Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Veruj u Jehovina obećanja

Veruj u Jehovina obećanja

Vera je [...] dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi (JEVR. 11:1)

PESME: 54, 125

1. Kako treba da gledamo na veru?

VERA je nešto veoma dragoceno, ali je nemaju svi (2. Sol. 3:2). Jehova je daje svim svojim slugama (Rimlj. 12:3; Gal. 5:22). Zato treba da mu budemo zahvalni.

2, 3. (a) Šta nam vera omogućava? (b) Koja pitanja ćemo osmotriti?

2 Isus Hrist je rekao da njegov nebeski Otac preko njega privlači ljude k sebi (Jov. 6:44, 65). Kada osoba veruje u Isusa, mogu joj biti oprošteni gresi. To joj pruža mogućnost da postane Božji prijatelj i da živi večno (Rimlj. 6:23). Da li to ičim možemo zaslužiti? Ne. Pošto smo nesavršeni i grešni, zaslužujemo samo smrt (Ps. 103:10). Ali Jehova je video naš potencijal da činimo dobro. Pokazao nam je nezasluženu dobrotu i pomogao nam da prihvatimo dobru vest. Tako smo stekli veru u Isusa i radosno iščekujemo večni život. (Pročitati 1. Jovanovu 4:9, 10.)

 3 Ali šta je vera? Da li se ona odnosi samo na to da razumemo šta je Bog učinio za nas i šta će još učiniti? Što je još važnije, kako pokazujemo da imamo veru?

U SRCU ISKAZUJ VERU

4. Kako vera utiče na nas?

4 Vera podrazumeva više od toga da znamo šta je Bog učinio za nas i šta će još učiniti. Ona u našem srcu stvara želju da živimo u skladu s njegovom voljom. Vera u ono što je on učinio za naše spasenje podstiče nas da o tome pričamo s drugima. Apostol Pavle je o tome rekao: „Ako svojim ustima obznanjuješ tu ’reč‘ — da je Isus Gospod — i ako u svom srcu iskazuješ veru da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem iskazuje vera i tako se postiže pravednost, a ustima se obznanjuje vera i tako se postiže spasenje“ (Rimlj. 10:9, 10; 2. Kor. 4:13).

5. (a) Zašto je vera važna? (b) Navedi primer koji pokazuje kako možemo jačati veru.

5 Da bismo ušli u Božji novi svet, moramo sačuvati jaku veru. Veru možemo uporediti s biljkom. Biljci je potrebna voda da bi rasla i razvijala se. Ako nema vode, ona će uvenuti, a ako dobija dovoljno vode, napredovaće. Isto je i s verom. Ako je ne jačamo, ona će slabiti i na kraju iščeznuti (Luka 22:32; Jevr. 3:12). Međutim, ako vodimo računa o njoj, ona će sve više rasti i mi ćemo biti „zdravi u veri“ (2. Sol. 1:3; Titu 2:2).

KAKO BIBLIJA OBJAŠNJAVA ŠTA JE VERA

6. Kako se u Jevrejima 11:1 objašnjava šta je vera?

6 Objašnjenje šta je vera nalazi se u Jevrejima 11:1. (Pročitati.) Vera obuhvata dve stvari. Kao prvo, ono „čemu se nadamo“. Tu spadaju Božja obećanja o budućnosti. Na primer, mi verujemo da će nestati ovaj zli svet i da će doći novi. Kao drugo, „dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi“. Zato verujemo da Jehova, Isus Hrist, anđeli i nebesko Kraljevstvo postoje, iako ih ne vidimo (Jevr. 11:3). Kako možemo pokazati da verujemo u Božja obećanja i u stvari koje se ne vide? Svojim rečima i postupcima, bez kojih naša vera ne bi bila potpuna.

