: „Otišao sam jer sam dobio objavu s neba.“ Očigledno se Hrist pobrinuo da vodeće telo reši to pitanje (Gal. 2:1-3).

U prvom veku je bilo očigledno da Hrist vodi skupštinu (Videti 10. i 11. odlomak)

11. (a) Kakva je bila situacija među hrišćanima jevrejskog porekla što se tiče obrezanja? (b) Kako je Pavle ponizno podržao starešine u Jerusalimu? (Videti i fusnotu.)

11 Vodeće telo je pod Hristovim vođstvom objasnilo da hrišćani nejevrejskog porekla ne treba da se obrezuju (Dela 15:19, 20). Ali godinama nakon ove odluke, mnogi hrišćani jevrejskog porekla i dalje su obrezivali svoje sinove. Kada su starešine u Jerusalimu čule da o Pavlu kruže glasine da on ne poštuje Mojsijev zakon, tražili su od njega da učini nešto čime će ih opovrgnuti * (Dela 21:20-26). Rekli su mu da sa još četvoricom ljudi ode u hram i da se obredno očiste kako bi drugi videli da se drži Zakona. Pavle je mogao da kaže da to što traže od njega nema nikakvog smisla i da je problem u tome što hrišćani jevrejskog porekla nisu jasno razumeli pitanje obrezanja. Međutim, pošto mu je bilo jasno da starešine žele da među svim hrišćanima vlada jedinstvo, ponizno je uradio ono što su mu rekli. Ali možda se pitamo: „Zašto je Isus dozvolio da ovo pitanje toliko dugo ostane nerešeno kada je svojom smrću ukinuo Mojsijev zakon?“ (Kol. 2:13, 14).

12. Zbog čega je možda Hrist dozvolio da pitanje obrezanja toliko dugo ostane nerešeno?

 12 Nekima treba vremena da prihvate neka nova objašnjenja. Hrišćanima jevrejskog porekla trebalo je malo više vremena da prihvate činjenicu da više nisu pod Mojsijevim zakonom (Jov. 16:12). Nekima je bilo teško da shvate da obrezanje više nije znak da su u posebnom odnosu s Bogom (Post. 17:9-12). Drugi su se pak plašili da će ih sunarodnici progoniti zato što se izdvajaju od njih (Gal. 6:12). Međutim, Hrist je s vremenom pružio daljnja uputstva preko nadahnutih poslanica apostola Pavla (Rimlj. 2:28, 29; Gal. 3:23-25).

HRIST I DALJE VODI SVOJU SKUPŠTINU

13. Šta nam može pomoći da u današnje vreme prihvatimo Hristovo vođstvo?

13 Kada ne razumemo u potpunosti zašto je došlo do nekih promena u organizaciji, dobro je da razmislimo o tome kako je Hrist vodio Božji narod u prošlosti. I u vreme Isusa Navina i u prvom veku, Hrist je uvek pružao mudro vođstvo kako bi štitio Božji narod u celini, kako bi jačao njihovu veru i sačuvao njihovo jedinstvo (Jevr. 13:8).

14-16. Kako uputstva koja dobijamo od vernog i razboritog roba potvrđuju da se Hrist brine da u duhovnom pogledu budemo jaki?

14 Isus se danas očigledno brine da u duhovnom pogledu budemo jaki i to se vidi po savetima koje nam „verni i razboriti rob“ pruža u pravo vreme (Mat. 24:45). Naš brat Mark, koji ima četvoro dece, kaže: „Satana svojim napadima na porodice pokušava da oslabi skupštine. Savet da svake sedmice odvojimo veče za porodično proučavanje poglavarima porodica prenosi jasnu poruku — sačuvajte svoju porodicu!“

15 Kada vidimo kako nas Hrist vodi, shvatamo koliko mu je stalo do toga da naša vera ostane jaka. Patrik, koji služi kao starešina, kaže: „U početku su neki mislili da nije toliko ohrabrujuće što se sastanak za službu propovedanja vikendom održava u manjim grupama. Ali u tome se vidi koliko je Isus zainteresovan za svakoga u skupštini. Na primer, braća i sestre koji su stidljivi ili manje aktivni osećaju se slobodnije i korisnije i tako imaju priliku da duhovno napreduju.“

