Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Koliko ceniš Jehovinu Reč?

Koliko ceniš Jehovinu Reč?

Kad ste primili Božju reč, niste je prihvatili kao ljudsku reč, nego kao Božju (1. SOL. 2:13)

PESME: 114, 113

1-3. (a) Kakav problem je možda nastao između Evodije i Sintihije? (Videti sliku na početku članka.) (b) Kako se takvi problemi mogu izbeći?

JEHOVINE sluge veoma cene njegovu Reč, Bibliju. U njoj nalazimo savete koji nam pomažu da izbegnemo probleme i ispravimo sebe kad u nečemu pogrešimo. Kako reagujemo na takve savete? Osmotrimo primer Evodije i Sintihije, dve pomazane hrišćanke iz prvog veka. Među njima je nastao ozbiljan problem, ali nam Biblija ne govori o čemu se radilo. Zamislimo da se možda desilo ovako nešto.

2 Evodija je pozvala neku braću i sestre kod sebe na druženje. Međutim, nije pozvala Sintihiju. Ali ona je čula da im je bilo veoma lepo. Možda je razmišljala: „Ne mogu da verujem da me Evodija nije pozvala! Mislila sam da smo najbolje prijateljice.“ To je doživela kao izdaju. Počela je da misli kako je Evodija ne voli i kako je izbegava. Zato je i ona pozvala kod sebe tu istu braću i sestre, ali ne i Evodiju. Nastao je problem koji je pretio da naruši mir  cele skupštine. Biblija kaže da im je Pavle ljubazno dao savet da budu složne. One su to najverovatnije poslušale i nastavile da srećno služe Jehovi (Fil. 4:2, 3).

3 Nešto slično se može desiti i danas u skupštinama Jehovinog naroda. Ali ako primenjujemo savete iz Božje Reči, možemo rešiti probleme poput ovog ili ih čak izbeći. Ako živimo po smernicama iz Jehovine Reči, pokazaćemo da je zaista cenimo (Ps. 27:11).

BOŽJA REČ NAS UČI DA KONTROLIŠEMO OSEĆANJA

4, 5. Koji biblijski saveti nam pomažu da kontrolišemo svoja osećanja?

4 Nije lako držati osećanja pod kontrolom, posebno kad nam se čini da nas neko omalovažava ili da je nepravedan prema nama. Još je teže ako se to dešava zbog našeg porekla, boje kože ili izgleda. Zamislimo tek da se prema nama tako ponašaju neki brat ili sestra! Da li nam Božja Reč može pomoći da se izborimo s tako ružnim postupanjem?

5 Jehova dobro poznaje ljudsku prirodu. On zapaža i naša osećanja i postupke. Na primer, kada smo pod emocionalnim pritiskom, naše misli mogu voditi do reči i postupaka zbog kojih se kasnije možemo kajati. Zato je mudro da primenjujemo biblijske savete o tome kako da kontrolišemo svoju narav i da se ne vređamo brzo. (Pročitati Poslovice 16:32 i Propovednika 7:9.) Nema sumnje da svi treba da radimo na tome da budemo manje osetljivi i da više opraštamo. Jehova i Isus na opraštanje gledaju veoma ozbiljno. Zato je Isus rekao da ako ne oprostimo drugima, Jehova neće oprostiti nama (Mat. 6:14, 15). Da li uviđaš da treba da se poboljšaš kada je reč o opraštanju i kontrolisanju osećanja?

6. Zašto ne smemo dozvoliti da postanemo ogorčeni?

6 Ako ne uspevamo da kontrolišemo osećanja, mogli bismo postati ogorčeni i čak početi da mrzimo onog ko nas je povredio. Tada drugima neće biti prijatno u našem društvu, jer ćemo širiti negativan uticaj. Čak i ako pokušavamo da sakrijemo šta osećamo, drugi će to ipak primetiti i držati se podalje (Posl. 26:24-26). Zato će starešine pokušati da nam pomognu da uvidimo da u Božjem narodu nema mesta za ogorčenost i mržnju (Lev. 19:17, 18; Rimlj. 3:11-18). Kako ćemo reagovati na takve savete?

NE ZABORAVIMO DA NAS JEHOVA VODI

7, 8. (a) Kako Jehova vodi svoj narod? (b) Koje su neke smernice koje nam pruža Božja Reč i zašto treba da ih slušamo?

7 Jehova vodi one koji su deo njegove zemaljske organizacije i poučava ih. Kako? On je postavio Hrista da bude „poglavar skupštini“, a Hrist je opunomoćio „vernog i razboritog roba“ da poučava Božji narod (Mat. 24:45-47; Ef. 5:23). Ovaj rob, poput vodećeg tela iz prvog veka, prihvata Bibliju kao Božju nadahnutu Reč i veoma je ceni. (Pročitati 1. Solunjanima 2:13.) Koje su neke korisne smernice koje nam pruža Biblija?

