Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 47

Vredne pouke iz Levitske

Vredne pouke iz Levitske

Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno (2. TIM. 3:16)

PESMA 98 Sveto pismo je nadahnuto od Boga

KRATAK PREGLED *

1-2. Zašto današnje hrišćane treba da zanima Levitska?

APOSTOL Pavle je podsetio svog mladog saradnika Timoteja: „Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno“ (2. Tim. 3:16). To se odnosi i na Levitsku. Kako ti gledaš na tu biblijsku knjigu? Neki možda smatraju da ona sadrži spisak pravila koja danas ne važe, ali pravi hrišćani se ne slažu s tim.

2 Levitska je napisana pre oko 3 500 godina, ali Jehova se pobrinuo da ona bude sačuvana „nama za pouku“ (Rimlj. 15:4). Pošto nam Levitska otkriva kako Jehova razmišlja, treba da se potrudimo da je proučimo. U stvari, iz te nadahnute knjige možemo izvući mnoge pouke. Pogledajmo četiri takve pouke.

KAKO STIČEMO JEHOVINO ODOBRAVANJE

3. Zašto su se svake godine na Dan očišćenja prinosile žrtve?

3 Prva pouka: Da bi Jehova prihvatio naše žrtve, moramo imati njegovo odobravanje. Svake godine na Dan očišćenja, izraelski narod se okupljao i prinosio životinjske žrtve. Te žrtve su ih podsećale da im je bilo potrebno očišćenje greha. Ali pre nego što je prvosveštenik tog dana u Svetinju nad svetinjama uneo krv žrtvovanih životinja, morao je  da uradi nešto što je bilo mnogo važnije od oproštenja greha naroda.

(Videti 4. odlomak) *

4. Prema Levitskoj 16:12, 13, šta je prvosveštenik radio kada je na Dan očišćenja prvi put ulazio u Svetinju nad svetinjama? (Videti sliku na naslovnoj strani.)

4 Pročitati Levitsku 16:12, 13. Zamisli kako je izgledao Dan očišćenja: Prvosveštenik ulazi u sveti šator. Ovo je prvi put da tog dana ulazi u Svetinju nad svetinjama, a ući će još dva puta. U jednoj ruci drži posudu u kojoj se nalaze dve šake mirisnog kada, a u drugoj zlatnu kadionicu punu žara. Zastaje pred zavesom na ulazu u Svetinju nad svetinjama. S dubokim poštovanjem ulazi unutra i staje pred kovčeg saveza. Simbolično govoreći, on se nalazi pred samim Jehovom. Sada sveštenik pažljivo sipa sveti kad na žar i soba se ispunjava prijatnim mirisom. * Kasnije će ponovo ući u Svetinju nad svetinjama s krvlju žrtava za greh. Vredno je zapaziti da kad prinosi pre nego što prinese krv žrtava za greh.

5. Koju pouku izvlačimo iz toga što je na Dan očišćenja prinošen kad?

5 Koju pouku izvlačimo iz toga što je na Dan očišćenja prinošen kad? Biblija kaže da su molitve Jehovinih vernih slugu poput kada (Ps. 141:2; Otkr. 5:8). Setimo se da je prvosveštenik s dubokim poštovanjem donosio kad pred Jehovu. Slično tome, kada se molimo Jehovi, činimo to s dubokim poštovanjem. Izuzetno cenimo to što nam Stvoritelj celog svemira dozvoljava da mu se obratimo i da budemo bliski s njim kao što je dete blisko sa svojim ocem (Jak. 4:8). On na nas gleda kao na svoje prijatelje (Ps. 25:14). Toliko cenimo tu čast da nikada ne želimo da ga razočaramo.

6. Šta učimo iz toga što je prvosveštenik prinosio kad pre nego što je prinosio žrtve?