16 Osim što se brine za naše duhovne potrebe, Hrist nam pomaže da ostanemo usredsređeni na najvažnije delo koje se danas obavlja na zemlji. (Pročitati Marka 13:10.) Naš brat Andre, koji je nedavno postao starešina, uvek se trudi da sledi najnovija uputstva Jehovine organizacije. On kaže: „Smanjenje osoblja u podružnicama podseća nas na to koliko je blizu kraj i na potrebu da svu svoju snagu usmerimo na službu propovedanja.“

KAKO MOŽEMO SLEDITI HRISTOVO VOÐSTVO

17, 18. Zašto je dobro da razmišljamo koliko nam je koristilo to što smo se prilagodili nedavnim promenama?

17 Nema sumnje da nam naš ustoličeni Kralj, Isus Hrist, sva ta uputstva pruža imajući u mislima budućnost. Zato se usredsredimo na koristi koje imamo jer smo se prilagodili nedavnim promenama. Tokom porodičnog proučavanja možete razgovarati o tome kako su promene što se tiče sastanaka ili službe propovedanja pozitivno uticale na vašu porodicu.

Da li pomažeš svojoj porodici i drugima da drže korak s Jehovinom organizacijom? (Videti 17. i 18. odlomak)

18 Ako razumemo da su zahvaljujući sleđenju uputstava koja dobijamo od Jehovine organizacije postignuti mnogi  dobri rezultati, neće nam biti teško da ih drage volje prihvatimo. Na primer, pošto više ne štampamo toliko literature kao ranije, štedimo novac. A zahvaljujući novim tehnologijama, sa dobrom vešću možemo dopreti do još više ljudi. Imajući to u mislima, možda bismo i mi mogli da, ukoliko je moguće, u još većoj meri koristimo publikacije u elektronskom obliku i multimedijalne sadržaje. Tako ćemo pokazati da nam je, kao i Hristu, stalo do toga da se mudro koriste sredstva koja organizacija ima na raspolaganju.

19. Zašto treba da sledimo Hristovo vođstvo?

19 Kada svim srcem sledimo Hristovo vođstvo, jačamo veru drugih i doprinosimo našem jedinstvu. Razmišljajući o smanjenju broja članova betelske porodice širom sveta, Andre je rekao: „Pozitivan stav bivših članova betelske porodice koji su se prilagodili takvim promenama uliva mi poverenje u Hristovo vođstvo i budi poštovanje prema njima. Oni drže korak s Jehovinim kočijama tako što radosno služe na novim zadacima.“

VERUJMO NAŠEM VOÐI I UZDAJMO SE U NJEGA

20, 21. (a) Zašto možemo verovati našem Vođi, Hristu? (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

20 Naš Vođa, Isus Hrist, uskoro će krenuti „u konačnu pobedu“ i učiniti zastrašujuća dela (Otkr. 6:2; Ps. 45:4). U međuvremenu priprema Božji narod za život u novom svetu i za posao koji nas tamo čeka. Tada ćemo poučavati one koji budu uskrsnuli i pomagati u pretvaranju zemlje u raj.

21 Naš Kralj će nas uvesti u novi svet samo ako se bezuslovno uzdamo u njega šta god da se desi. (Pročitati Psalam 46:1-3.) Neke promene nam mogu teško pasti, naročito kada se iznenada dese i usmere nam život u drugom pravcu. Kako tada možemo sačuvati unutrašnji mir i jaku veru u Jehovu? O tome ćemo govoriti u sledećem članku.

^ odl. 8 Arheolozi su u ruševinama Jerihona pronašli velike količine žita. To ide u prilog biblijskom izveštaju u kome se kaže da opsada nije dugo trajala i da je Izraelcima bilo zabranjeno da jedu jerihonsko žito. Bio je to pravi trenutak za osvajanje zemlje budući da je bilo vreme žetve i da je na poljima žita bilo u izobilju (Is. Nav. 5:10-12).

^ odl. 11 Videti okvir „Pavle se ponizno suočio sa ispitom“ u Stražarskoj kuli od 15. marta 2003, strana 24.