Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Dobrota – kako je razviti?

Dobrota – kako je razviti?

SVI mi želimo da nas drugi smatraju dobrom osobom. Ipak, danas je jako teško biti dobar. Mnogi ljudi su „bez ljubavi prema dobroti“ (2. Tim. 3:3). Oni sami određuju šta je dobro a šta loše, i često se ispostavi da „za zlo kažu da je dobro, a za dobro kažu da je zlo“ (Is. 5:20). Pored toga, sve nas opterećuju naša prošlost i naše mane. Možda se osećamo kao En *, koja služi Jehovi već decenijama. Ona kaže: „I dalje mi je teško da sebe smatram dobrom osobom.“

Na sreću, svi mi možemo biti dobri! Dobrota je plod Božjeg svetog duha, a njegov duh je snažniji od svega što nas sputava da budemo dobri, bilo da je reč o nekom uticaju sa strane bilo da je reč o nama samima. Razmotrimo ovu osobinu pobliže i saznajmo kako je možemo ispoljavati u još većoj meri.

ŠTA JE DOBROTA?

Dobrota je pokazatelj moralnih vrlina osobe i podrazumeva da kod te osobe nema iskvarenosti. Dobra osoba uvek traži način da pomogne drugima i da učini neko dobro delo.

Sigurno smo primetili da neki rado čine dobra dela za svoju porodicu i prijatelje. Ali da li se dobrota svodi samo na to? Naravno, nekad su nam ruke vezane i imamo svoje granice. Biblija kaže da „nema na zemlji pravednog čoveka koji čini samo dobro i nikad ne greši“ (Prop. 7:20). I apostol Pavle je iskreno priznao: „Znam da u meni, to jest u mom telu, ne prebiva ništa dobro“ (Rimlj. 7:18). Zbog toga, ukoliko želimo da razvijemo ovu osobinu moramo se obratiti Jehovi za pomoć.

„JEHOVA JE DOBAR“

Jehova Bog je najbolji primer dobrote. Za njega Biblija kaže: „Ti si dobar i dobro činiš. Nauči me propisima svojim“ (Ps. 119:68). Osmotrimo dva aspekta Jehovine dobrote koji se spominju u ovom stihu.

Jehova je dobar. Dobrota je sastavni deo Jehovine ličnosti. Razmisli o tome šta se dogodilo kad je Jehova rekao Mojsiju: „Učiniću da sva moja dobrota prođe ispred tvog lica.“ Dok je posmatrao Jehovinu slavu – uključujući i njegovu dobrotu – Mojsije je čuo ove reči: „Jehova, Jehova, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine, koji čuva svoju milost za hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe, ali nikoga ne oslobađa od kazne“ (Izl. 33:19; 34:6, 7). Iz toga vidimo da je Jehova dobar u svakom smislu te reči. Iako je Isus kao čovek bio oličenje dobrote, rekao je: „Niko nije dobar, osim jednoga, Boga“ (Luka 18:19).

Jehovinu dobrotu vidimo u svemu što je stvorio

Jehova čini dobra dela. Dobrota se vidi u svemu što Bog radi. Biblija kaže: „Jehova je dobar prema svima, i milosrđe  njegovo počiva nad svim delima njegovim“ (Ps. 145:9). Zahvaljujući svojoj dobroti, Jehova je nepristrastan i zato svim ljudima daje život i pruža ono što im je potrebno za život (Dela 14:17). Njegova dobrota se vidi i u tome što nam rado oprašta. Psalmista je napisao: „Ti si, Jehova, dobar i spreman da oprostiš“ (Ps. 86:5). Možemo biti sigurni da „Jehova neće uskratiti nikakvog dobra onima koji besprekorno žive“ (Ps. 84:11).

„UČITE SE DOBRO ČINITI“

Stvoreni smo po Božjoj slici i zato možemo biti dobri i činiti dobro (Post. 1:27). Ipak, Božja Reč podstiče njegove sluge da uče da čine dobro (Is. 1:17). Kako možemo razvijati ovu privlačnu osobinu? Osmotrićemo tri načina.

Kao prvo, možemo se moliti za sveti duh, koji hrišćanima pomaže da budu zaista dobri (Gal. 5:22). Božji duh nam može pomoći da volimo ono što je dobro i da mrzimo ono što je zlo (Rimlj. 12:9). Biblija kaže da Jehova može da nas učvrsti „u svakom dobrom delu i reči“ (2. Sol. 2:16, 17).

Kao drugo, treba da čitamo Božju nadahnutu Reč. Ako to radimo, Jehova će nam pomoći da razumemo „sve što je na putu dobrote“ i da budemo sposobni „za svako dobro delo“ (Posl. 2:9; 2. Tim. 3:17). Ako čitamo Bibliju i duboko razmišljamo o tome, ispunićemo srce dobrim stvarima koje se tiču Boga i njegove namere. Tako punimo simboličnu riznicu iz koje posle možemo vaditi dragocene pouke (Luka 6:45; Ef. 5:9).