6 Setimo se da je prvosveštenik morao da prinese kad pre nego što prinese žrtve. Tako je mogao biti siguran da će Bog prihvatiti žrtve koje je prinosio. Šta učimo iz toga? Pre nego što je prineo svoj život kao žrtvu, Isus je morao činiti nešto što je važnije od toga da donese spasenje čovečanstvu. Šta je to bilo? On je u svemu morao da bude veran i poslušan Jehovi da bi on prihvatio njegovu žrtvu. Tako je Isus dokazao da je živeti po Jehovinim merilima ispravan način života. Potvrdio je da Jehova ima pravo da vlada jer je njegov način vladanja pravedan.

7. Zašto je Jehova bio potpuno zadovoljan Isusovim životom na zemlji?

7 Tokom svog života na zemlji, Isus je u svemu bio poslušan Jehovinim pravednim merilima. Nikakve kušnje, čak ni činjenica da će umreti bolnom smrću, nisu oslabile njegovu želju da brani Jehovino pravo da vlada (Fil. 2:8). Kada je bio u kušnji, Isus se molio „sa silnim vapajima i suzama“ (Jevr. 5:7). Njegove usrdne molitve pokazale su da je veran Jehovi i da po svaku cenu želi da mu bude  poslušan. Jehovi su Isusove molitve bile poput kada prijatnog mirisa. Isus je svojim načinom života u svemu ugodio Jehovi i potvrdio njegovo pravo da vlada.

8. Kako se možemo ugledati na Isusa?

8 Na Isusa se možemo ugledati tako što ćemo se truditi da u svemu budemo poslušni Jehovinim merilima i zakonima. Kada se nađemo u kušnjama, usrdno se molimo Jehovi za pomoć jer želimo da mu ugodimo. Na taj način pokazujemo da smatramo da on ima pravo da bude Vrhovni Vladar. Svesni smo da Jehova neće prihvatiti naše molitve ukoliko radimo nešto što on osuđuje. Međutim, ako živimo po njegovim merilima, možemo biti uvereni da će mu naše molitve biti poput kada prijatnog mirisa. Budimo sigurni da je naš nebeski Otac zadovoljan kada vidi da smo mu u svemu poslušni (Posl. 27:11).

ZAHVALNOST I LJUBAV NAS POKREĆU DA SLUŽIMO JEHOVI

(Videti 9. odlomak) *

9. Zašto su se prinosile žrtve zajedništva?

9 Druga pouka: Jehovi služimo jer smo mu zahvalni. Tu pouku ćemo razumeti ako naučimo nešto o žrtvama zajedništva koje su prinosili Izraelci. * Iz Levitske saznajemo da je jedan Izraelac mogao prineti žrtvu zajedništva „kao izraz zahvalnosti“ (Lev. 7:11-13, 16-18). Tu žrtvu nije prinosio zato što je morao,  nego zato što je želeo. Prema tome, radilo se o dobrovoljnoj žrtvi koju neko prinosi jer voli svog Boga Jehovu. Onaj ko je prinosio žrtvu, njegova porodica i sveštenici jeli su meso žrtvovane životinje. Ali neki delovi žrtve prinošeni su isključivo Jehovi. Koji su to bili delovi?

(Videti 10. odlomak) *

10. Koja sličnost postoji između žrtava zajedništva, opisanih u Levitskoj 3:6, 12, 14-16, i Isusove službe?

10 Treća pouka: Jehovi dajemo najbolje jer ga volimo. Jehova je salo smatrao najboljim delom žrtve. Osim toga, za njega su naročitu vrednost imali bubrezi i jetra. (Pročitati Levitsku 3:6, 12, 14-16.) Zato je Jehovi bilo posebno drago kada bi neki Izraelac dobrovoljno odlučio da mu prinese salo i određene delove životinje. Izraelac koji je prinosio tu žrtvu pokazivao je da želi da Bogu da ono najbolje što ima. Slično tome, Isus je rado dao Jehovi svoje najbolje tako što mu je iz ljubavi služio celom dušom (Jov. 14:31). Sa zadovoljstvom je radio ono što se dopada Jehovi. Voleo je Božji zakon (Ps. 40:8). Jehova je bio veoma zadovoljan što mu Isus dragovoljno služi!