7. Kako nam primer Noja pomaže da razumemo šta znači imati veru? (Videti sliku na početku članka.)

7 Šta o veri učimo od Noja? Za njega se u Jevrejima 11:7 kaže da je „nakon što ga je Bog upozorio na ono što se još nije videlo — pokazao strah pred Bogom i sagradio arku za spasenje svog doma“. Noje je pokazao veru tako što je izgradio ogromnu arku. Možda su ga njegove komšije pitale zašto to radi. On sigurno nije ćutao, jer se za njega u Bibliji kaže da je bio propovednik pravednosti (2. Petr. 2:5). Vera ga je podsticala da im hrabro prenosi Božju osudu. Verovatno im je govorio ono što je Jehova njemu rekao: „Došlo [je] vreme da učinim kraj svakom  stvorenju, jer je zbog njih zemlja puna nasilja [...] Ja ću pustiti vode potopa na zemlju da unište svako stvorenje pod nebesima u kome je dah života. Izginuće sve što je na zemlji.“ Sigurno im je rekao da se mogu spasti samo ako poslušaju Božju zapovest: „Uđi u arku“ (Post. 6:13, 17, 18).

8. Šta je Jakov rekao o pravoj veri?

8 O veri je pisao i Jakov, verovatno kratko nakon što je apostol Pavle napisao poslanicu Jevrejima. I on je poput Pavla objasnio da prava vera ne podrazumeva samo verovanje. Potrebna su i dela. O tome je napisao: „Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi delima pokazati svoju veru“ (Jak. 2:18). Zatim je objasnio šta to znači. Rekao je da i demoni veruju da Bog postoji, ali ipak nemaju pravu veru. Zašto? Njihova dela su u suprotnosti s Božjom voljom (Jak. 2:19, 20). S druge strane, onaj ko ima veru nastojaće da ugodi Bogu dobrim delima. To je činio Avraham, za  koga je Jakov rekao: „Zar nije Avraham, naš otac, zbog svojih dela bio proglašen pravednim kad je na oltar prineo svog sina Isaka? Vidiš da je njegova vera delovala zajedno s njegovim delima, i delima mu se vera usavršila.“ Da bi podvukao činjenicu da je vera bez dela beskorisna, Jakov je zaključio: „Kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtva“ (Jak. 2:21-23, 26).

9, 10. Šta znači iskazivati veru u Sina?

9 Apostol Jovan je takođe razumeo šta znači imati pravu veru. Više od tri decenije nakon što je Jakov napisao svoju poslanicu, Jovan je napisao jevanđelje i tri poslanice. Pritom je mnogo puta koristio grčki glagol koji se na našem jeziku nekad prevodi sa „iskazati veru“.

10 Na primer, napisao je: „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život. Ko nije poslušan Sinu, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu“ (Jov. 3:36). Pravu veru iskazujemo tako što smo poslušni Isusovim zapovestima. Iz Jovanovih reči vidimo da je Isus često govorio da je neophodno da uvek iskazujemo veru u njega i njegovog Oca (Jov. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12).

11. Kako možemo pokazati da cenimo to što znamo istinu?

11 Zaista treba da budemo zahvalni Jehovi što nam je putem svog duha otkrio istinu o sebi i svom Sinu i pomaže nam da imamo veru. (Pročitati Luku 10:21.) Kako to možemo pokazati? Nikada ne treba da prestanemo da mu zahvaljujemo što nas je privukao k sebi preko svog Sina, „Glavnog Zastupnika i Usavršitelja naše vere“ (Jevr. 12:2). Pored toga, treba da jačamo svoju veru tako što ćemo mu se uvek moliti i proučavati njegovu Reč (Ef. 6:18; 1. Petr. 2:2).

Pokaži veru tako što propovedaš u svakoj prilici (Videti 12. odlomak)

12. Šta ćemo raditi ako imamo veru?

12 Kao što smo videli, veru u Jehovina obećanja treba da pokažemo delima. Na primer, treba da istrajno učestvujemo u delu propovedanja i stvaranja učenika i da „činimo dobro svima, a naročito svojoj braći u veri“ (Gal. 6:10). Osim toga, treba da se trudimo da svučemo „staru ličnost i njena dela“, tako što se borimo protiv svega što bi nam moglo ugroziti duhovnost (Kol. 3:5, 8-10).