8 Ona nas podstiče da redovno idemo na sastanke (Jevr. 10:24, 25). Takođe nas podstiče da se svi držimo istih biblijskih učenja (1. Kor. 1:10). Ona nam govori da Kraljevstvo treba da nam bude na  prvom mestu u životu (Mat. 6:33). U njoj se nalaze smernice kako da propovedamo od kuće do kuće, na javnim mestima i gde god ima ljudi (Mat. 28:19, 20; Dela 5:42; 17:17; 20:20). Nadalje, ona nalaže starešinama da paze da organizacija bude čista (1. Kor. 5:1-5, 13; 1. Tim. 5:19-21). Jehova očekuje od svih koji pripadaju njegovoj organizaciji da budu čisti, i u fizičkom i u duhovnom pogledu (2. Kor. 7:1).

9. Koji je jedini način da razumemo Božju Reč?

9 Neki misle da mogu sami da razumeju Božju Reč. Međutim, Isus je odredio „vernog i razboritog roba“ da pomaže ljudima da razumeju biblijska učenja. Od 1919, Isus Hrist preko tog roba pomaže svojim sledbenicima da razumeju Božju Reč. Kada smo poslušni njenim smernicama, u skupštinama vladaju čistoća, mir i jedinstvo. Zato je dobro da se pitamo: „Da li sam veran Isusu i da li sledim vođstvo vernog i razboritog roba?“

JEHOVINE KOČIJE SE BRZO KREĆU

10. Kako je nebeski deo Jehovine organizacije opisan u Jezekiljevoj knjizi?

10 Iz Biblije saznajemo da su i Jehovine sluge na nebu organizovane. Na primer, Jezekilj je u viziji video Jehovu kako upravlja nebeskim delom svoje organizacije, koji je predstavljen kočijama (Jezek. 1:4-28). Brzo kretanje tih nebeskih kočija utiče i na zemaljski deo Jehovine organizacije. Prisetimo se samo mnogih promena u organizaciji u proteklih deset godina. Zadržimo na umu da iza svih njih stoji Jehova. Uskoro će Hrist i anđeli uništiti ovaj zli poredak. Više niko neće bacati ljagu na Jehovino ime, niti će dovoditi u pitanje njegovo pravo da bude Vrhovni Vladar.

Veoma cenimo sve one koji naporno rade na građevinskim projektima (Videti 11. odlomak)

11, 12. Šta postiže Jehovina organizacija u poslednjim danima?

11 Razmislimo o svemu što zemaljski deo Božje organizacije postiže u poslednjim danima. Građevinski projekti. Stotine radnika je vredno radilo na izgradnji našeg novog glavnog sedišta u Vorviku. Pored toga, hiljade volontera naporno radi na izgradnji novih Dvorana Kraljevstva i podružnica. Za njih je zadužen Međunarodni centar za projektovanje i gradnju. Bez sumnje smo veoma zahvalni tim samopožrtvovanim volonterima! Jehova blagosilja objavitelje Kraljevstva širom sveta koji verno finansijski podupiru takve projekte (Luka 21:1-4).

12 Obrazovanje. U našoj organizaciji postoje brojne škole (Is. 2:2, 3). To su Škola za pionire,  Škola za objavitelje Kraljevstva, Biblijska škola Galad, Škola za nove članove betelske porodice, Škola za pokrajinske nadglednike i njihove supruge, Škola za skupštinske starešine, Seminar za naimenovanu braću i Škola za članove Odbora podružnice i njihove supruge. Jehova zaista uživa u tome da poučava svoj narod! O Bibliji se mnogo može naučiti i na našem veb-sajtu, jw.org, na kom se mogu naći publikacije na stotinama jezika. Na njemu se nalazi materijal namenjen posebno deci i porodicama, kao i najnovije vesti. Da li koristiš naš veb-sajt u službi propovedanja i u porodičnom proučavanju?

BUDIMO VERNI JEHOVI I PODUPRIMO NJEGOVU ORGANIZACIJU

13. Koju odgovornost imamo kao Božje sluge?

13 Zaista je velika čast biti deo Jehovine organizacije! Budući da znamo šta on očekuje od nas i kako možemo da mu ugodimo, imamo odgovornost da mu budemo poslušni i da činimo ono što je ispravno. Dok ovaj svet propada sve više u moralnom pogledu, moramo biti odlučni da mrzimo „ono što je zlo“ i tako oponašamo Jehovu (Ps. 97:10). Ne želimo da budemo poput bezbožnih ljudi koji „za zlo kažu da je dobro, a za dobro kažu da je zlo“ (Is. 5:20). Pošto želimo da ugodimo Jehovi, trudimo se da budemo čisti u fizičkom, moralnom i duhovnom pogledu (1. Kor. 6:9-11). Budući da ga volimo i uzdamo se u njega, odlučni smo da mu budemo verni. To pokazujemo tako što smo poslušni smernicama zapisanim u njegovoj Reči — bilo da smo kod kuće, u skupštini, na poslu ili u školi — gde god da se nalazimo (Posl. 15:3). Osmotrimo sada još neke načine kako možemo pokazati da smo verni Bogu.