Ljubav prema Jehovi nas pokreće da mu damo svoje najbolje (Videti 11. i 12. odlomak) *

11. Po čemu je naša služba slična žrtvama zajedništva i zašto je to utešno?

11 Naša služba Jehovi je poput tih žrtva zajedništva jer je to način na koji mu pokazujemo zahvalnost. Jehovi dajemo najbolje i to zato što ga volimo. On je sigurno zadovoljan kada vidi da mu milioni ljudi služe zato što ga vole i zato što vole njegove zakone. Veoma je utešno znati da Jehova vidi i ceni ne samo ono što radimo već i motive koji nas na to navode. Na primer, ako si zašao u godine i više ne možeš da radiš sve ono što bi voleo, budi uveren da te Jehova razume. Možda misliš da imaš malo da ponudiš, ali Jehova vidi ljubav koja te navodi da radiš sve što možeš. On je zadovoljan kada mu daješ najbolje što imaš.

12. Kako je Jehova gledao na žrtve zajedništva i kako nas to hrabri?

12 Čemu nas uče žrtve zajedništva? Dok je vatra spaljivala najbolje delove žrtve, dim se podizao i Jehova je bio zadovoljan. Prema tome, budi uveren da je Jehova zadovoljan kada mu spremno služiš celom dušom (Kol. 3:23). Razmišljaj o tome. On na ono što činiš u službi, bilo to mnogo ili malo, gleda kao na blago koje će čuvati i ceniti zauvek (Mat. 6:20; Jevr. 6:10).

JEHOVA BLAGOSILJA SVOJU ORGANIZACIJU

13. Prema Levitskoj 9:23, 24, kako je Jehova pokazao da odobrava sveštenstvo?

13 Četvrta pouka: Jehova blagosilja zemaljski deo svoje organizacije. Pogledajmo šta se dogodilo 1512. pre n. e., kada je sveti šator podignut u podnožju gore Sinaj (Izl. 40:17). Mojsije je izvršio obred uvođenja Arona i njegovih sinova u svešteničku službu. Izraelski narod se okupio da bi video kako sveštenici prvi put prinose životinjske žrtve (Lev. 9:1-5). Kako je Jehova pokazao da odobrava tek pomazano sveštenstvo? Dok su Aron i Mojsije blagosiljali narod, Jehova je poslao  vatru s neba da spali ostatke žrtve na oltaru. (Pročitati Levitsku 9:23, 24.)

14. Zašto je za nas značajno što je Jehova pokazao da odobrava Arona i njegove sinove kao sveštenike?

14 Čega je bila dokaz vatra s neba? Jehova je pokazao da u potpunosti podržava Arona i njegove sinove kao sveštenike. Kada su Izraelci videli očigledan dokaz da Jehova prihvata sveštenike, imali su dobar razlog da im u svemu pruže podršku. Zašto je to značajno za nas? Sveštenstvo u Izraelu je bilo samo predslika mnogo važnijeg sveštenstva. Hrist, uzvišeniji prvosveštenik, ima kraljevsko sveštenstvo koje čine 144 000 onih koji će zajedno s njim služiti na nebu (Jevr. 4:14; 8:3-5; 10:1).

Jehova blagosilja i vodi svoju organizaciju. Mi joj pružamo bezuslovnu podršku (Videti odlomke 15-17) *

15-16. Kako je Jehova pokazao da odobrava „vernog i razboritog roba“?

15 Isus je 1919. postavio malu grupu pomazane braće da služi kao „verni i razboriti rob“. Taj rob predvodi u službi propovedanja i Hristovim sledbenicima daje „hranu u pravo vreme“ (Mat. 24:45). Da li vidimo jasne dokaze da Bog odobrava vernog i razboritog roba?

