STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) novembar 2016.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 26. decembra 2016. do 29. januara 2017.

Reč puna topline i nežnosti

Kako je Isus pokazao posebno poštovanje i naklonost prema nekim ženama?

Hrabrimo jedni druge

Zašto je ohrabrenje važno? Šta o ohrabrenju učimo od Jehove, Isusa i Pavla? Kako možemo hrabriti druge?

Božji narod je dobro organizovan

Jehova je Bog reda. Zar ne treba da očekujemo da su i njegove sluge organizovane?

Koliko ceniš Jehovinu Reč?

Božji narod postiže izvanredne rezultate kada primenjuje savete iz Božje Reči i kada podupire Božju organizaciju.

„Posao je velik“

I ti ga možeš podupreti.

Bog poziva svoje sluge iz tame

U kom smislu je Božji narod zapao u tamu u drugom veku n. e.? Kada i kako se počela nazirati svetlost?

Izlazak iz Vavilona Velikog

Kada se Božji narod u potpunosti oslobodio okova Vavilona Velikog?

„Objavitelji Kraljevstva u Velikoj Britaniji, pokrenite se!“

U Velikoj Britaniji deset godina nije bilo značajnijeg porasta broja objavitelja. Kako je došlo do prekretnice?