Kao treće, trudimo se da oponašamo „ono što je dobro“ (3. Jov. 11). Primere na koje se možemo ugledati nalazimo u Bibliji. Naravno, najveći primeri su Jehova i Isus. Ali možemo razmišljati i o drugima koji su ostali upamćeni po svojoj dobroti. Među njima su Tavita i Varnava (Dela 9:36; 11:22-24). Ako pomno osmotriš ono što je o njima zapisano, primetićeš kako su konkretno pomagali drugima. Razmisli na koje načine možeš da pomogneš nekome u porodici ili u skupštini. Obrati pažnju i šta se njima dvoma dogodilo upravo zato što su bili na glasu kao dobre osobe. To možeš i ti doživeti.

 Možemo razmišljati i o savremenim primerima onih koji čine dobro. Recimo, starešine koje se žrtvuju za skupštinu vole dobrotu. Ne treba zaboraviti ni verne sestre koje rečima i delima „poučavaju druge dobru“ (Titu 1:8; 2:3). Sestra po imenu Rozlin kaže: „Moja prijateljica ulaže poseban trud da pomogne drugima u skupštini i ohrabri ih. Razmišlja o njihovim okolnostima i često im da neki poklončić ili im pomogne na konkretan način. Za mene je ona zaista dobra osoba.“

Jehova svoje sluge podstiče da traže prilike da čine dobro (Am. 5:14). Ako to radimo, ne samo da ćemo zavoleti njegova merila nego ćemo i imati veću želju da činimo dobro drugima.

Nastojmo da budemo dobri i da činimo dobro

Za činjenje dobrih dela nije potrebno uraditi nešto spektakularno ili kupiti nešto skupo. To možemo uporediti sa slikarom. Da li on može napraviti portret samo jednim potezom četkice? Naravno da ne – potrebno mu je dosta poteza za jedno remek-delo. Slično tome, dobrotu pokazujemo na različite načine.

Biblija nas savetuje da uvek budemo spremni da činimo dobro (2. Tim. 2:21; Titu 3:1). Ako smo svesni potreba ljudi oko nas, pronaći ćemo načine da za njih učinimo nešto „što je dobro za izgrađivanje“ (Rimlj. 15:2). Možda ćemo s drugima podeliti nešto svoje (Posl. 3:27). Na primer, možemo nekoga pozvati na jednostavan obrok ili ohrabrujuć razgovor. Ako je neko bolestan, možemo mu pisati, posetiti ga ili pozvati. Zaista ima mnogo prilika u kojima možemo rečima i delima ohrabriti i izgraditi druge (Ef. 4:29).

Poput Jehove, i mi želimo da svima činimo dobro, bez predrasuda. Najbolja prilika za to je kad propovedamo dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Podstaknuti onim što je Isus rekao, mi činimo dobro čak i onima koji nas mrze (Luka 6:27). Sigurno nećemo pogrešiti ako smo dobri prema drugima, jer „protiv toga nema zakona“ (Gal. 5:22, 23). Dobrim ponašanjem uprkos protivljenju ili kušnjama druge možemo privući istini i proslaviti Boga (1. Petr. 3:16, 17).

ZAŠTO SE DOBROTA ISPLATI

Biblija kaže da dobar čovek uživa u rezultatima svog truda (Posl. 14:14). Koji su to rezultati? Na primer, kada smo dobri prema drugima, i oni će biti dobri prema nama (Posl. 14:22). Čak i da nije tako, naša istrajnost u činjenju dobra možda će smekšati njihov stav i navesti ih da budu bolji (Rimlj. 12:20).

Mnogi kažu da se isplatilo biti dobar i bežati od zla. Primer toga je Nensi. „Dok sam bila mlađa, bila sam nemarna, nemoralna i bezobzirna“, kaže ona. „Međutim, kad sam shvatila šta je prema Jehovinim merilima dobrota i počela da živim u skladu s tim, postala sam srećnija. Sada imam svoje dostojanstvo i samopoštovanje.“

Mi se trudimo da budemo dobri pre svega zato što želimo da time usrećimo Jehovu. Čak i ako niko drugi ne vidi šta radimo, Jehova vidi. Zapaža svako naše dobro delo i svaku plemenitu misao (Ef. 6:7, 8). Do čega to vodi? „Dobar čovek stiče naklonost kod Jehove“ (Posl. 12:2). Trudimo se i dalje da razvijamo tu osobinu, jer Jehova obećava: „Slava, čast i mir čeka svakoga ko čini dobro“ (Rimlj. 2:10).

^ odl. 2 Neka imena su promenjena.