16 Satana i njegov svet čine sve da zaustave vernog i razboritog roba. Bez Jehovine podrške, taj rob ne bi mogao da ispuni svoj zadatak. Uprkos svetskim ratovima, neprestanom progonstvu, svetskim ekonomskim krizama i nepravdi, verni i razboriti rob i dalje obezbeđuje duhovnu hranu Hristovim sledbenicima na zemlji. Razmislimo samo o obilju duhovne hrane  koja je danas dostupna besplatno na preko 900 jezika! To je neoboriv dokaz Božje podrške. Još jedan dokaz Jehovinog blagoslova jeste služba propovedanja. Dobra vest se zaista propoveda „po celom svetu“ (Mat. 24:14). Nema sumnje da Jehova vodi i obilno blagosilja svoju organizaciju.

17. Kako možemo pokazati da podržavamo Jehovinu organizaciju?

17 Dobro je da se pitamo: „Da li sam zahvalan što pripadam zemaljskom delu Jehovine organizacije?“ Jehova je u vreme Mojsija i Arona jasno pokazao da odobrava pomazano sveštenstvo time što je poslao vatru s neba. Slično tome, i nama je pružio čvrste dokaze da vodi svoju organizaciju. Zaista imamo mnogo toga za šta treba da budemo zahvalni (1. Sol. 5:18, 19). Kako možemo pokazati da podržavamo Jehovinu organizaciju? Tako što se držimo biblijskih smernica koje dobijamo putem publikacija, sastanaka, većih skupova i kongresa. Osim toga, to možemo pokazati tako što učestvujemo u službi propovedanja i poučavanja najviše što možemo (1. Kor. 15:58).

18. Šta si odlučan da radiš?

18 Potrudimo se da primenimo pouke koje smo izvukli iz biblijske knjige Levitske. Prinosimo Jehovi žrtve koje su mu ugodne. Služimo mu iz zahvalnosti. Nastavimo da mu dajemo svoje najbolje jer ga volimo. I od sveg srca podržimo organizaciju koju on danas blagosilja. Tako ćemo pokazati Jehovi da cenimo čast da mu služimo kao njegovi Svedoci.

PESMA 96 Božja Reč je blago

^ odl. 5 Biblijska knjiga Levitska sadrži zakone koje je Jehova dao drevnom Izraelu. Za nas kao hrišćane ti zakoni ne važe, ali nam ipak mogu koristiti. U ovom članku ćemo analizirati vredne pouke koje možemo izvući iz Levitske.

^ odl. 4 Kad koji se prinosio u svetom šatoru smatran je svetim i u drevnom Izraelu se koristio isključivo u obožavanju Jehove (Izl. 30:34-38). Ne postoje zapisi koji pokazuju da su hrišćani u prvom veku koristili kad u religiozne svrhe.

^ odl. 9 Videti Insight on the Scriptures, 2. tom, strana 526 i Stražarsku kulu od 15. januara 2012, strana 19, odlomak 11.

^ odl. 54 OBJAŠNJENJE SLIKA: Na Dan očišćenja, izraelski prvosveštenik je ulazio u Svetinju nad svetinjama s kadionicom punom žara i kadom koji je prostoriju ispunjavao prijatnim mirisom. Kasnije je ponovo ulazio u Svetinju nad svetinjama s krvlju žrtava za greh.

^ odl. 56 OBJAŠNJENJE SLIKA: Izraelac svešteniku predaje ovcu za žrtvu zajedništva kojom želi da izrazi zahvalnost koju njegova porodica oseća prema Jehovi.

^ odl. 58 OBJAŠNJENJE SLIKA: Tokom svoje službe na zemlji, Isus je pokazao da voli Jehovu tako što se držao njegovih zapovesti i tako što je pomagao svojim sledbenicima da čine to isto.

^ odl. 60 OBJAŠNJENJE SLIKA: Starija sestra, uprkos zdravstvenim problemima, daje Jehovi svoje najbolje tako što svedoči putem pisama.

^ odl. 62 OBJAŠNJENJE SLIKA: U februaru 2019, brat Gerit Loš, član Vodećeg tela, pred zahvalnom i radosnom publikom objavio je izlaženje revidiranog biblijskog prevoda Novi svet na nemačkom. Danas objavitelji u Nemačkoj poput ove dve sestre rado koriste novu Bibliju u službi propovedanja.