ZAŠTO JE VERA U BOGA VAŽNA

13. (a) Zašto je važna vera u Boga? (b) Zašto se za veru u Boga može reći da je temelj?

13 Biblija kaže: „Bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj ko mu pristupa mora verovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže“ (Jevr. 11:6). Božja Reč za „veru u Boga“ kaže da je deo temelja koji svaki hrišćanin treba da ima (Jevr. 6:1). Na tom temelju, hrišćani treba da nadograđuju druge važne osobine kako bi se održali „u Božjoj ljubavi“. (Pročitati 2. Petrovu 1:5-7; Jud. 20, 21.)

14, 15. U kakvoj su vezi vera i ljubav?

 14 Biblijski pisci su pisali o veri više nego o bilo kojoj drugoj osobini. Da li to znači da je ona najvažnija?

15 Pogledajmo šta je Pavle napisao o vezi koja postoji između ljubavi i vere: „Kad bih imao svu veru, tako da bih mogao i gore da premeštam, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa“ (1. Kor. 13:2). Pored toga, Isus je rekao da je „najveća zapovest u Zakonu“ da volimo Boga (Mat. 22:35-40). Ako volimo Boga, to će nam pomoći da imamo veru i razvijemo osobine koje su mu ugodne. Na primer, za ljubav se kaže da „sve veruje“, što znači da nam ona pomaže da verujemo u sve što je Bog rekao u svojoj Reči (1. Kor. 13:4, 7).

16, 17. (a) U kojim kontekstima Biblija pominje veru i ljubav zajedno? (b) Zašto možemo reći da je ljubav važnija?

16 Pošto su i vera i ljubav veoma važne, biblijski pisci su mnogo pisali o njima i često ih zajedno pominjali. Na primer, Pavle je podstakao braću da na grudi stave „oklop vere i ljubavi“ (1. Sol. 5:8). Petar je o Isusu napisao: „Iako ga nikada niste videli, vi ga volite. Iako ga ni sada ne vidite, ipak iskazujete veru u njega“ (1. Petr. 1:8). Jakov je upitao pomazanu braću: „Zar nije Bog izabrao one koji su siromašni u svetu da budu bogati u veri i naslednici kraljevstva, koje je obećao onima koji ga vole?“ (Jak. 2:5). Jovan je napisao: „Ovo je [Božja] zapovest: da pokazujemo veru u ime njegovog Sina Isusa Hrista i da volimo jedan drugoga“ (1. Jov. 3:23).

17 Iako je vera presudna, ona nam više neće biti potrebna kad se ispune sva Božja obećanja i kad budemo videli ostvarenje svoje nade. Ali ljubav prema Bogu i bližnjima nikada neće prestati. U svu večnost ćemo je produbljivati. Zato je Pavle mogao da kaže: „Sada ostaje ovo troje: vera, nada i ljubav. Ali najveća od njih je ljubav“ (1. Kor. 13:13).

JEHOVA BLAGOSILJA NAŠU VERU

18, 19. (a) Čemu doprinose vera i ljubav? (b) Kome pripada zasluga za jedinstvo Božjeg naroda?

18 Jehovin narod iskazuje veru u Božje Kraljevstvo i podržava ga. Pored toga, oni vole jedni druge. To ne bi bilo moguće bez delovanja Božjeg duha (Gal. 5:22, 23). Zato danas više od osam miliona braće i sestara živi u duhovnom raju, to jest među njima vlada mir i jedinstvo. Nema sumnje da tome umnogome doprinose vera i ljubav.

19 Zaslugu za to ne možemo pripisati nijednom čoveku. To je delo našeg Boga, Jehove, i donosi mu „slavu [...] kao večan znak koji se neće uništiti“ (Is. 55:13). Zaista smo mu zahvalni što možemo biti „spaseni [...] po veri“ (Ef. 2:8). Jehova će i dalje pomagati ljudima da steknu veru u njega. Onda će jednog dana zemlja biti puna savršenih, pravednih i srećnih ljudi, koji će u svu večnost hvaliti Jehovu. Zato verujmo u Jehovina obećanja!