14. Kako roditelji pokazuju da su verni Bogu?

14 Odgajanje dece. Roditelji koji su verni Jehovi odgajaju decu u skladu s onim što stoji u njegovoj Reči. Oni ne dozvoljavaju da na njih utiče kultura u kojoj su odrasli. U njihovoj porodici nema mesta za duh sveta (Ef. 2:2). Primera radi, otac neće razmišljati na sledeći način: „Kod nas je običaj da majke vaspitavaju decu.“ Biblija je po tom pitanju jasna: „Očevi [...] vaspitavajte [decu] na Jehovin način i pomažite im da usvoje njegov način razmišljanja“ (Ef. 6:4). Roditelji koji vole Jehovu žele da im deca budu bliska s njim, kao što je to bio mali Samuilo (1. Sam. 3:19).

15. Kako pokazujemo da smo verni Bogu kad donosimo važne odluke?

15 Donošenje odluka. Jedan način da pokažemo da smo verni Bogu jeste da pre donošenja važnih odluka uzmemo u obzir šta o temi koja nas zanima kažu Božja Reč i njegova organizacija. Da bismo pokazali koliko je to važno, uzmimo za primer osetljiv problem s kojim se susreću mnogi roditelji. Među nekim imigrantima postoji običaj da svoju decu šalju kući rođacima da brinu o njima kako bi oni mogli da ostanu u stranoj zemlji i zarađuju. Tačno je da je to lična odluka, ali ne treba da zaboravimo da smo pred Bogom odgovorni za odluke koje donosimo. (Pročitati Rimljanima 14:12.) Da li bi bilo mudro doneti odluku koja se tiče naše porodice  i posla, a da pre toga ne pogledamo šta o tome kaže Biblija? Naravno da ne bi. Potrebna nam je pomoć našeg nebeskog Oca, jer mi ne možemo sami da upravljamo svojim koracima (Jer. 10:23).

16. Koju odluku je jedna majka morala doneti i šta joj je pomoglo u tome?

16 Nakon što se jedan bračni par preselio u stranu zemlju, dobili su sina i odlučili da ga pošalju u svoju zemlju da ga odgajaju baba i deda. Otprilike u to vreme, žena je počela da proučava Bibliju s Jehovinim svedocima. Fino je napredovala i razumela je da je pred Bogom odgovorna da svoje dete pouči o Jehovi (Ps. 127:3; Posl. 22:6). Ova mlada žena je Jehovi u molitvi rekla sve što joj je bilo na srcu, na šta nas i Biblija podstiče (Ps. 62:7, 8). Takođe je otvoreno razgovarala sa sestrom koja je proučavala s njom, kao i s drugima iz skupštine. Iako su rođaci i prijatelji vršili pritisak na nju da pošalje dete babi i dedi, ona je zaključila da to ne bi bilo ispravno. Na njenog muža je veliki utisak ostavilo to koliko se skupština brinula za nju i njihovo dete. Zato je i on počeo da proučava Bibliju i da dolazi na sastanke. Ova majka je bez sumnje bila srećna što joj je Jehova uslišio usrdne molitve.

17. Koje smernice treba da sledimo kada proučavamo s nekim?

17 Poslušnost smernicama. Važan način na koji pokazujemo da smo verni Bogu jeste to što smo poslušni smernicama koje dobijamo od njegove organizacije. Na primer, šta treba da radimo kad s nekim počnemo da proučavamo knjigu Šta Biblija zaista naučava? Nakon svakog proučavanja treba da odvojimo nekoliko minuta da bismo osobi pomogli da se upozna s našom organizacijom. Možemo joj pokazati kratak film Kako izgledaju sastanci u Dvorani Kraljevstva? ili razmotriti deo iz brošure Ko danas vrši Jehovinu volju? Nakon što završimo s proučavanjem knjige Šta Biblija zaista naučava?, možemo pomoći osobi da se utvrdi u veri tako što ćemo proučavati knjigu Održite se u Božjoj ljubavi“, iako se ona već krstila (Kol. 2:7). Da li si poslušan takvim smernicama koje dobijamo od Jehovine organizacije?

18, 19. Koji su neki razlozi zbog kojih treba da budemo zahvalni Jehovi?

18 Zaista imamo mnogo razloga da budemo zahvalni Jehovi! Na primer, njemu dugujemo život (Dela 17:27, 28). Takođe, on nam je dao neprocenjiv dar — svoju Reč, Bibliju. Poput hrišćana u Solunu iz prvog veka, mi je veoma cenimo jer je to poruka od njega (1. Sol. 2:13).

19 Biblija nam pomaže da se približimo našem nebeskom Ocu, Jehovi, a on se onda približava nama (Jak. 4:8). On nam je ukazao veliku čast time što nam je dozvolio da budemo deo njegove organizacije. Mi to zaista cenimo! Potpuno se slažemo s rečima psalmiste: „Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar: jer večna je ljubav njegova“ (Ps. 136:1). U 136. psalmu se na 26 mesta nalazi izraz „večna je ljubav njegova“. Ako smo verni Jehovi i slušamo smernice koje nam pruža putem svoje organizacije, on će nam dati večni život i zauvek ćemo osećati njegovu ljubav.